Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK EGYSÉGES SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK EGYSÉGES SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK EGYSÉGES SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE

2 A Szociális Szolgáltatások Ellenőrzésfejlesztési Program „akkor még Fokozott Ellenőrzési Program néven” 2006 márciusában indult el. A program bevezetését a szociális szolgáltatások minőségének ellenőrzésére alkalmas, országosan egységesen bevezethető ellenőrzési eljárás és eszköztár kidolgozása tette szükségessé.

3  Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó Nemzeti Minimum Standardok kidolgozásának szükségessége.  Az eredmények összehasonlíthatóságának érdekében azonos eljárás és szempontsor alkalmazása.  Szolgáltatások mennyiségi és minőségi vizsgálata  A szociális és gyámhivatalok hatósági ellenőrzéseihez kapcsolódó szakértői vizsgálatok rendelkezzenek egységes eljárásrenddel és módszertannal.  A szolgáltatások hatósági ellenőrzésében kompetens hatóságok és hivatalok (szociális és gyámhivatalok, MÁK, ÁNTSZ) tájékozódjanak egymás ellenőrzési eredményeiről, átfedések kerülése a vizsgált területek között.  Egységes megközelítés az ellenőrzések során, az átláthatóság és elszámoltathatóság szempontjainak érvényesülése.

4  A szociális szolgáltatások egységes szemléletű, a szolgáltatások minőségbeli színvonalának és hatékonyságának javítását segítő szakértői ellenőrzések rendszerének kialakítása, alapelemeinek kidolgozása  A különféle ellenőrzési hatóságok összehangolt, együttes ellenőrzési eljárásának kidolgozása  Kísérleti ellenőrzések megvalósítása  A program hosszú távú célkitűzése olyan ellenőrzési rendszer kialakítása, amely révén az ágazati irányítás hiteles információkhoz jut a tervezési és döntési előkészítési folyamatokhoz.  A program kidolgozásával megbízott munkacsoport áttekintette a szociális szolgáltatások ellenőrzésének hazai gyakorlatát, tanulmányozta az általuk használt ellenőrzési eljárásokat és dokumentációt, valamint megvizsgálta, hogy az egyes ellenőrzési jegyzőkönyvek milyen információkat tartalmaznak, és azok mennyiben összesíthetőek és használhatóak az ágazati tervezés és döntéshozatal szempontjából.

5 A programirányító munkacsoport tagjai a programmegvalósításában kulcsszerepet vállaló szakemberek voltak. A programvezetői feladatokat Cserbán Józsefné szociálpolitikus látta el, a szakértői támogatást a Progress Consult Dán- Magyar Tanácsadó Kft. biztosította Várkonyi Zoltán és Lars Alroe Olesen tanácsadók személyében. Az egyes programelemek megvalósítását különböző szervezetek látták el: bizonyos szakmai feladatokat a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal valósított meg, koordinációs és irányítási feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, korábban megyei módszertani feladatokat ellátó szakolyi Ápoló-Gondozó Otthon látta el.

6 Elkészült és kipróbálásra került a szociális szolgáltatások minőségének felmérésére és ellenőrzésére alkalmas Egységes Szakértői Ellenőrzési eljárása és eszköztára.

7  Megfogalmazzák a szociális szolgáltatásoktól várt eredményeket a felhasználók szempontjából, és részletezik a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos minimális elvárásokat.  Az Ellenőrzési Standardsorok egyértelművé teszik a jogszabályok által meghatározott szolgáltatások tartalmát, részletezik, illetve továbbértelmezik azokat, segítve a szolgáltatások egységesebb mennyiségi és minőségi mutatók mentén történő biztosítását.

8 1.sz. Ellenőrzési Standardsor: Szociális alapszolgáltatások 2. sz. Ellenőrzési Standardsor: Felnőttek nappali ellátása 3. sz. Ellenőrzési Standardsor: Idősek nappali ellátása 4. sz. Ellenőrzési Standardsor: Idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása 5. sz. Ellenőrzési Standardsor: Felnőttek szakosított szociális ellátása

9  A képviselő testület mint fenntartó ◦ A Szt. 92/B. § (1) bekezdés b pontja alapján ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét ◦ Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét ◦ Az SZMSZ, a házirend, a szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak ◦ Működés során jogszabálysértést állapít meg intézkedik annak megszüntetéséről  Kijelölt városi jegyző ◦ A szociális szolgáltatók működése megfelel e a működési engedélyben, jogszabályokban foglaltaknak. ◦ Soron kívüli ellenőrzések: a szolgáltató tevékenysége az ellátott életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, alkotmányos jogait sérti

10  Szociális és Gyámhivatal ◦ A szociális intézmények működése megfelel-e a működési engedélyben, jogszabályokban foglaltaknak  A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ◦ A szociális intézmények, szolgáltatók működése, tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltakban  Módszertani intézmény ◦ Az ellenőrzésekbe a kijelölt városi jegyző és az illetékes szociális és gyámhivatal az illetékes módszertani intézményt, mint szakértőt vonja be.  Ellenőrzések rendszeressége: ◦ Állami fenntartású szolgáltatók és intézmények ellenőrzése 2 évente ◦ Nem állami és egyházi fenntartású szolgáltatók, intézmények ellenőrzése évente

11 Tervezés és előkészítésHelyszíni vizsgálatSzolgáltatás minősítéseSzakvélemény elkészítése

12  Kapcsolatfelvétel más hatóságokkal koordináció és információ csere céljából  Kapcsolatfelvétel az intézmény vezetővel, időpont egyeztetés  Egységes tartalmú és formátumú tájékoztató levél kiküldése az intézmény számára a szakértői tevékenység céljáról, időkereteiről, módszereiről  Előzetesen vizsgálandó dokumentumok bekérése  Kitöltendő adatlapok megküldése  Korábbi ellenőrzési dokumentumok áttanulmányozása  Az ellenőrzési tevékenységek meghatározása, módjának megtervezése, interjú tervezetek összeállítása, időterv készítése  Telefonos egyeztetés az intézményvezetővel a helyszíni látogatást megelőző 2 nappal

13  Munkaindító megbeszélés: bemutatkozás, ellenőrzési alapszabályok és gyakorlati munkaszervezési kérdések egyeztetése  Helyszíni bejárás  Egyéni iratanyagok tanulmányozása  Interjú a felhasználókkal, hozzátartozókkal  Interjú a szakdolgozókkal  Intézményi dokumentáció önálló vizsgálata  Interjú az intézményvezetővel- felmerült kérdések tisztázása  Telefonos interjú hozzátartozókkal, ellátott jogi képviselővel a helyszíni ellenőrzés idején vagy azt követően  Közvetlen visszacsatolás az intézmény számára- az ellenőrzés zárása

14  A helyszíni látogatás során összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok áttekintése, fontosság és szolgáltatási területek szerinti rendszerezése  Az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan rendelkezésre álló információk mérlegelése, a lényeges ellenőrzési bizonyítékok összevetése az ellenőrzési standardokkal  Az egymásnak ellentmondó ellenőrzési bizonyítékok összevetése, illetve indokolt esetben dokumentumok utólagos vizsgálata vagy telefonos interjú az érintettekkel  A szolgáltatási területek minősítése „Kiváló”, „Jó”, „Elfogadható” és „Nem megfelelő” kategóriák alkalmazásával.

15  Minden helyszíni ellenőrzést követően az ellenőrzési szakértő Szakvéleményt készít az az egységesen használt formátum kitöltésével  Az ellenőrzési szakértő meggyőződik, hogy a Szakvélemény elkészítéséhez szükséges információk az ellenőrzést követően teljes körűen rendelkezésre álnak.  A szakvélemény a következőkből áll: ◦ Az intézmény adatai ◦ Az ellenőrzés adatai ◦ Az ellenőrzési megállapítások összefoglalása ◦ Az ellenőrzési megállapítások részletes ismertetése ◦ Hatósági előírások és követelmények a jogszabályi megfelelőség biztosítása érdekében ◦ Szakmai ajánlások az intézményi munka fejlesztésére ◦ A vizsgált ellenőrzési standardok egyenkénti értékelése

16  Az összegző értékelésnek egyaránt tartalmaznia kell a szolgáltatás kiemelkedően jó és javításra, fejlesztésre szoruló területeit  A részletes megállapítások tartalmazzák a szolgáltatási területek minősítését és az azt alátámasztó meghatározó ellenőrzési bizonyítékokat  Az ellenőrzési szakértő megfogalmazza javaslatait.  Az elkészült szakvéleményt tervezetet az intézményvezető részére meg kell küldeni, aki 3 napon belül közli észrevételeit a szakértővel. Ekkor a Szakvélemény még módosulhat.  A Szakvélemény a helyszíni ellenőrzéstől számítva 30 napon belül átadásra kerül a hivatalnak, jogszabályi előírások alapján intézkedés.  Súlyos hiányosságok feltárása esetén további eljárások, határozathozatal, végzés.

17


Letölteni ppt "SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK EGYSÉGES SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések