Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június 23-25. Dr. Kokovay Ágnes E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június 23-25. Dr. Kokovay Ágnes E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán."— Előadás másolata:

1

2 MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június 23-25. Dr. Kokovay Ágnes E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán A felhasznált grafikák Táncos László grafikus alkotásai

3 Vázlat  Bevezetés  Feltételek megteremtése  Fejlesztési irányvonalak meghatározása  Tartalomfejlesztések - TÁMOP  Megvalósítási folyamat  Fejlesztés alatt álló kurzusok  Összegzés - tapasztalatok

4 Bevezetés Képzési formák és rendszerek  A Semmelweis Egyetem küldetésnyilatkozatában a prioritások között szerepel az egészségtudományi oktatás területén egy európai tudásközpont létrehozása, mely magasan képzett szakembergárdájával modern technológiák alkalmazásával a legrangosabb intézmények közé kíván emelkedni.  Az előzőekhez kapcsolódóan az egyetem kiemelt fejlesztési célja többek között a távoktatás beindítása, az intelligens tanulási környezet kialakítása, a már meglévő és fejlesztés alatt álló elektronikus oktatási tartalmak összerendezése – elmozdulás az elektronikus egyetem felé. SE Intézményfejlesztési Terv (2006 – 2011 )

5  A Semmelweis Egyetem e-learning stratégiájának kidolgozása  Az intézményben folyó e-learning fejlesztések összefogása  A meglévő e-tananyagok karbantartása, továbbfejlesztése  A SEKA (Semmelweis Egyetem Központi Azonosító rendszer) létrehozása Feltételek megteremtése E-learning fejlesztő munkacsoport E-learning fejlesztő munkacsoport létrehozása Alapvető célja:

6  Egy olyan egységes keretrendszer kialakítása, melyben a már meglévő, a fejlesztés alatt álló, és az ezután fejlesztésre kerülő tananyagok folyamatosan beintegrálhatók.  Az e-tartalmak minőségbiztosítási rendszerének felépítése és működtetése – egységes arculat.  Az e-tananyagfejlesztések szakmai módszertani hátterének biztosítása, a fejlesztések előkészítése, lebonyolítása.  Képzők képzése Stratégiai irányelvek Fejlesztési irányvonalak E-learning fejlesztési stratégia

7  A „NA”és „LA” képzésben résztvevők számára biztosítani az egyéni igényeknek megfelelő haladás lehetőségét; új ismeretek gyors beépítését  Diplomások számára biztosítani a rugalmas és folyamatos továbbképzést;  nonformális képzési anyagok elkészítése, a társadalmi igényeknek megfelelően (továbbképzések, átképzések, OKJ képzések…stb.). Fejlesztési irányvonalak E-learning fejlesztési stratégia

8  Klinikai moduláris és interdiszciplináris tananyag- és tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetem öt klinikáján  Kutatásszervezés és innovációmenedzsment – tananyag és tartalomfejlesztés, különös tekintettel az egészség-, és élettudományok területére  Nagy növekedési kapacitással rendelkező vállalkozások alapításának és sikerre vitelének elmélete és gyakorlata az élettudományok területén.  Mesterséges intelligencia Elektronikus Almanach  Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzése TÁMOP pályázatok Jelenleg folyó tartalomfejlesztések TÁMOP e-tananyagfejlesztések a Semmelweis Egyetemen

9  Fül Orr Gégészeti Klinika  Neurológiai Klinika  Radiológiai és Onkoterápiás Klinika  Ortopédiai Klinika  Pszichiátriai Klinika TÁMOP pályázatok Jelenleg folyó fejlesztések A fejlesztésben résztvevő öt klinika: Fejlesztés alatt álló tananyagok: Fül orr gégészet; Neurológia; Onkológia; Általános ortopédia; Pszichoterápia

10 A fejlesztés lépcsői A megvalósítás folyamata  Személyi háttér megteremtése  A vezetők felkészítése  Tárgyi feltételek megteremtése  Tananyagfejlesztők felkészítése  Az elkészült tananyagok ellenőrzése  Kísérleti alkalmazás  Tapasztalatok alapján átdolgozás A megvalósítás eszközei workshopok konzultációk bemutatók fórumok

11 1. Személyi háttér A megvalósítás folyamata Stratégiai és Működésfejlesztési Igazgatóság E-learning fejlesztő munkacsoport Módszertani szakember + Kreatív vezető Informatikus + oktatásszervező Klinika1 Klinika2 Klinika3 Klinika4 Klinika5 Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő

12 Résztvevők felkészítése A megvalósítás folyamata A klinikai képviselők felkészítése  A klinikai képviselők felkészítése A pályázat megvalósításával kapcsolatos előírások ismertetése (tankonyvtar.hu)  A tananyagfejlesztések struktúrájának meghatározása Lineáris felépítés Központi elrendezés Hipertextes elrendezés  A fejlesztésben résztvevő kollégák kiválasztása  Kapcsolattartás az E-learning fejlesztő Munkacsopottal konszenzus

13 I. LÉPÉS A tananyag-építkezés menetének meghatározása Problémaközpontú építkezés: (pl. szabályok, példák): Problémából kiindulva, feladatok megoldása során jutunk el a célhoz: példák és gyakorlatok alkalmazásával. Tényen alapuló építkezés: (pl. fogalmak) Az egyszerűbb fogalmaktól, tényektől és alapelvektől haladunk az összetettebbek felé. (fordított megoldás is lehetséges) Tananyagfejlesztés A tananyag tartalmi feldolgozása

14 II. LÉPÉS Összefüggések megkeresése Asszociációk keresése: fogalmak, szabályok közötti pozitív transzfer-kapcsolatok feltárása. Diszkriminációk keresése: nem összefüggő ismeretek (fogalmak, szabályok) elkülönítése Az összefüggések ( asszociációk, diszkriminációk) alapján a hierarchikus sorrendiség meghatározása. A sorrend grafikus ábrázolása E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása

15 III. LÉPÉS Tananyagelrendezés az összefüggések alapján E-learning tananyagok elrendezésének típusai  Lineáris elrendezés  Központi elrendezés  Hipertext elrendezés E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása

16 Lineáris elrendezés A tananyagok felépítése A megvalósítás folyamata 1 2 3 4 E E E 1.B 1.A 1.C Gy 2.A 2.B Gy 3.A 3.B 3.C Gy Olyan esetben javasolt, amikor a felhasználónak az adott tananyaggal kapcsolatban számottevő ismeretei nincsenek; Vagy: A tananyag tartalma kívánja meg ezt az elrendezési formát

17 Központi elrendezés A tananyagok felépítése A megvalósítás folyamata Olyan esetben javasolt, amikor a tananyag egy, vagy két központi ismeretre épül; Illetve: Az ismeretek között néhány kapcsolódási pont van csupán. A L E K T S

18 Hipertext elrendezés A tananyagok felépítése A megvalósítás folyamata A modellben az irányítás túlnyomó részt a felhasználó kezében van. Haladási irány eldöntése egyéni Javaslatok tehetők C F B G H E Z M C A

19 Tanulás általi irányítás E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása. Rendszer általi irányítás Lineáris elrendezés Központi elrendezés Hipertext elrendezés Irányítás

20 IV. LÉPÉS E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása Szöveges feldolgozás lépcsői Az összegyűjtött fogalmak (szabályok) kapcsolatrendszere alapján meg lehet határozni a szükséges fejezetek (tanulási egységek) számát. Az egységek felépítésének általános jellemzői: - tartalmak világossága - szerkezet áttekinthetősége - új tartalmak elkülönülése - bekapcsolódás: bárhol bármikor

21 1. Orientáció (bevezetés) Megoldási lehetőségek:  A fejezet rövid összefoglalása  A fejezet iránti kíváncsiság felkeltése  A fejezetben feldolgozott anyagok csomópontjainak táblázatos, blokkdiagramos vagy más egyéb vizuális feldolgozása  A fejezetek során elérhető tanulási célok megfogalmazása  A tananyag csomópontjainak feltárása tesztelés alapján IV. LÉPÉS E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása Az egyes tanulási egységek feldolgozása

22 A feldolgozás lehetséges elemei  Kifejtés – ismeretközlés – bemutatás – leírás  Összehasonlítás/különbségtétel  Elvonatkoztatás  Definiálás  Példa  Problémamegoldás  Indoklás  Sajátos elemek az önálló tanulás érdekében IV. LÉPÉS E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása Tartalom kidolgozás

23 Fontos feladat a felhasználók (hallgatók) ösztönzése Ösztönzés eszközei:  útmutatások, instrukciók  kiemelés, lényegi elemek  gyakorlás, bevésés segítését szolgáló lehetőségek keresése (vizuális elemek)  szimulációk, játékok  fantázia IV. LÉPÉS E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása

24 Összefoglalás A tananyag függvényében – bárhol elhelyezhető; Megoldási formája változó Gyakorlás A kérdéstípusok megválasztásánál törekedjünk a változatosságra Lehetőleg minden anyagrészhez készítsünk Ellenőrzés Kérdések, feladatsorok, beszámolók; A megoldási lehetőségeket az alkalmazott program határozza meg. V. LÉPÉS E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása

25 MOODLE felület SE e-learning rendszer Design: Táncos László grafikus

26 MOODLE felület SE e-learning rendszer

27 MOODLE felület SE e-learning rendszer

28 MOODLE felület SE e-learning rendszer

29 Tapasztalatok Fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok  Esettanulmány: problémaalapú feldolgozás  Elméleti ismeretek: tényeken alapuló feldolgozás  www.tankonyvtar.hu: problémák a tananyagok adaptálásakorwww.tankonyvtar.hu (szerzői jogok; etikai kérdések: filmek, képek)  MOODLE: kiszolgálja a fejlesztői és a felhasználói igényeket

30 A fejlesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket! akokovay@gmail.comakokovay@gmail.com, akokovay@tf.huakokovay@tf.hu „Olyan tanárra van szükség, aki képes az Internetet, mint eszközt úgy beépíteni a tanítás-tanulási folyamatba, hogy ezzel minőségi változást idézzen elő.” ( Vámos,1998)


Letölteni ppt "MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június 23-25. Dr. Kokovay Ágnes E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések