Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOODLE Konferencia Gödöllő Június

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOODLE Konferencia Gödöllő Június"— Előadás másolata:

1

2 MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június 23-25.
Dr. Kokovay Ágnes E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán MOODLE Konferencia Gödöllő 2011. Június A felhasznált grafikák Táncos László grafikus alkotásai

3 Vázlat Bevezetés Feltételek megteremtése
Fejlesztési irányvonalak meghatározása Tartalomfejlesztések - TÁMOP Megvalósítási folyamat Fejlesztés alatt álló kurzusok Összegzés - tapasztalatok

4 Bevezetés SE Intézményfejlesztési Terv (2006 – 2011 )
A Semmelweis Egyetem küldetésnyilatkozatában a prioritások között szerepel az egészségtudományi oktatás területén egy európai tudásközpont létrehozása, mely magasan képzett szakembergárdájával modern technológiák alkalmazásával a legrangosabb intézmények közé kíván emelkedni. Az előzőekhez kapcsolódóan az egyetem kiemelt fejlesztési célja többek között a távoktatás beindítása, az intelligens tanulási környezet kialakítása, a már meglévő és fejlesztés alatt álló elektronikus oktatási tartalmak összerendezése – elmozdulás az elektronikus egyetem felé. Képzési formák és rendszerek

5 Feltételek megteremtése
E-learning fejlesztő munkacsoport létrehozása Alapvető célja: A Semmelweis Egyetem e-learning stratégiájának kidolgozása Az intézményben folyó e-learning fejlesztések összefogása A meglévő e-tananyagok karbantartása, továbbfejlesztése A SEKA (Semmelweis Egyetem Központi Azonosító rendszer) létrehozása E-learning fejlesztő munkacsoport

6 Fejlesztési irányvonalak
Stratégiai irányelvek Egy olyan egységes keretrendszer kialakítása, melyben a már meglévő, a fejlesztés alatt álló, és az ezután fejlesztésre kerülő tananyagok folyamatosan beintegrálhatók. Az e-tartalmak minőségbiztosítási rendszerének felépítése és működtetése – egységes arculat. Az e-tananyagfejlesztések szakmai módszertani hátterének biztosítása, a fejlesztések előkészítése, lebonyolítása. Képzők képzése E-learning fejlesztési stratégia

7 Fejlesztési irányvonalak
A „NA”és „LA” képzésben résztvevők számára biztosítani az egyéni igényeknek megfelelő haladás lehetőségét; új ismeretek gyors beépítését Diplomások számára biztosítani a rugalmas és folyamatos továbbképzést; nonformális képzési anyagok elkészítése, a társadalmi igényeknek megfelelően (továbbképzések, átképzések, OKJ képzések…stb.). E-learning fejlesztési stratégia

8 TÁMOP pályázatok TÁMOP e-tananyagfejlesztések a Semmelweis Egyetemen
Klinikai moduláris és interdiszciplináris tananyag- és tartalomfejlesztés a Semmelweis Egyetem öt klinikáján Kutatásszervezés és innovációmenedzsment – tananyag és tartalomfejlesztés, különös tekintettel az egészség-, és élettudományok területére Nagy növekedési kapacitással rendelkező vállalkozások alapításának és sikerre vitelének elmélete és gyakorlata az élettudományok területén. Mesterséges intelligencia Elektronikus Almanach Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzése Jelenleg folyó tartalomfejlesztések

9 TÁMOP pályázatok Jelenleg folyó fejlesztések
A fejlesztésben résztvevő öt klinika: Fül Orr Gégészeti Klinika Neurológiai Klinika Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Ortopédiai Klinika Pszichiátriai Klinika Jelenleg folyó fejlesztések Fejlesztés alatt álló tananyagok: Fül orr gégészet; Neurológia; Onkológia; Általános ortopédia; Pszichoterápia

10 A fejlesztés lépcsői A megvalósítás folyamata
Személyi háttér megteremtése A vezetők felkészítése Tárgyi feltételek megteremtése Tananyagfejlesztők felkészítése Az elkészült tananyagok ellenőrzése Kísérleti alkalmazás Tapasztalatok alapján átdolgozás A megvalósítás folyamata A megvalósítás eszközei workshopok konzultációk bemutatók fórumok

11 E-learning fejlesztő munkacsoport
1. Személyi háttér Stratégiai és Működésfejlesztési Igazgatóság E-learning fejlesztő munkacsoport Módszertani szakember + Kreatív vezető Informatikus + oktatásszervező A megvalósítás folyamata Klinika Klinika2 Klinika3 Klinika Klinika5 Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő Fejlesztők X fő

12 Résztvevők felkészítése
A klinikai képviselők felkészítése A klinikai képviselők felkészítése A pályázat megvalósításával kapcsolatos előírások ismertetése (tankonyvtar.hu) A tananyagfejlesztések struktúrájának meghatározása Lineáris felépítés Központi elrendezés Hipertextes elrendezés A fejlesztésben résztvevő kollégák kiválasztása Kapcsolattartás az E-learning fejlesztő Munkacsopottal A megvalósítás folyamata konszenzus

13 Tananyagfejlesztés I. LÉPÉS
A tananyag-építkezés menetének meghatározása Problémaközpontú építkezés: (pl. szabályok, példák): Problémából kiindulva, feladatok megoldása során jutunk el a célhoz: példák és gyakorlatok alkalmazásával. Tényen alapuló építkezés: (pl. fogalmak) Az egyszerűbb fogalmaktól, tényektől és alapelvektől haladunk az összetettebbek felé. (fordított megoldás is lehetséges) A tananyag tartalmi feldolgozása

14 E-learning II. LÉPÉS Összefüggések megkeresése
Asszociációk keresése: fogalmak, szabályok közötti pozitív transzfer-kapcsolatok feltárása. Diszkriminációk keresése: nem összefüggő ismeretek (fogalmak, szabályok) elkülönítése Az összefüggések ( asszociációk, diszkriminációk) alapján a hierarchikus sorrendiség meghatározása. A sorrend grafikus ábrázolása A tananyag tartalmi feldolgozása

15 E-learning III. LÉPÉS Tananyagelrendezés az összefüggések alapján
E-learning tananyagok elrendezésének típusai Lineáris elrendezés Központi elrendezés Hipertext elrendezés A tananyag tartalmi feldolgozása

16 A tananyagok felépítése
Lineáris elrendezés 1 1.A Gy 1.B Gy Olyan esetben javasolt, amikor a felhasználónak az adott tananyaggal kapcsolatban számottevő ismeretei nincsenek; Vagy: A tananyag tartalma kívánja meg ezt az elrendezési formát 1.C Gy A megvalósítás folyamata E 2 2.A Gy 2.B Gy E 3 3.A Gy 3.B Gy 3.C Gy E 4

17 A tananyagok felépítése
Központi elrendezés K Olyan esetben javasolt, amikor a tananyag egy, vagy két központi ismeretre épül; Illetve: Az ismeretek között néhány kapcsolódási pont van csupán. L A megvalósítás folyamata A T E S

18 A tananyagok felépítése
B Hipertext elrendezés C F A modellben az irányítás túlnyomó részt a felhasználó kezében van. Haladási irány eldöntése egyéni Javaslatok tehetők A megvalósítás folyamata G E H C Z M A

19 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása .
Központi elrendezés Lineáris elrendezés . Hipertext elrendezés A tananyag tartalmi feldolgozása Rendszer általi irányítás Tanulás általi irányítás Irányítás

20 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása IV. LÉPÉS
Szöveges feldolgozás lépcsői A tananyag tartalmi feldolgozása Az összegyűjtött fogalmak (szabályok) kapcsolatrendszere alapján meg lehet határozni a szükséges fejezetek (tanulási egységek) számát. Az egységek felépítésének általános jellemzői: - tartalmak világossága - szerkezet áttekinthetősége - új tartalmak elkülönülése - bekapcsolódás: bárhol bármikor

21 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása
IV. LÉPÉS Az egyes tanulási egységek feldolgozása 1. Orientáció (bevezetés) Megoldási lehetőségek: A fejezet rövid összefoglalása A fejezet iránti kíváncsiság felkeltése A fejezetben feldolgozott anyagok csomópontjainak táblázatos, blokkdiagramos vagy más egyéb vizuális feldolgozása A fejezetek során elérhető tanulási célok megfogalmazása A tananyag csomópontjainak feltárása tesztelés alapján A tananyag tartalmi feldolgozása

22 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása Tartalom kidolgozás
IV. LÉPÉS Tartalom kidolgozás A tananyag tartalmi feldolgozása A feldolgozás lehetséges elemei Kifejtés – ismeretközlés – bemutatás – leírás Összehasonlítás/különbségtétel Elvonatkoztatás Definiálás Példa Problémamegoldás Indoklás Sajátos elemek az önálló tanulás érdekében

23 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása IV. LÉPÉS
Fontos feladat a felhasználók (hallgatók) ösztönzése Ösztönzés eszközei: útmutatások, instrukciók kiemelés, lényegi elemek gyakorlás, bevésés segítését szolgáló lehetőségek keresése (vizuális elemek) szimulációk, játékok fantázia A tananyag tartalmi feldolgozása

24 E-learning A tananyag tartalmi feldolgozása V. LÉPÉS Összefoglalás
A tananyag függvényében – bárhol elhelyezhető; Megoldási formája változó Gyakorlás A kérdéstípusok megválasztásánál törekedjünk a változatosságra Lehetőleg minden anyagrészhez készítsünk Ellenőrzés Kérdések, feladatsorok, beszámolók; A megoldási lehetőségeket az alkalmazott program határozza meg. A tananyag tartalmi feldolgozása

25 MOODLE felület SE e-learning rendszer Design: Táncos László grafikus

26 MOODLE felület SE e-learning rendszer

27 MOODLE felület SE e-learning rendszer

28 MOODLE felület SE e-learning rendszer

29 Tapasztalatok Fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Esettanulmány: problémaalapú feldolgozás Elméleti ismeretek: tényeken alapuló feldolgozás problémák a tananyagok adaptálásakor (szerzői jogok; etikai kérdések: filmek, képek) MOODLE: kiszolgálja a fejlesztői és a felhasználói igényeket Fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok

30 A fejlesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket!
„Olyan tanárra van szükség, aki képes az Internetet, mint eszközt úgy beépíteni a tanítás-tanulási folyamatba, hogy ezzel minőségi változást idézzen elő.” ( Vámos,1998) A fejlesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MOODLE Konferencia Gödöllő Június"

Hasonló előadás


Google Hirdetések