Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közismereti fejlesztések a szakiskolában1. A szakiskola pedagógiai tevékenysége a jövőért Gál Ferenc fejlesztési terület-vezető, SZFP - NSZFI 2008. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közismereti fejlesztések a szakiskolában1. A szakiskola pedagógiai tevékenysége a jövőért Gál Ferenc fejlesztési terület-vezető, SZFP - NSZFI 2008. szeptember."— Előadás másolata:

1 közismereti fejlesztések a szakiskolában1

2 A szakiskola pedagógiai tevékenysége a jövőért Gál Ferenc fejlesztési terület-vezető, SZFP - NSZFI 2008. szeptember

3 közismereti fejlesztések a szakiskolában3 Mit mondanak a gazdaság szereplői? Nem mindegy, hogy kik a munkavállalókNem mindegy, hogy kik a munkavállalók Az eszközök, gépek és a pénz nem minden…Az eszközök, gépek és a pénz nem minden… Felértékelődött a már megszerzett tudás, képességek továbbépítésének a „tudása”Felértékelődött a már megszerzett tudás, képességek továbbépítésének a „tudása” A hangsúly áttevődött a kompetenciákra és azok fejleszthetőségéreA hangsúly áttevődött a kompetenciákra és azok fejleszthetőségére Termelőerővé vált az emberi kapcsolatok rendszereTermelőerővé vált az emberi kapcsolatok rendszere Lényeges szerepe lett a munkában a BIZALOMNAK, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSNEKLényeges szerepe lett a munkában a BIZALOMNAK, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK

4 közismereti fejlesztések a szakiskolában4 Mit jelent a „jó” szakképzés? Életminőséget, pontosabban mindenkinek a szükségletei szerinti JÓ ÉLETetÉletminőséget, pontosabban mindenkinek a szükségletei szerinti JÓ ÉLETet Versenyképességet a munkaerőpiacon, azaz állandósult foglalkoztatástVersenyképességet a munkaerőpiacon, azaz állandósult foglalkoztatást Társadalmi kohéziót a különböző rétegek közöttTársadalmi kohéziót a különböző rétegek között Gazdasági sikerességet mindenkinek, akár munkavállaló, akár munkáltatóGazdasági sikerességet mindenkinek, akár munkavállaló, akár munkáltató

5 közismereti fejlesztések a szakiskolában5 Mi váltotta ki ezen a területen az aktivitást? Hátrányosabb helyzetbe kerültek növekvő számban a „szakmunkások” és életük viszonyaiHátrányosabb helyzetbe kerültek növekvő számban a „szakmunkások” és életük viszonyai Az új, demokratikus politikai rendszernek nem volt ideje-ereje erre figyelni a nehézségei miatt, amit a működőképesség megteremtéséért folytatAz új, demokratikus politikai rendszernek nem volt ideje-ereje erre figyelni a nehézségei miatt, amit a működőképesség megteremtéséért folytat Globalizálódás és igényei (miden hatás elér ide, de oda is elér…) azaz problémaközösségek jöttek létreGlobalizálódás és igényei (miden hatás elér ide, de oda is elér…) azaz problémaközösségek jöttek létre Új, (néha véres-erőszakos) etnikai-nemzeti konfliktusokÚj, (néha véres-erőszakos) etnikai-nemzeti konfliktusok Nem vagy csak nehezen kezelhetők egyszerre a társadalom és a gazdaság problémáiNem vagy csak nehezen kezelhetők egyszerre a társadalom és a gazdaság problémái

6 közismereti fejlesztések a szakiskolában6 Mit tehetünk? A valódi kérdésekről, problémákról, megoldandó feladatokról csak többdimenziós komplex rendszerekben gondolkodhatunk.A valódi kérdésekről, problémákról, megoldandó feladatokról csak többdimenziós komplex rendszerekben gondolkodhatunk.Azaz több szereplő vantöbb szereplő van sokféle érdek van egyszerre sokféle érdek van egyszerre többféle megoldás lehettöbbféle megoldás lehet az alternatívák egyszerre is igazak, jók lehetnekaz alternatívák egyszerre is igazak, jók lehetnek

7 közismereti fejlesztések a szakiskolában7 A kísérlet, az út keresése Csak úgy tudjuk a problémáinkat kezelni és megoldani, ha kipróbálunk megoldásokat, ha kísérletezünk, és ennek a kísérletezésnek, kipróbálásnak a során a megoldás elérésén túl egy közös, mindenki által átélt tanulás folyamat is végbemegy. A tanulásképességtől függ a tanulóink, a jövő szakmunkásainak jövője. Maga a tanulás a megoldás.

8 közismereti fejlesztések a szakiskolában8 Milyen legyen az iskola, a nevelés, a tanítás? Tanulni kell megtanulniTanulni kell megtanulni Az egész életben újra és újra új ismereteket, jártasságokat, képességeket kell megtanulniAz egész életben újra és újra új ismereteket, jártasságokat, képességeket kell megtanulni (Life long learning…) A sajátélményű, kísérletező aktivizáló tanítás-tanulásA sajátélményű, kísérletező aktivizáló tanítás-tanulás Nem az ismereteken legyen a hangsúly, hanem az elsajátítás során megszerzett kompetenciákon, komplex cselekvőképességekenNem az ismereteken legyen a hangsúly, hanem az elsajátítás során megszerzett kompetenciákon, komplex cselekvőképességeken Figyelembe kell venni, hogy csökken a hagyományos kultúra és tudáselemek szerepeFigyelembe kell venni, hogy csökken a hagyományos kultúra és tudáselemek szerepe

9 közismereti fejlesztések a szakiskolában9 Melyek a szakiskolai tanítás-tanulás új elemei? 1.Az élethosszig tartó tanulás és a társadalmi integráció 2.A jövő nem működik társadalmi kohézió és társadalmi befogadás nélkül 3.A kompetencia alapú gondolkodás 4.az értékekről való gondolkodás hatékony megvalósítása 5.A közösség nem működik a közösség fejlesztése nélkül

10 közismereti fejlesztések a szakiskolában10 Hogyan? a tanulásra, felfedeztetésre koncentrálunk a tanítás helyetta tanulásra, felfedeztetésre koncentrálunk a tanítás helyett a tanárok a tanulás katalizátorai lesznek a tanárok a tanulás katalizátorai lesznek a megerősítés, az értékelés új lehetőségei születnek mega megerősítés, az értékelés új lehetőségei születnek meg rejtett, indirekt segítés valósul meg a spontán folyamatbanrejtett, indirekt segítés valósul meg a spontán folyamatban önálló tapasztalatönálló tapasztalat saját élményű tanulás a célsaját élményű tanulás a cél

11 közismereti fejlesztések a szakiskolában11 Hogyan lehet ezt a kompetenciát fejleszteni? Projektekkel, játékokkal, közös tevékenységekkel a projekt a tanulók élményvilágához alkalmazkodika projekt a tanulók élményvilágához alkalmazkodik kiemelt szerepe van a képességek, kompetenciák, attitűdök fejlesztésénekkiemelt szerepe van a képességek, kompetenciák, attitűdök fejlesztésének új lehetőségek: a legmodernebb ismerethordozók, multimédiás eszközök használataúj lehetőségek: a legmodernebb ismerethordozók, multimédiás eszközök használata a csoportmunkák során a kooperatív módszerek sokfélesége érvényesüla csoportmunkák során a kooperatív módszerek sokfélesége érvényesül

12 közismereti fejlesztések a szakiskolában12 A projektalapú munka során: a közös termék tükrözi a készítők eredményes munkáját, sikereit, együttműködési képességéta közös termék tükrözi a készítők eredményes munkáját, sikereit, együttműködési képességét mindenki részese a projekt-feladatsornak, fontos, meghatározó, aktív közreműködőmindenki részese a projekt-feladatsornak, fontos, meghatározó, aktív közreműködő a projektfoglalkozások továbbépíthetők, újabb kreatív, innovatív folyamatokat indíthatnak ela projektfoglalkozások továbbépíthetők, újabb kreatív, innovatív folyamatokat indíthatnak el

13 közismereti fejlesztések a szakiskolában13 A pedagógusok szempontjai a tantantárgyak tudományos felosztása az emberi világ részeként jelenik mega tantantárgyak tudományos felosztása az emberi világ részeként jelenik meg a szakmai területek ismeretei beépülnek a mindennapi életbe és életükbea szakmai területek ismeretei beépülnek a mindennapi életbe és életükbe beilleszkednek a témák a tanítási-fejlesztési folyamatokbabeilleszkednek a témák a tanítási-fejlesztési folyamatokba meghatározott modulokhoz és kompetenciákhoz kötődnekmeghatározott modulokhoz és kompetenciákhoz kötődnek választási lehetőségeket kínálnak – időben, térben, ízlésben, variációkban, alternatív feladatokbanválasztási lehetőségeket kínálnak – időben, térben, ízlésben, variációkban, alternatív feladatokban közös felkészülést, előkészítést, igényelnek a projekt(nap) előttközös felkészülést, előkészítést, igényelnek a projekt(nap) előtt

14 közismereti fejlesztések a szakiskolában14 Az SZFP fejlesztései Tanbox –sorozatTanbox –sorozat 80 darab projektcsomag80 darab projektcsomag –Tanári-tanulói csomagok Informatikai,Informatikai, idegen nyelvi,idegen nyelvi, média feladatokmédia feladatok MérőeszközökMérőeszközök MódszertárMódszertár –Pályázatok, letölthető anyagok Szakmai idegen nyelvi szószedetek CD-n (angol – német)Szakmai idegen nyelvi szószedetek CD-n (angol – német) Téma-projekt sorozatok Természetismeret –50 téma a kerettantervre –Ppt-k, animációk, tanulói munkalapok, feladatlapok Társadalom és jelenismeret –50 téma a kerettantervre –Ppt-k, animációk, tanulói munkalapok, feladatlapok Fejlesztő feladatok 1-2-3. –Eszközök az egyéni differenciáláshoz

15 Köszönöm a figyelmet! gal.ferenc@szakma.hu


Letölteni ppt "Közismereti fejlesztések a szakiskolában1. A szakiskola pedagógiai tevékenysége a jövőért Gál Ferenc fejlesztési terület-vezető, SZFP - NSZFI 2008. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések