Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége V E Z E T Ő K É P Z Ő „Pályázatok és pályázatírás” Balogh József BMF kollégiumigazgató, FEKOSZ elnökségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége V E Z E T Ő K É P Z Ő „Pályázatok és pályázatírás” Balogh József BMF kollégiumigazgató, FEKOSZ elnökségi."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége V E Z E T Ő K É P Z Ő „Pályázatok és pályázatírás” Balogh József BMF kollégiumigazgató, FEKOSZ elnökségi tag FEKOSZ Vezetőképző 2008. november 28. Noszvaj-Síkfőkút2008. november 28-29.

2 A pályázatok szerepe a szervezet életében  Fontos, hogy egy szervezet anyagi szempontból „több lábon álló” legyen (saját bevétel, tagdíj, normatív támogatás, stb.).  Egy adott program megvalósításához szükséges anyagiakat egészítheti ki a pályázati forrás.  A forrás nem csak pénz. Forrásnak tekintjük az adott projekt sikeréhez szükséges eszközök, feltételek összességét.  Ne az egyes pályázatokhoz találjunk ki terveket, hanem a meglévő, kidolgozott, előre megtervezett projektekhez keressünk pályázati lehetőségeket.  Nem érdekes, hogy melyik támogatóhoz pályázunk, mivel a programunk alapvetően nem változhat(na) a kiírás hatására. 2/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

3 A pályázatok szerepe a szervezet életében  Semmi sincs ingyen! Azt állítani, hogy mi ingyen dolgozunk, saját munkánk lebecsülése.  A pályázatírás nem koldulás! A támogatási folyamatban két szervezet vállal szerződéssel szabályozott partneri viszonyt.  A támogató és a támogatott egyenrangú partner.  Az általunk elküldött pályázatot egyfajta PR anyagnak is kell tekintenünk, hiszen ez közli a legtöbb információt szervezetünkről.  Mindegy, hogy ki a bíráló a lényeg az, hogy a mi pályázatunk figyelemfelkeltő és bizalmat gerjesztő legyen.  A támogatásszerzés a már meglévő és leendő támogatókkal történõ kapcsolatépítésről szól, nem (csak) a pénz felmarkolásáról. 3/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

4 Mikor áll készen egy szervezet a támogatásszerzésre? 4/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29. Egy szervezet készen áll a támogatásszerzésre, ha: Rendelkezik alapító okmányokkal, Létezik küldetése, és munkaterve a pályázathoz, Van információs bemutatkozó anyaga, mely tartalmazza a szervezet felépítését, múltját, jelenét- és jövőképét, Rendelkezik éves költségvetéssel, mivel ez jelzi komolyságát, teherbírását, és a támogatás felelősséggel való elköltésének módját, Tevékenységét hitelesen tudja igazolni, pl.: támogatólevelekkel, további sikeres pályázatok bemutatásával, egyéb híranyagokkal, Tudja, hogy mit és hogyan tud nyújtani a támogatásért cserébe.

5 Miért pont minket támogatna valaki? 5/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.  A közvetlen érdek általában előnyösebb, mint a közös.  Vigyázzunk kitől fogadunk el pénzt, mert lehetnek rejtett érdekek is a háttérben.  A kormányzati támogatásokat elosztó szervek NEM szponzorok, hanem közvetítők, lehet, hogy a támogatás a feladatuk.  Ha egy ügyosztály feladata a valós szponzor (állam, minisztérium, tulajdonos) stratégiai döntéseinek a végrehajtása, akkor neki is érdeke, hogy a leginkább oda illő tevékenységet támogassa.  A legfontosabb, hogy találjuk meg a projektünkhöz azt a lehetséges támogatót, akiknek még érdeke is lehet támogatni minket.

6 Mecénás, szponzor és/vagy közreműködő? 6/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.  A mecénás jószolgálatból, előre kikötött ellenszolgáltatás nélkül, „névtelenül” támogat.  A szponzor joggal várja el nevének feltüntetését, azaz reklám-tőkét kovácsol a támogatásunkból magának.  Ha csak lehet, ajánljuk fel a személyes közreműködés lehetőségét! (Ha a bankelnök nyitja meg az oktatóközpontot, máris elkötelezettebb irányunkba.)  Ahol fogadókészséget találunk rá, ott a projekt megvalósítása során a támogató is részt vehet a munkában, így tovább nőhet irányunkba a bizalma.

7 Pályázatfigyelés, pályázati adatbázis 7/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.  Léteznek a támogatók címeit és fõbb programjait, illetve a határidőket tartalmazó kiadványok.  Ezek a listák azonban nagyon hamar érvényüket vesztik, illetve a beadási határidő előtt csak egy-két héttel jelennek meg benne az aktuális pályázatok.  Legjobb, ha készítünk egy listát saját magunknak azokról a támogatókról, akik a mi területünkhöz tartozó tevékenységeket támogatnak.  Ez alapján már pontos és részletes pályázati naptárat lehet készíteni (ki, mikor, mire, mennyit fog kiírni), amely jelzi nekünk, hogy mikor kell több figyelmet és energiát fordítanunk a pályázatokra.

8 Pályázatfigyelés, pályázati adatbázis 8/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29. A legegyszerűbb az alábbi gyűjtő-portálok valamelyikéről elindulni: http://www.palyazat.lap.hu http://www.palyazatiras.lap.hu http://www.sansz.hu http://www.pafi.hu http://www.projektek.lap.hu http://eupalyazat.lap.hu

9 A pályázatírásról általában 9/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.  A sikeres pályázat nagy mértékben függ a pályázó szervezettől, a pályázatot összeállító személytől, a megcélzott forrástól, és a bírálók személyétől.  Mindig próbáljuk a bíráló helyébe képzelni magunkat! Úgy írjuk a pályázatunkat, mintha egy túlterhelt, morcos, fáradt embernek kellene röviden, egyszerűen és érthetően "eladnunk„ a programunkat.  A pályázat részeit csak általánosságban lehet összefoglalni, mivel az egyes támogatóknál az információk sorrendje és formátuma különbözõ lehet.  Gyakran kapunk pályázati űrlapot, amely a pályázóra és a tervezett tevékenységre vonatkozó egységesített kérdéseket és útmutatót is tartalmaz.

10 A pályázatírás folyamata, részei „Ki kell hangsúlyozni, hogy univerzális pályázatírási módszer és lépéssor nem létezik.” Kísérőlevél (kuratóriumnak szóló levél)  Nem elengedhetetlen, de szokásos része egy pályázatnak.  A támogató udvarias megszólítása.  Rövid utalás a pályázó szervezetre, és a pályázat tartalmára.  A pályázattal kapcsolatos elkötelezettségünk jelzése.  A kísérőlevél ne legyen tolakodó, nyomást gyakorló, fenyegető. 10/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

11 A pályázatírás folyamata, részei Előlap („iránytű”)  Irányítja és a megfelelő ember kezébe juttatja a pályázatot.  Szerepeljen rajta a pályázó szervezet neve, címe, logója.  Szerepeljen rajta a támogató neve, a pályázat címe, esetleg a megfelelő alkuratórium, vagy bizottság neve. A pályázat adatlapja  Az alapinformációkat tartalmazza, amely a pályázat könnyebb feldolgozását teszi lehetővé.  Megengedhetetlen, hogy bármi hiba és hiányosság legyen rajta. 11/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

12 A pályázatírás folyamata, részei Az adatlap főbb részei:  Pályázat címe.  A pályázó szervezet neve, címe, pontos adatai (adószám, számlaszám, stb.), elérhetősége (web, telefon, fax, e-mail).  Képviselő (projektvezető, kapcsolattartó) neve, beosztása, elérhetőségei (cím, telefonszám, fax, e-mail).  A pályázat rövid tartalmi összefoglalása.  A támogatótól kért támogatás, pénzösszeg (pénznem, teljes költség, önerő).  Mellékeljük az egyes projektek vezetőinek szakmai önéletrajzát, a hozzáértésük igazolása miatt. 12/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

13 A pályázatírás folyamata, részei A pályázó szervezet bemutatása  Bármilyen kapcsolatfelvétel esetén első dolog a bemutatkozás.  Röviden ismertessük a szervezet történetét, jelenét és jövőképét, az eddig elért eredményeket.  Mutassuk be a szervezet felépítését, működési formáját, a tevékenységi területet, illetve annak célját.  Más szervezetekkel való együttműködés bemutatása.  A szervezet eddigi munkájának külső, illetve belső értékelésének, megítélésének prezentálása.  A működés személyi, tárgyi- és anyagi feltételrendszerének bemutatása. 13/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

14 A pályázatírás folyamata, részei A pályázati program és igény ismertetése  Ebben a részben kell bemutatni a pályázat ok-okozati összefüggéseit, a célcsoport igényeit, a koncepció lényegét.  Az igényleírásnak tényeken kell alapulnia, igyekezzünk dokumentációkra és statisztikai adatokra támaszkodni.  Időrendben haladva írjuk le a program ütemtervét, úgy hogy a bíráló számára világos legyen, mikor milyen esemény zajlik.  A probléma leírásának a célja az, hogy meggyőzzük a támogatót az általunk választott megoldás megalapozottságáról.  Ebben a részben csak a pályázati programmal foglalkozzunk, ne a saját szervezetünkkel. 14/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

15 A pályázatírás folyamata, részei A célok és a módszerek ismertetése „A cél az eredmény, az elérni kívánt állapot.”  Hosszú távú cél, az álmunk, aminek eléréséért dolgozunk.  Rövid távú célok, az adott pályázaton kapott támogatással elérhető, mérhető eredmények. „A módszer az út, eszköz, tevékenység, ami a célhoz vezet.”  A módszernek érthetőnek és igazolhatónak kell lennie.  Állítsunk össze részletes munkatervet, mely tartalmazza az egyes tevékenységek sorrendjét, idő- és anyagszükségletét, a résztvevők számát.  Adjunk meg határidőket és felelősöket az egyes részfeladatokhoz, illetve legyenek a célhoz vezető úton ellenőrzési pontok. 15/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

16 A pályázatírás folyamata, részei Értékelési szempontok meghatározása  Gondolni kell arra is, hogy a pályázaton nyert támogatással el kell majd számolni.  Az elszámolás két fő részből áll, a szakmai és a pénzügyi tevékenység értékeléséből.  A pályázatban rögzíteni kell, hogy milyen eredményeket várunk a programtól, az értékelési szempontokat és mérőszámokat egyaránt.  Célszerű az értékelési szempontokat már a tervezéskor rögzíteni, mert így objektív képet kaphatunk az elért eredményről, mi adjuk meg az értékelési módszert és szempontokat, nem a támogató. 16/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

17 A pályázatírás folyamata, részei A pályázat költségvetése  A pályázati csomag egyik legfontosabb része, a pályázat leíró részének beárazása.  Csak letisztázott célokkal, módszerekkel, illetve munkatervvel és határidőkkel álljunk neki a költségvetés készítésének, mert különben mindig lesz olyan tétel, ami kimarad.  Reálisan tervezzünk, mert a túl alacsony költségvetés a program megvalósíthatóságát veszélyezteti, a túl magas pedig, arra utalhat, hogy sumákolunk.  A költségvetésből derüljön ki, hogy szervezetünk több lábon áll (saját forrás, egyéb bevétel és támogatás, stb.). 17/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

18 A pályázatírás folyamata, részei A költségvetés egy lehetséges formája: 18/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29. Kiadások jogcíme Saját forrásVárható bevétel Igényelt támogatás Összesen Személyi kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Működési költségek Összesen

19 A pályázatírás folyamata, részei Utolsó simítások, a pályázat beadása  Minden olyan anyagot mellékeljünk a pályázathoz, amely segíthet az értékelőknek, de ügyeljünk arra, hogy ne terheljük túl a pályázatot bizonygató anyagokkal.  Az így összeállított pályázatot néhány napig pihentessük, majd újra elővéve javítsuk ki azokat a hibákat, amiket addig nem vettünk észre.  Nézessük át „nem szakmabeli” emberrel is a pályázatot, több szem – többet lát alapon.  Személyesen adjuk le a pályázatot, ilyenkor megkérhetjük a kiírót, hogy nézze át minden rész benne van a pályázati csomagban. 19/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

20 A pályázatírás folyamata, részei A pályázat utóélete  Amennyiben pályázatunk nem nyert, érdeklődjünk a pályázató szervezetnél, hogy mi volt a visszautasítás oka.  Ha sikeresen szerepeltünk és támogatást kaptunk, ne felejtsük el megköszönni.  Legfontosabb teendő, a támogatási szerződés megkötése, melynek pontjait maradéktalanul be kell tartani.  Lehetőleg egy személy tartsa a kapcsolatot a támogatóval, aki minden információval rendelkezik a pályázatról.  A támogatásból megvalósuló nyilvános programra, az adományozó minden esetben kapjon meghívást. 20/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

21 A pályázatírás folyamata, részei  Gondosan dokumentáljuk a pályázattal kapcsolatos levelezést, a megállapodásokat, valamint a pénzügyi bizonylatokat.  A szakmai beszámoló készítése során igyekezzünk táblázatokkal, grafikonokkal illusztrálni a pályázati projekt megvalósulását.  Az értékelésnek tartalmaznia kell a program lefolyását, az elért eredmények összefoglalását.  A pénzügyi elszámolás esetén, a pályázatban szereplő költségvetés alapján, a kapott támogatással kell elszámolni (számla másolatok, bizonylatok, stb.). 21/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

22 A pályázat külleme, stílusa Tippek, trükkök, javaslatok  Az olvasható méretű, magyar ékezetes karakterekkel rendelkező betűtípus, illetve a megfelelő sorköz választása áttekinthetővé, olvashatóvá teszi az anyagot.  A megfelelő tördelés és tagoltság, segít a pályázat struktúrájának megértésében.  Az egyes fejezeteket lássuk el címmel, az oldalakat oldalszámozással.  Ellenőrizzük a helyesírást, de ne csak a számítógép szövegszerkesztőjével.  Az egyes lapok oldalán hagyjunk helyet a lefűzésnek, illetve a bírálóknak a jegyzeteléshez. 22/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

23 A pályázat külleme, stílusa  A szövegben alkalmazzunk kiemeléseket, vastagított betűket, hogy az általunk fontosnak tartott kulcsszavak megragadjanak a bírálók fejében.  Kerüljük a szakszavakat, mivel nem biztos, hogy a bírálók mindegyike ismeri az adott területet, és tisztában vannak azok jelentésével.  Hosszú és összetett mondatok helyett, inkább áttekinthető felsorolásokat, táblázatokat és grafikonokat használjunk.  Feltételes mód helyett jövő időt használjunk, ezzel is kifejezve magabiztosságunkat, hogy a program mindenképpen megvalósul. 22/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

24 A sikeres pályázat "tízparancsolata" 1.Ragadd meg a figyelmet - és tartsd is meg! (A támogató szervezetek gyakran százával kapnak pályázatokat, emlékezniük kell rád.) 2.Használd a támogató nyelvét! (Az általad használt kifejezéseken és megfogalmazásokon más is ugyanazt értse, amit te.) 3.Legyél magabiztos! (Ne értékeld túl magad, de ha te nem vagy biztos magadban és a tevékenységedben, a bírálók sem lesznek azok.) 4.Érthetőség. (Pályázatod legyen oly módon elrendezve és megszerkesztve, hogy minden "simán folyjon„ benne.) 5.Kezelhető méret/Reális program. (Aki sokat markol, keveset fog! Kérj meg másokat a "realitásvizsgálat„ elvégzésére.) 23/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

25 A sikeres pályázat "tízparancsolata" 6.Falatka-teória. (Mindent vágj falatnyi darabokra - olyanokra, amelyek egy darabban "lenyelhetők" és nem kell az olvasónak rágódni rajtuk.) 7.Használd a támogató kiírását. (A támogató okkal adott kiírást – szorosan kövesd hát azt. A pályázatodat úgy szerkeszd meg, ahogy ők kérik.) 8.Lényegre, lényegre, lényegre! (Ne feledd a kezelhető méretet.) 9.Hitelesség. (Hangsúlyozhatod a háttéranyagokban de látsszon a pályázat egészén is!) 10.Teljesség. (Pl.: Ha három másolatot kérnek, mellékelj három másolatot.) 24/25 Noszvaj-Síkfőkút, 2008. november 28-29.

26 Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége V E Z E T Ő K É P Z Ő KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! További jó munkát kívánok a vezetőképző résztvevőinek. Balogh József kollégiumigazgató Noszvaj-Síkfőkút2008. november 28-29.


Letölteni ppt "Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége V E Z E T Ő K É P Z Ő „Pályázatok és pályázatírás” Balogh József BMF kollégiumigazgató, FEKOSZ elnökségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések