Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyetemi adjunktus PÉNZÜGYTAN Dr. Fellegi Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyetemi adjunktus PÉNZÜGYTAN Dr. Fellegi Miklós."— Előadás másolata:

1 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyetemi adjunktus PÉNZÜGYTAN Dr. Fellegi Miklós

2 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 2 A modern pénzügytan Pénzelmélet –A pénz kialakulása –Pénzhelyettesek –Modern pénz –Pénzteremtés Pénzügypolitika –Monetáris –Fiskális –Deviza

3 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 3 A modern pénzügytan Adózás –Alapfogalmak Adóalany, adófizető Adóalap, adótárgy, adóforrás Adómérték, adótétel, adókulcs Adóátalány, adómentesség, adókedvezmény –Adófajták Indirekt: termék vagy szolgáltatás (forgalmi, fogyasztási, jövedéki, iparűzési, idegenforgalmi) Direkt: jövedelem vagy vagyon (személyi-és vállalati jövedelemadó, vagyonadó)

4 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 4 A modern pénzügytan –Adónemek Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó Fogyasztási adó Jövedéki adó Gépjárműadó (súlyadó) Földadó Kereskedelmi és játékadó Helyi adók

5 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 5 A modern pénzügytan A pénzügyi közvetítés és intézményei –Közvetlen  Közvetett Értékpapírpiacok, tőzsde Monetáris és nem monetáris közvetítők –Pénzügyi piacok Pénz  Tőke Nyílt  Zárt Elsődleges  Másodlagos Azonnali  Határidős

6 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 6 A modern pénzügytan Bankrendszerek –Egyszintű  Kétszintű Kereskedelmi bankok –Biztonság  Likviditás  Jövedelmezőség Bankműveletek –Passzív Betétgyűjtés, értékpapír-kibocsátás, hitelfelvétel –Aktív Hitelnyújtás, betételhelyezés, értékpapír vásárlás, tőkeérdekeltség szerzés

7 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 7 A modern pénzügytan –Fizetési forgalom Készpénz nélküli Készpénzforgalom –Bankszolgáltatások Értékpapírok Deviza, valuta Pénzügyi tanácsadás Lízing Faktoring Forfaiting

8 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 8 A modern pénzügytan Pénzügyi számítások –Befektetési döntések Hozam, kockázat, futamidő, likviditás A pénz időértékének elve A kockázat elve –Jövőérték –Jelenérték –Annuitás –Örökjáradék

9 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 9 A modern pénzügytan Értékpapírok csoportosítása –Jog szerint Követelés, részesedés, áru feletti rendelkezés –Hozam szerint Kötött, változó, átmeneti –Lejárat szerint Rövid, közép, hosszú, lejárat nélküli –Átruházhatóság szerint Bemutatóra, névre, rendeletre

10 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 10 A modern pénzügytan Kötvények –Árfolyam (Kamatfizetés + Tőketörlesztés) –Árfolyamra ható tényezők Piaci kamatláb + Idő (periodikus, csökkenő) Részvények –Árfolyam Fundamentalisták, chartisták, légvárépítők, bolyongók –Tagsági jog  Törzsrészvény –Vagyoni jog  Elsőbbségi részvény

11 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 11 A modern pénzügytan Értékpapírpiacok –Tőzsde Jegyzett, nem jegyzett (forgalmazott) –OTC piac Vételi-és eladási árfolyam Nem szabályozott Kis-és középvállalatok, kereskedelmi bankok, biztosító társaságok –Harmadik piac Tőzsdén jegyzett értékpapírok Nagybani kereskedelem

12 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 12 A modern pénzügytan Ügyletek a pénzügyi piacokon –Azonnali (prompt) ügyletek Jelenbeli és jövőbeli pénzek cseréje –Határidős (termin) ügyletek Jövőbeli és távolabbi jövőbeli pénzek cseréje Rövid (short) pozíció  Vétel Hosszú (long) pozíció  Eladás Forward: fedezeti ügylet Futures: tőzsdei ügylet Opció: tőzsdei jogszerző ügylet (LC, SC, LP, SP)

13 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 13 A modern pénzügytan A határidős piacok szereplői –Fedezeti ügyletkötők (hedgers): devizaárfolyam vagy kamat kockázatot jelentő követelés, ill. tartozás –Spekulánsok (traders): kockázatvállalással járó nagy profit szerzése A hausse spekuláns árfolyam-emelkedésre számít. A baisse spekuláns árfolyamesésre számít. –Arbitrazsőr: kamat-és árfolyam-különbözet kihasználása párhuzamos adásvétellel.

14 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 14 A modern pénzügytan VÉTELI OPCIÓ: E P S nyereség vételi jog E P S nyereség eladási kötelezettség

15 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 15 A modern pénzügytan ELADÁSI OPCIÓ: E P S nyereség eladási jog E P S nyereség vételi kötelezettség

16 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 16 A modern pénzügytan FUTURES: E P S nyereség vételi kötelezettség E P S nyereség eladási kötelezettség

17 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 17 Pénzügyi számítások ALAPFOGALMAK Pénzáram: pénzbevételek és pénzkiadások sorozata Jövőérték: az elvárt hozammal befektetett pénz értéke a futamidő végén Jelenérték: megmutatja, hogy mekkora összeget kellene befektetnünk a jelenben az elvárt hozammal ahhoz, hogy az esedékes pénzösszeget kapjuk meg az adott jövőbeli időpontban Annuitás: azonos időközönként esedékes, mértani sort alkotó pénzösszegek Örökjáradék: végtelen évjáradék (annuitás)

18 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 18 Pénzügyi számítások Jövőérték: (Future Value) A bevándorlók 1624-ben megvásárolták a Manhattan-szigetet a bennszülöttektől 24 $-ért. Mennyi lenne a 24 $ jövőértéke (2009), ha évi 6 %-os kamatlábat feltételezve befektették volna? PV = 24$ (Present Value) n = 385év (2009-ig eltelt idő) r = 6% (piaci kamatláb) FV=PV·(1+r) n =24·1,06 385  132,7 Milliárd dollár

19 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 19 Pénzügyi számítások Jelenérték: (Present Value) Megvegyünk-e egy 100 Ft-os értékpapírt, ha a belőle származó jövedelem 4 éven keresztül évente negyven forint? (Jó üzlet-e 100 Ft-ért 160 Ft-ot kapni cserébe?) FV = 40 Ft (jövőbeni pénzáramlás) n = 4 év (futamidő) r = 15% (elvárt hozam) PV =  FV i / (1+r) i = 114,2 Ft

20 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 20 Pénzügyi számítások Annuitás jelenértéke: Mekkora tőkét kell elhelyeznünk a bankban, 7%- os kamatláb mellett, ha 15 éven keresztül minden év végén 120 000 Ft járadékot akarunk felvenni? C = 120 000 Ft n = 15 év r = 7% PV = C·[1/r-1/(r·(1+r) n )] = 1 092 949 Ft

21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 21 Pénzügyi számítások Egy vállalkozó évi 16%-os kamatra 7 000 000 Ft hitelt kap a banktól, amelyet 8 év alatt, évenként egyenlő részletekben kell visszafizetnie. Mennyi az évenként fizetendő törlesztés? PV = 7 000 000 Ft n = 8 év r = 16% C = PV/AF = 1 611 571 Ft / év

22 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 22 Pénzügyi számítások Annuitás jövőértéke: 30 éven keresztül minden évben elhelyezünk egy alapba 100 000 Ft-ot. Az összeget nyugdíjba vonulásunkkor vesszük fel. Mekkora összeghez jutunk, ha kamat 10 %? C = 100 000 Ft n = 30 év r = 10% FV = C·[(1+r) n -1]/r = 16 449 400 Ft

23 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 23 Pénzügyi számítások Örökjáradék: Alapítványt hozunk létre, tankönyvírók segítésére. Évente 1 500 000 Ft-ot fordítunk e célra. Mekkora összeget kell ma elhelyeznünk, ha a hosszútávon érvényes kamatláb 12%? C = 1 500 000 Ft r = 12% PV = C/r = 1 500 000/0,12 = 12 500 000 Ft

24 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014. 07. 08. FELLEGI MIKLÓS - Pénzügytan 24 Pénzügyi számítások Növekvő örökjáradék: Évente 4 %-kal növekvő összeget kívánunk (értékőrző) az alapítvány céljaira fordítani. Ebben az esetben mekkora összeggel kell rendelkeznie az alapítványnak? C 0 = 1 500 000 Ft r = 12 % g = 4 % PV=C 0 /(r-g)=1 500 000/(0,08)=18 750 000 Ft


Letölteni ppt "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyetemi adjunktus PÉNZÜGYTAN Dr. Fellegi Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések