Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innovációs Program az IVSZ-ben Kátai Szabolcs, IVSZ Innovációs Program vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innovációs Program az IVSZ-ben Kátai Szabolcs, IVSZ Innovációs Program vezető."— Előadás másolata:

1 Innovációs Program az IVSZ-ben Kátai Szabolcs, IVSZ Innovációs Program vezető

2 Innováció? Mi az? K+F és Innováció: összetartozó de egymással „ellentétes” irányú folyamatok Pénz Kutatás fejlesztés (K+F): Tudás Innováció: Pénz - termék, szolgáltatás - eljárás - marketing - szervezési, szervezeti módszer Michael Earl Innováció menedzsment professzor dékán, Oxford, Templeton college What is innovation: „anything new will do”

3 IVSZ innovációs program megalapozása Az IVSZ stratégiájának szerves része az innováció támogatás IVSZ stratégia 2005-2007 PiacbővítésIparági fejlesztésVersenyélénkítésIVSZ reform Iparági stratégia Innovácio támogatás Vállalkozási kultúra fejlesztés … … … … … … DE MIÉRT VAN ERRE SZÜKSÉG? (ezt tudjuk, de tudatos ez eléggé?)

4 Nemzetközi kitekintés – K+F költés / GDP A versenyképesebb országok sokat költenek K+F-re, különösen a CÉGEK

5 Pár megfontolandó tény  1. Jelenleg Magyarországon a GDP alig 0.9%-át fordítjuk R&D-re és innovációra (EU: 1.9%, USA: 2.6%, Japán: 3.1%), és ennek is a 70%-át az állam „adja”, miközben minden-honnan azt halljuk, hogy a versenyképesség kulcsa az innovativitás növelése.  2. Az EU FP7-es új keretprogramjában (az EU központi R&D és innovációs alapja) kb. 25% (9,1 Mrd Eur) az ICT prioritás  3. 2006 nyarán készítettünk egy rövid felmérést az európai IKT szövetségek között a prioritásaikról. Az innováció segítése az első három prioritásban van.  4. Az Európai Digitális iparág képviselője, az EICTA magas prioritása 2006-ban az R&D és innováció támogatás

6 Az IVSZ innovációs program céljai Összefogni és segíteni a Magyarországon működő innovatív IKT cégeket, amelyek versenyképességük kulcsát a folyamatos fejlődésben, termékek, szolgáltatások, folyamatok fejlesztésében látják és tevékenyen tesznek is ezért. Küldetés:  IKT képességfejlesztés: innovatív, versenyképes termékek és szolgáltatások kialakítási képességének fejlesztése az IKT iparágban (együttműködés, információ, oktatás).  Innovációbarát piaci környezet elősegítése, piacépítés: a környezeti feltételek gyakorlati javítása, úgymint erőforrások feltérképezése (humán, tőke), piacépítés, jogi környezet javítása. Stratégiai célok:

7 Hol tartunk most?  Innovációs munkacsoport megalakult: 50+ tag  Fő feladatok, projekt témák definiálva (11 téma)  Témavezetők elindították a munkát  Együttműködések elkezdődtek (GKM, NKTH, ITDH)

8 Az Innovációs Program projekttémái Képességfejlesztés: Piaci környezet: Innovatációs üzleti modellek Ipar-egyetemi együttműködések Multi-KKV értéklánc fejlesztés Forrástérkép Tudás és kapcsolattérkép Policy javaslatok Termékesítés oktatás Nemzetközi K+F együttműködések (FP7, CIP) Önminősítési rendszer Ágazati hatékonysági lehetőségek felmérése Új ötletekK+FTermékesítésPiacravitel feladateredmény termék/ szolgáltatás visszajelzés K+F és innováció népszerűsítés

9 Tudás és kapcsolattérkép Potenciális fejlesztési ötletek továbbvitelének, cégek közötti célirányos együttműködésnek: projektek definiálásának és a szükséges erőforrások megteremtésének, nemzetközi pályázatok előkészítésének, együttműködések létrehozásának hatékony segítője lehet a munkacsoport együttes kompetenciáinak, kapcsolatainak felmérése. Témavezető: Forgács István, 4Dsoft  A munkacsoport tagjainak kompetenciái és érdeklődési területei felmérése  Ötletbörze  Kifelé irányuló kapcsolatok felmérése (nemzetközi „kapcsolattérkép, nemzetközi bizottságokban való részvétel, stb)

10 Az innováció finanszírozási lehetőségeinek felmérése és folyamatok karbantartása ennek a témának a lényege. Témavezető: Vitályos Gábor, Vitályos Consulting  Hazai pályázatok (pl. NKTH, NFT2)  Közvetlen EU-s pályázati lehetőségek (pl. FP7, CIP)  Tőkebevonási lehetőségek (pl. kockázati tőke)  Hitellehetőségek, stb... Forrástérkép

11 Az élvonalbeli technológiák fejlesztésének és későbbiekben a kifejlesztett termékek/szolgáltatások piacravitelének nagyon fontos lehetősége a nemzetközi együttműködés. Témavezető: Remzső Tibor, Kürt  Európai nemzetközi kutatási együttműködések létrejöttének segítése (FP7, CIP)  Projektek létrejöttének segítése, kapcsolattérkép alapján konzorciumok létrejöttének támogatása.  Ázsiai együttműködések elősegítése, együttműködés a Hong-Kongi - Magyar Innovatív Üzleti Tanáccsal, kapcsolatépítés, projektek definiálása. Nemzetközi K+F együttműködések (FP7, CIP)

12 A magyar IKT iparban jellemző a cégek alulfinanszírozottsága, saját belső K+F képességeik igen korlátozott volta. Ezért kiemelt fontosságú az egyetemeken és kutatóközpontokban található kapacitások kiaknázása, az ipar-akadémiai együttműködés fejlesztése. Témavezető: Czifra András, DSS  A magyarországi IKT kompetenciájú kutatócsoportok, egyetemi csoportok felmérése, fejlesztési erőforrások azonosítása  A jelenleg létező cég - egyetem kapcsolatok feltérképezése, majd a további kapcsolatok létrejöttének elősegítése.  Ipar-egyetem workshop szervezése, ahol az egyetemi, akadémiai kutatócsoportok rövid prezentáció keretében sorban bemutatkoznak a jelenlévő céges képviselőknek, majd one-to-one megbeszélések kezdődnek. Ipar-egyetemi együttműködések

13 A fejlesztések eredményeként létrejött új technológiák gyakorlati hasznosítása, a technológián alapuló piacképes termékek és szolgáltatások kialakítása sokszor nehézségbe ütközik Magyarországon a megfelelő szaktudás hiányosságai miatt. Témavezető:  Piacképes termékek és szolgáltatások kialakítási képességének támogatása  Kurzusok kialakítása, előadássorozat megtartása,  Magyar és nemzetközi best practice tapasztalatok átvétele Termékesítés oktatás

14 Az IKT iparág innovatív termékeinek és szolgáltatásainak értékesítését segíthetik elő olyan új üzleti modellek, amelyek ezek sajátosságait kiaknázzák. Témavezető: Rovnyai János, DSS  Innovatív termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése  Kurzusok kialakítása, előadássorozat megtartása,  Magyar és nemzetközi best practice tapasztalatok átvétele Innovatációs üzleti modellek

15 A nagy és kis cégek együttműködése egy fontos aspektusa az innovációnak. Ennek az együttműködésnek az elősegítése a téma lényege. Témavezető: Lerch Attila, Microsoft  Multik által generált problémák (nemzetközi) megoldásába KKV-k bekapcsolása (KKV K+F beszállítói értéklánc segítése)  Ötletekkel, új termékekkel/szolgáltatásokkal rendelkező KKV-k számára multikkal való együttműködéseken keresztül erőforrások, piac, stb. generálása Multi-KKV értéklánc fejlesztés

16 Mindig hangsúlyozzuk, hogy az IKT iparág nemcsak önálló iparágként fontos, hanem inkább azért, mert az IKT technológiák használata más iparágakban hatékonyság javulást és így versenyképesség növelést tesz lehetővé. Ennek a „szlogennek” a gyakorlatba való átültetése fontos feladat és hatalmas üzleti lehetőség. Témavezető:  egy-egy iparágon (pl. biotech, logisztika, egészségügy, kormányzat, közlekedés, környezetvédelem, turizmus, etc...) belül a konkrét problémák feltérképezése  IKT fejlesztési lehetőségek definiálása, projektjavaslatok felvetése, kidolgozása.  A gyakorlatban össze kívánjuk hozni workshop-ok keretében az IKT szakma képviselőit a konkrét iparágak képviselőivel, ahol konkrétan megvitathatók a problémák, felvethetők megoldások, stb... Ágazati hatékonysági lehetőségek felmérése

17 Az innováció témájának PR-ra nagyon fontos egyrészt az állami döntéshozók megnyerése szempontjából (több forrás biztosítása), másrészt a vállalkozókedv, a mérnöki és K+F szakmák iránti érdeklődés növelése szempontjából. Egyre nagyobb probléma a megfelelő mennyiségű képzett informatikus, mérnök és kutató megtalálása. Témavezető: Rossú László, Intralog  Híres személyiségek megnyerése az ügynek, bevonásukkal nagy PR értékű „zászlóshajó” előadások szervezése (amelyek egyúttal gondolatébresztő, trend meghatározó események is lesznek)  Egyetemeken (esetleg középiskolákban) az innovativitás, mérnöki és K+F szakmák népszerűsítése, vállalkozókedv növelése előadások tartásával (pl. sikeres üzletember lelkesítő előadása egy egyetemen).  Innovációs díjak kiírása K+F és innováció népszerűsítés

18 Az innovációs szabályozási környezet, jogszabályok, fejlesztési irányok, az innováció fontosságának állami kezelése mind olyan területek, amelyek általánosan segíthetik elő (vagy ronthatják) az innovatív cégek működését. Témavezető: Korányi László, Magic Onix  Kormányzati (elsősorban GKM, NKTH) kapcsolatok, javaslatok  Nemzetközi kapcsolatok felmérése, pl. EU-s policy-t meghatározó bizottságokban tagságok felmérése, majd az információ továbbadásának koordinálása Policy javaslatok

19 Az innovatív cégek markáns megjelenítése, az innovativitás „mérése”, az innovatívitásnak PR szinten való kihasználása, illetve az igazán innovatív cégek számára esetlegesen pl. adókedvezmények, egyéb támogatások kiharcolásának alapvető része egy megfelelő minősítési rendszer létrehozása. Témavezető: Lukács Lajos, DSS – később indítjuk …… Önminősítési rendszer

20 Mérőszámok A program sikerét számokban akarjuk mérni, ezt együtt találjuk ki K+F és az Innováció iránt érdeklődő tagcégek száma 1 év múlva3 év múlvajelenleg Cég – akadémia együttműködések száma Szabadalmak száma Elnyert pénz (magyar és EU-s projektek) FP7 projektben résztvevő cégek száma x x x x x x x x x x x x x x x Nemzetközi értékesítésű magyar TERMÉKEK száma x x x … x x x

21 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Kátai Szabolcs Innovációs munkacsoport vezető katai@ivsz.hu +36 20 329 2459 www.ivsz.hu

22 Nemzetközi kitekintés – K+F költés / GDP A versenyképesebb országok sokat költenek K+F-re, különösen a CÉGEK


Letölteni ppt "Innovációs Program az IVSZ-ben Kátai Szabolcs, IVSZ Innovációs Program vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések