Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intelligens közlekedési rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intelligens közlekedési rendszerek"— Előadás másolata:

1 Intelligens közlekedési rendszerek
Intelligent Transport Systems (ITS)

2 Intelligencia és közlekedés?
Az intelligens közlekedési rendszerek (Intelligent Transport Systems, ITS) kialakulása az informatika eddigieknél jóval mélyebb behatolását jelentik a közlekedési rendszerekbe. Az „intelligencia” információs rendszereken keresztül kerül be a közlekedésbe. Hipotézis: A közlekedési rendszerekben az információkezelés fejlesztése kimutatható javulást eredményez.

3 Célok Fő célok: Egyéb célok:
növelni a közlekedési rendszer egészének teljesítményét és hatékonyságát (fajlagos teljesítmény) csökkenteni a káros mellékhatásokat közlekedésbiztonság (balesetek) környezeti hatások (károsanyag-kibocsátás, zajártalom) Egyéb célok: a közlekedési infrastruktúra fenntartása és fejlesztése pl. útdíjbeszedés optimalizálása és dinamikus változtatása (tényleges úthasználat alapján) egyének és szervezetek közlekedéssel kapcsolatos döntéseihez pontosabb, relevánsabb és több információ nyújtása

4 Mérőszámok Teljesítmény Hatékonyság Biztonság Környezeti hatás
időegységre eső járműkilométer/utaskilométer (~ sebesség) torlódások száma, mérete és ideje -> kiesett hasznos idő -> pénzben is kifejezthető negatív hatás Hatékonyság erőforrásegységre (pl. pénz, üzemag.) járműkilométer/utaskilométer Biztonság időegységre eső balesetek száma és súlyossága Környezeti hatás időegységre eső kibocsátott károsanyag mennyisége időegységre eső keltett zaj mértéke Fejlesztés-karbantartás beszedett útdíj megoszlása és %-os aránya a finanszírozásban Információellátás az igénybe vett információszolgáltatásokért kifizetett összeg

5 A közlekedés jellemzői
A közlekedés = térben történő szervezett mozgás valamilyen eszköz (közlekedési eszköz, azaz jármű) segítségével. A közlekedés történhet közege szerint: pl. szárazföldön, föld alatt, vízen, víz alatt, levegőben, űrben; infrastruktúrája szerint: szabad (közút) ill. kötött (vasúti sín, villamos- és trolipálya) pályán; városban ill. vidéken; résztvevőinek kapcsolata szerint: egyénileg, csoportosan ill. tömegben; tárgya szerint: személy- ill. teherszállítás; kereskedelmi ill. magán közlekedés.

6 Behatárolás Szárazföldi közúti közlekedés városban és vidéken (országutakon) egyaránt, elsősorban egyéni úti célok megvalósítása érdekében. A csoportos (pl. flottába szervezett) ill. tömegközlekedés nem önmagában, hanem az egyéni közlekedőkre gyakorolt hatása szempontjából jön számításba (pl. utastájékoztatás).

7 A megközelítés szempontjai / 1
Értékőrző fejlődés: A közlekedési rendszerek informatizálása azt jelenti, hogy a hagyományos kommunikációs csatornák és lehetőségek mellett kapnak egyre növekvőbb szerepet az infokommunikáció és informatika korszerű, szabványos és innovatív lehetőségei. Célorientáltság A közlekedési rendszerekben kezelt információk mennyiségének és minőségének növelése azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy javul a teljesítmény, a hatékonyság vagy csökkennek a káros mellékhatások (ld. „buta” navigációs eszközök). Kiemelt fontosságú, hogy ne csak az új információtechnológiai lehetőségek legyenek meghatározva, hanem egyidejűleg a várt és elvárt pozitív társadalmi-gazdasági hatások is tekintetbe legyenek véve.

8 A megközelítés szempontjai / 2
Felelősség A közlekedés veszélyes üzem. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a többlet- ill. újfajta információk a járművezetők figyelmét ne tereljék el fő feladatukról a járművük felelős vezetéséről. A már megszokott információk rendelkezésre nem állása ne okozzon többletveszélyt a közlekedésbiztonság tekintetében. Szolgáltatásjelleg Meg kell határozni azon információk körét, amelyet az útfenntartó ill. forgalomirányító intézménynek hitelesen és garantáltan szolgáltatnia kell a forgalomban résztvevők számára, és ehhez megfelelő erőforrásokkal és képességekkel kell rendelkeznie.

9 Járművek információs rendszere Úthálózati eszközök és rendszerek
Az ITS komponensei Jármű Járművek információs rendszere Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Úthálózati eszközök és rendszerek Forgalmi központok

10 Jármű / 1 Idetartoznak az olyan, járművekbe szerelt vagy azokhoz csatolt információs rendszerek és eszközök, amelyek az adott jármű vezetőjét ill. utasait egyedi úticéljaik elérésében segíti vagy növeli biztonságukat (vezetéstámogatás). Jelen helyzet: Navigációs eszközök kezdenek terjedni, egy részük már gyárilag van beszerelve Szenzorok még nagyon egyszerűek

11 Jármű / 2 Várható fejlemények:
új járművek jellemzően gyári alapfelszerelésként szabvá-nyos adatcserére képes navigációs eszközzel lesznek ellátva (alaptérkép + többletinformáció sok forrásból) pl. útállapot, forgalmi helyzet, torlódás, baleset, útjavítás, -elterelés vezetéssegítő eszközök a járművekben, amelyek különböző (külső és belső) szenzorok és adatfeldolgozó egységek segítségével további információkkal segítik a vezetőt pl. vészfékezés, - gyorsítás, úttartás, kormányzás, gyalogos v. kerékpáros és közlekedési tábla jelzése, éberségfigyelés figyelmeztetés -> beavatkozás (vészhelyzetben) a járművek automatikus balesetjelző és segélyhívó eszközökkel lesznek felszerelve

12 Jármű / 3 Várható fejlemények (folyt.):
kiegészítő szerepet kaphatnak a járművek közötti közvetlen információcserét (V2V) támogató funkciók információadás környező járművektől (útállapotról, torlódásról, forgalmi helyzetről, járműállapotról stb.) a járművek IT-architektúrája rugalmassabbá válik és szabványosodik funkcionális bővítés lehetségessé ill. a vezérlő és feldolgozó szoftverek frissítése egyszerűbbé válik elkülönülő eszköz- és szoftvergyártók is szerepet kaphatnak nagy lehetőség van beszédtechnológiai megoldások felhasználására a hang és a beszéd tereli el legkevésbé a vezető figyelmét kétirányú kapcsolat: beszédalapú utasítás (beszédértés?) is

13 Úthálózat / 1 Idetartoznak az olyan információs rendszerek, amelyek a közlekedési infrastruktúra (úthálózat) korszerű informatikai eszközökkel történő kiegészítésével keletkeznek, és amelyek feladata, hogy a forgalomban résztvevők felé érdemi útinformációkat folyamatosan, automatikusan és hitelesen eljuttatni, ill. tőlük a pillanatnyi helyzet- és állapotinformációkat begyűjteni. pl. kooperatív jelzőlámpák, útmenti információs állomások, ideiglenes akadályjelzők

14 Úthálózat / 2 Jelen helyzet:
segélyhívó telefonok (itthon: 2008-ban 7 hívás!) mechanikus/optikai eszközök időjárás- és akadályjelzésre fénykijelzős, információs táblák videókamera-rendszerek sebességmérés, díjbeszedés, útfelügyelet itthon: elkülönülő (sziget-) rendszerek vezetőtájékoztató rádióadások (Traffic Message Channel, TMC) -> Németországban főleg IT-hálózat az autópályák mentén forgalomszámláló szenzorok az úttestben itthon: vegyes kép, nem integrált hálózati szegmensek csomópontok: lámpák időnkénti összehangolása -> zöld hullám

15

16

17 Úthálózat / 3 Várható fejlemények:
az autópályák mentén útállapotérzékelő és -jelző állomásokat telepítenek közvetlen, valós idejű, komplex és hiteles forgalmi információk autonóm információgyűjtés, -továbbítás adatcsere a forgalmi központokkal csomópontirányítás a következők bevonásával: helyi és környéki közlekedési lámpák útmenti állomások járművek forgalmi központok

18 Forgalmi központ / 1 Idetartoznak az olyan, központosított információ-szolgáltató rendszerek, amelyek feladata járművek valamilyen összeségének folyamatos tájékoztatása és/vagy irányítása úticéljaik elérése és biztonságuk növelése érdekében. Jelen helyzet: városi tömegközlekedési vállalatok, szállító vállalatok (flottamenedzsment), autópályafenntartó vállalatok Itthon: Útinform, Fövinform ad hoc központok mobil-helymeghatározáson alapuló, internetes forgalmi helyzetképek szolgáltatása gyakran önkormányzati működtetésben

19

20

21

22

23

24 Forgalmi központ / 2 Várható fejlemények: országos forgalmi központ
teljes nemzeti közlekedési infrastruktúra optimalizálása a járművek az őket konkrétan érintő, navigációs és vezetést segítő információkat kapnak közvetlenül és minimális késleltetéssel hiteles és garantált információszolgáltatás országos központok egymással nemzetközi szinten kapcsolatban állnak együttműködés specifikus (területi, szakmai stb.) forgalmi központokkal és között a birtokukba kerülő információkat egymás között és az országos központtal ill. az útmenti állomásokon keresztül közzétehetik pl. rendőrség, mentők, meteorológiai szolgálat, közlekedési hatóság, útfenntartó intézmény, szállítmányozó és tömegközlekedési vállalatok forgalomirányító központok együttműködő rendszere fog majd kialakulni, és erre épülnek majd az ITS-ek.

25 Járművek információs rendszere Úthálózati eszközök és rendszerek
Helypozicionáló szolgáltatás Térkép-szolgáltatás pillanatnyi helyadatok aktuális térképadatok útváltozások, korlátozások adatai Jármű-gyártó szoftver-frissítés Jármű Járművek információs rendszere adatcsere más járművekkel Jármű-vezető figyelmeztetés, utasítás Segély-hívás Navi-gálás Vezetés-segítés tájékoztató és navigációs információk pillanatnyi járműadatok baleseti riasztás Közlekedési vagy szállítmányozási vállalat pillanatnyi járműadatok helyi tájékoztató és navigációs információk helyi forgalmi adatok helyi forgalmi adatok Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Úthálózati eszközök és rendszerek Forgalmi központok Rendőrség, mentők, tűzoltóság központi vezérlő és navigációs információk Forgalom- optimali-zálás Forgalmi tájékoz-tatás Közlekedé- si adatok elemzése Útállapot-érzékelés Csomópont-irányítás Információ-gyűjtés és -továbbítás Jelmagyarázat: nemzetközi közlekedési adatcsere hiteles, garantált kapcsolat Útfenntartó intézmények ad hoc, nem garantált kapcsolat Rendőrség, mentők, tűzoltóság Országos Meteorológiai Szolgálat Külföldi társ-rendszerek jármű = közlekedési eszköz

26 Jövő Siegler Vera: Forgalomirányító központok egy rendszere fog majd kialakulni, és erre épülnek majd az ITS-ek. DE: Spanyolországban betiltották a GPS-rendszereket a trafipaxok letölthetősége miatt.


Letölteni ppt "Intelligens közlekedési rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések