Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fenntartható fejlődés és információs társadalom fejlesztés Csörgő Zoltán Stratégiakutató Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fenntartható fejlődés és információs társadalom fejlesztés Csörgő Zoltán Stratégiakutató Intézet."— Előadás másolata:

1 Fenntartható fejlődés és információs társadalom fejlesztés Csörgő Zoltán Stratégiakutató Intézet

2 Fenntartható fejlődés  Római Klub  A növekedés határai; A pocsékolás kora után  "Az Emberi Környezet ENSZ Konferenciája" Stockholm, 1972  Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításáról, 1981

3  ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, 1983 ,,Közös jövőnk”, 1987: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket." Fenntartható fejlődés

4 „Környezet és Fejlődés ENSZ Konferencia„ - Rio de Janeiro, 1992  Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről  Feladatok a XXI. századra - Agenda 21  Éghajlatváltozási Keretegyezmény  Egyezmény a Biológiai Sokféleségről  Elvek az Erdőkről Fenntartható fejlődés

5 Agenda 21 A program fő területei: 1. a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése, 2. a helyi és regionális fenntarthatósági programok kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott segítség, 3. a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása és ezzel a demokrácia erősítése, 4. a helyi és regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági környezet kialakítása.

6 Európa Rio után  Európai kampány a fenntartható városokért és közösségekért  Aalborg, 1994 - "Európai Városok Chartája a Fenntartható Fejlődésért"

7 Nagy-Britannia fenntartható fejlődési stratégiája  Mindenkinek a szükségleteit elismerő társadalmi fejlődés;  A környezet hatékony védelme;  A természeti erőforrások megfontolt használata  A gazdasági fejlődés és foglalkoztatás magas és állandó szintjének fenntartása.

8 10 fő alapelv  Középpontban az emberek  Hosszú távlat  A költségek és a haszon összevetése  Nyitott és támogató gazdasági rendszer  A szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése  Környezeti korlátok tisztelete  Elővigyázatosság  Tudományos felismerések használata  átláthatóság, információ, részvétel és az igazsághoz való hozzáférés  A szennyező fizet elve

9 Rio után az ezredfordulóig  "A Környezet és Fejlődés Nemzetközi Egyezségokmánya"  ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottság (UN CSD)  Kiotó, 1997  ENSZ Millennium Csúcs, 2000 szeptember

10 Millennium Fejlesztési Célok 1. A szegénység és éhezés teljes megszüntetése 2. Egyetemes alapfokú oktatás 3. Nemek esélyegyenlősége 4. Gyermekhalandóság csökkentése 5. Az anyák egészségének javítása 6. Küzdelem a HIV/AIDS, malária és más betegségek ellen 7. A környezeti fenntarthatóság biztosítása 8. Globális együttműködés kialakítása a fejlődésért

11 ENSZ Fenntartható Fejlődés Világ Csúcsértekezlet Johannesburg, 2002.  Johannesburgi Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről  Végrehajtási Terv  A fenntartható fejlődés szociális dimenziója

12 ENSZ Fenntartható Fejlődés Részlege  A vezetés segítése és szakértői háttér megteremtése a kormányok számára  Integrált, szektorok közötti és széles részvételt segítő megközelítés  Kormányközi döntéshozatal támogatása  Technikai tanácsadás és segítés a kormányoknak  Intézmény- és szervezetközi stratégiák kialakítása  Aktív és folyamatos párbeszéd elősegítése

13 UNDP  Az előrelátás erősítése, az információ és tudás begyűjtése;  Kapcsolatépítés és a szükséges infrastruktúra kialakítása;  Képességek, intézmények fejlesztése, képzés és oktatás biztosítása;  A közösségek, a részvétel, a jó kormányzás megerősítése és a hálózatok támogatása;  Új megélhetési és foglalkoztatási lehetőségek megteremtése;  Pilot projektek elindítása és koordinációja;  Együttműködés előmozdítása a közösségi, a magánszektor és a civil társadalom között.

14 A fenntarthatóság legfontosabb feltételei  a folyamatos szociális jobblét megvalósítása  az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése, az erőforrásokból származó haszon igazságos elosztása, az egyenlő lehetőségek biztosítása  a holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció  az erőforrások fenntartható és az eltartóképesség szerinti használata  a környezetminőség biztosítása.

15 Ajánlások  Együttműködés  Konszenzus  Tevékenység  Indikátorok  Célok  Oktatás  Kommunikáció  Helyi sajátosságok  Tanácsadás és példaadás  Egyenlőség  Nyomásgyakorlás  Globális gondolkodás  Koncentrálás a jövőre

16 Infokommunikációs technológia és fenntarthatóság  Új és hatékonyt eszköz a fenntartható emberi fejlődés elősegítésére  Egyre jobban adaptálható eszközök  Szolgáltatásokhoz való hozzáférés  Hozzáférés az információs forrásokhoz

17 Infokommunikációs technológiák  Wireless LANs/”Wi-Fi”  Mobil Internet  Grid Computing  Person-to-Person (P2P)  E-Learning  E-Procurement  E-Commerce/CRM systems  E-Health  Ambient Technologies

18 Fenntarthatóság és társadalom  A társadalmi összetartozás megőrzése  Az emberi tőke növelése  A társadalmi struktúrák megőrzése (társadalombiztosítás és nyugdíjellátás)  Határokon átnyúló, nyelvek és kultúrák feletti hálózatok kiépítése  A kulturális és nyelvi különbség megőrzése, lokális tartalom- és médiafejlesztések  Közösségek, nők, fiatalok és hátrányos helyzetűek csoportjainak megerősödése  Az alapvető emberi jogok – véleménynyilvánítás és szólás szabadsága - védelme

19 Fenntarthatóság és gazdaság  A tudás és a legjobb gyakorlatok, a tapasztalatok elterjedése  Dematerializáció  Magasabb hozzáadott érték minden termékben  Hatékonyabb beszerzési láncok és logisztika  Az épületek hatékonyabb használata, javuló energiahatékonyság az intelligens házakban és gépjárművekben  Több munka a helyi közösségekben (távmunka)  Új megélhetési lehetőségek  Intelligens (forráshatékony) szervezetek

20 Fenntarthatóság és környezet  A növekedés korlátai: a kimerülő energiaforrások helyett újratermelődő energiák  Alapanyag szükséglet csökkenése a termelésben  Csökkenő környezeti megterhelés és szennyezés

21 Veszélyek  Visszakapcsolódó hatás (Rebound effect)  e-hulladék  Globális digitális szakadék  Biztonsági kockázat  GDP marad a gazdasági növekedés fokmérője  Globális munkaerőpiaci szabályozási rendszer

22 Európai Unió – Lisszabon, Stockholm  2001 - Európai Tanács: új stratégiai cél  gazdasági növekedés - társadalmi összetartás - környezetvédelem  pozitív hosszú távú jövőkép  Európai Út - fenntartható információs társadalom

23 Európai Unió – Göteborgi csúcs  Megtörni az összefüggést a gazdasági fejlődés és a források felhasználása között.  A források felhasználása és a termelékenység monitoringja 2003-tól  Távmunka támogatása  Beruházás a kommunikációs infrastruktúrába  Munkavállalás lehetőségeinek szélesítése a vidéki térségekben  Az energiafelhasználás hatékonyabbá tétele

24 Globális e-Fenntartható Kezdeményezés (GeSI)  Nemzetközi és sok érdekeltségű együttműködés serkentése az IKT-szektorral  Nemzetközi és sok érdekeltségű együttműködés az IKT-szektorral  Közösségi teendők a társadalmi felelősségért  A kezdem é nyez é s haszn á nak megoszt á sa  Partner regionális kezdeményezések  Figyelem, kiszámíthatóság és átláthatóság

25 WSIS témák IKT és …  csökkenő energiahasználat  csökkenő anyaghasználat  csökkenő földhasználat  üzleti stratégiák a fenntartható fejlődésért a tudástársadalomban  politikai keretek a fenntartható fejlődésért a tudástársadalomban  e-hulladék  transzport politika  megújuló energiákon alapuló technológiák alkalmazása vidéki térségekben  távoktatás a fenntarthatóságért

26 „A technológiai forradalom mélyrehatóan átalakítja a társadalmat. Amennyiben megfelelően hasznosítjuk és irányítjuk, az infokommunikációs technológiák lehetőséget biztosítanak társadalmi, gazdasági és kulturális életünk valamennyi aspektusának fejlesztésére. Az IKT-k a 21. századi fejlődés hajtómotorjaként szolgálhatnak és mint hatékony eszközök segíthetnek, hogy elérjük a Millennium Fejlesztési Célok megvalósítását.” Kofi Annan


Letölteni ppt "Fenntartható fejlődés és információs társadalom fejlesztés Csörgő Zoltán Stratégiakutató Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések