Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest - térinformatika a városüzemeltetésben és a várostervezésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest - térinformatika a városüzemeltetésben és a várostervezésben"— Előadás másolata:

1 Budapest - térinformatika a városüzemeltetésben és a várostervezésben
Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) konferenciája 2011.március 3. Dr. Almássy Kornél közútfenntartási ágazati igazgató Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

2 A városüzemeltetés, várostervezés átalakulóban van
Budapest főváros városvezetése köszönti a HUNAGI konferencia résztvevőit! Tarlós István Dr. György István főpolgármester főpolgármester-helyettes Budapest Főváros új városvezetése nagy lendülettel fogott hozzá a főváros struktúrájának átalakításához, racionalizálásához, a költségtakarékos üzemelés megvalósításához. Ennek részleteit Tarlós István főpolgármester úr és helyettese dr. György István főpolgármester-helyettes úr korábban a sajtóban több alkalommal részletesen ismertette, ezért ennek taglalására jelen előadásban nem térnék ki. A város új vezetése felismerte, hogy a szigorú költségtakarékos gazdálkodás a városüzemeltetés és várostervezés területén elképzelhetetlen korszerű, stabil, jól szervezett informatikai, térinformatikai háttér nélkül, mely megteremti a városüzemeltetés folyamatainak átláthatóvá, ellenőrizhetővé tételét, lehetőséget biztosít a folyamatok elemzésére és a racionalizáltságot fokozó intézkedések megtételét.

3 Meglévő fővárosi térinformatikai alkalmazások a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban
Szakterületenként egyedi térinformatikai alkalmazások egységes ESRI platformon: Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a közhiteles földhivatali vektoros alaptérképre épülő hatósági rendszer Komplex Környezet- védelmi Információs Rendszer, a főváros zaj, levegő, víz, talajvíz, ipari hulladék szennyezéseiről, imisszió és emisszió adatairól, természetvédelmi területeiről tartalmaz információkat Levegőminőség előrejelző (szmogriadó, szmog előrejelző) rendszer Önkormányzati Közúti Adatbank (ÖKTA) a fővárosi közutak nyilvántartására, Útburkolat-bontási Rendszer (ÚTBONTÁS) az üzemzavar elhárítás és javítás bejelentésére Fővárosi Önkormányzat Árvíz-védekezési Terve (FÁT) rendszer A Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztálya a korábbi évek során több egyedi térinformatikai alkalmazás kifejlesztését valósította meg. Ezek közül az FKF Zrt. a Főpolgármesteri Hivatallal együttműködésében fejlesztette ki az ÖKTA – Önkormányzati Közúti Adatbank alkalmazást. Sajnálatos módon az előző városvezetés időszaka alatt az ÖKTA fejlesztése koncepció váltás miatt leállt, helyette az FKF Zrt. más, komplex vállalti térinformatikai fejlesztésbe (ÜTR - Ügyvitelt támogató Rendszer) kezdett, mely félkész állapotában a magas költségszintjének ellenére sem volt képes biztosítani a közúti nyilvántartáshoz szükséges térinformatikai hátteret. Az elmúlt években nagy ráfordítással megvalósult informatikai fejlesztések felülvizsgálata, ellenőrzése folyamatban van, de ennek eredményéről még nem tudok beszámolni a tisztelt hallgatóságnak.

4 ÖKTA – Önkormányzati Közúti Térinformatikai Adatbank
Sajnálatos módon az előző városvezetés időszaka alatt az ÖKTA fejlesztése koncepció váltás miatt leállt, helyette az FKF Zrt. más, komplex vállalti térinformatikai fejlesztésbe (ÜTR - Ügyvitelt támogató Rendszer) kezdett, mely félkész állapotában a magas költségszintjének ellenére sem volt képes biztosítani a közúti nyilvántartáshoz szükséges térinformatikai hátteret. Az elmúlt években megvalósult informatikai fejlesztések felülvizsgálata, ellenőrzése és állapotfelvétele jelenleg is folyamatban van. A felülvizsgálat eredményéről annak befejezéséig nem tudok beszámolni.

5 Fővárosi Önkormányzat Árvíz-védekezési Terve (FÁT) rendszer
Néhány képet mutatok be az Főpolgármesteri Hivatalban működő alkalmazásokról. Itt a Fővárosi Önkormányzat Árvíz-védekezési Terve (FÁT) rendszeréből láthatnak egy képernyőképet.

6 Fővárosi zajtérkép Itt a Fővárosi Önkormányzat Zajtérképéből láthatnak egy képernyőképet.

7 ÜTR térkép az FKF Inranetről
Ezen a fólián az FKF portálon üzemelő ÜTR - Ügyvitelt Támogató Rendszer alkalmazás képernyőképét mutatom be. A BFFH. kérésére készült el a TKM. – Tervezett Közterületi Munkák térinformatikai alkalmazás, mely a főváros területén megvalósítani tervezett és előzetesen bejelentett építési munkák, és forgalomkorlátozással járó egyéb rendezvények közötti konfliktusokat hivatott elemezni, feloldani. Az FKF Zrt. Ügyvitelt Támogató Rendszerének fejlesztése során elkövetett hibák felhívták a figyelmünket arra, hogy az informatikai fejlesztéseket is szoros szakterületi kontroll mellett kell megvalósítani, mivel a központból vezérelt fejlesztések magukban hordozzák az elhúzódó sikertelen fejlesztések lehetőségét, ezen mindenképpen változtatni szükséges.

8 Körvonalazódik a BKK. új térinformatikai fejlesztési koncepciója I.
Törekedni kell a korábbi fejlesztések során megvalósult alkalmazások integrálására, garanciális jellegű kijavítására Létre kell hozni az adatcsere kapcsolatot a BFFH. Informatikai rendszerével, integrálni kell a különálló adatbázisokat és alkalmazásokat Az állami alap nyilvántartásokra (kataszteri, stb.), a munkakezdési engedélyek ügymenetére és a közúti nyilvántartásra alapozva kell megvalósítani a főváros összes közterületére vonatkozó „Városüzemeltetési Alaptérkép”-i változások folyamatos nyomon követését , melynek mindenkori aktualitását a közterületi objektum és vagyon leltár vezetése fogja biztosítani A „Városüzemeltetési alaptérkép” fogja kielégíteni a közművek, a közterületi szaktervezők, valamint saját és idegen szervezetek részéről jelentkező alaptérképi igényeket – egységes közmű alaptérkép Korszerű, nagy termelékenységű mobil térképező, közúti ellenőrző és minőségvizsgálati gépjárművek üzembeállítását tervezzük, amelyek segítségével nem csak az objektumok nyilvántartásba vételét, meglétét hanem a közutakon, műtárgyakon megvalósuló műszaki beavatkozások, valamint az útburkolat állapotának nyomon követését, dokumentálását is meg kívánjuk oldani

9 Körvonalazódik a BKK. új térinformatikai fejlesztési koncepciója II.
térinformatikai nyilvántartások felhasználása az anyagi ráfordítások, a garanciális kötelezettségek és a kivitelezői munkavégzés minőségének elemzésére Bevezetjük az Útburkolat Gazdálkodási Rendszert (PMS. - Pavement Management System), amely segítségével optimalizálható a műszaki beavatkozások helye és mértéke A térinformatikai rendszerre alapozva új, szakfelügyeleti rendszert vezetünk be, mely biztosítja a közúti vagyon megőrzését az idegen kivitelezők munkavégzése esetén

10 Körvonalazódik a BKK. új térinformatikai fejlesztési koncepciója III.
A térinformatikai rendszer összhangjának megteremtése a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervvel - adatcsere az intelligens rendszerekkel A forgalomlefolyás optimalizálása intelligens technológiákkal

11 Körvonalazódik a BKK. új térinformatikai fejlesztési koncepciója IV.
Adatcsere (pl. forgalomszámlálási adatok, keresztmetszeti jellemzők) az intelligens rendszerekkel : – TOSCA (Traffic Operating Service & Centralassistance); FCD (Floating Car Data) forgalmi adatok a forgalommal együtt mozgó járművekből; stb.

12 Technológiai követelmények a térinformatikai rendszerrel szemben
Egyértelmű hálózati helyazonosítás biztosítása a lineáris referencia és dinamikus szegmentáció segítségével Többszörös geometriai megjelenítés Többféle eseményazonosítás kezelése egyidejűleg A modell változását követő adatkarbantartó eszközök Az események időbeni nyomon követhetőségének biztosítása Rendszer stabilitás és robosztusság Továbbfejleszthetőség Kompatibilitás Modularitás Testreszabhatóság Felhasználóbarát alkalmazás

13 A közlekedési térinformatikai rendszer célcsoportjai
1. Közlekedési szolgáltatásokat igénybevevők köre Egyéni közlekedés Közösségi közlekedés Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás 2. Döntéshozók Budapest Főváros Közgyűlése Budapest Főváros Önkormányzatának vezetése 3. Városüzemeltetéshez kapcsolódó intézmények és szervezetek (BKK Zrt., BVK. Zrt, közművek, stb.) 4. Állami nyilvántartások (Országos közúti nyilvántartás, KSH, stb.)

14 A BKK Zrt. szakterületi tevékenységeinek térinformatikai támogatási igénye
Integrált városi közlekedésirányítás A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordináció Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása Közösségi közlekedés Hálózat-és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja Közútkezelés Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása Közútkezelési szolgáltatások megrendelése Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése Parkolás Parkolási stratégia kidolgozása Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése Végül röviden bemutatnám a BKK Zrt. azon főbb szakterületeit, amelyeknek térinformatikai kiszolgálását, támogatását meg kell oldania a megvalósítandó térinformatikai rendszernek.

15 Illeszkedés az Európai direktívákhoz

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Dr. Almássy Kornél közútfenntartási ágazati igazgató (HUNAGI március)


Letölteni ppt "Budapest - térinformatika a városüzemeltetésben és a várostervezésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések