Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TIRISZTOROK SZERKEZETE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TIRISZTOROK SZERKEZETE"— Előadás másolata:

1 TIRISZTOROK SZERKEZETE
Négyrétegű félvezető Bekapcsolás: Gate-en keresztül pozitív anód-katód feszültségnél. Kikapcsolás: negatív áramnullátmenet után.

2 POZITÍV ANÓD-KATÓD FESZÜLTSÉG
100 mA-es nagyság-rendű szivárgóáram folyik az anódtól a katód felé. Ennek maximumát adják meg a katalógusok: IDSM A maximális feszült-séget a J2 réteg UD0 letörési feszültsége határozza meg. A katalógusokban az UDRM periódikusan ismétlődő feszültség maximumát adják meg (UDRM < UD0)

3 TIRISZTOROK BEKAPCSOLÁSA
Pozitív anód-katód feszült-ségnél pozitív Gate impulzussal hajtható végre. A Gate pozitív mobil töltéshor-dozókat juttat a környezetébe, amelyek diffúzióval elérik a tértöltési tartományt és csök-kentik annak potenciálját. Ennek hatására az anódáram is megin-dul a Gate-nél lévő szűk csator-nában, amely tovább csökkenti a tértöltési tartományt. Pozitív visszacsatolás jön létre, az anódáram lavinaszerűen nő. Az anódfeszültség hirtelen növekedése (du/dt) nem kívánt bekapcsolást okozhat.

4 TIRISZTOROK kikapcsolása 1. fázis
Az anódáram negatív nullát-menete után történik meg. A nullátmenetet követően negatív anódáram folyik mind-addig, amíg a J1 átmenet p és a J3 átmenet n rétegéből el nem távoznak az egyensúlyi állapot feletti mobil töltések. A negatív anódáram a vezetési állapotban felhalmozott mobil töltések jelentős részét elszállítja a tirisztorból, de a J2 környezeté-ben még maradnak „felesleges” töltéshordozók.

5 TIRISZTOROK kikapcsolása 2. fázis
Az áram az anód és katódoldali p és n rétegek töltéskiüritése után nagy meredekséggel megszakad. A J1, J3 átmeneteknél felépülő tértöltési tartományok miatt a J2 átmenet környezetében ma-radt töltések „elszigetelőd-nek”a külső áramkörtől és re-kombinációval enyésznek el. Pozitív anód-katód feszültsé-get csak az összes mobil töltés-hordozó eltűnése után szabad a tirisztorra kapcsolni (szabaddá-válási idő).

6 NEGATÍV ANÓD-KATÓD FESZÜLTSÉG
100 mA-es nagyság-rendű szivárgóáram folyik a katódtól a katód felé. Ennek maximumát adják meg a katalógusok: IRSM A maximális feszült-séget a J1 és J3 réteg-gek letörési feszültsé-gének összege határoz-za meg. A katalógu-sokban az URRM peri-ódikusan ismétlődő feszültség maximumát adják meg.

7 ZÁRÓIRÁNYÚ KARAKTERISZTIKA

8 ZÁRÓIRÁNYÚ JELLEMZŐK

9 VEZETŐIRÁNYÚ KARAKTERISZTIKA

10 VEZETŐIRÁNYÚ JELLEMZŐK

11 DINAMIKUS KARAKTERISZTIKA

12 DINAMIKUS JELLEMZŐK

13 GYUJTÁSI JELLEMZŐK

14 THERMIKUS JELLEMZŐK

15 MECHANIKU FELÉPÍTÉS


Letölteni ppt "TIRISZTOROK SZERKEZETE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések