Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csoportgondolkodás Koszta – Lőrincz – Nagy – Oszip – Varga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csoportgondolkodás Koszta – Lőrincz – Nagy – Oszip – Varga."— Előadás másolata:

1 Csoportgondolkodás Koszta – Lőrincz – Nagy – Oszip – Varga

2 „Csapatmunka az, amikor sokan csinálják, amit mondok.” (Graffiti)

3 Amir ő l szó lesz: A csoport fogalma A csoport születése Csoportfajták A csoport tagjai, szerepek CsoportgondolkodásCsoportmódszerek

4 A csoport fogalma – 1 1.két vagy több személyb ő l áll 2.minden mástól megkülönböztethet ő egység 3.közös célok és érdekek 4.interakció 5.normarendszer 6.szabályok Ezek szerint beszélhetünk: Kvázi-, funkcionáló- és szervezett csoportról

5 A csoport fogalma – 2 „Csoport lényege nem a tagok hasonlósága vagy különbözősége, hanem kölcsönhatása, egymástól való függése. Egy csoportot dinamikus egészként jellemezhetünk, ami azt jelenti, hogy bármely részletének állapotváltozása valamennyi többi részlet állapotát is megváltoztatja. A tagok kölcsönhatásának fokát tekintve, a kis csoportokban a laza tömegszerű állapottól, a sűrű összetartozásig minden változat megtalálható.” (Kurt Lewin)

6 A csoport születése Csoport létrejöhet úgy, hogy: - két vagy több személy valamilyen cél megvalósítása érdekében csoportot alapít - spontán törekvések eredményeképpen kialakul a csoport - bizonyos egyének együttesét a többi ember csoportként kezeli

7 Csoportfajták – 1 Megkülönböztethetünk: a) döntéshozó-, b) problémamegoldó-, c) alkotócsoportokat.

8 Csoportfajták – 2 Döntéshozó csoportok (bizottság): - nézeteltérések megoldása - feladatuk a problémamegoldás, új ötletek kigondolása - f ő el ő ny: az érintettek által elfogadható döntések születnek Problémamegoldó csoportok: - információk gy ű jtése, jelentések tanulmányozása, megoldások elemzése - pl.: ad-hoc munkabizottságok Alkotócsoportok: - új gondolatok születése - tudományos kutatók, reklámszakemberek, filmproducerek stb.

9 A csoport tagjai, szerepek – 1 A csoportok sajátossága, hogy tagjai között el ő bb-utóbb szerepek alakulnak ki.  eljátszott, elvárt, érzékelt szerepek, viselkedésmódok. Alapvet ő en háromféle szerep mindenféleképpen megjelenik: 1)cselekv ő k 2)gondolkodók 3)tör ő d ő k

10 A csoport tagjai, szerepek – 2 Belbin mindezeken túl, az együttm ű köd ő csoportokban megjelen ő szerepek nyolc jellegzetes típusát azonosította: 1. Elnök 2. Serkent ő 3. Palánta 4. Forrásfeltáró 5. Vállalatépít ő 6. Helyzetértékel ő 7. Csapatjátékos 8. Megvalósító

11 Csoportgondolkodás – 1 Janis (1972) „csoportgondolkodásnak” nevezte azt a jelenséget, amikor er ő sen összetartó csoportok általában egy er ő s és dinamikus vezet ő hatása alatt elszigetelik magukat a környez ő helyzet valóságától, és az összetett problémák csupán egyetlen oldalát veszik figyelembe.

12 Csoportgondolkodás – 2 Csoportgondolkodást eredményez ő körülmények: o A csoport er ő s kohéziója o A csoport elszigetel ő dése o Módszeres keresési és értékelési eljárások hiánya o Utasító vezetés o Er ő s stressz kevés reménnyel arra, hogy jobb megoldást lehetne találni a vezet ő vagy más befolyásos személy által favorizált megoldásnál.

13 Csoportgondolkodás – 3 A csoportgondolkodás néhány tünete: -A sebezhetetlenség illúziója -Kollektív racionalizálás -A csoport erkölcsösségében való hit -Sztereotípiák a kívülállókkal szemben -Közvetlen nyomás az eltér ő véleményen lév ő kre -Öncenzúra -Az egyhangú egyetértés illúziója -Önjelölt vélemény ő rök megjelenése

14 Csoportgondolkodás – 4 A csoportgondolkodás következményei, a hibás döntési folyamat jellemz ő i:  A változatok hiányos számbavétele  A célok hiányos számbavétele  A preferált változat kockázatelemzésének elmulasztása  Szegényes információgy ű jtés  Szelektív elfogultság az információk feldolgozásában  A változatok újraértékelésének elmulasztása  Kontingencia tervek kidolgozásának elmulasztása.

15 Csoportgondolkodás – 5 A csoportgondolkodás elkerülésének több módszere létezik. Ilyen módszer lehet: 1.A vezet ő maradjon semleges, elfogulatlan 2.Kritikus értékelés a csoporttagok által és kritika elfogadása 3.Ki kell osztani az ördög ügyvédjének szerepét 4.Több, független csoport foglalkozzon ugyanazzal a tervezési és értékelési feladattal 5.A végs ő döntés el ő tt a vélemények kinyilvánítása

16 Csoportgondolkodás – 6 A csoportgondolkodás el ő nyei: Többlettudás és információ Többlettudás és információ Többoldalú, jobb problémamegoldás Többoldalú, jobb problémamegoldás Nagyobb produktivitás Nagyobb produktivitás Döntések jobb megértése Döntések jobb megértése Részvétel – elfogadás Részvétel – elfogadás Egymástól való tanulás Egymástól való tanulás

17 Csoportmódszerek – 1 Magyari Beck István az alkotási technikákról, csoportmódszerekr ő l: „Olyan eljárások, amelyek legföljebb egy kicsit megnövelik a kreatív teljesítmény valószín ű ségét, de nem vezetnek gyorsan, kényelmesen és f ő ként holtbiztosan említést érdeml ő kreatív teljesítményekhez.”

18 Csoportmódszerek – 2 Valamennyi módszer alapeleme: -A kérdések megfogalmazása -A képzel ő er ő -A gondolat szabad szárnyalása -A kritika kizárása -A képzettársítás el ő segítése A módszerek részben az ötletgy ű jtést, részben a teljes megoldást szolgálják.

19 Csoportmódszerek – 3 Kötetlen módszerekKötött módszerek BrainstormingKérdéslisták 635-ös módszerPólya-féle heurisztika Philips 66 módszerMorfológia Nominális csoportmódszer Szinektika Ld.: Dr. Lenkey Miklós: Értékelemzés

20 Csoportmódszerek – 4 635-ös módszer: -6 tagból áll a csoport -tagoknak külön-külön 3 ötletet kell papírra írniuk -a papírokat körbeadják, így a másik 5 ember is kib ő vítheti az eredetit. Philips 66 módszer: -6 tagú csoportok -meghatározott kérdésre keresnek 6 perces beszélgetés után megoldást -összeülnek és továbbértékelik az ötleteket.

21 Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Csoportgondolkodás Koszta – Lőrincz – Nagy – Oszip – Varga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések