Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens Debreceni Egyetem Debreceni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens Debreceni Egyetem Debreceni."— Előadás másolata:

1 Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

2 A kezdeményezés rövidítése RuralJobs A finanszírozási program típusa Kis méretű kollaboratív projekt Encs, 2009. június 30.

3 A munkaprogram által érintett témák 2. Téma: Élelmiszeripar, agrárium, halászat és biotechnológia 2.1. Tevékenység: Fenntartható termelés, valamint a földi, erdő és vizi környezet biológiai erőforrásainak menedzselése 2.1.4. Terület: Társadalom-gazdasági kutatás és az irányelvek támogatása KBBE- 2007-1-4-13: A vidéki foglalkoztatás új forrásai Tudományos koordinátor: Dr. Andrew Fieldsend

4 Kedvezményezett száma Kedvezményezett neve Kedvezményezett rövidítése Ország Projekt kezdetének dátuma Projekt befejezésének dátuma 1 (koordinátor) Debreceni EgyetemDEMagyarország130 2University of PlymouthUOPUK130 3 Universitatea Babes Bolyai BBURománia130 4 Lithuanian University of LUALitvánia130 Agriculture 5 Consejeria de Agricultura y ANDSpanyolország130 Pesca – Junta de Andalucia 6 Conseil Regional de Limousin CRLFranciaország130 7 Institute of Agricultural IAEBulgária130 Economics 8 Istituto Nazionale Istruzione INIPAOlaszország130 Professionale Agricola

5 A munkatervezet stratégiája A RuralJobs stratégiája arra a felismerésre épült, hogy bár szükség van egy EU-szintű stratégiára az új források megteremtésének előmozdítása érdekében a vidéki foglalkoztatás terén, egy minden helyzetre érvényes megoldási módszer nem létezik. Ha elvben létezne is ilyen módszer, az minden településen számos úton fogná vissza a stratégia hatását a vidéki foglalkoztatottság forrásainak növelésében.

6 A munkatervezet stratégiája Az EU, nemzeti és regionális szintű stratégiák áttekintését követően a RuralJobs elemzi a munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendeket, illetve a munkahelyteremtésre irányuló intézkedések és irányelvek hatását 6 reprezentatív referencia területen (RT) EU szerte, és az információk segítségével rámutat, hogy a vidékfejlesztési intézkedések hogyan válhatnak célirányosabbá, valamint hogy az irányelveknek milyen módon kellene fejlődniük.

7 A munkatervezet stratégiája A stratégia továbbá felismerte, hogy a vidéki gazdaság összetett, és hogy a mezőgazdaság bár fontos és megvannak a sajátos problémái, ennek csak egy része. A termelő, a kereskedelmi és a szolgáltató szektorok (a turizmust is beleértve) nagyobb részt képviselnek a vidéki gazdaságban.

8 A munkatervezet stratégiája A partnerországok (Bulgária, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Románia, Spanyolország, és az Egyesült Királyság) nemcsak a gazdasági fejlődés, a geográfiai jellemzők és az EU tagság idejének alapján különböznek, de az irányelvek és a decentralizáció tekintetében is.

9 A RuralJobs kutatási munkája 5 munkafejezetből áll (WP-k 2- 6), melyek mindegyike rendelkezik egy munkafejezet vezetővel és egy helyettes munkafejezet vezetővel, aki felelős a fejezeten belüli feladatokért. Az 1. munkafejezet a projektmenedzsmenté Munkafejezetek (work packages)

10 2. WP Munkaerőpiaci irányelvek és programok elemzése MFV: Debreceni Egyetem; MFV helyettes: Limousin Régió A 2 WP egy prospektív analízist tartalmaz a rendelkezésre álló EU, nemzeti és regionális adatok (a RuralJobs partnerországokra vonatkozóan) alapján, melynek során áttekinti: - a vidéki területek munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendjeit EU27 szinten - a korábbi és aktuális EU, nemzeti és regionális szintű vidékfejlesztési irányelveket és programokat - a korábban támogatott kutatási és ismeretterjesztő projektek tevékenységeit és hatásait

11 3. WP Módszerek és indikátorok vizsgálata MFV: Babes-Bolyai Egyetem, MFV helyettes: University of Plymouth A 3. WP feltárja a szükséges eszközöket (módszerek, indikátorok), melyek segítségével mérhetőek a munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendek a referencia területeken, összehasonlítva a célkitűzésekben foglalt értékekkel. Ezek az eszközök lehetővé teszik olyan faktorok bevonását is, mint a terület atraktivitása, gazdasági versenyképesség, a környezetvédelem, társadalmi kohézió, helyi irányítás, valamint elősegítik a helyi felülről lefelé és lentről felfelé ható akadályok feltárását is, melyek a foglalkoztatás hagyományosan elsődleges és másodlagos szektor tevékenységeken kívüli forrásainak fejlődésében jelentkezik.

12 4. WP A régiók tipológiája MFV: Litván Mezőgazdasági Egyetem MFV helyettes Babes-Bolyai Egyetem A referencia területek vizsgálatához, valamint az összefüggések és a vidékfejlesztési iránylevek fejlesztésére vonatkozó ajánlások előkészítéséhez elengedhetetlen a vidéki területek típusainak és ezek jellegzetességeinek feltárása. Számos elismert tipológia szerint szükséges a különböző vidék típusok (pl. peri-urban) és a vidéki területek munkaerőpiaci fejlődésének pontos meghatározása. A tipológia legfontosabb demográfiai és társadalom-gazdasági kritériumai ezek felmérése után következik. A fő feladat egy olyan kritérium találása lesz, mely megfelel a különböző régiók számára.

13 5. WP A foglalkoztatás új stratégiái a minta területeken MFV: MFV helyettes: Litván Mezőgazdasági Egyetem A 3. WP-ben feltárt módszerek segítségével bemutatásra kerül a vidéki területek jelen foglalkoztatási helyzete (a mezőgazdasági, kereskedelemi, termelő és szolgáltató szektort is beleértve), a szükségletei valamint a foglalkoztatás új forrásainak endogén és exogén lehetőségei. Ezen túl a területi és szektorális irányelvek adott referencia területeken kifejtett hatásai is elemzésre kerülnek. Az 5. WP ezt követően azzal fejezi be a munkáját, hogy minden minta területre vonatkozóan feltár egy olyan stratégiát, melynek segítségével növelhető a foglalkoztatottság, valamint olyan módokat, melyekkel a vidékfejlesztő programok célirányosabbakká tehetőek ezen stratégiák elérésének érdekében.

14 6. WP Összefoglalás és javaslattétel MFV: Regionális Mezőgazdasági Minisztérium, Andalúzia MFV helyettes: Debreceni Egyetem A 2-5 WP eredményei az irányelvek kidolgozóinak szánt javaslattétel formájában kerülnek összefoglalásra EU, nemzeti és regionális szinten, melyek célja a vidékfejlesztési intézkedések célirányosabbá tétele, valamint a jövőbeni vidékfejlesztési irányelvek fejlődése.

15 7. WP Ismeretterjesztés és technikai támogatás MFV: Limousin Régió MFV helyettes: Regionális Mezőgazdasági Minisztérium, Andalúzia A RuralJobs eredményeinek ismertetése magában foglal egy 1 napos regionális konferenciát/workshopot a 2-5 WP-kel kapcsolatosan Az eredmények publikációjára is sor kerül A tanulmány közzétételére egy 1 napos nemzetközi konferencián, Brüsszelben kerül sor, ahol bemutatásra kerülnek a RuralJobs főbb következtetései és javaslatai a jó gyakorlatok bevezetésére vonatkozóan az irányelvek kidolgozói számára

16 A RuralJobs kutatás eddigi eredményeinek összefoglalása Az eddigi kutatási eredmények három pontban kerülnek ismertetésre: - Következtetések az EU szintű statisztikai analízisből - Következtetések a közelmúlt EU kutatási projektek elemzése alapján

17 Employment by economic activity Figure 1Employment by economic activity, EU 27, at NUTS levels 3, average of PU, IR and PR regions Source: Eurostat General and regional statistics

18 Weekly hours of work Figure 3Average number of usual weekly hours of work in main job (full-time) NUTS 2 (hours), 2006 Source: Eurostat General and regional statistics

19 Weekly hours of work Figure 4Average number of usual weekly hours of work in main job (full-time) NUTS 2 (hours), 2006 Source: Eurostat General and regional statistics

20 Unemployment Figure 5Unemployment rates by age, at NUTS levels 3 Source: Eurostat General and regional statistics

21 Long-term unemployment Figure 7Long-term unemployment (12 months and more) NUTS 2, 2006 Long-term unemployment rate (on total unemployment) Source: Eurostat General and regional statistics

22 Közép-Magyarország HU10 Közép-Dunántúl HU21 Nyugat-Dunántúl HU22 Dél-Dunántúl HU23 Észak-Magyarország HU31 Észak-Alföld HU32 Dél-Alföld HU33

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 P - Pre-primary, primary and lower secondary education S - Upper secondary and post-secondary non-tertiary education T - Tertiary education

34

35

36

37

38 Következtetések az EU szintű statisztikai analízisből Foglalkoztatás – Munkanélküliség - Vizsgálva a foglalkoztatottság valamint a gazdaság közti kapcsolatot, azt találtuk, hogy a foglalkoztatottság egyre szorosabban összefügg a gazdasági fejlődéssel, a gazdaságilag vezető régiók foglalkoztatási rátája magasabb, mint a gazdaságilag elmaradottabb régióké. - A nők foglalkoztatása elkerülhetetlenné vált még a gazdaságilag jó fejlettségi szinten álló országokban is az egyszemélyes háztartások és válások egyre növekvő számának köszönhetően. Továbbá a házaspárok alkotta háztartások családi költségvetésében is jelentős részt jelent a nők keresete.

39 - A szolgáltató iparban foglalkoztatottak aránya a PU és IR régiókban szignifikánsan magasabb volt mint a PR területeken, ami azt jelzi, hogy a vidéken élők különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférése rendkívül korlátozott a PU és IR területeken élők lehetőségeihez képest, ami egy jelentős hátránya a vidéki életnek. A szolgáltatások fontossága megnőtt a vidéki területeken. A szolgáltató iparban bekövetkezett foglalkoztatási növekedés, összességében a legnagyobb növekedést jelentette a PR régiókban. - Az Európai Unióban a teljes foglalkoztatottság összességében nőtt a PU és IR területeken, és némileg csökkent a PR területeken 2000 és 2005 között. A foglalkoztatottak aránya a PU régiókban volt a legmagasabb és a PR régiókban a legalacsonyabb mind 2000-ben, mind 2006-ban.

40 - A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának további csökkenése, rendkívüli gyorsasággal változtatja meg a vidéki területek foglalkoztatottsági jellemzőit. A mezőgazdaságban, vadászatban, halászatban foglalkoztatottak száma nagymértékben csökkent az Unió PU, IR és PU régióiban, a legszignifikánsabb visszaesés a PR régiókban volt tapasztalható. - A munkanélküliség terén tovább nőtt a különbség a vidéki és városi területek között, mivel a munkanélküliség csökken a fejlettebb területeken és nő a fejletlenebbeken.

41 Következtetések a közelmúlt EU kutatási projektek elemzése alapján Összességében olyan projekteket választottunk ki, melyek információt szolgáltatnak a vidéki területekről és a foglalkoztatással kapcsolatos problémákról. Ezen túl újabb területeket is találtunk, melyek aggodalomra adhatnak okot, mint pl. a társadalmi tőke (város-vidék összeköttetése, helyi gazdálkodás). Ugyanakkor úgy tűnik, hogy néhány probléma hiányzik (mint pl. az élet- és munkakörülmények fontossága a munkakeresők körében, vagy az állami illetve magán szolgáltatók szerepe a vállalkozásokban) és a feltárások leginkább a sztereotip foglalkoztatási módokra korlátozódnak, mint a mezőgazdaság vagy a turizmus. Sőt a gazdasági hatékonyság és fenntarthatóság alig került szóba.

42 A projektek ezen áttekintése több ponton igazolja a RuralJobs keretében végzett munkánkat. - összehasonlító elemzés segítségével ki kell választani a szóba jöhető endogén faktorokat, mielőtt egy vidéki irányelv bevezetésre kerül, - és szinte sehol nem fogalmazódott még meg, hogy a különböző irányelvek az alacsonyabb szintű (NUTS, LAU) területek minden helyzetére alkalmazhatóak lennének; az európairól helyi szintre való átültetés.

43 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens Debreceni Egyetem Debreceni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések