Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozási és munkaerő-piaci ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozási és munkaerő-piaci ismeretek"— Előadás másolata:

1 Foglalkozási és munkaerő-piaci ismeretek
Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors

2 Munkapiaci és képzési információk
Mire kellenek? Kinek kellenek? - Alapkérdések Makroszinten: 1.) piaci információs asszimetria, mint alaphelyzet (piaci kudarc) 2.) ugyanakkor az állam információ-gyűjtési, feldolgozási képessége is véges (állami kudarc) Az egyén oldaláról: 3.) hátrányos helyzetű egyén – mihez képest az? (deficit vs. kompetencia elv érvényesül-e?) - jövedelmi helyzet - földrajzi lokáció - műveltségbeli hátrányok - tanulástechnika (hiány) - önismeret, önreflexió (hiánya) - viselkedés és kommunikáció (asszertívitás vs. agresszió/ szubmisszív (behódoló) viselkedés) - információszerzési és feldolgozási készségek (hiányok)

3 Gyűjtsünk össze … 10 perc páros munka
a támogató szakember által befolyásolható, a kliens által befolyásolható a BV intézet által módosítható és külső tényezőket

4 Mindezekből mit célozhat a támogató szakember?
(McMachon 1992)

5 Életpálya pályaadaptáció pályatevékenység általános képzés szakmai képzés szakmai beilleszkedés hasznos szakmai tevékenység pályaválasztási érettség pályaérettség önmegvalósítási érettség Személyiségfejlődési folyamat Szakképzésre való alkalmasság beválás pályaalkalmasság Alkalmasság kialakulásának folyamata Pszichológiai összetevők Szilágyi-féle modell

6 Mit keres a támogatott? (pályaismeret)
Hivatás: olyan foglalkozási tevékenység, amely megfelel a személyiség erkölcsi értékeinek, érzelmi szükségleteinek, gyakorta intellektuális forrásból táplálkozik. Foglalkozás: egy előzetes tanulást megkívánó különböző tevékenységekből álló összetett, célirányos cselekvések sorozata. A képzési igényük, tevékenységtípusuk és felelősségszintjük szerint hasonló munkaköröket is foglalkozásnak nevezik. Szakma: tulajdonképpen azonos a foglalkozással, de a magyar nyelvben a középfokú foglalkozásokat szoktuk így megnevezni. Állás: fizetett munkatevékenység, melyben a dolgozó az elérendő cél érdekében egy adott munkafelosztásnak megfelelően gyakorolja foglalkozását (egy szervezeten belül az állás azonos a munkahelyek számával.) Az angol nyelv tárhódításának köszönhetően a pozíció szót az állás analógiájaként használjuk, holott eredeti jelentésük eltérő lásd alább. Munkakör: a szervezeti struktúra alapegysége, mely dinamikus, eredményorientált; meghatározott tudás, tartalom, folyamatok, felelősségek, hatáskörök tartoznak hozzá. Foglalkozási tevékenység (job operation): egy adott szervezeten belül a szervezeti funkciók Feladat (duty) (Völgyesy, 1995)

7 A munkapiac átalakulása
Határesetek a fizetett és az önálló foglalkozás között - bizonytalan (precarious) foglalkozásúak - bedolgozók - (szerződéses) beszállító - franchise formában üzemeltető Atipikus fizetett alkalmazott - Jogi személyiségű vállalkozás tulajdonos menedzsere, - munkacsapat tag - időszakos munkára közvetítő (munkaerő-kölcsönző) ügynökség (kiközvetítendő) alkalmazottja; ipari tanuló és gyakornok - a szabadfoglalkozásúak (freelancers) ugyancsak önállóak, de ha rendszeresen egy azonos munkáltatónak dolgoznak, akkor alkalmazottnak tekinthetők. Atipikus önálló - segítő családtag - napszámos - őstermelő (feles/harmados bérlő) - közösségi tulajdont (földet, vizet, erdőt stb.) (Laky 2003)

8 CÉL: önálló életpálya-építési készségeinek (CMS) fejlesztése
Akkor hát hogyan támogassunk? C/ csoportos pályatanácsadás/ egyéni pályatanácsadás B/ támogatott önálló tájékozódás, pálya vs. önmagunk megismerése A / önálló pályainformáció szerzés D/ tanácsadó pszichológus / rehabilitációs tanácsadó/ reintegrációs tanácsadó Normál Gauss eloszlás esetén a fiatalok 80%-nak az A, B, C területeken van szüksége támogatásra a pályaválasztáshoz, önálló pályavitelhez CÉL: önálló életpálya-építési készségeinek (CMS) fejlesztése

9 Finn modell az ügyfél-szegmentációra (profiling) és kiszolgálásra
Dia címsor Sultana és Watts (2005) p.67

10 transzparenciáját támogató eszközök
A képzési és munkapiac transzparenciáját támogató eszközök ENSZ 1.) ISCED (UNESCO) 2. ) ISCO (ILO) EU 1.) EQF- (NKKR) 2.) ESCO 3.) NACE ECVET, ECTS, DS (EUROPASS) … Magyarország 1.) MKKR 2.) FEOR 3.) „OSZK” (NFSZ) 4.) TEÁOR 5.) OKJ (SZVK) 6.) „Bologna” (KKK)

11 A magyar oktatási rendszer 2011/12-ben
ReferNet VET jelentés 2013

12 A magyar oktatási rendszer 2013-tól

13 Munkapiaci információk asszisztált gyűjtése:
On-line rendszerek funkciói

14 Hazai rendszerek: pályasúgó

15 Nemzeti Pályaorientációs Portál

16 Felvi

17 Kortárs segítés A kortárs segítés (vagy kortárs tanácsadás, kortárs konzultáció, kortárs támogatás (peer helping, peer counseling, peer supporting) azonos vagy hasonló korcsoportba tartozó személyek (általában fiatalok) között megvalósuló segítség- és támogatásnyújtás (Rácz- Szabó 2008)

18 Kortárs támogató szerepe
Kortárs tanácsadó (counselor): fő feladata az odafigyelés és a támasznyújtás. Kortárs tutor: elsősorban iskolai tanulási problémáknál, az iskolai előmenetel és beilleszkedés elősegítésére alkalmazható. Kortárs facilitátor: feladata csoportos beszélgetések facilitálása, gyakran a tanár vagy más szakember által vezetett program kiegészítéséül. Kortárs átmenet elősegítése: új iskolába kerülőknél, bevándorlóknál a kulturális különbségek feldolgozásában segítségnyújtás a feladata. Kortárs orientáció: cél a továbbtanulással és munkavállallással kapcsolatos problémák megbeszélése; általában középiskolás vagy főiskolás végzi a fiatalabb diákok számára. Kortárs oktató: feladata osztálytermi előadás és workshop-vezetés a legkülönbözőbb témában, pl. felvilágosítás a biztonságos szexről, a HIV/AIDS terjedéséről, a droghasználatról. Sorstárs segítő: ahogy erre utaltunk, ha egyértelműen kiderül, hogy nemcsak életkori hasonlóság, hanem egy, többnyire veszélyeztetett vagy nehezen elérhető közösségbeli tagság is társul a segítőhöz, akkor ezt a kifejezést fogjuk használni! (Rácz et al. 2008)

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkozási és munkaerő-piaci ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések