Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra The application of Metaphilosophy in socialtheory and globalisation Varga Csaba /

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra The application of Metaphilosophy in socialtheory and globalisation Varga Csaba /"— Előadás másolata:

1 A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra The application of Metaphilosophy in socialtheory and globalisation Varga Csaba / Csaba Varga szociológus, c. egyetemi docens, Sociologist, H. Academic Reader Stratégiakutató Intézet elnöke Chairman of Institute for Strategic Research

2 Két lehetséges megközelítés Két szellemi út: elmélet és/vagy filozófia-alkotás az Egészről (a totális metafilozófiáról) vagy valamelyik Részről (például az egyesített fizikaelméletről vagy az életelméletről) Két szellemi út: elmélet és/vagy filozófia-alkotás az Egészről (a totális metafilozófiáról) vagy valamelyik Részről (például az egyesített fizikaelméletről vagy az életelméletről) Én gondolkodást /vagy kutatást folytatok: dolgozom az összetett Egész-filozófiáján és – miután szociológus vagyok – a társadalom metafilozófiáján Én gondolkodást /vagy kutatást folytatok: dolgozom az összetett Egész-filozófiáján és – miután szociológus vagyok – a társadalom metafilozófiáján Az elmélet a tudományon belül marad, a filozófia kilép belőle, s integrálja a metafizikát és a transzcendens tapasztalatot is; én tehát a filozófia mellett döntöttem; Az elmélet a tudományon belül marad, a filozófia kilép belőle, s integrálja a metafizikát és a transzcendens tapasztalatot is; én tehát a filozófia mellett döntöttem; Az Egész filozófiája felépíthető „alulról”, az élő anyagból, vagy „felülről” a legmagasabb tudat- és intelligencia megközelítésből kiindulva; vagy egyszerre minden oldalról (például egy gömb-modellből) Az Egész filozófiája felépíthető „alulról”, az élő anyagból, vagy „felülről” a legmagasabb tudat- és intelligencia megközelítésből kiindulva; vagy egyszerre minden oldalról (például egy gömb-modellből)

3 Tartalom Metudat/metavalóság Metudat/metavalóság A társadalom metaelmélete A társadalom metaelmélete A globalizáció metaelmélete A globalizáció metaelmélete Személyes és kollektív tudatszintek és társadalom- tipusok Személyes és kollektív tudatszintek és társadalom- tipusok

4 Metatudat/metavalóság

5 (Külső) metatudat és metavalóság Sorszám (meta)tudat(meta)valóság 1.5. felső szint: Abszolútum tudat alsó szint: Isten tudat felső szint: Abszolútum (Istenség) alsó szint: Isten 2.4. felső szint: bölcsesség tudat alsó szint: tudástudat felső szint: kollektív szellem, kollektív bölcsesség alsó szint: tudás 3. felső szint: második természet és környezet tudat alsó szint: természet-tudat felső szint: második természet (épített természet és környezet) alsó szint: (első) természet 4.2. felső szint: személyes tudat alsó szint: emberi tudattalan felső szint: (társadalmasult) személyiség alsó szint: kollektív tudattalan 5.1. felső szint: társadalmi tudat és tudattalan alsó szint: közösségi tudat és tudattalan felső szint: globális, kontinentális, nemzeti, lokális társadalom alsó szint: közösség (család, törzs, település, stb.)

6 (Belső) metatudat és metavalóság sorszám (meta)tudat(meta)valóság 1.5. felső szint: személyes Abszolútum tudat alsó szint: személyes Istentudat Felső szint: személytelen Abszolútum alsó szint: személyes Isten 2.4. felső szint: személyes bölcsesség tudat alsó szint: személyes tudástudat felső szint: személyes bölcsesség alsó szint: személyes tudás 3. felső szint: személyes kozmikus tudat alsó szint: személyes test-tudat felső szint: személyes agy, elme alsó szint: személyes fizikai-biológiai test 4.2. felső szint: személyes (ön)tudat alsó szint: egyéni tudattalan felső szint: személyiség (egok, én-ek) alsó szint: személyes ösztönök, érzelmek, tudattalan tartalmak 5.1. felső szint: személyes társadalmi tudat alsó szint: személyes lélek-tudat felső szint: személyes közösségi lélek (őslélek, kollektív lélek) alsó szint: személyes lélek

7 Meta-világszerkezet és szintjei 1.transzcendens - spirituális 1.transzcendens - spirituális 2.univerzális 2.univerzális 3.globális 3.globális 4.kontinentális (esetünkben Európa) 4.kontinentális (esetünkben Európa) 5.nemzeti/társadal- mi/állami (esetünkben Magyarország) 5.nemzeti/társadal- mi/állami (esetünkben Magyarország) 6.lokális 6.lokális 7.egyéni/személyes 7.egyéni/személyes 1. egység-tudat, szakrális tudat 1. egység-tudat, szakrális tudat 2. kozmikus tudat 2. kozmikus tudat 3. globális tudat 3. globális tudat 4. Kontinentális (európai) tudat 4. Kontinentális (európai) tudat 5. társadalmi tudat, nemzeti tudat (Magyarország tudat) 5. társadalmi tudat, nemzeti tudat (Magyarország tudat) 6. lokális tudat 6. lokális tudat 7. személyes tudat 7. személyes tudat

8 A társadalom metaelmélete

9 Új valóság / új szociológia Az élő, önfejlesztő társadalom nem azonos az „objektív” társadalommal (látható és láthatatlan) Az élő, önfejlesztő társadalom nem azonos az „objektív” társadalommal (látható és láthatatlan) A társadalom egyszerre funkcionális és szubsztanciális társdalom A társadalom egyszerre funkcionális és szubsztanciális társdalom A társadalom alapja az informális – molekula típusú - társadalom (család, rokonság, baráti kör, stb.) A társadalom alapja az informális – molekula típusú - társadalom (család, rokonság, baráti kör, stb.) A társadalom nem csak az állam, vagy nem csak intézményrendszer, hanem élő szervezet (például a fizikai, biológiai és szellemi fraktálok mellett vannak társadalmi fraktálok) A társadalom nem csak az állam, vagy nem csak intézményrendszer, hanem élő szervezet (például a fizikai, biológiai és szellemi fraktálok mellett vannak társadalmi fraktálok) A társadalom alapvetően virtuális (létező) valóság A társadalom alapvetően virtuális (létező) valóság A társadalom nem ipari társadalom már A társadalom nem ipari társadalom már A társadalom sokszintes: globális, kontinentális, nemzeti, lokális (lásd az anyag sokszintes szerkezetét) A társadalom sokszintes: globális, kontinentális, nemzeti, lokális (lásd az anyag sokszintes szerkezetét) A társadalom spontán módon megteremti a digitális társadalmat is A társadalom spontán módon megteremti a digitális társadalmat is A társadalom „központja” (és egyben kerete) a kollektív tudat és tudattalan A társadalom „központja” (és egyben kerete) a kollektív tudat és tudattalan

10 Új társadalom-terek, idők, szintek, dimenziók: egységtársadalom Spirituális társadalom, szakrális társadalom Spirituális társadalom, szakrális társadalom Tudat társadalom (transzperszonális tudat társadalma, a kollektív tudatminőségek kardinális társadalmi szükségletek) Tudat társadalom (transzperszonális tudat társadalma, a kollektív tudatminőségek kardinális társadalmi szükségletek) Szellemi társadalom (globális agy, globális elme, globális tudás társadalma) Szellemi társadalom (globális agy, globális elme, globális tudás társadalma) Intézményesített társadalom (állam, önkormányzat, gazdaság, stb.) Intézményesített társadalom (állam, önkormányzat, gazdaság, stb.) Naturális társadalom (első és második természet társadalma) Naturális társadalom (első és második természet társadalma) Virtuális társadalom (e-társadalom) Virtuális társadalom (e-társadalom) Együtt: egyesített társadalom, potenciálisan egység társadalom Együtt: egyesített társadalom, potenciálisan egység társadalom

11 Társadalmi tudat és jellemzése Nem a társadalom teremti a társadalmi tudatot, hanem fordítva Nem a társadalom teremti a társadalmi tudatot, hanem fordítva A társadalmi tudat ugyanolyan összetett tudattér, mint az egyéni személyes tudatmező A társadalmi tudat ugyanolyan összetett tudattér, mint az egyéni személyes tudatmező A társadalomtudat felfelé az univerzális- globális tudatokhoz, lefelé a lokális tudatmezőkhöz kötődik A társadalomtudat felfelé az univerzális- globális tudatokhoz, lefelé a lokális tudatmezőkhöz kötődik A személyes tudat részben függ, részben független a társadalom tudatától A személyes tudat részben függ, részben független a társadalom tudatától A hazai társadalomtudat: egyszerre dominál az individuális és közösségi integráció tudat A hazai társadalomtudat: egyszerre dominál az individuális és közösségi integráció tudat A hazai társadalmi tudattalan: egyszerre vereség tudat és nagyra hivatottság tudat, stb A hazai társadalmi tudattalan: egyszerre vereség tudat és nagyra hivatottság tudat, stb

12 Új társadalom és értelmezése A társadalom tudat teremtette virtuális globális-lokális mozgástér (nem intézményes és intézményesült) A társadalom tudat teremtette virtuális globális-lokális mozgástér (nem intézményes és intézményesült) Nálunk a politikai és gazdasági intézmények a globális-kontinentális tudat „megtestesülései” Nálunk a politikai és gazdasági intézmények a globális-kontinentális tudat „megtestesülései” Nálunk az oktatási intézmények a kontinentális résztudat produktumai Nálunk az oktatási intézmények a kontinentális résztudat produktumai Nálunk a nem intézményesült (informális) jogrend erősebb és hatékonyabb, mint a jogállam Nálunk a nem intézményesült (informális) jogrend erősebb és hatékonyabb, mint a jogállam Nálunk a társadalmi tudattalan az elfojtási hullámok után lázadó és kreatív tudat Nálunk a társadalmi tudattalan az elfojtási hullámok után lázadó és kreatív tudat

13 Nemzet-tudat és nemzet A nemzettudat sajátos és egyedi társadalomtudat: közvetítő-tudat, azaz sajátos kollektív tudatminőség A nemzettudat sajátos és egyedi társadalomtudat: közvetítő-tudat, azaz sajátos kollektív tudatminőség Nemzettudat felülről a transzcendens és univerzális, alulról a lokális és személyes tudatokat közvetíti, integrálja Nemzettudat felülről a transzcendens és univerzális, alulról a lokális és személyes tudatokat közvetíti, integrálja Egyszerre tér és időtudat (történeti és jövőtudat, nép- és országtudat) Egyszerre tér és időtudat (történeti és jövőtudat, nép- és országtudat) A nemzet tehát nem elsősorban államként tételeződik, hanem kollektív tudat- és tudástérként A nemzet tehát nem elsősorban államként tételeződik, hanem kollektív tudat- és tudástérként A magyar nemzettudat egyszerre tradició központú heroikus és jelen-központú lemondó tudat? A magyar nemzettudat egyszerre tradició központú heroikus és jelen-központú lemondó tudat?

14 Új nemzet és új szerepei Új intézményes közvetítő a globális és lokális világ között (a kollektív tudatminőség megtestesült valóságai között) Új intézményes közvetítő a globális és lokális világ között (a kollektív tudatminőség megtestesült valóságai között) A közvetítés módja nem az uralkodás, de nem is a feltétlen önfeladás A közvetítés módja nem az uralkodás, de nem is a feltétlen önfeladás A nemzet funkcionális szerepe: államként a fennmaradás és autonómia intézménye A nemzet funkcionális szerepe: államként a fennmaradás és autonómia intézménye A nemzet megtartása ma inkább nem államnemzetként, hanem tudás-tudat-, azaz kultúra-központú nemzetként lehetséges (szubsztanciális szerep) A nemzet megtartása ma inkább nem államnemzetként, hanem tudás-tudat-, azaz kultúra-központú nemzetként lehetséges (szubsztanciális szerep) Nemzeti megmaradás alapfeltétele minden nemzeti tudás/tudomány/művészet digitalizálása és elérhetővé tétele Nemzeti megmaradás alapfeltétele minden nemzeti tudás/tudomány/művészet digitalizálása és elérhetővé tétele

15 A globalizció metaelmélete

16 Négy párhuzamos globalizáció A látható-láthatatlan világ, az objektív-szubjektív valóság, s pillanatnyi-történeti alakzata, a globális és lokális világ/tudat egyszerre létezik négy szinten: A látható-láthatatlan világ, az objektív-szubjektív valóság, s pillanatnyi-történeti alakzata, a globális és lokális világ/tudat egyszerre létezik négy szinten: kint, a földi civilizációban, globális szinten kint, a földi civilizációban, globális szinten az egyes ember életében és környezetében (a lokális világban), az egyes ember életében és környezetében (a lokális világban), bent, a személyes tudatunkban, bent, a személyes tudatunkban, végül a földi civilizáció kollektív tudatában is végül a földi civilizáció kollektív tudatában is A globalizáció így párhuzamosan négy szinten megy végbe, avagy minimum négyszintes globalizáció ez, amely mind a négy szinten külön- külön is értelmezhető A globalizáció így párhuzamosan négy szinten megy végbe, avagy minimum négyszintes globalizáció ez, amely mind a négy szinten külön- külön is értelmezhető A globalizáció metaelmélete a négy típusú globalizáció egyesített elmélete A globalizáció metaelmélete a négy típusú globalizáció egyesített elmélete

17 Funkcionális és szubsztanciális globalizáció Az új globalizáció kettős folyamat: funkcionális és szubsztanciális változássorozat Az új globalizáció kettős folyamat: funkcionális és szubsztanciális változássorozat Funkcionalitáson azt értjük, hogy a földi civilizáció és kultúra funkcionális elemei és folyamatai (gazdaság, társadalom, ökológia és ezek alrendszerei, politika, állam, katonaság, oktatás, stb.) soha nem látott tempóban és mértékben globalizálódnak. Ennek eredményeképpen jött létre a globális gazdaság, a globális társadalom, a globális katonai rend, stb. Funkcionalitáson azt értjük, hogy a földi civilizáció és kultúra funkcionális elemei és folyamatai (gazdaság, társadalom, ökológia és ezek alrendszerei, politika, állam, katonaság, oktatás, stb.) soha nem látott tempóban és mértékben globalizálódnak. Ennek eredményeképpen jött létre a globális gazdaság, a globális társadalom, a globális katonai rend, stb. Szubsztancionalitást (avagy a metafizikai szintet) pedig úgy definiáljuk, hogy ez a lényegi dimenzió, a kollektív tudat és megvalósulásai; a föld népei már nem csak álmodoznak egy egységes civilizációról és kultúráról, hanem most már az egységesülés szintén soha nem látott tempóban és mértékben végbemegy Szubsztancionalitást (avagy a metafizikai szintet) pedig úgy definiáljuk, hogy ez a lényegi dimenzió, a kollektív tudat és megvalósulásai; a föld népei már nem csak álmodoznak egy egységes civilizációról és kultúráról, hanem most már az egységesülés szintén soha nem látott tempóban és mértékben végbemegy

18 A globális kollektív tudat jellemzői (az emberiség közös tudatmezője) A kollektív (többek között szakrális, univerzális, közösségi, stb.) tudat definiálására szerintünk két lehetséges válasz van: a) egyesített-egységes tudatmező, amelynek része a kollektív tudattalan is; b) egységes, de egyértelműen strukturált (transzperszonális) tudatmező. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a földi természet, civilizáció és kultúra közös valóságdimenziója- tudatvalósága az emberiség kollektív tudata; (az emberiség közös tudatmezője) A kollektív (többek között szakrális, univerzális, közösségi, stb.) tudat definiálására szerintünk két lehetséges válasz van: a) egyesített-egységes tudatmező, amelynek része a kollektív tudattalan is; b) egységes, de egyértelműen strukturált (transzperszonális) tudatmező. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a földi természet, civilizáció és kultúra közös valóságdimenziója- tudatvalósága az emberiség kollektív tudata; (egyszerre független és függő tudatrendszer) A kollektív tudat feltehetően egyrészt időtől-tértől, másrészt az egyének tudatáról és tudatosságától független, ám ez a magában-valóság vagy semlegesség – még, ha ez látszólag paradoxon is - nem zárja ki, sőt támogatja, hogy a kollektív tudatot az egyéni tudatok folyamatosan befolyásolják, és a kollektív tudat is intenzív és aktuális hatásokat fejt ki az egyének tudatára; (egyszerre független és függő tudatrendszer) A kollektív tudat feltehetően egyrészt időtől-tértől, másrészt az egyének tudatáról és tudatosságától független, ám ez a magában-valóság vagy semlegesség – még, ha ez látszólag paradoxon is - nem zárja ki, sőt támogatja, hogy a kollektív tudatot az egyéni tudatok folyamatosan befolyásolják, és a kollektív tudat is intenzív és aktuális hatásokat fejt ki az egyének tudatára; (a kollektív tudat csatlakozik a szakrális tudatmezőbe) Az egyszerre univerzális és lokális kollektív tudat kapcsolódik a kozmikus intelligenciához, a transzcendens valósághoz/ tudathoz, s az abszolút tudathoz, de ez a kapcsolat vagy kapcsolat-lehetőség a jelenlegi korszakban önmagában nem garantálja az emberiség magasabb tudatállapotba kerülését; (a kollektív tudat csatlakozik a szakrális tudatmezőbe) Az egyszerre univerzális és lokális kollektív tudat kapcsolódik a kozmikus intelligenciához, a transzcendens valósághoz/ tudathoz, s az abszolút tudathoz, de ez a kapcsolat vagy kapcsolat-lehetőség a jelenlegi korszakban önmagában nem garantálja az emberiség magasabb tudatállapotba kerülését;

19 A globális kollektív tudat jellemzői (a tudat és tudatállapot megkülönböztetése) Amint az egyén esetben is megkülönböztetünk különböző normál- és magasabb tudatállapotokat, ennek mintájára – az egységes tudatmezőn belül – megkülönböztetünk magasabb kollektív tudatállapot szinteket. A tudatállapotok megkülönböztetésé-nek alapja az, hogy a kollektív tudatban a magasabb intelligencia, vagy ezzel szemben az anyag minőségei dominálnak jobban; (a tudat és tudatállapot megkülönböztetése) Amint az egyén esetben is megkülönböztetünk különböző normál- és magasabb tudatállapotokat, ennek mintájára – az egységes tudatmezőn belül – megkülönböztetünk magasabb kollektív tudatállapot szinteket. A tudatállapotok megkülönböztetésé-nek alapja az, hogy a kollektív tudatban a magasabb intelligencia, vagy ezzel szemben az anyag minőségei dominálnak jobban; (a kollektív tudatmező természeti vagy poszttermészeti jelenség) Mai ismereteink szerint a kollektív tudatmező egyfelől természetfeletti és egyben transzperszonális, ugyan-akkor természeti jelenség, amely azonban a jelenlegi fizika elméletei szerint még nem magyarázható meg kielégítően; (a kollektív tudatmező természeti vagy poszttermészeti jelenség) Mai ismereteink szerint a kollektív tudatmező egyfelől természetfeletti és egyben transzperszonális, ugyan-akkor természeti jelenség, amely azonban a jelenlegi fizika elméletei szerint még nem magyarázható meg kielégítően; (a kollektív tudat észlelésének homályossága) Az egyéni tudatok nagy többségében nem tudatosul, hogy a kollektív tudat milyen hatást fejt ki rá, és rajta keresztül a társadalomra, s fordítva nem tudatosul az egyénekben, hogy a kollektív tudatra tudva-tudatlanul állandó hatást fejtenek ki. Ennek oka alapvetően az, hogy az egyéni tudat figyelme teljesen a valóság legdurvább szintjére, az anyagi világra összpontosul, s saját magát is tévesen ezzel a részvalósággal azonosítja. A többségnél tehát hiányzik, hogy anyagi értékek helyett fokozatosan a magasabb kollektív tudatállapot értékei domináljanak az egyéni elmékben-tudatokban; (a kollektív tudat észlelésének homályossága) Az egyéni tudatok nagy többségében nem tudatosul, hogy a kollektív tudat milyen hatást fejt ki rá, és rajta keresztül a társadalomra, s fordítva nem tudatosul az egyénekben, hogy a kollektív tudatra tudva-tudatlanul állandó hatást fejtenek ki. Ennek oka alapvetően az, hogy az egyéni tudat figyelme teljesen a valóság legdurvább szintjére, az anyagi világra összpontosul, s saját magát is tévesen ezzel a részvalósággal azonosítja. A többségnél tehát hiányzik, hogy anyagi értékek helyett fokozatosan a magasabb kollektív tudatállapot értékei domináljanak az egyéni elmékben-tudatokban;

20 A globális kollektív tudat jellemzői (a kollektív tudat két alapminősége) A kollektív tudatot egyaránt dominálhatják az anyag és az anyagi világ minőségei - vagy a magasabb „valóság” értékei, a harmónia, a boldogság, az elégedettség. Az emberek és közösségeik viszont csak akkor érhetik el az általános jólétet, ha a természetet irányító magasabb intelligenciával, avagy az egyesített tudatmezővel teljes összhangban élnek, gondolkodnak, cselekszenek; (a kollektív tudat két alapminősége) A kollektív tudatot egyaránt dominálhatják az anyag és az anyagi világ minőségei - vagy a magasabb „valóság” értékei, a harmónia, a boldogság, az elégedettség. Az emberek és közösségeik viszont csak akkor érhetik el az általános jólétet, ha a természetet irányító magasabb intelligenciával, avagy az egyesített tudatmezővel teljes összhangban élnek, gondolkodnak, cselekszenek; (az egyesített tudatmező lehetősége) Az egyesített mező egyszerre tekinthető egyfelől a létezés szubjektív vagy tudatos, másfelől az objektív minősége forrásának. Az egyéneknek és az emberiségnek az Abszolúthoz való visszatérés örökös egyensúlyát kellene elérnie. (az egyesített tudatmező lehetősége) Az egyesített mező egyszerre tekinthető egyfelől a létezés szubjektív vagy tudatos, másfelől az objektív minősége forrásának. Az egyéneknek és az emberiségnek az Abszolúthoz való visszatérés örökös egyensúlyát kellene elérnie. A globális világ persze horizontálisan minimum két dimenzió: egyrészt a globális kollektív tudat, az emberiség egyesített tudatmezője, másrészt a globális kollektív tudat megnyilvánulása, intézményesülése, „objektíválódása”. És ez a második, megnyilvánult, egyszerre teremtő és teremtett globális világ szintén minimum két dimenzió: szubsztanciális és funkcionális globális világ.

21 Személyes-kollektív tudatszintek és társadalom-típusok

22 Tudat- és társadalomtípusok tudatszintek (alulról felfelé) egyéni tudat (valódi szubjektum) kollektív tudat (egyesített tudatmező) társadalom (egyesített kollektum) ötödik szint Abszolútum egységtudategyesített tudatmező „társadalma” negyedik szint Isten-tudat (személyes Isten tudat) szakrális vagy spirituális emberiség tudat szakrális „társadalom” harmadik szint kozmikus tudatpanteisztikus-univerzális (és multiverzum) tudat univerzális-kozmikus „tudattársadalom” második szint transzcendentális tudat, tiszta tudat transzcendens közösségi tudat virtuális (családi, lokális, nemzeti, stb.) közösségek hálózata első szint ébertudat (ébrenlét, mélyalvás s álmodás) normál társadalmi tudat (társadalom minden szintjén) strukturált, funkcionális társadalom (és intézményei) nulladik szinttudattalantársadalmi tudattalantársadalom-alatti

23 A paradigmaváltás Avagy visszatérés a „valósághoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), mert a (külső) funkcionális építkezés önmagában korlátozottan eredményes Avagy visszatérés a „valósághoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), mert a (külső) funkcionális építkezés önmagában korlátozottan eredményes Anyagtól a tudatközpontú (gondolkodó) anyaghoz, a fizikai világegyetemtől az univerzális tudatmezőkig, s a párhuzamos, élő világegyetemekig, így egyúttal: a társadalomtól a társadalom tudatig és tudatalattiig, stb. Anyagtól a tudatközpontú (gondolkodó) anyaghoz, a fizikai világegyetemtől az univerzális tudatmezőkig, s a párhuzamos, élő világegyetemekig, így egyúttal: a társadalomtól a társadalom tudatig és tudatalattiig, stb. A fejlesztések nem irányulhatnak elsődlegesen a következményekre (a valóságokra), még akkor sem, ha a következmények visszahatnak (a tudatokra) A fejlesztések nem irányulhatnak elsődlegesen a következményekre (a valóságokra), még akkor sem, ha a következmények visszahatnak (a tudatokra) Gyors váltás indult el: a funkcionális társadalomtól és szerkezetétől a szubsztanciális tudatközpontú társadalomig, a durva naturális történelemtől eljutunk a poszttörténelemig, az új paradigma- váltások vezérelte új civilizációig és kultúráig Gyors váltás indult el: a funkcionális társadalomtól és szerkezetétől a szubsztanciális tudatközpontú társadalomig, a durva naturális történelemtől eljutunk a poszttörténelemig, az új paradigma- váltások vezérelte új civilizációig és kultúráig

24 Konklúziók Az élő társadalom a valóság/tudat (vagy inkább: tudat/valóság) önálló dimenziója, vektora Az élő társadalom a valóság/tudat (vagy inkább: tudat/valóság) önálló dimenziója, vektora A metafilozófia szerint nem lehet csak fizikai/biológiai/pszichológiai valóságokban/tudatokban gondolkodni A metafilozófia szerint nem lehet csak fizikai/biológiai/pszichológiai valóságokban/tudatokban gondolkodni A társadalmi tudat és a társadalom ugyanolyan viszony, mint az anyag és elme/tudat viszony A társadalmi tudat és a társadalom ugyanolyan viszony, mint az anyag és elme/tudat viszony Az élő társadalom összetett anyagi-tudati „valóság” (de a társadalom kvantumelmélete csak most születik meg) Az élő társadalom összetett anyagi-tudati „valóság” (de a társadalom kvantumelmélete csak most születik meg) A transzperszonális (kollektív) tudat ugyanolyan feltáratlan valóság/tudat, mint az egyesített fizika/tudat-mező A transzperszonális (kollektív) tudat ugyanolyan feltáratlan valóság/tudat, mint az egyesített fizika/tudat-mező A társadalom (és a globalizáció) megérthetetlen a metafilozófia nélkül és nincs új civilizáció és kultúra metafilozófia nélkül A társadalom (és a globalizáció) megérthetetlen a metafilozófia nélkül és nincs új civilizáció és kultúra metafilozófia nélkül

25 Thank you for your kind attention! For further information, see: www.strategiakutato.hu www.inco.hu www.vargacsaba.hu www.metaelmelet.huwww.metaelmelet.hu www.metateory.info www.metateory.info www.metaelmelet.huwww.metateory.info


Letölteni ppt "A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra The application of Metaphilosophy in socialtheory and globalisation Varga Csaba /"

Hasonló előadás


Google Hirdetések