Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25."— Előadás másolata:

1 Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25.

2 Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE) thing endurant physical endurantEZ NEM ONTOLÓGIA, HANEM (ELVILEG) amount of matterFOGALMAK GENERIKUS [is_a, faj-nem] RELÁCIÓN featureALAPULÓ HIERARCHIÁJA! physical object non-physical endurantONTOLÓGIA AKKOR LESZ BELŐLE, HA social objectKIEGÉSZÜL LOGIKAI KÖVETKEZTETŐ mental objectRENDSZERREL! perdurant event stative perdurant state process quality temporal quality physical quality abstract quality abstract quality region temporal region physical region abstract region fact set

3 Egy tezaurusz (a Köztaurusz, s egyben a Magyar Egységes Ontológia) csúcsfogalmainak rendszere semmi valami konkrét valami anyagszerű valami anyagEZ SE ONTOLÓGIA tárgy képződményMINDKÉT ESETBEN élő szervezetEGYETLEN GENERIKUS [is_a] társadalmi képződményRELÁCIÓTÍPUS ALAPJÁN lelki/tudati képződményRENDEZETT STRUKTÚRA energiaszerű valami energiaMÁRPEDIG RELÁCIÓTÍPUSOKBÓL mozgásSOKFÉLE VAN: eseményPARTITÍV (RÉSZ-EGÉSZ), TÁRGYA, információszerű valamiESZKÖZE, OKA-OKOZATA, információSTB. tulajdonság elvont valami

4 Részlet egy tezauruszból zenetörténeti korszak ontológiai struktúratezauruszcikkek (MSZ 3418). régi zene.. ókori zene.. középkori zenereneszánsz zene... Notre-Dame-i iskola M: A 15.-16.sz. zenéje a barokk előtt... ars antiquaátfogóbban,is_arégi zene... ars novafajtája, a-isburgundi iskola... udvari zeneflamand iskola... trecento zeneelőzményeközépkori zene.. reneszánsz zenefolytatásabarokk zene... burgundi iskolalásd mégnápolyi iskola... flamand iskola.. nápolyi iskola.. barokk zeneflamand iskola.. preklasszikus zene M: A reneszánsz zene öt korszakra osztha-. bécsi klasszikusok tó korszaka 1420-1600 között. romantikus zeneátfogóban, is_areneszánsz zene. modern zenelásd mégbarokk zene

5 Szakmai (szoftvermérnöki) kapcsolat hiánya a tezauruszok és ontológiák szakterülete között Oka: a fogalmak logikai leírása sokkal finomabb relációkat igényel, mint amelyeket a tezauruszokban szabványosítottak. Az előbbi leírásban megjelenő relációk a szereprelációk. Davidson, Jackendorf, Parsons, Fillmore thematikus (θ) szereprelációi (aktora, célja, tárgya, kedvezményezettje stb.) Az utóbbiakban használt relációk a fogalmi vagy paradigmatikus relációk. ISO 2888, ill. MSZ 3418 szabványokban rögzített generikus, partitív, oksági és egyéb rokonsági relációk Tétel: a szereprelációk megfeleltethetők a fogalmi relációkkal

6 PÉLDA: egy fogalom (4 argumentumú „reláció”) struktúrája: ajándékoz (t) (x, y, v, z)azaz Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t):  e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] szereprelációk

7 E fogalom tezauruszcikke durvábban írja le a relációkat: ajándékozásszereptezaurusz Ftevékenység- Rajándékvoksági R ajándékozottyoksági R örömszerzészoksági R Xajándékozóxegyéb rokonsági X 4 relációcsak 2 reláció Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t):  e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)]

8 A szereprelációk és paradigmatikus relációk összehasonlítása 1. ajándékozás, [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] látszólag 4 reláció, melyeket fogalmi szinten is finomítunk: szerep (tömör) névparadigmatikus (bináris) név aktora (t,x,)tevékenység-aktorX kedvezményezettje (t,y)tevékenység-kedvezményezettR tárgya (t,v)tevékenység-tárgyR célja (t,z)tevékenység-célR

9 Valójában jóval több relációból áll a szerkezet: -Az ajándékozás tevékenység (‘ajándékozás (t)’), -Az ajándékozásnak előzménye van, (‘döntés (e)’; ez nem = az okával!), -Az ajándékozásnak oka van, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; ez nem = a céljával!), -Az ajándékozásnak eredménye van (‘öröm (r)’; ez sem = a céljával!) 1. Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] + 2. Ajándékozás (t) [is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)] azaz további 4 (bináris!) reláció, közülük egy (F) kizárólag fogalmak között

10 Azaz nem 4, hanem 8 argumentumúnak is tekinthető az ajándékozás: Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z) is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)] Az F (generikus) relációt különleges volta miatt most nem számítottuk be a nyolcba!

11 Az ‘ajándékozás’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten szereprelációs tömör névfogalmi relációs bináris névfogalmi relációs előfordulás aktora (x,)tevékenység-aktorajándékozó-ajándékozás kedvezményezettje (y)tevékenység-kedvezményezettajándékozás-ajándékozott tárgya (v)tevékenység-tárgyajándékozás-ajándék célja (z)tevékenység-célajándékozás-örömszerzés neme/generikus (is_a, F)fajtája-nemeajándékozás-tevékenység előzménye (e)előzménye-folytatásadöntés-ajándékozás oka (o)oka-okozataörömszerz. vágy-ajándékozás eredménye (r’) [vevőnél]eredete-eredményeajándékozás-öröm eredménye (r’’) [adónál]eredete-eredményeajándékozás-kielégülés A (t,x,y,v,z,e,o,r’,r’’) a „dolgok” (=előfordulások, kontingenciák, instanciák, fogalomterjedelmek elemei), melyek a logikai következtetőrendszer változói. Ezeken belül csak az F más (ui. kizárólag fogalom, és nem „dolog”), és éppen ez a reláció alkotja az ontológiák „gerincét”: a fogalmi hierarchiát. A bináris névvel megnevezett relációk fogalmak közötti reláció-előfordulásokat összefogó relációtípusok, azaz fogalmi szinten léteznek (paradigmatikusak), és előfordulásaik a zölddel megnevezett fogalmak. Noha a logika extenzionális (t,x, y stb.), ezek nélkül a fogalmak nélkül logikai deklaráció fogalmak szerkezetéről – az 1. és a 2. – nem írható le!

12 Az ‘ajándékozás’ leírása finomított tezauruszcikkben Szabványos (ISO2788; MSZ3418)teljes (finomított, bővített) relációtípusokkalajándékozás F tevékenységátfogóbban, is_atevékenység Rajándéktárgyaajándék ajándékozottkedvezményezettjeajándékozott kielégüléseredménye’kielégülés örömeredménye’’öröm örömszerzéscéljaörömszerzés Edöntéselőzményedöntés örömszerzési vágyokaörömszerzései vágy Xajándékozóaktoraajándékozó De ha van paradigmatikus reláció a tevékenység és a többi fogalom között, akkor van ilyen reláció az ‘aktor’ és a fenti fogalmak, a ‘kedvezményezett’ és a fenti fogalmak, a ‘tárgy’ és a a fenti fogalmak stb. között

13 A ‘ajándékozó’ szerkezetének leírása -Az ajándékozó tevékenysége az ajándékozás (‘ajándékozás (t)); -Az ajándékozó kedvezményezettje, az ajándékozott valójában ‘kommunikatív ellentéte (y)’, akárcsak az ‘adó-vevő’!); (‘ajándékozott (y)’) – van fizikai kommunikatív ellentéte, amikor fizikai dolgok áramlanak, és információs, amikor jelek áramlanak -Az ajándékozó jellemzője az ajándék; (‘ajándék (v)’) -Az ajándékozó célja az örömszerzés; (‘örömszerzés (z)’) -Az ajándékozó ember (‘ajándékozó (x) F aktor (x)’), figyeljük meg, hogy mindkettő terjedelme ugyanaz!!! -Az ajándékozó tevékenysége a döntés, (‘döntés (e)’; itt tehát nem előzmény -Az ajándékozó állapota az örömszerzési vágy, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; itt nem ok!, -Az ajándékozó állapota a kielégülés; (‘kielégülés (r’’)’; itt nem eredmény, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet -Az ‘ajándékozó’ és az ajándékozottban kiváltott ‘öröm (r)’ között csak áttételes a tevékenységén keresztül a kapcsolat, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet) 1. Ajándékozó (x), [tevékenysége (t), kedvezményezettje fizikai kommunikatív ellentéte (y), tárgya jellemzője (v), célja (z)] + 2. Ajándékozó (x) [is_a, neme (F), előzménye tevékenysége (e), oka állapota (o), eredménye állapota (r’, r’’)] azaz részben megváltoztak a bináris relációk!

14 Az ‘ajándékozó’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten szereprelációs tömör névfogalmi relációs bináris névfogalmi relációs előfordulás tevékenysége (t)aktor-tevékenységajándékozó-ajándékozás fiz.kommun.ellentéte (y)adó-vevő!!!ajándékozó-ajándékozott jellemzője (v)aktor-jellemzőjeajándékozó-ajándék célja (z)aktor-célajándékozó-örömszerzés neme/generikus (is_a, F)fajtája-nemeajándékozó-ember tevékenysége (e)aktor-tevékenységajándékozó-döntés állapota (o)aktor-állapotaajándékozó-örömszerz. vágy eredménye (r’) [vevőnél]vevő-állapota- állapota (r’’) [adónál]aktor-állapotaajándékozó-kielégülés

15 Az ‘ajándékozó’ leírása finomított tezauruszcikkben Szabványos (ISO2788; MSZ3418)teljes (finomított, bővített) relációtípusokkalajándékozó F emberátfogóbban, is_aember Rörömszerzéscéljaörömszerzés Xdöntéstevékenységedöntés ajándékozástevékenységeajándékozó ajándékjellemzőjeajándék kielégülésállapotakielégülés örömszerzési vágyállapotaörömszerzései vágy ajándékozottfizikai kommunikációs ellentéteajándékozott

16 A ‘ló’ szerkezetének leírása A ló valami, valakié, valami vonatkozik rá, valamire való és származik valamiből… ló (x) állat, tulajdona tulajdonosának (y), méneshez (m) tartozik, tenyésztési tevékenység (r) tárgya, rendeltetése igavonás (c’) és lovaglás (c’’), őse a prezevalski ló (ő) ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ] Az evolúciós elődje, akárcsak az F /is_a reláció, látszólag fogalmi, valójában azonban genetikai-biológiai instanciával rendelkezik

17 A ‘ló’ leírása finomított tezauruszcikkben Szabványos (ISO2788; MSZ3418)teljes (finomított, bővített) relációtípusokkalló F állatátfogóbban, is_aállat Tménesegésze/összességeménes Rigavonásrendeltetéseigavonás lovagláslovagalás Elótenyésztésráirányuló tevékenységelótenyésztés przevalski lóevolúciós elődjeprzevalski ló ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ]

18 Az eddig finomított paradigmatikus relációk rendezése szereprelációs tömör névfogalmi relációs bináris névfogalmi relációs előfordulás generikus (is_a, F)fajtája-nemeajándékozó-ember, ló-állat generikus (is_a, F)fajtája-nemeajándékozás-tevékenység partitiv/meronómiai relációrész-egészló-ménes evolúciós hierach (e)ev. előzménye-ev.folytatásaprzevalski ló-ló fiz.kommun.ellentéte (y)adó-vevőajándékozó-ajándékozott tárgya (v)tevékenység-tárgyajándékozás-ajándék tárgya (v)tevékenység-tárgylótenyésztés-ló célja (z)aktor-célajándékozó-örömszerzés célja (z)tevékenység-célajándékozás-örömszerzés rendeltetése (r)eszköz-rendeltetésló-igavonás, ló-lovaglás kedvezményezettje (y)tevékenység-kedvezményez.ajándékozás-ajándékozott előzménye (e)előzménye-folytatásadöntés-ajándékozás oka (o)oka-okozataörömszerz. vágy-ajándékozás eredménye (r’) [vevőnél]eredete-eredményeajándékozás-öröm eredménye (r’’) [adónál]eredete-eredményeajándékozás-kielégülés aktora (x,)tevékenység-aktorajándékozó-ajándékozás evékenysége (e)aktor-tevékenységajándékozó-döntés jellemzője (v)aktor-jellemzőjeajándékozó-ajándék állapota (o)aktor-állapotaajándékozó-örömszerz. vágy állapota (r)aktor-állapotaajándékozó-kielégülés

19 Paradigmatikus reláció-főtípusok azonosság ellentét (antonímia) hierarchia (hierarchikus reláció) jellemzője kauzális kapcsolódás

20 Az ellentéte relációk ellentét (antonímia ) kategoriális ellentéte apriori ellentéteidő–tér, valami–semmi állapotellentétehang–csönd, öröm–harag tulajdonságellentétehangos–csöndes, fehér–fekete esetellentéte időbeli esetellentéteéjjel–nappal térbeli esetellentételent–fönt elvont esetellentéteigaz–hamis, áldás–átok aktivitásellentéteolvadás–fagyás, nyitás–zárás fizikai kommunikatív ellentéteolvadék–dermedék biológiai kommunikatív ellentéteajándékozó–ajándékozott, eladó-vás információs kommunikatív ell.adó–vevő elvont (hierarchikus) ellentéteok–okozat, test–lélek ellenességerend–rendellenes mentességeok–oktalan, rendezett–rendezetlen komplementer alapja–komplementerjerend–nem rend metaforikus ellentétekutya–macska

21 Kauzális eseményszerűségi relációk aktor–dolog aktor–cél/rendeltetésharcoló–győzelem cél aktora–aktor céljabíró–igazság aktor–tárgy mozgás élettelen aktora–aktormozgás tárgyaméreg–egészség gyomor–táplálék tevékenység aktora–aktortevékenység tárgyabíró–bűnösség tolvaj–tulajdon aktor–kedvezményezett kedvezményezett aktora–kedvezményezettjetanár–tanuló tolvaj–tulajdonos aktor–eredmény tevékenységeredmény aktora–eredményeméh–méz alkotó–mű aktor–eszköz eszközt használó aktor–eszközekezelő–gép bíró–érv uralkodó–állam

22 A hierarchikikus relációk hierarchia (hierarchikus reláció)– faja–nemeagár–kutya szerephordozója–szerepeagár–vadászkutya partitív reláció (meronómiai reláció)– funkcionális partitív reláció– homokategoriális funkcionális partív alkotórésze–funkcionális egészetörzs–fa részfolyamata–egészfolyamatasírás–siratás térbeli része–térbeli egészesarok–szoba időbeli része–időbeli egészedélelőtt–nap heterokategoriális funkcionális partitív eleme–összességekutya–falka ismeretterület eleme–ismeretterületetömegvonzás–fizika mennyiségi része–mennyiségi egészekiló–deka, telek–telekrész evolúciós reláció élettelen szimplexebbje–komplexebbjeatom–molekula élő szimplexebbje–élő komplexebbjeállat–ember, ösztön–lélek lelki képződmszimplexebbje–komplexebbjeagy–elme, képzet–fogalom lelki folyamatszimplexebbje–komplexebbjeérzékelés–észlelés, vélés–tartás társadalmi szimplexebbje–komplexebbjeemberiség–társadalom elvont szimplexebbje–elvont komplexebbjeminta–példa, nézet–eszme

23 kauzális nem eseményszerűségi kapcsolódás természeti kapcsolódás fizikai vonzója–fizikai vonzottja)nap–bolygó fizikai hordozója–fizikai hordozottjatalpazat–oszlop mesterséges fizikai gazdája–kiegészítőjekulcs–zár biológiai gazdája–biológiai kiegészítőjetörzs–végtag társadalmi kapcsolódás birtokos–birtokatulajdonos–tulajdon jogosult–jogosultságauralkodó–hatalom gazdasági alapja–gazdasági hozzájárulásaköltség–költséghozzájárulás társadalmi alárendeltje–fölérendeltjeúr–szolga, vezető–beosztott reprezentációs kapcsolódás (hordozó–jele) fizikai jelhordozó–fizikai jelemágnesszalag–bit, víz.dok–kép fizikai szimptómahordozó–szimptómájamozgás–nyom, tűz–füst, energia– hatás élő szimptómahordozó–élő szimptómájatapasztalat–érzékelés, ész–akarás elvont hordozója–elvont jelhatalom–uralom, tudás–ismeret kép hordozója–képetáj–tájkép, szent–ikon metafora hordozója–metraforájahang–betű, valóság–lényeg elvont reprezentánshordozója–reprezentánsaár–pénz, hatalom–jogosultság, tömeg–energia konkrét reprezentánshordozója–képviselőjevalóság–anyag, fiatalkorú–gyám

24 Következtetések A kialakított fogalmi (paradigmatikus) relációtípusok rendszere lényegében összhangban van a (thematikus) szereprelációkkal. A kialakított tipológia ebben a formájában intellektuális leírású és rendezettségű. A tipológia relációinak jelenleg még hiányzó logikai deklarációi egyértelművé tehetik a típusok fogalmait, és feltehetően módosítanak a rendezettségen.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések