Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25."— Előadás másolata:

1 Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése április 25.

2 Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE)
thing endurant physical endurant EZ NEM ONTOLÓGIA, HANEM (ELVILEG) amount of matter FOGALMAK GENERIKUS [is_a, faj-nem] RELÁCIÓN feature ALAPULÓ HIERARCHIÁJA! physical object non-physical endurant ONTOLÓGIA AKKOR LESZ BELŐLE, HA social object KIEGÉSZÜL LOGIKAI KÖVETKEZTETŐ mental object RENDSZERREL! perdurant event stative perdurant state process quality temporal quality physical quality abstract quality abstract quality region temporal region physical region abstract region fact set

3 Egy tezaurusz (a Köztaurusz, s egyben a Magyar Egységes Ontológia) csúcsfogalmainak rendszere
semmi valami konkrét valami anyagszerű valami anyag EZ SE ONTOLÓGIA tárgy képződmény MINDKÉT ESETBEN élő szervezet EGYETLEN GENERIKUS [is_a] társadalmi képződmény RELÁCIÓTÍPUS ALAPJÁN lelki/tudati képződmény RENDEZETT STRUKTÚRA energiaszerű valami energia MÁRPEDIG RELÁCIÓTÍPUSOKBÓL mozgás SOKFÉLE VAN: esemény PARTITÍV (RÉSZ-EGÉSZ), TÁRGYA, információszerű valami ESZKÖZE, OKA-OKOZATA, információ STB. tulajdonság elvont valami

4 Részlet egy tezauruszból
zenetörténeti korszak ontológiai struktúra tezauruszcikkek (MSZ 3418) . régi zene . . ókori zene . . középkori zene reneszánsz zene . . . Notre-Dame-i iskola M: A sz. zenéje a barokk előtt . . . ars antiqua átfogóbban,is_a régi zene . . . ars nova fajtája, a-is burgundi iskola . . . udvari zene flamand iskola . . . trecento zene előzménye középkori zene . . reneszánsz zene folytatása barokk zene . . . burgundi iskola lásd még nápolyi iskola . . . flamand iskola . . nápolyi iskola . . barokk zene flamand iskola . . preklasszikus zene M: A reneszánsz zene öt korszakra osztha- . bécsi klasszikusok tó korszaka között . romantikus zene átfogóban, is_a reneszánsz zene . modern zene lásd még barokk zene

5 Szakmai (szoftvermérnöki) kapcsolat hiánya a tezauruszok és ontológiák szakterülete között
Oka: a fogalmak logikai leírása sokkal finomabb relációkat igényel, mint amelyeket a tezauruszokban szabványosítottak. Az előbbi leírásban megjelenő relációk a szereprelációk. Davidson, Jackendorf, Parsons, Fillmore thematikus (θ) szereprelációi (aktora, célja, tárgya, kedvezményezettje stb.) Az utóbbiakban használt relációk a fogalmi vagy paradigmatikus relációk. ISO 2888, ill. MSZ 3418 szabványokban rögzített generikus, partitív, oksági és egyéb rokonsági relációk Tétel: a szereprelációk megfeleltethetők a fogalmi relációkkal

6 ajándékoz (t) (x, y, v, z) azaz
PÉLDA: egy fogalom (4 argumentumú „reláció”) struktúrája: ajándékoz (t) (x, y, v, z) azaz Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t): e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] szereprelációk

7 E fogalom tezauruszcikke durvábban írja le a relációkat:
ajándékozás szerep tezaurusz F tevékenység - R ajándék v oksági R ajándékozott y oksági R örömszerzés z oksági R X ajándékozó x egyéb rokonsági X 4 reláció csak 2 reláció Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t): e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)]

8 A szereprelációk és paradigmatikus relációk összehasonlítása 1.
ajándékozás, [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] látszólag 4 reláció, melyeket fogalmi szinten is finomítunk: szerep (tömör) név paradigmatikus (bináris) név aktora (t,x,) tevékenység-aktor X kedvezményezettje (t,y) tevékenység-kedvezményezett R tárgya (t,v) tevékenység-tárgy R célja (t,z) tevékenység-cél R

9 Valójában jóval több relációból áll a szerkezet:
Az ajándékozás tevékenység (‘ajándékozás (t)’), Az ajándékozásnak előzménye van, (‘döntés (e)’; ez nem = az okával!), Az ajándékozásnak oka van, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; ez nem = a céljával!), Az ajándékozásnak eredménye van (‘öröm (r)’; ez sem = a céljával!) 1. Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] + 2. Ajándékozás (t) [is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)] azaz további 4 (bináris!) reláció, közülük egy (F) kizárólag fogalmak között

10 Azaz nem 4, hanem 8 argumentumúnak is tekinthető az ajándékozás:
Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z) is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)] Az F (generikus) relációt különleges volta miatt most nem számítottuk be a nyolcba!

11 Az ‘ajándékozás’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten
szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás aktora (x,) tevékenység-aktor ajándékozó-ajándékozás kedvezményezettje (y) tevékenység-kedvezményezett ajándékozás-ajándékozott tárgya (v) tevékenység-tárgy ajándékozás-ajándék célja (z) tevékenység-cél ajándékozás-örömszerzés neme/generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozás-tevékenység előzménye (e) előzménye-folytatása döntés-ajándékozás oka (o) oka-okozata örömszerz. vágy-ajándékozás eredménye (r’) [vevőnél] eredete-eredménye ajándékozás-öröm eredménye (r’’) [adónál] eredete-eredménye ajándékozás-kielégülés A (t,x,y,v,z,e,o,r’,r’’) a „dolgok” (=előfordulások, kontingenciák, instanciák, fogalomterjedelmek elemei), melyek a logikai következtetőrendszer változói. Ezeken belül csak az F más (ui. kizárólag fogalom, és nem „dolog”), és éppen ez a reláció alkotja az ontológiák „gerincét”: a fogalmi hierarchiát. A bináris névvel megnevezett relációk fogalmak közötti reláció-előfordulásokat összefogó relációtípusok, azaz fogalmi szinten léteznek (paradigmatikusak), és előfordulásaik a zölddel megnevezett fogalmak. Noha a logika extenzionális (t,x, y stb.), ezek nélkül a fogalmak nélkül logikai deklaráció fogalmak szerkezetéről – az 1. és a 2. – nem írható le!

12 Az ‘ajándékozás’ leírása finomított tezauruszcikkben
Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített) relációtípusokkal relációtípusokkal ajándékozás ajándékozás F tevékenység átfogóbban, is_a tevékenység R ajándék tárgya ajándék ajándékozott kedvezményezettje ajándékozott kielégülés eredménye’ kielégülés öröm eredménye’’ öröm örömszerzés célja örömszerzés E döntés előzménye döntés örömszerzési vágy oka örömszerzései vágy X ajándékozó aktora ajándékozó De ha van paradigmatikus reláció a tevékenység és a többi fogalom között, akkor van ilyen reláció az ‘aktor’ és a fenti fogalmak, a ‘kedvezményezett’ és a fenti fogalmak, a ‘tárgy’ és a a fenti fogalmak stb. között

13 A ‘ajándékozó’ szerkezetének leírása
Az ajándékozó tevékenysége az ajándékozás (‘ajándékozás (t)); Az ajándékozó kedvezményezettje, az ajándékozott valójában ‘kommunikatív ellentéte (y)’, akárcsak az ‘adó-vevő’!); (‘ajándékozott (y)’) – van fizikai kommunikatív ellentéte, amikor fizikai dolgok áramlanak, és információs, amikor jelek áramlanak Az ajándékozó jellemzője az ajándék; (‘ajándék (v)’) Az ajándékozó célja az örömszerzés; (‘örömszerzés (z)’) Az ajándékozó ember (‘ajándékozó (x) F aktor (x)’), figyeljük meg, hogy mindkettő terjedelme ugyanaz!!! Az ajándékozó tevékenysége a döntés, (‘döntés (e)’; itt tehát nem előzmény Az ajándékozó állapota az örömszerzési vágy, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; itt nem ok!, Az ajándékozó állapota a kielégülés; (‘kielégülés (r’’)’; itt nem eredmény, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet Az ‘ajándékozó’ és az ajándékozottban kiváltott ‘öröm (r)’ között csak áttételes a tevékenységén keresztül a kapcsolat, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet) 1. Ajándékozó (x), [tevékenysége (t), kedvezményezettje fizikai kommunikatív ellentéte (y), tárgya jellemzője (v), célja (z)] + 2. Ajándékozó (x) [is_a, neme (F), előzménye tevékenysége (e), oka állapota (o), eredménye állapota (r’, r’’)] azaz részben megváltoztak a bináris relációk!

14 Az ‘ajándékozó’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten
szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás tevékenysége (t) aktor-tevékenység ajándékozó-ajándékozás fiz.kommun.ellentéte (y) adó-vevő!!! ajándékozó-ajándékozott jellemzője (v) aktor-jellemzője ajándékozó-ajándék célja (z) aktor-cél ajándékozó-örömszerzés neme/generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozó-ember tevékenysége (e) aktor-tevékenység ajándékozó-döntés állapota (o) aktor-állapota ajándékozó-örömszerz. vágy eredménye (r’) [vevőnél] vevő-állapota - állapota (r’’) [adónál] aktor-állapota ajándékozó-kielégülés

15 Az ‘ajándékozó’ leírása finomított tezauruszcikkben
Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített) relációtípusokkal relációtípusokkal ajándékozó ajándékozó F ember átfogóbban, is_a ember R örömszerzés célja örömszerzés X döntés tevékenysége döntés ajándékozás tevékenysége ajándékozó ajándék jellemzője ajándék kielégülés állapota kielégülés örömszerzési vágy állapota örömszerzései vágy ajándékozott fizikai kommunikációs ellentéte ajándékozott

16 A ‘ló’ szerkezetének leírása
A ló valami, valakié, valami vonatkozik rá, valamire való és származik valamiből… ló (x) állat, tulajdona tulajdonosának (y), méneshez (m) tartozik, tenyésztési tevékenység (r) tárgya, rendeltetése igavonás (c’) és lovaglás (c’’), őse a prezevalski ló (ő) ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ] Az evolúciós elődje, akárcsak az F /is_a reláció, látszólag fogalmi, valójában azonban genetikai-biológiai instanciával rendelkezik

17 A ‘ló’ leírása finomított tezauruszcikkben
Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített) relációtípusokkal relációtípusokkal ló ló F állat átfogóbban, is_a állat T ménes egésze/összessége ménes R igavonás rendeltetése igavonás lovaglás lovagalás E lótenyésztés ráirányuló tevékenysége lótenyésztés przevalski ló evolúciós elődje przevalski ló ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ]

18 Az eddig finomított paradigmatikus relációk rendezése
szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozó-ember, ló-állat generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozás-tevékenység partitiv/meronómiai reláció rész-egész ló-ménes evolúciós hierach (e) ev. előzménye-ev.folytatása przevalski ló-ló fiz.kommun.ellentéte (y) adó-vevő ajándékozó-ajándékozott tárgya (v) tevékenység-tárgy ajándékozás-ajándék tárgya (v) tevékenység-tárgy lótenyésztés-ló célja (z) aktor-cél ajándékozó-örömszerzés célja (z) tevékenység-cél ajándékozás-örömszerzés rendeltetése (r) eszköz-rendeltetés ló-igavonás, ló-lovaglás kedvezményezettje (y) tevékenység-kedvezményez. ajándékozás-ajándékozott előzménye (e) előzménye-folytatása döntés-ajándékozás oka (o) oka-okozata örömszerz. vágy-ajándékozás eredménye (r’) [vevőnél] eredete-eredménye ajándékozás-öröm eredménye (r’’) [adónál] eredete-eredménye ajándékozás-kielégülés aktora (x,) tevékenység-aktor ajándékozó-ajándékozás evékenysége (e) aktor-tevékenység ajándékozó-döntés jellemzője (v) aktor-jellemzője ajándékozó-ajándék állapota (o) aktor-állapota ajándékozó-örömszerz. vágy állapota (r) aktor-állapota ajándékozó-kielégülés

19 Paradigmatikus reláció-főtípusok
azonosság ellentét (antonímia) hierarchia (hierarchikus reláció) jellemzője kauzális kapcsolódás

20 Az ellentéte relációk ellentét (antonímia) kategoriális ellentéte
apriori ellentéte idő–tér, valami–semmi állapotellentéte hang–csönd, öröm–harag tulajdonságellentéte hangos–csöndes, fehér–fekete esetellentéte időbeli esetellentéte éjjel–nappal térbeli esetellentéte lent–fönt elvont esetellentéte igaz–hamis, áldás–átok aktivitásellentéte olvadás–fagyás, nyitás–zárás fizikai kommunikatív ellentéte olvadék–dermedék biológiai kommunikatív ellentéte ajándékozó–ajándékozott, eladó-vás információs kommunikatív ell. adó–vevő elvont (hierarchikus) ellentéte ok–okozat, test–lélek ellenessége rend–rendellenes mentessége ok–oktalan, rendezett–rendezetlen komplementer alapja–komplementerje rend–nem rend metaforikus ellentéte kutya–macska

21 Kauzális eseményszerűségi relációk
aktor–dolog aktor–cél/rendeltetés harcoló–győzelem cél aktora–aktor célja bíró–igazság aktor–tárgy mozgás élettelen aktora–aktormozgás tárgya méreg–egészség gyomor–táplálék tevékenység aktora–aktortevékenység tárgya bíró–bűnösség tolvaj–tulajdon aktor–kedvezményezett kedvezményezett aktora–kedvezményezettje tanár–tanuló tolvaj–tulajdonos aktor–eredmény tevékenységeredmény aktora–eredménye méh–méz alkotó–mű aktor–eszköz eszközt használó aktor–eszköze kezelő–gép bíró–érv uralkodó–állam

22 A hierarchikikus relációk
hierarchia (hierarchikus reláció) – faja–neme agár–kutya szerephordozója–szerepe agár–vadászkutya partitív reláció (meronómiai reláció) – funkcionális partitív reláció – homokategoriális funkcionális partív alkotórésze–funkcionális egésze törzs–fa részfolyamata–egészfolyamata sírás–siratás térbeli része–térbeli egésze sarok–szoba időbeli része–időbeli egésze délelőtt–nap heterokategoriális funkcionális partitív eleme–összessége kutya–falka ismeretterület eleme–ismeretterülete tömegvonzás–fizika mennyiségi része–mennyiségi egésze kiló–deka, telek–telekrész evolúciós reláció élettelen szimplexebbje–komplexebbje atom–molekula élő szimplexebbje–élő komplexebbje állat–ember, ösztön–lélek lelki képződmszimplexebbje–komplexebbje agy–elme, képzet–fogalom lelki folyamatszimplexebbje–komplexebbje érzékelés–észlelés, vélés–tartás társadalmi szimplexebbje–komplexebbje emberiség–társadalom elvont szimplexebbje–elvont komplexebbje minta–példa, nézet–eszme

23 kauzális nem eseményszerűségi kapcsolódás
természeti kapcsolódás fizikai vonzója–fizikai vonzottja) nap–bolygó fizikai hordozója–fizikai hordozottja talpazat–oszlop mesterséges fizikai gazdája–kiegészítője kulcs–zár biológiai gazdája–biológiai kiegészítője törzs–végtag társadalmi kapcsolódás birtokos–birtoka tulajdonos–tulajdon jogosult–jogosultsága uralkodó–hatalom gazdasági alapja–gazdasági hozzájárulása költség–költséghozzájárulás társadalmi alárendeltje–fölérendeltje úr–szolga, vezető–beosztott reprezentációs kapcsolódás (hordozó–jele) fizikai jelhordozó–fizikai jele mágnesszalag–bit, víz.dok–kép fizikai szimptómahordozó–szimptómája mozgás–nyom, tűz–füst, energia– hatás élő szimptómahordozó–élő szimptómája tapasztalat–érzékelés, ész–akarás elvont hordozója–elvont jel hatalom–uralom, tudás–ismeret kép hordozója–képe táj–tájkép, szent–ikon metafora hordozója–metraforája hang–betű, valóság–lényeg elvont reprezentánshordozója–reprezentánsa ár–pénz, hatalom–jogosultság, tömeg–energia konkrét reprezentánshordozója–képviselője valóság–anyag, fiatalkorú–gyám

24 Következtetések A kialakított fogalmi (paradigmatikus) relációtípusok rendszere lényegében összhangban van a (thematikus) szereprelációkkal. A kialakított tipológia ebben a formájában intellektuális leírású és rendezettségű. A tipológia relációinak jelenleg még hiányzó logikai deklarációi egyértelművé tehetik a típusok fogalmait, és feltehetően módosítanak a rendezettségen.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések