Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAJÁK VILÁGA VÁROSAIK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK TÜKRÉBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAJÁK VILÁGA VÁROSAIK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK TÜKRÉBEN"— Előadás másolata:

1 A MAJÁK VILÁGA VÁROSAIK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK TÜKRÉBEN

2 2 Előszó A maják világa, a precolumbián kultúrák része, amely egy óriási nagy témakör, mind térben, és időben is. Ebből a témakörből egy kis részletet mutat be, ez az ismertető anyag. A maják művészetén (építészet, szobrászat, festészet) és a tudományuk (csillagászat, írás, matematika) alapján, a városikon keresztül láthatjuk meg, a maják világát.

3 3 Használat A program használata egyszerű. A lapok alján lévő navigáló gombok segítségével a tananyag bármely része elérhető. A következő oldalon lévő tartalom alapján, lehet a bemutatató anyagát áttekinteni. Ajánlás: a tesztkérdések, és feladatok csak a tananyag áttekintése után kerüljenek megoldásra. A megoldásokat pedig, nem érdemes előre megnézni, mivel úgy nem a valódi tudásunkat fogja tükrözni az eredmény.

4 4 Tartalom I. Óravázlat 5 II. Tevékenység 1. Motiváció 8
2. Korábbi ismeretek 9 3. Új ismeretek feldolgozása 10 4. Ellenőrzés 11 5. Összegzés 12 6. Értékelés 13 Tudáspróba 27

5 5 I. Óravázlat 1. Történelem - Gimnázium X. osztály
2. Precolumbián kultúrák 3. A maják világa – Városaik és építészetük tükrében 4. Új ismeretet elsajátító óra

6 5 I. Óravázlat 2. 5. Nevelési cél 6. Fejlesztési cél 7. Módszerek
(Művészeti, etikai, pszichikai értékek.) 6. Fejlesztési cél (Kronológiai, topográfiai, olvasási, gondolkodási készség fejlesztése, és művészeti érzék fejlesztése) 7. Módszerek (Egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, csoportos megbeszélés, tanári magyarázat, frontális foglalkozás) 8. Eszközök (sdt.sulinet.hu, munkafüzet, feladatlapok, tankönyv)

7 7 II. Tevékenység I. Motiváció II. Korábbi ismeretek aktivizálása
III. Új ismeretek feldolgozása 1. Ellenőrzés IV. Összefoglalás V. Értékelés

8 8 II.1. Motiváció A precolumbián időszak, nagyon messze esik hazánk történelmétől. Mégis sok tanulsággal szolgálhat a maja történelem népünk számára is. A maják felemelkedtek, uralkodtak, majd elbuktak. De népük nem tűnt el, még ma is a Dél-amerikai kontinensen élnek. Amennyiben figyelmesen tanulmányozzuk történelmüket, megtalálhatjuk ezeket a tanulságokat. Jó tanulást kíván minden olvasónak a szerkesztő!

9 9 II.2. Korábbi ismeretek aktivizálása ismétlő kérdésekkel
Az amerikai földrész precolumbián kultúrái A maja civilizáció kialakulása A maja társadalom, és az állam általános jellemzői

10 10 II.3. Új ismeretek feldolgozása
Részletes tananyag Leírás 80 % Definíció Kérdés Feladat Hivatkozás URL: , Példa Kiemelés Megoldás egyéb

11 A maja civilizáció kialakulása
11 II.3.1 A maja civilizáció kialakulása Mikor is kezdődött, és meddig tartott a maják világa? A klasszikus időbeosztás szerint három nagy korszakra oszthatjuk a történelmüket: Korai időszak Kr.e Kr.u. 300 Klasszikus időszak Késői időszak (Ez már a tolték - maja kultúra.)

12 12 II.3.2 A maják története viszont, már sokkal korábban kezdődött. I.e.5000 körül telepedtek le a maja elődök Közép-Amerikába, a Csendes-óceán és a Karib-tenger partvidékén. A mai viszonyokat nézve a maják területei Mexikó, Guatemala, Belize, El Salvador és Honduras területén terült el. Az elő-maja civilizáció kialakulásának területe Chiapas és Guatemala csendes-óceáni partvidéke, illetve a mai Guatemala város körüli hegyvidék lehetett.

13 13 II.3.3 Két dátum maradt fenn a régi időkből:
ie.3114.augusztus 11 és i.e De, hogy ezek a dátumok mire utalnak, azt már a történelem elhomályosította. Real Altoban a mai Ecuadorban feltártak egy települést, amely már i.e ben létezett. Ez a település, alakjában és elrendezésében, már nagyon hasonlított a maja településekre. A másik kérdés pedig, hogy meddig tartott, egyszerűnek tűnik a válasz ben a spanyolok térhódításával megszűnt a maják világa. De ez nem teljesen van így, mivel a maják, mint népcsoport, nem tűntek el e földről. Mexikóban és Guatemalában, most is élnek maják, kb.50-50% eloszlásban, összesen 2-4 milló fő között van a számuk. Guatemalában a lakosság 62%-a maja őslakos.

14 A maja társadalom, és az állam általános jellemzői
14 II.3.4 A maja társadalom, és az állam általános jellemzői Társadalom: A majáknak nem alakult ki óriás birodalmuk, mint az inkáknak, vagy mint az aztékoknak, hanem városállamokban éltek. Több mint 100 városuk volt, ebből kb.70 városállam volt. A városállam, a központi városból és az ahhoz tartozó területekből állt. A társadalom enyhén differenciált, a műkénihez vagy az egyiptomihoz hasonló. Tagozódás szempontjából, legfelül a papi és a világi arisztokrácia állt, utána a közrendű szabadok tömege, és legalsó szinten a nem jelentős számú, kevés rabszolga volt. Gazdálkodás: alacsony szintű volt. Jellemzően, égetéses, irtásos kukorica kultúra. A legfőbb növény a kukorica, ezen kívül babot, tököt, kakaót termeltek. Állattenyésztés nem volt jellemző. A kézművesség alacsony szintű volt. Igazából kőkorszaki kultúrával rendelkeztek, amelybe kőeszközöket használtak. Fazekasság viszont volt, és az aranyat is ismerték. Aranyból kultikus tárgyakat készítettek.

15 Jelentősebb városaik:
15 II.3.5 Jelentősebb városaik: Korai időszak: Izapa, El Mirador, Tikal, Klasszikus időszak: Tikal, Copan, Bonampak, Palenque, Kései időszak: Chichen Itza Izapa A korai időszak egyik városa Izapa, amely Chiapas, Csendes - óceán menti síkságán, a guatemalai határ közelében fekszik Mexikóban. Ez volt talán a maja civilizáció korai fejlődésének egyik kulcspontja. A település virágkora, már egész korán, a maja idők elején lehetett, amelyről, az itt talált faragott kőemlékek sokassága tanúskodik. Noha Izapa építészeti emlékein nem találtak naptári vagy bármely más, íráshoz köthető feljegyzéseket, bizonyos, hogy a térség fő civilizációs központja volt.

16 16 II.3.6 Tikal, városa már inkább a Klasszikus korhoz tartozik, de már a korai időszakban is létezett. I.e. a 6.században már éltek itt emberek. A klasszikus időszakban szinte metropolissá épült ki, fénykorában a 8. században, mintegy ember lakott itt. A régészeti feltárások több száz (500-nál több) kisebb kőépületet tártak fel. Két nagyon híres épület helyezkedik el itt a Jaguár templom és a IV. számú piramis. A templompiramisok építésébe, i.e.300 körül kezdtek bele, amelyeknek anyaga mészkő-gipsz. A Jaguár templom 45 méter magas, és kilenc terasszal rendelkezik. A belsejében uralkodói sírokat is találtak. A Kr.u.730.-ban meghalt nagy uralkodó Kettős-Taraj hengeres urnáját, itt találták meg. A IV.-es számú piramis, pedig az egyik legmagasabb maja piramis a maga 70 méter magasságával. Az első képen a Jaguár templom, a másodikon pedig a környezete található.

17 17 II.3.7 A hondurasi dzsungelbe található Copa. Maga a város, központi épület együttese hatalmas volt. Erről látható itt, egy rekonstruált rajz. De az igazi érdekességek, csak a feltáráskor kerültek elő. Rengeteg szobrot, és sztélét találtak. Ezek a sztélék épületek körül helyezkedtek el, mintegy körülvéve a piramisokat. Egyesek 3 méter magasságot is elérték. A sztéléket kőből, a szobrokat obszidiánból, jadéból, aranyból, és agyagból készítették. A kerámia szobrokból, figurákból a feltárások során több ezer került elő. A legtöbb sírmellékletként. A szobrok embereket, isteneket, állatokat ábrázoltak, Ezen kívül művészi ékszereket, és használati tárgyakat, vázákat, edényeket, tányérokat is készítettek. Az első képen egy sztélét, a másodikon egy szobor arckidolgozását láthatjuk.

18 18 II.3.8 A következő maja városunk Bonampak. A szó, festett falakat jelent maja nyelven. Ezt a várost Kr.u.800 körül építették. Az építkezés befejezésére, viszont nem került sor. A város 800. után, eddig ismeretlen okból kiürült. A város rászolgált a nevére, hiszen itt, az egyik templomban csodálatos freskókat találtak. E festmények, a maják életének mindennapjaiból mutatnak be képeket. A harcosokról a háborúban, egy falú mindennapjait, és valamilyen vallási táncot. A képeken láthatók: öltözetek, fegyverek, ékszerek, mindennapi használati tárgyak.

19 19 II.3.9 Az utolsó klasszikus kori város, amit bemutatok az Palenque. A neve egyik változatban kővárost, míg egy másik változat szerint, nagy kígyót jelent. A város hatalmas, és még most is csak töredékét tárták föl. A feltárt épületcsoport, egy palota együttes, és öt templomból áll. A legnagyobb épület a királyi palota, amelybe vízöblítéses vécé és gőzfürdő is volt. A komplexum egyik piramisának tetején található, a híres Felíratok temploma. Ahol a megtaláltak három képírásos táblát, amelyeken, több mint 600 féle maja jel található. Két kép a városról. A nagy épület középen van a csillagvizsgáló, amely négy emeletes. A központi hely mutatja, hogy mennyire fontos volt a majáknak a csillagászat, és az ehhez kapcsolódó tudományok, például a naptárkészítés.

20 20 II.3.10 A kései időszak nagy városa Chichen Itza. A város Mexikóban a Yucatán félszigeten található. Ide vonultak vissza a a klasszikus kor végén a maják. Ez a város már, a toltékok első jelentős központja is volt. A tolték nép, idővel teljesen beleolvadt a maja népbe. A várost legkésőbbi alapításának dátuma Kr.u A város egyik nevezetessége egy kultikus kút, amely 60 méter széles, és a víz 20 méter mélyen kezdődik benne. A másik pedig a csillagvizsgáló tornya amelynek neve: El-Caracol. A két kép közül az elsőn, az El - Castillo piramis, a másikon pedig a Harcosok temploma látható.

21 21 II.3.1 Ellenőrzés, visszacsatolás
Az eddig leírtakból látszik, hogy a maják számára fontosak voltak a tudományok: a csillagászat, a naptárkészítés, a matematika és természetesen amiről még nem volt szó, az írás tudománya. A maja nép volt az első és egyetlen nép, a prekolumbián kultúrák közül, amely eljutott a teljes írásbeliségig. Körülbelül 800 hieroglif írásjelük ismert. Ezek jelenthettek betűt, szótagot, vagy fogalmat is. Egyeseket még most sem sikerült a tudósoknak megfejteni. Az írás segítségével lejegyeztek, történelmi eseményeket, királyok életét, csillagászati megfigyeléseket, vallási történeteket, irodalmi műveket, verseket és naptári dátumokat. Ahhoz, hogy jó csillagászati megfigyeléseket végezzenek magas szintű matematikai tudásra, és naptár használatra volt szükségük, amelyekkel rendelkeztek. A maják három féle naptári rendszert is használtak, amelyet a csillagászati megfigyelések alapján készítettek. A pontosságáról csak annyit, hogy a mi Gergely naptárunknál is pontosabb volt. A tudósok, megállapították, hogy a maják tudták, hogy a föld gömb alakú, ennek ellenére ábrázolásaikon laposnak ábrázolták. A fejlett csillagászatot, felhasználták a jóslás, pontosabban a maja horoszkóp készítéséhez is. A matematikai tudásuk is messze megelőzte, korukat. A nullát a hinduknál évszázadokkal előbb használták. Húszas számrendszert használtak, és a tizedes pontot is alkalmazták. Visszatérve az építészethez, a csillagászati, matematikai tudásuk alkalmazásával, az általuk épített piramisokat, csillagvizsgálókat, pontosan be tudták tájolni az égtájaknak megfelelően.

22 22 II.4 Összefoglalás A maja építészet, (itt a nagyobb, monumentális épületekre gondolok) piramis alapúak, erre építették fel a templomaikat. A palotákat pedig, inkább nagy széles téglalap alapra, helyezték, amit szintén piramisszerűen csökkentve építettek meg felfele. Ezeknek az épületeknek az alapja a mészkő volt. Amelyből mészhabarcsot, és cementet is készítettek. Az építkezéseknél, felhasználták a csillagászati, (az épületek pontos tájolása) matematikai, műszaki ismereteiket is. Az épületek tervezése, kivitelezése, létrehozása, egy fejlett civilizációról tesz bizonyosságot. A maja nép, egy magas fokú kultúrával rendelkezett, amely ismerte, és használta az írást. Sajátos művészetekkel rendelkeztek több területen: irodalom, festészet, szobrászat, építészet. Ezen kívül egyedi hitviláguk is volt. (erre sajnos, ez a bemutató nem tudott kitérni) Összességében a maja nép, egy több ezer éves fejlett kultúrával rendelkezett, és rendelkezik még a mai napig is, (bár most már más formába) mivel a maják nem tűntek el az élet színpadáról, hanem most is tovább élnek őseik földjén.

23 23 II. 5. Értékelés Próbáld ki tudásod! A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhatsz meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthetsz ki. Feleletválasztásos kérdések értéke egyenként 3 pont, össz. 15 pont A párosításosnak egyenként 2 pont, összesen 8 pont Az eldöntendő kérdések egyenként 2 pont, összesen 8 pont

24 24 Feleletválasztós feladatok
Döntse el az alábbi állítások helyességét! 1. A maják korai korszaka a) Kr.u 300-ba kezdődött. b) Kr.e 1500-ba kezdődött. c) Kr.e 900-ba kezdődött. 2. A maják klasszikus időszaka a) Kr.e 1500-tól - Kr.u. 300-ig tartott. b) Kr.u tartott c) i.sz tartott 3. A kései időszak mikor fejeződött be? a) i.sz be b) i.sz ba c) i.e be 4. Melyek a klasszikus kori városok? a) Klasszikus kori városok Izapa, El Mirador, Tikal b) Klasszikus kori városok : Izapa, Chichen Itza c) Klasszikus kori városok Tikal, Copan, Bonampak, Palenque, 5.Melyik állítás igaz? a) A maják a földet gönbként képzelték, de kockaként ábrázolták. b) A maják a földet kockának képzelték, de gömbként ábrázolták. c) A maják a földet gömbként képzelték, és gömbként is ábrázolták. Megoldás: 1 b - válasz igaz b - válasz igaz 3 a - válasz igaz c - válasz igaz 5 a - válasz igaz

25 25 Párosításos kérdéssor
6/1. Palenque 6/2. Chichen Itza 6/3. Tikal 6/4. Bonampak A. Jaguár templom B. Felíratok temploma C. festett falak D. El-Caracol tornya Megoldás: 6/1-B, 6/2-D, 6/3-A, 6/4-C

26 26 Eldöntendő kérdéssor Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 7. A maják nem ismerték az írást. (igaz-hamis) 8. A majáknak fejlett naptárrendszerük volt. (igaz-hamis) 9. Bonampakba van, a Harcosok temploma. (igaz-hamis) 10. Chichen Itza a korai időszak nagy városa. (igaz-hamis) Megoldás: 7--i, 8--i, 9—h, 10--h

27 27 A tudáspróba értékelése
A megszerezhető pontszám 31 pont 0-50 % Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is. 51-65 % Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer. 66-79 % Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el és ismételd át az ahhoz tartozó részeket. 80-90 % Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, majd ismételd át a megfelelő részeket. % Gratulálunk, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével!

28 Irodalom Dr. Fürtsner László: Történelem és kultúra új megvilágításban II. kötet, Amerika - Ausztrália - Óceánia, Dunakeszi 1996 Kéri András: Mayab a maják országa, Laude kiadó 1999 Kéri András: Indiánok világa, Második kötet, Chile népei * A maják titkai, Anno kiadó (évszám nélkül) Miloslav Stingl: A maja városok, Gondolat kiadó, Budapest 1977 Lynn V. Foster: Mexikó története, Pannonica kiadó 1999 Wittman Tibor: Latin - Amerika története, Gondolat kiadó 1978

29 Egyéb Remélem ezen írással kedvet kapott a kedves olvasó a precolumbián kultúrák tanulmányozásához. Két jellegzetes képpel búcsúzunk a maják világától: egy csillagvizsgáló fotójával, és az egyik legismertebb maja szobor fényképével a félig ülő Chac-szoborral.

30 28 Készítette: Csernyik András
Tel.: 06/ URL: Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "A MAJÁK VILÁGA VÁROSAIK ÉS ÉPÍTÉSZETÜK TÜKRÉBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések