Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyreállító igazságszolgáltatás európai „jó gyakorlatai” a büntetőeljárásban I European best practices of restorative justice in the criminal procedure.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyreállító igazságszolgáltatás európai „jó gyakorlatai” a büntetőeljárásban I European best practices of restorative justice in the criminal procedure."— Előadás másolata:

1 A helyreállító igazságszolgáltatás európai „jó gyakorlatai” a büntetőeljárásban I European best practices of restorative justice in the criminal procedure A bűnmegelőzésben alkalmazott helyreállító eljárások I Restorative practices in crime prevention Iskolai konfliktusok feloldása I Resolving school conflicts „Biztonságos Iskola” kezdeményezések Magyarországon I ”School Safety” Initiatives in Hungary Ivány Borbála I Borbála Ivány Hotel Hélia, Budapest 2009. április 28. I 28 April 2009

2 Vázlat I Draft helyzetismertetés I description of the situation kezdeményezések és jó gyakorlatok I initiatives and BPs  az állam I the state  az önkormányzat I the local government  az iskola I the school  a civil szervezet I the NGO következtetések I conclusions

3 Helyzetismertetés I the Situation az ok I the reason

4 Reakciók I Reactions közvélemény I public opinion politika I politics szakma I professionals  az oktatási és igazságügyi kormányzat I educational and judicial government

5 Közbeszéd és adatok I Public speech and data iskolai erőszak megjelenése a közbeszédben egy diák-tanár konfliktus apropóján I turnout of school violence by the way of student-teacher conflict közfelháborodás, amely nem áll arányban a kutatási adatokkal I public scandal which is disproportionate regarding research data noha a bűnügyi adatok alapján nőtt a kortárserőszak I however based on criminal data, peer violence increased  elkezdtünk beszélni I we started talking about  mire jutottunk? I what did we achieve?

6 Jó kezdeményezések I Good initiatives állam I state önkormányzat I local government iskola I school civil szervezetek I NGOs  alap és közös jellemző, hogy összhangban vannak a TBNS-val I basis and common characteristic the accordance with NSCCP

7 az Állam – oktatási kormányzat I the State – educational government az Iskola Biztonságáért Bizottság I Commission for School Safety  állásfoglalás I position a konfliktuskezelő, -megelőző módszerek mindennapos gyakorlattá válásának fejlesztése I supporting the everyday practice of conflict resolution and prevention

8 az Oktatási kormányzat kezdeményzései I Initiatives of the educational government „Biztonságos Iskola” mozgalom I ”School Safety” movement  alternatív vitarendezés programja I program of alternative conflict resolution célkitűzés a közvetlen szolgáltatások, országos programok, helyi képzések biztosítása I the objective is to provide direct services, national programs, local trainings

9 honnan lehet ötleteket meríteni? példát venni? mely kezdeményezések kerültek előtérbe? I where to start brainstorming? which are the good examples? which are the initiatives came to the front?

10 az Állam – igazságügyi kormányzat I the State – judicial government Bűnmegelőzési Osztály feladatköre I competence of the Crime Prevention Unit  TBNS I NSCCP  CsP I action plans  gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése I prevention of juvenile delinquency  iskolai erőszak visszaszorítása érdekében javaslatok I recommendations to reduce school violence

11 az Igazságügyi kormányzat kezdeményezései I Initiatives of the judicial government modellprojektek I pilot projects  civil kezdeményezések I civil initiatives  EU-s források felhasználása I use of EU funds célkitűzés, hogy a kialakult tudásbázis és a gyakorlatok értékelése alapján országos program indulhasson I based on the think tank and evaluation of practices the objective is to launch a national program

12 az Önkormányzat I the Local Government Dominó Általános Iskola I Domino Elementary School

13 az Önkormányzat kezdeményezései I Initiatives of the local government komplex rendszer I complex system magatartás-módosító program I re-educational program  tantestület széleskörű összetétele és felkészültsége I staff of professionals and qualifications are extensive  gyerekek motivációja, helyzetekben való viselkedési formák elsajátítása I motivation of children and behaviour patterns in situations  szülői házzal való aktív kapcsolattartás I active contact with families

14

15 az Iskola I the School Zöld Kakas Líceum I Green Rooster Lyceum

16 az Iskola kezdeményezései I Initiatives of the School az iskolai kultúra alapja a resztoratív szemlélet I the basis of the school culture is the restorative approach szemtől-szembe módszer I face to face method mentorrenszer I mentor system  gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező tantestület I widespread professional background of the staff

17  az Igazságügyi kormányzat I the Judicial government modellprojekt I pilot program  eszköztelenség tévhite I misbelief of lacking tools  resztoratív technikák jól alkalmazhatóak I restorative techniques are applicable

18 a civil szervezet I the NGO Fényközpont / Esztergomi Szent Jakab Alapítvány I Light Center / St. Jacob Foundation, Esztergom

19 a civil kezdeményezések I Initiatives of the NGO Ne tedd! I Don’t you dare!  kortárs-segítő képzés I peer mentor training speciális célcsoportok I special target groups  kisfilmek I short films Ne lopj! I Thou shall not steal! Drogcsúszda I Drugslide Retorzió I Retorsion Gyilkos játék I Mortal game

20 Következtetések I Conclusions elméleti alapok, gyakorlatok rendelkezésre állnak I theoretical basis and practices are available értékelés a 2009. CsP alapján I evaluation on the basis of action plan 2009 gyakorlati megvalósítás I dissemination on the field of practice  háttér, szemléletmód I background, approach  tapasztalatok haszosítása a képzésben, gyakorlatban I apply experiences in trainings, practices

21 ivanyb@irm.gov.hu bunmegelozes@irm.gov.hu www.bunmegelozes.hu I english versionwww.bunmegelozes.hu Köszönöm a figyelmet! I Thank you for the attention


Letölteni ppt "A helyreállító igazságszolgáltatás európai „jó gyakorlatai” a büntetőeljárásban I European best practices of restorative justice in the criminal procedure."

Hasonló előadás


Google Hirdetések