Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági növekedés hosszú- és rövidtávon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági növekedés hosszú- és rövidtávon"— Előadás másolata:

1 Gazdasági növekedés hosszú- és rövidtávon
Üzleti ciklusok: definíciók és empiria

2 Mi a ciklusok jelentősége?
Gazdasági jelentőség: USA 1932: GNP 13,4%-kal esik, a munkanélküliség 23,6%. Politika jelentőség: Németország : az NSDAP szavazótábora egyenes arányban növekszik a munkanélküliséggel től csökken a munkanélküliség, de a szavazók száma tovább növekszik. A ciklus öl - szó szerint. A gazdasági válságok politikai vámszedői a populista demagógok. Közgazdaságtudományi jelentőség: után hallják meg igazán Keynes-t, ez a makroökonómia és az aktivista, tudatosan anticiklikus gazdaságpolitika hajnala után láthatólag hosszabbak a prosperitási időszakok, mint a depressziók. Mi az oka? Van néhány tipp. Válasz nincs.

3 Az üzleti ciklusok mérése
Wesley Clair Mitchell, az Amerikai Institucionalista Iskola képviselője 1920-ban alapította meg az NBER-t (National Bureau of Economic Research). Lényegében ezzel vette kezdetét az üzleti ciklusok rendszeres mérése. Ez máig tart: Azt a megközelítést, amely a ciklusokat mérni, nem magyarázni/modellezni próbálja, empiricizmusnak nevezzük. Ezzel az iránnyal foglalkozunk ma.

4 Példa: ciklus kronológia

5 Definíció (Burns és Mitchell, 1946)
„Az üzleti ciklusok alatt azon nemzetek aggregált gazdasági tevékenységében megfigyelhető ingadozások egy fajtáját értjük, amelyekben a tevékenységeik zöme üzleti vállalkozások formájában szerveződik meg.” Tehát alapvetően a kapitalista gazdaság jellemzőinek tartják. Noha ingadozások jelen voltak az államszocialista országokban is, ezeket nem üzleti ciklusoknak nevezzük. Az üzleti ciklus másik fontos tulajdonsága, hogy több gazdasági változó együttes mozgását jelenti, nem csupán egyikét-másikét.

6 Tulajdonságok Az üzleti ciklusok:
Ismétlődőek (recurrent): azaz nem egyszeri jelenségekről van szó, állandóan jelen vannak idősorainkban. De nem periodikusak (aperiodicity), azaz nem azonos hosszúságúak. Régi nézőpont: periodikus ciklusok: ld. Kitchin ciklus (3-5 év), Juglar (7 év), Kuznets (15-25 év), Kondratyev (45-60 év). Ezt ma már meghaladta a közgazdaságtan. A ciklusok periodicitásának hite fennmaradt még néhány rokontudományban, ld. gazdaságtörténet, de valójában empirikusan elvethető (Kitchin és Juglar ciklusok), vagy hosszú ciklusok esetén ellenőrizhetetlen (Kondratyev-ciklusok). Perzisztencia: Azaz az üzleti ciklusok több mint egy évig tartanak. Az egy évnél kisebb hosszúságú ciklikusságot nem üzleti ciklusként azonosítjuk, hanem vagy szezonalitásként (ha periodikus), vagy átmeneti sokkokként (ha aperiodikus).

7 Alapfogalmak Üzleti ciklus: az aggregált kibocsátásban (jövedelemben) megjelenő, a hosszútávú trend körüli ingadozások. Régebben ezeket periodikusnak gondolták.Mit jelent ez? Hogy a ciklusok hossza nem állandó. Peak: a ciklus csúcsa, through (bust): a ciklus mélypontja. Peak-től through-ig: a lefelé ívelő szakasz: contraction (összehúzódás), through-tól peak-ig: expansion: Expansion (bővülés): két részre bontjuk: helyreállás (recovery) és prosperitás (prosperity)

8 Ciklus és elemei

9 Alapfogalmak Amplitúdó: az ingadozás nagyságának mértéke. Ciklus amplitúdó=Peak mínusz trough ( általában a GNP vagy GDP százalékában kifejezve) Ciklus hossza: peak-től peak-ig, vagy thorugh-tól through-ig. Azaz: hullámhossz.

10 Mérési problémák Feltevés: az aggregált jövedelem felbontható két elemre: trendre (g) és ciklusra (c). Ahol feltesszük, hogy Vagyis az áltagos kibocsátás megegyezik a trend átlagával. A ciklus tehát a trend várható értékét nem módosítja.

11 Mérési problémák Az előbbi felírás additívvá alakítható:
Ahol g a trend, c pedig a ciklus. Ha ismerjük a trendet, ismerjük a ciklust is. De ismerjük a trendet? Vajon a gazdaság hosszútávú növekedése egyenletes, vagy még a trend is változhat? Elméleti alapokon lehet választ adni.

12 Példa: Egyesült Királyság log GDP

13 Példa: lineáris trend?

14 Ekkor a ciklusok?

15 Lineáris trend? A log-lineáris feltevés, vagyis, hogy a gazdaság hosszútávon ugyanakkora rátával (pl. 1,8%/év) növekszik, semmiképpen sem felel meg hosszútávon, és rövidtávon is erőltetett. (trendtörés) Rövidtávon lehetne ilyesmit csinálni, de szükséges? Mi van ha maga trend is változhat?

16 Hodrick-Prescott szűrő
Általában kétféle szűrőt tanítanak az alapstatisztika kurzusokon: MA és exponenciális simítás. Az üzleti ciklusok mérésében mára egyeduralkodóvá vált a Hodrick-Prescott szűrő. Nyílván: ez egy kompromisszum két cél között: legyen a trend közel a megfigyelt GDP-hez, de ne legyen a trend túl változékony sem. Figyeljük meg: ha lambda nulla, akkor nincs ciklikus komponens. A trend növekedési ütemének változása t és t+1 időpont között (azaz a trendkomponens változékonysága) Ez a ciklikus komponens Súly

17 HP-szűrő: trend Λ=100

18 Cikllikus komponens HP-filterrel

19 Találjuk meg a ciklusokat!
0,11 Amplitúdó=0,24≈24% -0,13

20 Hogyan mérjük a ciklusok változékonyságát?
Szórás: Amikor a változó logaritmusának szórását számoljuk, akkor a szórást %-ként értelmezhetjük.

21 Az Egyesült Királyság GDP-jének volatilitása (1956-2003)
GDP-n belüli arány (%) Szórás (%) Relatív szórás (GDP szórásához képest) GDP 100 1,51 1 Háztartások fogyasztása 61 1.68 1,11 Hazai beruházások 15 6.34 4,21 Közösségi fogyasztás 23 1.3 0,86 Export 18 2.98 1,98 Import 3.78 2,51 Foglalkoztatottság 1.15 0,76 Forrás: Sørensen és Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles, 2005

22 Az Egyesült Államok GDP-jének volatilitása (1947-2003)
GDP-n belüli arány (%) Szórás (%) Relatív szórás (GDP szórásához képest) GDP 100 1,66 1 Háztartások fogyasztása 64 1,33 0,8 Hazai beruházások 16 7,61 4,58 Közösségi fogyasztás 3,4 2,04 Export 7 5,43 3,26 Import 8 5,15 3,1 Foglalkoztatottság 1,41 0,85 Forrás: Sørensen és Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles, 2005

23 Dánia GDP-jének volatilitása (1971-2003)
GDP-n belüli arány (%) Szórás (%) Relatív szórás (GDP szórásához képest) GDP 100 1,67 1 Háztartások fogyasztása 51 2,21 1,32 Hazai beruházások 18 9,76 5,84 Közösségi fogyasztás 26 1,19 0,71 Export 31 2,65 1,58 Import 28 4,53 2,71 Foglalkoztatottság 0,85 0,51 Forrás: Sørensen és Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles, 2005

24 Néhány következtetés 1. A beruházások sokkal volatilisebbek, mint maga a ciklus. Ez tehát a legkevésbé stabil komponense az aggregált keresletnek. 2. A külkereskedelem átlagosan 2-3-szor volatilisebb a GDP-nél. 3. A foglalkoztatottság (és egyben a munkanélküliség is) sokkal kevésbé volatilis, mint az aggregált jövedelem.

25 Vajon melyik komponens, hogyan függ össze a ciklussal?
Empirikus eszközünk a lineáris korreláció: Ezzel a kapcsolat szorosságát mérjük a GDP és valamely c változó között. A korrelációs együttható értéke szerint csoportosíthatjuk az egyes változókat.

26 Vajon melyik komponens, hogyan függ össze a ciklussal?
Prociklikus komponens: , azaz a változó egy irányba mozog az aggregált jövedelemmel. Anticiklikus (kontraciklikus) komponens: , azaz a változó az aggregált jövedelmmel ellentétesen mozog. Aciklikus komponens: , azaz a változó az aggreglt jövedelemtől függetlenül mozog.

27 Jellemző eredmények A háztartások fogyasztása, a beruházások, és az import erősen prociklikusak. A foglalkoztatottság (munkanélküliség) prociklikus (kontraciklikus), és erősebben korrellál a GDP-vel, mint a reálbérek és a hatékonyság. Az infláció általában prociklikus, de a kapcsolat nem mindenhol egyértelmű.

28 Vezető és követő indikátorok
Az egyes változókban megfiegylt ciklusok nem mindig esnek időben egybe a GDP ciklusaival. Ha azok mégis egyszerre történnek, akkor a változó egyidejű (coincident). Ha előbb van a csúcs és a mélypont, akkor leading (vezető, megelőző), ha utána, akkor lag (késő, követő).

29 Vezető és követő indikátorok

30 Vezető és követő indikátorok

31 Vezető és követő indikátorok

32 Vezető és követő indikátorok

33 Eredmények Lead: Fogyasztás (néhány országban) Import, export (néhány országban), munkatermelékenység (néhány országban). Lag: fogyasztás (néhány országban), foglakoztatottság, rövid távú nominális kamatláb

34 Business Conditions Digest
Az USA-ra igaz. Előrejelzésre használják. Lead: munkaórák az iparban, munkanélküli segélykérelmek száma, fogyasztási javak rendelési értéke, S&P 500 Composite Index, építési engedélyek, kései teljesítések aránya, M2 növekedési ráta. Coincident: nem mezőgazdasági foglalkoztatottság, ipari termelés indexe, személyi jövedelem, ipari és kereskedelemi forgalom.


Letölteni ppt "Gazdasági növekedés hosszú- és rövidtávon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések