Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Időskori bántalmazás – az abúzus változó formái”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Időskori bántalmazás – az abúzus változó formái”"— Előadás másolata:

1 „Időskori bántalmazás – az abúzus változó formái”

2 (WHO World Report on Violence and Health, 2002 )
„Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel – biológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági, érzelmi és politikai.” (WHO World Report on Violence and Health, 2002 )

3 Időskori abúzus Egyszeri vagy ismétlődő cselekvés, vagy szükséges beavatkozás, cselekvés hiánya, amely cselekedet vagy annak hiánya árt, félelmet, szükségtelen fájdalmat okoz az idős személynek egy olyan kapcsolaton belül, amelyben elvárható a bizalom. Ez a cselekvés vagy annak hiánya magába foglalja a fizikai bántalmazást, a szexuális erőszakot, érzelmi/szóbeli/pszichológiai bántalmazást, fizikai elhanyagolást (aktív vagy passzív), lelki elhanyagolást, anyagi/pénzügyi kihasználást, az emberi jogok megsértését, faji, nemzeti, vallási megkülönböztetést.

4 Az időskori abúzus főbb formái
Fizikai abúzus. Pszichés/verbális abúzus. Szexuális abúzus. Elhanyagolás. Anyagi abúzus.

5 Időskorú abúzus formái
Otthoni/családon belüli abúzus: általánosan ugyanazt jelenti, mint az idősek bántalmazása, rosszul gondozása azzal a különbséggel, hogy ez esetben a bántalmazás az idős otthonában, vagy a gondozást végző otthonában történik. A bántalmazó legtöbbször szoros rokoni kapcsolatban áll az idősszeméllyel.

6 Időskorú abúzus formái
Intézményi abúzus: megjelenési formái megegyeznek az általánosan említett bántalmazási formákkal, azzal a különbséggel, hogy a bántalmazásra intézményi keretek között kerül sor, (idősek otthonában, ápoló-gondozóházakban, átmeneti, tartós ellátó intézményekben). Az elkövető jogilag szabályozottan végzi feladatát, fizetett segítők, szakemberek, néha egész intézményi gyakorlatot jellemzően.

7 Időskorú abúzus formái
Ön elhanyagolás: olyan viselkedés, amellyel az idős személy veszélyezteti saját egészségét, biztonságát. Az ön-elhanyagolásba nem tartozik bele az, amikor az idős személy mentálisan kompetens, felméri a következményeit a döntéseinek, és tudatosan, önként vállalja, hogy esetlegesen kárt okoz egészségében a választásával.

8 Teóriák a bántalmazásról
Segítői stressz Ez az általánosan elterjedt teória azt mondja, hogy a jó szándékú segítők is túlterhelődnek a függőségben lévő idősek állandó ápolási szükségletétől, végül elveszítik a jóindulatukat, és elhanyagolják, megütik, vagy más módon ártanak az időseknek.

9 Teóriák a bántalmazásról
Időskori személyiségjegyek Az időkori betegségek, demencia, romboló magatartás, problematikus személyiségvonások, és az állandó, folyamatos ellátást igénylő állapotok mind emelik az abúzus bekövetkeztének lehetőségét.

10 Teóriák a bántalmazásról
Tanult megküzdési stratégia Néhány teória azt állítja, hogy a bántalmazás, különösen a családon belüli bántalmazás, egy tanult probléma-megoldási modell, amely átadódik egyik generációról a másik generációra. Ennek érvényességét még nem támasztották alá az idősekkel kapcsolatban, noha a gyermekek bántalmazásánál egyértelműen bizonyított.

11 Statisztika - National Center on Elder Abuse (USA)
Jelentés az idősek bántalmazásáról: a bántalmazások 1/6-a, az otthoni bántalmazások 1/14-e kerül nyilvánosságra. Tartósan kb. 43% az idősek családon belüli bántalmazása. Az elmúlt években az idősek otthoni bántalmazása 150%-kal nőtt. Az otthoni abúzus 62%-a bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás formájában tapasztalható, illetve a rosszul gondozás jelentős. 38%-ban önelhanyagolást találtak. Az elkövetők 90%-a családtag. Az idősek bántalmazásának több, mint felét férfiak követték el. (National Association of Adult Protectiv Services Administrators)

12 Bántalmazás külső jelei
Testi sérülés, bántalom, ami nincs jól, megfelelően, gondosan ápolva. Testi sérülés, ami nem magyarázható az elmondott történettel. Fájdalom érintésre. Kiszáradás, és rosszul tápláltság betegség jelenléte nélkül. Beesett szemek, arc, monoklik, véraláfutások a testen. Nem megfelelő adminisztráció a gyógyszerezésről. Orvosi, kórházi ellátás túl gyakori igénybe vétele. Élelem, víz, egyéb szükségletek hiánya. Ingóságok, értékpapírok, kellemes életkörülmények, személyes dolgok hiánya. Erőszakos elzárás, elkülönítés.

13 Bántalmazott viselkedési jelei
Félelem. Szorongás, nyugtalanság. Harag, düh. Elkülönülés, visszahúzódás, védekezés. Depresszió. Visszavonultság, beletörődés, ambivalens viselkedés. Ellentmondó kijelentések sérülési nyomokról. Valószerűtlen sztorik sérülésekről, gyakori balesetek. Tétovázás, nyílt beszélgetés kerülése. Zűrzavarosság, zavartság.

14 Bántalmazó viselkedési jegyei
Az idős megakadályozása abban, hogy beszéljen, vagy találkozzon látogatókkal. Düh, közöny, agresszív viselkedés az idősekkel szemben. Mentális betegségek. Bűnöző viselkedés, vagy családon belüli erőszak az élettörténetben. Az idősekhez való jóindulatú hozzáállás hiánya. Titkolt vonzalom, kacérkodás vagy túlzott félénkség, feltűnő tartózkodás a testkontaktustól lehetséges indikátor a helytelen szexuális viszonyban. Egymásnak ellentmondó beszámolók a különféle incidensekről. Túlzott kontrollálás. Az idősekről teherként való beszéd.

15 A bántalmazás megelőzési lehetőségei -társadalmi attitűdök fejlesztése
Az idősödés is normális folyamat. Az idősödés is univerzális. Az idősödés is egyénenként változó. Az idősödésnek nem szükségszerű velejárói a betegségek. Az idős emberek három generációt képviselnek – szülők, nagyszülők, dédszülők, nincs más korcsoport, amely ennyire sokféle. A halál normális és elkerülhetetlen.

16 A bántalmazás megelőzési lehetőségei -társadalmi attitűdök fejlesztése
Az idősek is képesek és akarnak is tanulni. Az idősek is képesek és akarnak változni. Az idős emberek is meg akarják tartani az önrendelkezés jogát. Az idős emberek is életteli „emberi lények”. A méltó időskor biztosítása társadalmi feladat, csakúgy, mint a bántalmazás megelőzése és a védelem.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Időskori bántalmazás – az abúzus változó formái”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések