Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondviselés Óvoda . 1994 – 2010. Eltelt 16 év… 2017.04.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondviselés Óvoda . 1994 – 2010. Eltelt 16 év… 2017.04.04."— Előadás másolata:

1 Gondviselés Óvoda . 1994 – Eltelt 16 év…

2 Bevezetés Bemutatkozás 2017.04.04.
1994. szeptember 6-án indult az óvodánk FENNTARTÓ: Váci Egyházmegyei Ordinárius ELÉRHETŐSÉG: 2151 Fót, Vörösmarty u Tel.: 27/ Négy óvodai csoportban 100 gyermek nevelését vállaljuk Óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják szellemiségünket A gyermekek 3 éves kortól jöhetnek hozzánk, feltétel még a szobatisztaság Bemutatkozás, cím

3 A témák ismertetése 2017.04.04. A Gondviselés Óvoda szellemisége
Az óvoda nevelési elképzelései Tevékenységbe ágyazott tanulási folyamatok Vezetési szerkezet Növendékek felekezet szerinti megoszlása Növendékek lakóhely szerinti megoszlása A felvétel módja, keretei Az óvoda közösségei Kapcsolatok Hagyományos programjaink Anyagi kérdések Az óvoda várható igénybevétele, beíratási adatok Honlapunk címe Tartalomjegyzék

4 A Gondviselés Óvoda szellemisége
Katolikus szellemiség Vallásukat gyakorló pedagógusok Tolerancia, nyitottság Minden emberben Krisztus jön felénk Szerető Isten képének alakítása Máriás-lelkület alakítása Templomlátogatás Hazafiság Ismerkedés a szűkebb – tágabb környezettel Teremtett világra való rácsodálkozás, öröm, hála, megbecsülés, természetvédelem, környezettudatos nevelés Magyarország a mi hazánk Magyar szentek tisztelete Az ünneplés mibenléte Gyermekközpontúság Egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele Személyes fejlesztés és bánásmód biztosítása Kapcsolatok, barátságok ápolásának segítése Értékek bevitele a nevelésbe

5 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ELKÉPZELÉSEI
Anyanyelvi nevelés Személyes beszélgetések Anyanyelvi játékok Mesehallgatás, drámajáték Vallásos és erkölcsi nevelés Lelki beszélgetések, a szerető mennyei Atya képének alakítása Templomlátogatás Kapcsolat az Egyházközséggel Társas kapcsolatok alakulásának segítése erkölcsi neveléssel Játék Megfelelő hely, idő, eszköz, élmény biztosítása a szabad játékhoz Játék a szabadban Játék a családban, a családdal Egészséges életmód alakítása Szabadidő hasznos eltöltése Edzés

6 TEVÉKENYSÉGBE ÁGYAZOTT TANULÁSI FOLYAMATOK
Tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés Lehetőségekhez mérten közvetlen megfigyelés A gyermekek cselekedtetése Egyéni, kiscsoportos, kötetlen és szervezett tanulási formák Egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele, személyre szabott feladatok Felzárkóztatás (logopédus, fejlesztő pedagógus) Folyamatos felmérés alapján a szülők tájékoztatása A gyermek megsegítése a szükséges területen egyéni/kiscsoportos munkával Tehetséggondozás (szakköri tevékenységek) Ingyenes szolgáltatás Néptánc alapjainak megismertetése a nagyokkal Mesemondó délután szervezése rajzpályázatok Szülők által igényelt külön programok Úszás Óvodás torna Kézműves tevékenységek

7 VEZETÉSI SZERKEZET 2017.04.04. óvodavezető gazdasági vezető
óvodavezető-helyettes óvodapedagógus dajka Konyhás dajka óvodapedagógus óvodapedagógus

8 FELADATAINK Érjük el, hogy örömmel járjanak az óvodába
Biztosítsunk élményekkel teli, tartalmas óvodai életet Építsünk érdeklődésükre, hogy bekapcsolódjanak a különböző tevékenységekbe Életkoruknak megfelelően, személyes odafigyeléssel gyarapítsuk ismereteiket Segítsük a szerető mennyei Atya képének alakulását, a vallásosság alapjainak letételét Szervezzünk számukra vallásos programokat is

9 LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA
A 2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint alakult a növendékek lakóhely szerinti megoszlása: Fóti lakos: Bejáró növendék (környék településeiről):

10 FELVÉTEL AZ ÓVODÁNKBAN
Feltételek 3. életévét betöltött gyermek A szülők elfogadják az óvoda szellemiségét Együttműködnek a gyermek nevelése érdekében az óvodapedagógussal Fizetik az étkezési térítési díj rájuk eső részét Nyitott kapu program áprilisban a beíratás előtt A jelentkezés módja Önkormányzat által meghirdetett óvodai beíratási napok Hivatalos adatok bemutatása A szülők kiértesítése

11 AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI Gyermekközösségek Munkatársi közösség
Kisfenyő csoport Margaréta csoport Napraforgó csoport Gyöngyvirág csoport Munkatársi közösség Nevelőtestület Nevelőmunkát segítő alkalmazottak közössége Nevelési tanácsadó szakemberei Szülők közössége Óvodába járó gyermekek szülei SzK képviselők

12 Egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítása
KAPCSOLATOK/1. Gyermekek Erkölcsi nevelés A hit felébresztése Játék Egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítása Érzelmi nevelés és szocializáció megvalósítása (Harmonikus, kreatív, felelősségteljes személyiség formálása) Családok Kiemelt szerepe van a családokkal való kapcsolattartásnak Óvoda Szakmai együttműködés a katolikus óvodákkal, a helyi önkormányzati óvodákkal Kirándulások szervezése Részvétel a különböző rendezvényeken

13 Iskolalátogatás, közös program Iskolások látogatása az óvodába
KAPCSOLATOK/2. Iskola (Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium) Támogatjuk, hogy növendékeink hasonló szellemiségben nevelődjenek tovább Iskolalátogatás, közös program Iskolások látogatása az óvodába A tanítók részvétele a nyílt napokon Leendő első osztályos tanítók bemutatkozása Fenntartó egyházmegye Óvodánk működésének támogatása KPSzTI Szakmai továbbképzések Segédanyagok

14 KAPCSOLATOK/3. Egészségügy Nevelési tanácsadó Családsegítő
Rendszeres egészségügyi ellenőrzés megszervezése Évenkénti fogászati szűrés Nevelési tanácsadó Pszichológus Ayres terápia Iskolaérettségi vizsgálat Családsegítő Kapcsolatfelvétel a rászoruló családok érdekében Önkormányzat Óvodánk működése Település intézményeit érintő programok

15 A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI
Családlátogatások Szülői értekezletek Fogadóórák Ismerkedési nap Ismerkedési bál Kedd-ves este (beszélgetések különböző témákról) Játszóházi programok Újság Farsangi bál Közös kirándulás, színházlátogatás Szentmise látogatás közösen

16 HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK/1.
Az óvoda fennállásának megünneplése Gyertyagyújtások Őszi megfigyelő kirándulások, gyűjtőmunka Látogatás a mogyoródi Katolikus Óvodába Templomlátogatások Egyházközségünk idős tagjainak köszöntése Szt Miklós ünnep Játszóház, újságkészítés Nagyok betlehemezése Karácsony Betlehem megtekintése a templomban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepen szentmise látogatás a templomban

17 HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK/2.
Farsang Hamvazkodás Nagyböjti készülődés Március 15. Tavaszi megfigyelő séták, kirándulások Húsvét Anyák napja Mesemondó délután Kézműves foglalkozások Óvodástorna Úszás igény szerint Te Deum Családi kirándulás

18 Anyagi kérdések Az óvoda gazdálkodása 2017.04.04. Normatíva
Egyházmegyei támogatás Egyházközségi támogatás Önkormányzati támogatás Alapítványi támogatás (1%-ok fogadására is alkalmas)

19 VÁRHATÓ BEÍRATÁSI ADATOK
Településünkről Környező településekről

20 HONLAPUNK CÍME, ÓVODÁNK E-MAILJE

21 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Gondviselés Óvoda . 1994 – 2010. Eltelt 16 év… 2017.04.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések