Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 07. 1 Gondviselés Óvoda.. 2014. 07. 07. 2 Bevezetés Bemutatkozás  1994. szeptember 6-án indult az óvodánk  FENNTARTÓ: Váci Egyházmegyei Ordinárius.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 07. 1 Gondviselés Óvoda.. 2014. 07. 07. 2 Bevezetés Bemutatkozás  1994. szeptember 6-án indult az óvodánk  FENNTARTÓ: Váci Egyházmegyei Ordinárius."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 07. 1 Gondviselés Óvoda.

2 2014. 07. 07. 2 Bevezetés Bemutatkozás  1994. szeptember 6-án indult az óvodánk  FENNTARTÓ: Váci Egyházmegyei Ordinárius  ELÉRHETŐSÉG: 2151 Fót, Vörösmarty u. 1-4. Tel.: 27/360 154  Négy óvodai csoportban 100 gyermek nevelését vállaljuk  Óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják szellemiségünket  A gyermekek 3 éves kortól jöhetnek hozzánk, feltétel még a szobatisztaság

3 2014. 07. 07. 3 A témák ismertetése A Gondviselés Óvoda szellemisége Az óvoda nevelési elképzelései Tevékenységbe ágyazott tanulási folyamatok Vezetési szerkezet Növendékek felekezet szerinti megoszlása Növendékek lakóhely szerinti megoszlása A felvétel módja, keretei Az óvoda közösségei Kapcsolatok Hagyományos programjaink Anyagi kérdések Az óvoda várható igénybevétele, beíratási adatok Honlapunk címe

4 2014. 07. 07. 4 A Gondviselés Óvoda szellemisége Katolikus szellemiség Vallásukat gyakorló pedagógusok Tolerancia, nyitottság Minden emberben Krisztus jön felénk Szerető Isten képének alakítása Máriás-lelkület alakítása Templomlátogatás Hazafiság Ismerkedés a szűkebb – tágabb környezettel Teremtett világra való rácsodálkozás, öröm, hála, megbecsülés, természetvédelem, környezettudatos nevelés Magyarország a mi hazánk Magyar szentek tisztelete Az ünneplés mibenléte Gyermekközpontúság Egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele Személyes fejlesztés és bánásmód biztosítása Kapcsolatok, barátságok ápolásának segítése Értékek bevitele a nevelésbe

5 2014. 07. 07. 5 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ELKÉPZELÉSEI Anyanyelvi nevelés  Személyes beszélgetések  Anyanyelvi játékok  Mesehallgatás, drámajáték Vallásos és erkölcsi nevelés  Lelki beszélgetések, a szerető mennyei Atya képének alakítása  Templomlátogatás  Kapcsolat az Egyházközséggel  Társas kapcsolatok alakulásának segítése erkölcsi neveléssel Játék  Megfelelő hely, idő, eszköz, élmény biztosítása a szabad játékhoz  Játék a szabadban  Játék a családban, a családdal Egészséges életmód alakítása Szabadidő hasznos eltöltése Edzés

6 2014. 07. 07. 6 TEVÉKENYSÉGBE ÁGYAZOTT TANULÁSI FOLYAMATOK Tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés  Lehetőségekhez mérten közvetlen megfigyelés  A gyermekek cselekedtetése Egyéni, kiscsoportos, kötetlen és szervezett tanulási formák  Egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele, személyre szabott feladatok Felzárkóztatás (logopédus, fejlesztő pedagógus)  Folyamatos felmérés alapján a szülők tájékoztatása  A gyermek megsegítése a szükséges területen egyéni/kiscsoportos munkával Tehetséggondozás (szakköri tevékenységek)  Ingyenes szolgáltatás  Néptánc alapjainak megismertetése a nagyokkal  Mesemondó délután szervezése  rajzpályázatok  Szülők által igényelt külön programok  Úszás  Óvodás torna  Kézműves tevékenységek

7 2014. 07. 07. 7 VEZETÉSI SZERKEZET óvodavezető óvodavezető- helyettes óvodapedagógus Konyhás dajka dajka óvodapedagógus dajka óvodapedagógus dajka óvodapedagógus gazdasági vezető

8 2014. 07. 07. 8 FELADATAINK Érjük el, hogy örömmel járjanak az óvodába Biztosítsunk élményekkel teli, tartalmas óvodai életet Építsünk érdeklődésükre, hogy bekapcsolódjanak a különböző tevékenységekbe Életkoruknak megfelelően, személyes odafigyeléssel gyarapítsuk ismereteiket Segítsük a szerető mennyei Atya képének alakulását, a vallásosság alapjainak letételét Szervezzünk számukra vallásos programokat is

9 2014. 07. 07. 9 LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA A 2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint alakult a növendékek lakóhely szerinti megoszlása: – Fóti lakos: – Bejáró növendék (környék településeiről):

10 2014. 07. 07. 10 FELVÉTEL AZ ÓVODÁNKBAN Feltételek 3. életévét betöltött gyermek A szülők elfogadják az óvoda szellemiségét Együttműködnek a gyermek nevelése érdekében az óvodapedagógussal Fizetik az étkezési térítési díj rájuk eső részét Nyitott kapu program áprilisban a beíratás előtt A jelentkezés módja Önkormányzat által meghirdetett óvodai beíratási napok Hivatalos adatok bemutatása A szülők kiértesítése

11 2014. 07. 07. 11 AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI Gyermekközösségek – Kisfenyő csoport – Margaréta csoport – Napraforgó csoport – Gyöngyvirág csoport Munkatársi közösség – Nevelőtestület – Nevelőmunkát segítő alkalmazottak közössége – Nevelési tanácsadó szakemberei Szülők közössége – Óvodába járó gyermekek szülei SzK képviselők

12 2014. 07. 07. 12 KAPCSOLATOK/1. Gyermekek – Erkölcsi nevelés – A hit felébresztése – Játék – Egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítása – Érzelmi nevelés és szocializáció megvalósítása (Harmonikus, kreatív, felelősségteljes személyiség formálása) Családok – Kiemelt szerepe van a családokkal való kapcsolattartásnak Óvoda – Szakmai együttműködés a katolikus óvodákkal, a helyi önkormányzati óvodákkal – Kirándulások szervezése – Részvétel a különböző rendezvényeken

13 2014. 07. 07. 13 KAPCSOLATOK/2. Iskola (Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium) – Támogatjuk, hogy növendékeink hasonló szellemiségben nevelődjenek tovább – Iskolalátogatás, közös program – Iskolások látogatása az óvodába – A tanítók részvétele a nyílt napokon – Leendő első osztályos tanítók bemutatkozása Fenntartó egyházmegye – Óvodánk működésének támogatása KPSzTI – Szakmai továbbképzések – Segédanyagok

14 2014. 07. 07. 14 KAPCSOLATOK/3. Egészségügy – Rendszeres egészségügyi ellenőrzés megszervezése – Évenkénti fogászati szűrés Nevelési tanácsadó – Pszichológus – Ayres terápia – Iskolaérettségi vizsgálat Családsegítő – Kapcsolatfelvétel a rászoruló családok érdekében Önkormányzat – Óvodánk működése – Település intézményeit érintő programok

15 2014. 07. 07. 15 A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI Családlátogatások Szülői értekezletek Fogadóórák Ismerkedési nap Ismerkedési bál Kedd-ves este (beszélgetések különböző témákról) Játszóházi programok Újság Farsangi bál Közös kirándulás, színházlátogatás Szentmise látogatás közösen

16 2014. 07. 07. 16 HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK/1. Az óvoda fennállásának megünneplése Gyertyagyújtások Őszi megfigyelő kirándulások, gyűjtőmunka Látogatás a mogyoródi Katolikus Óvodába Templomlátogatások Egyházközségünk idős tagjainak köszöntése Szt Miklós ünnep Játszóház, újságkészítés Nagyok betlehemezése Karácsony Betlehem megtekintése a templomban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepen szentmise látogatás a templomban

17 2014. 07. 07. 17 HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK/2. Farsang Hamvazkodás Nagyböjti készülődés Március 15. Tavaszi megfigyelő séták, kirándulások Húsvét Anyák napja Mesemondó délután Kézműves foglalkozások Óvodástorna Úszás igény szerint Te Deum Családi kirándulás

18 2014. 07. 07. 18 Anyagi kérdések Az óvoda gazdálkodása – Normatíva – Egyházmegyei támogatás – Egyházközségi támogatás – Önkormányzati támogatás – Alapítványi támogatás (1%-ok fogadására is alkalmas)

19 2014. 07. 07. 19 VÁRHATÓ BEÍRATÁSI ADATOK Településünkről Környező településekről

20 2014. 07. 07. 20 HONLAPUNK CÍME, ÓVODÁNK E-MAILJE www.gondviselesovoda.lapja.hu fotromgond@invitel.hu

21 2014. 07. 07. 21


Letölteni ppt "2014. 07. 07. 1 Gondviselés Óvoda.. 2014. 07. 07. 2 Bevezetés Bemutatkozás  1994. szeptember 6-án indult az óvodánk  FENNTARTÓ: Váci Egyházmegyei Ordinárius."

Hasonló előadás


Google Hirdetések