Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KATONÁK MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓJÁNAK KÉPZÉSI PROGRAMJA PROGRAM-ISMERTETŐ A projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusa és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KATONÁK MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓJÁNAK KÉPZÉSI PROGRAMJA PROGRAM-ISMERTETŐ A projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusa és."— Előadás másolata:

1 KATONÁK MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓJÁNAK KÉPZÉSI PROGRAMJA PROGRAM-ISMERTETŐ A projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusa és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Norvégia támogatásával valósul meg.

2 A PROGRAM ELŐZMÉNYE ÉS TARTALMA Előzmény:A 2006-ban lefolytatott szociológiai kutatások: - „A Magyar Honvédségből a felső korhatár elérése előtt kiváltak sorsának, élethelyzetének vizsgálata”, -„A nyugállományú katonák életkörülményeinek, szociális helyzetének, társadalmi aktivitásának alakulása. -} a szolgálatból kiváló katonák polgári életbe történő visszaillesztése – a jogszabályi, intézményi és változó mértékű pénzügyi feltételek megléte ellenére is – alacsony hatékonyságú. -} döntés a feladatba történő bekapcsolódásról (civil összefogás erősítése, a munka jobb összehangolása, anyagi források felkutatása). -} A képességek és az erőforrások megerősítéséhez a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében elnyert pályázat ad esélyt). Tartalma:Humánerőforrás fejlesztés: - A volt katonákból álló társadalmi csoport felkarolása, szociális, pszichés, individuális igényeinek kielégítése. (Olyan készségekhez, képességekhez, szakmai tudáshoz segíteni őket, amelyekkel magukat, esélyeiket fejleszthetik). -A haderőből távozóknak segíteni a társadalmi és munkaerő piaci visszailleszkedésben. - Szolgálatukat töltőknél képzéssel növelni a haderő megtartó képességét (stabilitását), csökkenteni a szerződéses állomány fluktuációját, visszafoglalkoztató képzésekkel enyhíteni a hiányt.

3 A PROGRAM CÉLJAI Általános célok: A Magyar Honvédségből kilépett/kilépő katonák munkaerő-piaci, társadalmi visszailleszkedésének (reintegrációjának) segítése humánerőforrás-fejlesztéssel és oktatással. Illetve munkahely megtartó és visszafoglalkoztató képzésekkel hozzájárulni a haderő szervezeti stabilitásához, a fluktuáció mérsékléséhez, a feltöltöttségi szint növeléséhez. Konkrét célok: Sokcsatornás tájékoztatással a volt katonai munkaerő előtt lehetőség nyitás támogatott képzésen történő részvételre a munkaerő-piaci és egyéni fejlődési igényeknek megfelelően. (mobilizálás, bevonás, aktivitás növelés), Forrásbővítés a munkahelymegtartó, visszafoglalkoztató képzések vonatk.-ban, Felnőttképzési programok megvalósítása három típusú képzési csatorna felállításával (képzés közvetlen munkába helyezéshez, szakmai (át)képzés, orientációs képzés). Egy sikeres, fenntartható humánerőforrás fejlesztési együttműködés megvalósítása egy konzorcium létrehozásával és támogatók bevonásával. Országos lefedettségű képzési- és tanácsadói szolgáltatást nyújtó hálózat létrehozása. (1 központi és 6 regionális iroda, valamint 3 információs pont felállítása)

4 A PROGRAM CÉLCSOPORTJAI 1.A Magyar Honvédségből év között kivált hivatásos katonák. 2.A év között kivált hivatásos és szerződéses katonák, valamint a minisztériumból és a honvédségből eltávozott egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak. 3.A tervek szerint év között kiváló hivatásos és szerződéses katonák, valamint a minisztériumból és a honvédségből eltávozó egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak. 4.Aktuálisan, munkahely megtartó képzésre, visszafoglalkoztatásra tervezett szerződéses és hivatásos, valamint potenciális tart. katonák.

5 A MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Projekt gazda és a konzorcium vezetője: Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (Honvéd Közalapítvány)1134 Budapest, Lehel u 41. Konzorciumi partnerek: Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány ( Katonákért Apítvány) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Magyar Védelmiipari Szövetség Norwegian Defence Education Command (NODEC) Együttműködési megállapodás (Aláírva: ) Tartalmazza a szerződő felek azon elhatározását (nyilatkozatát), hogy a programot közös együttműködéssel, konzorciumi szervezeti keretben valósítják meg. Az előzőek érdekében az aláírók felelősséget vállalnak a rájuk eső feladatok elvégzéséért.

6 A PROGRAM FINANSZÍROZÁSA A projekt finanszírozása az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében valósul meg az alábbi finanszírozási formában: –Támogatás: 452, 025 millió Ft (1764 ezer euró) EGK/norvég forrásból (90 %). –Önerő: 50, 225 millió Ft (196 ezer euró) HK forrásából (10%). –Összesen: 502, 200 millió forint. Költségek megoszlása (millió Ft) Menedzsment költségek ,96% Munkabérek ,32% Szolgáltatások ,76% Berendezések, eszközök ,80% Adminisztratív költségek ,16%

7 A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT VEZETŐ, KOORDINÁLÓ SZERVEZETI RENDSZER KMRI Központi Iroda (Projektmenedzsment) Budapest KONZORCIUM Honvéd Közalapítvány Katonákért Alapítvány ZMNE Magyar Védelmiipari Szövetség Szövetség NODEC TANÁCSADÓ TEST. Magyar Honvédség Magyar Köztársaság HM Norvég Királyság HM SZMM VOSZ Közép-magyo-i Reg. Szerv. KMRI. Regionális Képviseletek Debrecen, Szolnok, H.vásárhely, Győr, Veszprém, Pécs Civil Munkaerő-piaci Információs Pontok Budapest, Tata, Székesfehérvár

8 ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG (Képzési és tanácsadói szolgáltatást nyújtó hálózat) KMRI Regionális Képviseletek Debrecen  Szolnok  Hódmezővá- sárhely  Győr  Veszprém  Pécs  I Civil Munkaügyi Információs Pontok

9 A PROGRAM ÜTEMEZÉSE A program végrehajtásának indítása: A program futamideje: – (20 hónap) 1. ütem: ütem: ütem: ütem: ütem: A program zárása:

10 KÉPZÉSI IRÁNYOK és a képzésért felelős konzorciumi tagok Képzés munkába helyezéshez, munkahely megtartáshoz (HK):. Becsatornázás az ÁFSZ szolgáltatásaiba (szakképzés).. Becsatornázás a HK képzési programjába (szakképzés).. Munkahelymegtartó és visszafoglalkoztató képzések (szak- és képzettség növelő képzések). Szakmai képzés (ZMNE, MVSZ, helyi képző szervek):. Országos hatáskörű szervek által elismert s zakmai (át)képzések, az akkreditációnak megfelelően.. Szakmai gyakorlat biztosítása a védelmi ágazat üzemeiben. Orientációs képzés (Katonákért Alapítvány):. Személyiségfejlesztő és munkakereső tréningek.. Személyiségfejlesztő és munkahelykereső egyéni és csoportos konzultációk. Képzők képzése (NODEC): A menedzsment és a koordinációs szervezet tagjai számára képzés norvég módszertan alapján. A programban szerepet vállaló önkénteseket felkészítők képzése.

11 A PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI Az vehet részt a programban, aki: –az előzőekben ismertetett célcsoportok valamelyikébe tartozik és azt igazolni is tudja; –regisztrál (kitölti a rendszeresített jelentkezési formanyomtatványt); –szerződésben vállalja, hogy eleget tesz a képzési követelményeknek; –hozzájárul személyes adatainak használatához (a szükséges mértékben és a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett); –vállalja, hogy a képzés bejezése után információt szolgáltat további pályájáról (utánkövetés).

12 A RÉSZVÉTELI FOLYAMAT ÁLLOMÁSAI ÁllomásokTeendőkEgyüttműködők 1JelentkezésJelentkezési formanyomtatvány kitöltéseKMRI. KI vagy RK 2Beléptető-kapuTájékozódó beszélgetés Pályakép készítés, képzési becsatornázás Regisztráció (Adatlap felvétele) Projektmenedzsment KA, KMRI.RI 3Orientációs képzésSzemélyiségfejlesztő és munkakereső tréningek KA 4Szerződés-kötésSzerződéskötés a képző szervezettel, ill. az illetékes KMRI. RK-el HK, KA, ZMNE KMRI.RK 5KépzésAktív részvétel a képzésenKépző szervek 6Eredményesség vissza- igazolása Végzettséget igazoló okmány megküldése a KMRI. KI-ek KMRI. KI vagy RK 8Után-követésVégzés után 3 hónappal tájékoztatás a munkahelykeresés eredményességéről KMRI. KI vagy RK

13 A PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS Minden esetben jelentkezési lap kitöltésével, az alábbi módok egyikén: 1. Személyes jelentkezés útján (a központi, vagy regionális irodákon). 2. Írásos formában (pl.: levél, fax, stb.). 3. Internet segítségével a weblapon keresztül. Egyéb jelentkezési lehetőségek: 4. Programtájékoztató rendezvényeken. 5. Civil Munkaügyi Roadshow 11 helyszínének egyikén. 6. Érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetek közvetítésével.

14 MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT A PROGRAM? Országos és regionális munkaerő-piaci információ szolgáltatás, regionális képzettségi igényekről, lehetőségekről tájékoztatás. Egyéni kompetenciák felmérése és személyre szabott képzési javaslat kidolgozása, valamint a képzés megszervezéséhez segítség nyújtás. Munkahelykereső és munkára felkészítő képzések, ill. tréningek. Országos hatáskörű szervek által elismert képzettséget, szakképesítést adó képzések szervezése egyéni és csoportos képzési keretben. Vállalkozóvá válás segítéséhez kapcsolódó képzések (szolgáltatások) Szakmai gyakorlat megszerzésének segítése (szakképzésekhez kapcsolódva)

15 TÁMOGATÁSI KRITÉRIUMOK Támogatás egy támogatottra vetített átlagos összege: Ft (tanfolyam díja + vizsgaköltség) Finanszírozás összetétele: Támogatás: 90% ) Önrész: 10% ( eredményes vizsga és után-követésben vállalt részvétel esetén visszatérítve) Visszatérítési kötelezettség: ha neki felróható okból nem tesz eleget vizsga kötelezettségének, vagy megszakítja a képzést. *Pótvizsga két alkalommal lehetséges *Képzés önhibából történő megszakadása esetén egyedi elbírálás kérhető

16 PÁLYÁZATRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÁKOZÓDÁS LEHETŐSÉGEI Információs csatornákInformáció források Személyes tájékoztatás- KMRI.KI, KMRI.RK és CMIP-ek munkatársai - Tájékoztató rendezvények és roadshow-k - „Tégy önmagadért” információs zöld telefonszám - Alakulatok személyügyi, illetve a hadkieg.p-ságok toborzó és érdekvédelmi szerveinél. Írásos anyagok, kiadványok- Projekttájékoztató füzet - DM-levél, plakátok, szóróanyagok - „Állás lesben” leszerelő katonák kézikönyve Országos és helyi média- Riportok és hirdetések az országos és helyi sajtóban - „Tégy önmagadért” reklámfilm elkészítése és bemutatása Internet- Önálló weblap készítése - Megjelenés a HM és egyéb szervezetek weblapján Társadalmi-érdekvédelmi szervezetek rendezvényei - Programismertetők, tájékoztató előadások

17

18 Projektmegvalósítás ütemterve - 1. ütem ( ) NoTevékenység Tervezett kezdésbefejezés 1.Végrehajtási Szerződés aláírása Projekt megvalósítás megkezdése Projektmenedzsment felállítása Közbeszerzések lebonyolítása, szerződések megkötése Megbízási szerződés megkötése szakértő munkatársakkal, szolgáltatókkal, szállítói szerződések beszállítókkal TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG Projektnyitó konferencia Regionális sajtótájékoztatók Médiakampány Indító médiakampány régiókban - Felhívás Arculati kézikönyv készítés Projekttájékoztató füzet megírása, terítése Képzési felhívás szórólap, jelentkezési űrlap terítése Projekt honlap szerkesztés, fejlesztés DM levélkampány DM levél 1. kör KOORDINÁCIÓ KMRI Központi iroda infrastrukúrájának a kialakítása KMRI Regionális képviseletek infrastruktúrájának kialakítása (Debrecen, Szolnok, Hódmezővásárhely) KMRI Regionális képviseletek infrastruktúrájának kialakítása (Győr, Veszprém, Pécs) KMRI Informácios Pontok infrastruktúrájának kialakítása (Budapest, Tata, Székesfehérvár) koordinációs hullám megvalósítása koordinációs hullám: Toborzás, regisztrálás koordinációs hullám: Pályakép készítés, képzési becsatornázás koordinációs hullám lezárása, kiértékelése, változásmenedzsment KMRI dolgozók és önkéntesek koordinációs ügyvitele

19 8.KÉPZŐK KÉPZÉSE Képzési segédanyag fordítása, egyeztetés norvég képzőkkel Képzés KMRI KP dolgozóknak Motivációs képzés KMRI KP dolgozóknak Reintegrációs képzés KMRI KP dolgozóknak Képzések KMRI RK, IP dolgozóknak, önkénteseknek Motivációs képzés KMRI RK, IP dolgozóknak, önkénteseknek Kelet-Mo Motivációs képzés KMRI RK, IP dolgozóknak, önkénteseknek Nyugat-Mo ORIENTÁCIÓS KÉPZÉS KMRI Képzők részvétele norvég képzők képzésében Egyéni orientációs konzultációk célcsoport tagoknak norvég módszertan alapján Csoportos orientációs konzultáció norvég módszertan alapján Orietációs képzés ügyvitele Orientációs képzés dokumentáció beadás konzorium vezetőnek Orientációs képzés dokumentáció beadás konzorium vezetőnek KÉPZÉS MUNKÁBA HELYEZÉSHEZ ÁFSZ képzési kínálatába csatornázás, munkaügyi központba irányítás, Vállalkozóvá váláshoz vállalkozói tanfolyamok HK szervezésében- Egyéni képzési tanfolyamok Magyar Honvédségben munkahely megtartó képzések HK szervezésében Képzés munkába helyezéshez ügyvitele Képzés munkába helyezéshez dokumentáció beadása konzorcium veztetőnek Képzés munkába helyezéshez dokumentáció beadása konzorcium veztetőnek SZAKMAI KÉPZÉS ZMNE akkreditált továbbképzéseinek megvalósítása Szakmai gyakorlatok megvalósítása Szakmai képzés ügyvitele Szakmai gyakorlat ügyvitele Szakmai képzés dokumentáció beadás konzorium vezetőnek Szakmai képzés dokumentáció beadás konzorium vezetőnek

20 12.PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Könyvelés Könyvvizsgálat, éves projekt audit Közbeszerzés Jogi szakértés, ügyvédi díj Informatikai műszaki szakértés (adatbázis, keresők, jelentés-generálás) Fordítás, tolmácsolás PROJEKT ÉS PÉNZÜGYI MENEDZSMENT PROJEKTMENEDZSMENT Havonta konzorciumi belső elszámolások, partnerek jelentései, igazolásai alapján Konzorciumi elszámolások partnerek jelentései, igazolásai alapján Konzorciumi elszámolások partnerek jelentései, igazolásai alapján Konzorciumi elszámolások partnerek jelentései, igazolásai alapján Konzorciumi elszámolások partnerek jelentései, igazolásai alapján mérföldkő: 09/05-09/08 projektszakasz zárása Előleg beérkezésének igazolása


Letölteni ppt "KATONÁK MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓJÁNAK KÉPZÉSI PROGRAMJA PROGRAM-ISMERTETŐ A projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusa és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések