Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezet ő i számvitel Laáb Ágnes 2007.tavaszi félév Kaplan-Norton: Stratégiai térképek Készítette: Majoros Marianna (MI5AXY)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezet ő i számvitel Laáb Ágnes 2007.tavaszi félév Kaplan-Norton: Stratégiai térképek Készítette: Majoros Marianna (MI5AXY)"— Előadás másolata:

1 Vezet ő i számvitel Laáb Ágnes 2007.tavaszi félév Kaplan-Norton: Stratégiai térképek Készítette: Majoros Marianna (MI5AXY)

2 Els ő rész: BSC – stratégiai térkép Évtizedek óta nyomon követhet ő az immateriális javakon alapuló, tudásközpontú gazdaságba irányába mutató trend, amit az is mutat, hogy a vállalatok értékének 75%-át az immat.javak teszik ki. A vállalatok legf ő bb célja,hogy értéket teremtsenek részvényesei,vev ő i számára, amihez elengedhetetlen egy jól megválasztott stratégia (immat. javakon alapszik).A hosszú távú, értékteremt ő részstratégiák összehangolásánál jól alkalmazható a BSC (kritikus paraméterek mérése). A BSC-t összetev ő inek – pénzügyi-,vev ő i érték-,bels ő folyamatok-,tanulási és fejl ő dési néz ő pont – ok-okozati összefüggéseinek tekinthetjük, és ezek ábrázolása (fels ő vezet ő k által) pedig a stratégiai térkép. A stratégiai térkép alkotja a hiányzó láncszemet a stratégiaalkotás és annak megvalósítása között. Ezen térképek egyaránt sikeresen használhatók az üzleti- és a nonprofit szférában is, különböz ő problémák kezelésére alkalmas, csak a javítandó területet kell pontosan tudni meghatározni. Az el ő bbiekben említet néz ő pontokat alkalmazva,akkor érhet el egy vállalat pénzügyi eredményeket, ha a megcélzott ügyfelek elégedettek(eladások növelése, h ű ség-vev ő i érték),és a vev ő i érték- el ő irányzatot a bels ő folyamatot támogató immat.javak alkotják.

3 Értékteremtés folyamata

4 Második rész: 1.Alapfolyamatok Az alapfolyamatok állítják el ő és jutatják el a javakat/szolgáltatásokat a vev ő k részére, ezért sokan gondolták, hogy ez a vállalati stratégia legfontosabb része. Emiatt nagy hangsúlyt fektettek a m ű ködési folyamatokra, amely sikert hozott a vállalatoknak, de önmagában ez még nem elegend ő.

5 2.Ügyfélmenedszment folyamatai Az ügyfélmenedzsment az ügyletekre,reklámozásra, eladásra koncentrál, amit az új gazdaság meg is követel Pl.:saját termék tervezése, internetes oldalak, cseveg ő szobák Az ügyfelek preferenciái közvetlenül nehezen mérhet ő k Vállalati stratégia befolyásolja az ügyfélválasztást pl.: –Dell- végfelhasználóknak eladás –Marine Engineering- kiegészít ő szolgáltatásra koncentrál, nem az árra –Metro Bank-magas érték ű vev ő i szegmens –Harrah’s - h ű ségkártya

6 3-4. Innováció ; Szabályozási és társadalmi folyamatok Innováció Szabályozási és társadalmi folyamatok Napjainkban sok vállalat ismerte föl, hogy nem csak imidzs építési szempontból,de a hosszú távú m ű ködés szemszögéb ő l is fontos, hogy az értékteremt ő stratégiában szerepet kapjon a környezetvédelem (Coca-cola, Sony,Shell), a biztonság és egészség (Royal Dutch/Shell), a megfelel ő foglalkoztatás (Royal Dutch/Shell), a közösségi befektetések (CC,IBM) Cél: Fenntartható fejl ő dés 1.lehet ő ségek felismerése 2. K+F portfolió menedzsmentje K+F szervezet ötletei(laboratórium) melyik projekt?milyen forrásból? küls ő források megfelel ő projektkombináció(5típus) vev ő i igények felismerése összhang az üzleti stratégiával cél: jöv ő beli igények el ő rejelzése,ütemterv készítése hatékonyabb, biztonságosabb cél:eredményes innováció,teljesítmény termékek el ő állításajövedelmez ő ség javulása 3. Termék / szolgáltatás tervezése4. új termék piacra vitele vállalk.több funkcióját érint ő folyamatfelfutási id ő, gyors bevezetés típusai:tölcsér,szakasz- kapu modellkezdeti célok elérése vízesés(hardver),mérföldk ő -napi hatékony marketing, disztribúció folyamat(Office 200)hibák gyors orvosolása

7 Harmadik rész: Immateriális javak A BSC tanulási és fejl ő dési néz ő pontja nagy jelent ő séget tulajdonít az emberi t ő ke (str. képesség), információs t ő ke (str. Info.), szervezeti t ő ke (kultúra, vezetés, teammunka, összehangolás) és a vállalati stratégia összehangolásának ( TQM vagy CRM?), integrálásának (információs technológia - HR). Összehangolási tc: str. munkakörcsalád, IT portfolió,szervezet változásvezetési ütemterve Immat javak mérése: aktívák, likviditás (rendelkezésre állás) lépcs ő zetes modell 1.emberi t ő ke: Strat.munkakörcsaládok- kritikus munkakörök meghatározása, melyek leginkább befolyásolják a stratégiát(pl:UNICCO- projektmen.,alapfolyamati ig., üzletfejl. ig) Képességprofil elkészítése - munkakörleírás, azaz az elvárt tudás, képesség,értékek Emberi t ő ke rendelkezésre állása – jelenlegi képességek, szakértelem értékelése =>karrierfejl ő dési párbeszéd Emberi t ő ke fejlesztési programja - célirányos fejlesztési programok „RÉS”

8 2.Információs t ő ke3.Szervezeti t ő ke Egy szervezet számára elérhet ő vé teszi az információt és a tudást ; csak stratégiával együttesen teremt értéket, így ahhoz kell igazítani i.t.leírása –rd és hálózat mely átalakítja a vállalat modelljét, támogatják az elemzést, i.t. hatékony felhasználása (CAD/CAM,CRM,SCM,MRP,ERP) i.t stratégiához igazítása – workshopok létrehozása,integrált i.t terv készítése egy adott str. témakörhöz Er ő források biztosítása a start. i.t. befektetésekhez – elenyész ő az új beruh. száma(10%), inkább a régi rd. karbantartása a jellemz ő ; 3 jellemz ő alkalmazási kategóriája az IT infrastrukturának – ktg csökkentés, rugalmasság és mozgékonyság i.t rendelkezésre állása – az i.t felkészültségi szintjét mutatja, melyet sokféle módszerrel lehet mérni Az emberi-, inf. t ő ke tárgyi eszk. és pü javak integrálásának képessége, összehangolt m ű ködése a stratégia megvalósítása érdekében Er ő s szerv.t.=>vízió, küldetés start közöd értelmezése=> „együtt, egy irányba” összetev ő i: (pl:CCI is alkalmazta) –Kultúra: uralkodó attit ű d, magatartási forma =>els ő dleges változási pont (gátló/el ő segít ő ) Mérés: klíma(szervezeti tagok fejében megfogalm. eljárás, rutin = kultúra (szervezet céljai,problémái, közös értelmezések) –Vezetés: hatékony vezetés alapvet ő feltétel (szerepe: vezet ő i kifejl. folyamata/ kompetenciamodell-képességek) –Összehangolás: a szervezet támogatja ez egyének felhatalmazását, innovációt, kockázatvállalást a közös cél elérése érdekében;két lépése:tudatosság és ösztönzés –Teammunka: kollektív tudás értéke! =>milyen tudásra van szükség? Hol érhet ő el? Hozzáférés lehet ő sége! Rendelkezésre állása: vev ő i/alkalmazotti kérd ő ív, egyéni cél - váll. stratégia kapcsolata,tudásmen. rd kihasználtsága =>HR szerepe a célérték meghat., vizsgálata

9 Negyedik rész: Stratégiák és stratégiai térképek Minden stratégia egy alapvet ő elv alkalmazása: a teljes értékláncot áttekintve azonosítani lehet a megteremtett értéke => max.ár – termék ktg-szolgáltatás ktg Értékteremtés részei: vev ő i-/ beszállítói- / vállalti érték => eloszlás a relatív er ő sségt ő l, tárgyalási pozíciótól függ stratégiákKtg diktáló (Toyota, Wal-Mart) Termékvezet ő (Sony, Mercedes) Teljes kör ű vev ő i megoldások (IBM) Rendszerbe zárási jellemz ő k„olcsó vásárlás élménye” Id ő tényez ő ! Egyéni sajátosságok, funkcionalitás, kiváló teljesítmény, gyorsaság, pontosság CRM technológiaMagas átváltási ktgek Bizonyos id ő ben és iparágban Komplemetorok Alap- folyamat h.t kapcs. beszáll.lal Hatékony bels ő foly. M ű ködési kock kezelése Rugalmas, gyorsan b ő víthet ő, gyártási ktg csökkentése, árráés!! Magas árrés miatt nem fontos annyira Ügyfél- men. Kényelem, egyszer ű hozzáféréskevés választé Meghat. vev ő i kör Üzletköt ő k szerepe Kulcsfontosság!!Vev ő gyors megszerzése, h ű ségprog. InnovációTermék esetén követ ő start., nem fordíít fejlesztésre Kulcsfontosságú, Új termék gyors forgalomba hozatala, szábadalom Ami érték a vev ő nek Er ő s !!, felhasználási területek szélesítése Szab.és társ foly. TQM, 6sigmaÚj terméknél káros mellékhatások elkerülése Hatósági engedélyek Jogi védelem magas részes. veszélye „ hadjárat tervezése” 1.Részvényesi értékrés 2.Vev ő i érték egyeztetése 3.er.id ő beli ütemezése 4.str.témakörök 5.immat.javak 6. Str. kezdeményezések Ötödik rész: stratégiai térképek használata a magán és nonprofit szférában


Letölteni ppt "Vezet ő i számvitel Laáb Ágnes 2007.tavaszi félév Kaplan-Norton: Stratégiai térképek Készítette: Majoros Marianna (MI5AXY)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések