Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés"— Előadás másolata:

1 Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés
TÁMOP / Pécs, április 1-3

2 Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok
Alacsony iskolai végzettségűek Pályakezdők GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők Gyermeküket egyedül nevelők Tartósan regisztrált álláskeresők 45 év feletti nők és 50 év feletti férfiak Cigányok/Romák Megváltozott munkaképességűek – közöttük a fogyatékos emberek Hátrányos helyzetű települések, kistérségek álláskeresői Szociálisan hátrányos helyzetűek (pl. hajléktalanok) Előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, ill. elzárás büntetését töltötte Pécs, április 1-3

3 Foglalkoztatás- és szociálpolitika
munkahelyek munkanélküliség elleni küzdelem munkajog munkakörülmények/munkakörnyezet munkavállalói mobilitás szociális védelem, szociális biztonság, nyugdíjak Európai Szociális Alap szegénység elleni küzdelem Pécs, április 1-3

4 Foglalkoztatás és szociális jogok
Foglalkoztatás- és szociálpolitika Megkülönböztetés ellenesség/Rasszizmus elleni küzdelem Nemek közötti egyenlőség Fogyatékossággal élők Pécs, április 1-3

5 Az Európai Unió szakpolitikái
Energia és természeti erőforrások Foglalkoztatás és szociális jogok Gazdaságpolitika, pénz- és adóügyek Igazságügy és a polgárok jogai Környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egészségügy Külkapcsolatok és külügyek Kultúra, oktatás és ifjúság Mezőgazdaság, halászat és élelmiszer-biztonság Régiók és helyi fejlesztés (gondolkozz lokálisan, cselekedj globálisan!?) Tudomány és technológia Üzleti élet Pécs, április 1-3

6 Foglalkoztatási célkitűzések
Az EU foglalkoztatási céljait, amelyeket a Lisszaboni Stratégia alapján fogalmazott meg, a Nemzeti Foglakoztatási Akcióterv tartalmazza. Eszerint: 2005-re: 67%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje érje el az 57%-ot ; 2010-re: 70%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje haladja meg a 60%-ot, 50%-ra emelni az idősebbek (55-64 évesek) foglalkoztatási szintjét Pécs, április 1-3

7 Kormánycélkitűzések a konvergencia programban
Pécs, április 1-3

8 Munkanélküliség az EU-ban 2007 július
Dánia: 3,2 - legalacsonyabb EU 27: 6,8 - átlag Magyarország: 7,7 Szlovákia: 10,6 - legmagasabb Pécs, április 1-3

9 Pécs, április 1-3

10 Pécs, április 1-3

11 Pécs, április 1-3

12 A magyar munkaerőpiac sajátosságai
alacsony foglalkoztatottsági szint- ugyanakkor egyes szakmákban munkaerőhiány viszonylag alacsony munkanélküliségi szint (ráták) magas inaktivitás - az alacsony iskolázottságúak magas aránya a 2. és 3. csoportban Pécs, április 1-3

13 A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője
Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), lassan nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt Strukturális feszültségek (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés) Merev munkaerőpiac (mobilitás hiánya, a munkahelykínálat)   Pécs, április 1-3

14 Intézményrendszer A Kormány dönt a Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az operatív programok tartalmára vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról és jóváhagyja az akcióterveket és azok módosításait Pécs, április 1-3

15 Intézményrendszer A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület véleményezi az akcióterveket, a pályázatok tartalmát és a pályázatok mechanizmusát A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) feladata az NFT és az OP-k tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja , valamint az operatív programok megvalósításával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátása, a pályázati kiírások jóváhagyása Pécs, április 1-3

16 Intézményrendszer Az érintett miniszter feladata az akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel, a Kormány szakpolitikájának érvényesítése, javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, valamint módosítására Pécs, április 1-3

17 Intézményrendszer A közreműködő szervezet (KSZ) az akcióterv alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinációja és felügyelete mellett és a minisztériummal egyeztetve elkészíti a pályázati kiírás tervezetét, egyeztetések után a jóváhagyásokat, engedélyeket begyűjti, majd meghirdeti, fogadja és kezeli a pályázatokat Pécs, április 1-3

18 A TÁMOP és TIOP KSZ-e ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Strukturális Alapok Programiroda (csak TIOP) Pécs, április 1-3

19 Monitoring Bizottság (MB)
Az operatív programok végrehajtásának nyomon követése Az Akciótervek megtárgyalása Az éves jelentések elfogadása Legfeljebb 35 tagja lehet köztük civil szervezetek delegáltjai Pécs, április 1-3

20 Civil partnerség a tervezésben
Társadalmi egyeztetések Tervezési dokumentumok az NFU honlapján Társadalmi egyeztetés az alapdokumentumoknál és a kiírások megjelentetése előtt (csak elektronikusan, válasz a beérkező észrevételekre) Pécs, április 1-3

21 Civil partnerség a tervezésben
Civil delegálás A Pályázat Előkészítő Munkacsoportba (PEMCS) A Monitoring Bizottságokba Pécs, április 1-3

22 Az OP-ék végrehajtásának intézményrendszere (2007-2013)
Ellenőrző Hat. (+ell-ő szerv-ek) Önkormányzati és területfejlesztési miniszter Igazoló Hatóság ÁROP, EKOP Monitoring Bizottság TÁMOP és TIOP Monitoring Bizottságok KÖZOP Monitoring Bizottság KEOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottságok (7 db ROP) GOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság NFÜ - Koordinációs IH Főosztály (VOP) Gazdaság-fejlesztési Programok IH (GOP) Közlekedési Programok IH (KÖZOP) Közigazgatási Reform Programok IH (ÁROP, EKOP) Humán Erőforrás Programok IH (TÁMOP, TIOP) Környezet-védelmi Programok IH (KEOP) Regionális Fejlesztési Programok IH (7 db. ROP) Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezetek Kedvezmé-nyezettek Kedvezmé-nyezettek Kedvezmé-nyezettek Kedvezmé-nyezettek Kedvezmé-nyezettek Kedvezmé-nyezettek Pécs, április 1-3

23 A pályázati rendszer Pécs, április 1-3

24 Projekt-kiválasztási eljárások
nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós pályázat; egyfordulós pályázat. Pécs, április 1-3

25 Nagyprojekt Azok a projektek, melyeknek összes költsége a környezetvédelem esetében meghaladja a 25 millió eurót, minden más területen pedig az 50 millió eurót nagy projekteknek minősülnek. (pl. úthálózat fejlesztés, metró, szennyvíz, stb) A nagyprojekteket az operatív program vagy az akcióterv tartalmazza. Pécs, április 1-3

26 Kiemelt projekt A Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz. Projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet (pl. regionális munkaügyi központok), önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, egyház. Pécs, április 1-3

27 Pályázatos projektek Kétfordulós pályázat
előzetes projekt javaslat  bírálat bírálat után a pályázat teljes kidolgozása Egyfordulós pályázat - kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra Itt már lehetnek a civil szervezetek is a kedvezményezettek Pécs, április 1-3

28 Alapfogalmak program – projekt – pályázat
A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi cél érdekében több, azonos célt szolgáló, de a cél elérését különböző módon megvalósító projektek sorozata (projekttömeg) Pécs, április 1-3

29 Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/ eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre (kezdési és befejezési időpont adott) adott költségkeret mellett egyszeri tevékenység összetettség, komplexitás saját (átmeneti) szervezeti háttér Pécs, április 1-3

30 Pályázat A projekt finanszírozásához szükséges támogatások megszerzése érdekében készített meghatározott rend szerint készült támogatási igény dokumentációja Pécs, április 1-3

31 Stratégiába illeszkedő fejlesztési elképzelések
Projekt Forrásszerzési lehetőség Pécs, április 1-3

32 Projekttervezés, felkészülés a pályázatírásra
Pécs, április 1-3

33 A jó projekt = jó pályázat ismérvei
RELEVÁNS valós igényre alapul cél-orientált a kiírásnak megfelel MEGVALÓSÍTHATÓ jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők reális költségvetés világos munkamegosztás előzetesen felmért kockázatok FENNTARTHATÓ a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók Pécs, április 1-3

34 Relevancia Követelmények :
a projekt pontosan meghatározott célcsoport részletes problémaelemzéssel feltárt valós, igényének kielégítést célozza, illetve problémájukra nyújt megoldást, illeszkedik a program prioritásaihoz és célkitűzéseihez, megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásoknak. Pécs, április 1-3

35 Relevancia Hiba: Ha nem mutatható ki érdemi kapcsolat a projekt cél és a pályázati kiírásban megfogalmazott célok között Ha a projekt csak a támogatási források eléérhetősége miatt került kidolgozásra nem a célcsoport igényeit szolgálja Pécs, április 1-3

36 Megvalósíthatóság Követelmények A célok reálisak,
a tevékenységek pontosan megtervezettek, és ütemezettek, a tevékenységekből logikusan következik a projekt várt eredménye, az eredmény mérhető, a kockázatok előzetesen felmérésre kerültek, azok a projekt megvalósítását nem akadályozzák, illetve megalapozottak a pályázatban bemutatott kockázatkezelési technikák a költségvetés reális. Pécs, április 1-3

37 Megvalósíthatóság Hiba
Gyenge helyzetelemzés, nincs mögötte probléma- és célelemzés, nem világos a projekt indokoltsága Nem teljes körű a várható kockázatok feltárása, vagy a feltárt kockázatokra nincs logikus kezelési mód megállapítva Ponttalan és nem alátámasztott a költségvetés, A tevékenységek ütemezése logikátlan, a feladatok nem következnek a projekt célból, a feladatok egymásra épülése és ütemezése nem követhető, nem konzisztens, Pontatlan a dokumentáció, nem támasztja alá a projekt tervezett megvalósítását A korábbi tapasztalatok hiányoznak, vagy nem kerültek hasznosításra Pécs, április 1-3

38 Fenntarthatóság Követelmények:
a kedvezményezettek, a célcsoport számára nyújtott előnyök, megvalósult eredmények a projekt befejezését követő elvárt időtávon is biztosíthatók Pécs, április 1-3

39 Fenntarthatóság Hiba A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása nem felmérhető, nem igazolható A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása csak rövid távon igazolható A projekt fenntarthatósága nem biztosított Pécs, április 1-3

40 Projektciklus menedzsment (PCM)
Programozás Azonosítás (problémák) Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés Pécs, április 1-3

41 PCM A PCM a program vagy projekt minden szintjén használható, a logikai keretmátrixon alapul A PCM segít megtalálni - az igazi problémát - a problémák közötti kapcsolatot - a legjobb megoldást - a megoldások közötti kapcsolatot az érintetteket - akikkel problémák lehetnek - akik segíthetnek Pécs, április 1-3

42 Pályázati dokumentáció részei
Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Részletes költségvetés specifikáció Projekt adatlap kitöltési útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Fenntartható fejlődés útmutató Támogatási szerződés és útmutatója Pécs, április 1-3

43 Pályázati felhívás Rövid, 5-6 oldal
A pályázat célja, rendelkezésre álló forrás A pályázók köre A pályázat tartalma Pénzügyi támogatás (a támogatás formája, mértéke, összege) Kiválasztási kritériumok Adminisztratív információk (a benyújtás módja, ideje) Pécs, április 1-3

44 Pályázati útmutató Részletes ( oldal) kifejtése a pályázati felhívásnak. Megtudható belőle minden fontos információ pl. a pályázati kiírás hátteréről, alapvető céljairól, részcélokról. Pécs, április 1-3

45 Pályázati adatlap A projekt összegző adatai:
A projekt címe (max. 250 karakter) A projekt megvalósulásának helyszíne A projekt megvalósításának kezdete – vége A projekt elszámolható költségei - az igényelt támogatás összege (ezer Ft) - a támogatás mértéke (%) A pályázó adatai: neve, címe, számai (TEÁOR!), gazdálkodási adatok Pécs, április 1-3

46 Pályázati adatlap – a projekt rövid(!) összefoglalása
Az összefoglalás során ki kell térnünk mi az a probléma, és kit érint, amin javítani szeretnénk Mit tervezünk megvalósítani és kivel Mi lesz az eredmény és a hatása a projektünknek Figyelem! Ez max 250 leütés általában. Pécs, április 1-3

47 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (adatlap szerint, 4000 karakter)
Ismertesse a szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). HF Mutassa be a szervezet szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. HF Ismertesse főbb szervezeti céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait. HF Pécs, április 1-3

48 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (magyarázat)
Az alapítás, az azóta bekövetkezett változások pontos dátummal, misszió célszerű bemutatni a stratégia terv főbb elemeit: a fejlesztési lehetőségeket és a kijelölt irányokat, a terv eddigi megvalósulásának eredményeit, illeszkedését jelen pályázati célhoz Referenciákat (pl. együttműködési megállapodás) Pécs, április 1-3

49 A pályázó bemutatása A szervezet alapítói (tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv) a szervezet felépítése, a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzete, függetlensége a szervezeten belül a pályázat miként járul hozzá a szervezet leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet Pécs, április 1-3

50 A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA
Kérjük, fejtse ki a projekt indokoltságát (szükségletelemzés, eredmények megadása) A projekt hosszú távú és közvetlen céljai A projekt célcsoportját a projektben részvevők adatai a fejlesztés részletes szakmai tartalmát a projekt tevékenységek szerinti ütemezése Pécs, április 1-3

51 A projekt költségvetése
A PÁLYÁZAT SIKERÉNEK EGYIK KULCSA Legyen: részletes, tételes, reális! A költségvetés elemei: Előkészítés költségei Emberi erőforrás Dologi kiadások Szolgáltatások vásárlása Működési költségek Pécs, április 1-3

52 Számszerűsíthető eredmények INDIKÁTOROK!!!!!
A pályázati kiírásban meghatározzák a kötelezően teljesítendő indikátorokat, ezen túl csak mértékkel vállaljunk Példa: Indikátor Output Eredmény Hatás Képzés Résztvevők száma Sikeresen elvégzettetek száma A megszerzett tudást hasznosítók száma Pécs, április 1-3

53 Kockázatok A kockázat mindig projektfüggő
A kockázat olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amelynek bekövetkezését valószínűsíthetjük, és ha bekövetkezik, pozitív vagy negatív hatást gyakorol a projekt céljaira. A projekt tervezése során kell felmérni azokat a kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a projekt vagy/és eredményének, hatásának megvalósulását. Pécs, április 1-3

54 Kockázatok A kockázatok felmérésénél azokat célszerű elemi szintre lebontva, résztevékenységenként megállapítani. A kockázatok értékelését két szempontból kell vizsgálni: mi a kockázat bekövetkezési valószínűsége ? mi a várható hatása ? A konkrét kockázati eseményekhez érték is rendelhető: a kockázat bekövetkezési valószínűsége x költsége, ha bekövetkezik = kockázat várható költsége (Pl.: ha 10 % az esélye, hogy az alvállalkozó nem határidőben teljesít, és emiatt 1 Millió Ft többletköltség adódhat, a kockázat várható költsége Ft. ) Pécs, április 1-3

55 Kockázati térkép, vagy a kockázati mátrix
A kockázatértékelést megjeleníthetjük úgynevezett kockázati térképeken, vagy a kockázati mátrixban: A= alacsony kockázatok K= közepes kockázatok M= magas kockázatok magas K M közepes alacsony A hatás valószínűség Pécs, április 1-3

56 Kockázatok Tervezési kockázat Műszaki kockázat Gazdaságossági kockázat
Etikai kockázat Környezeti kockázat Politikai kockázat Pécs, április 1-3

57 A kockázatok kezelése Kezeljük Áthárítjuk Megszüntetjük Elviseljük
Mit kezdjünk a kockázatokkal? Tartalma, megjelenése Kezeljük A projekt áttervezésével a kockázat bekövetkezési valószínűségének vagy/és hatásának csökkentése Áthárítjuk A kockázatviselés áthelyezése, pl.: biztosítás, kötbér kikötése Megszüntetjük A kockázat nem szüntethető meg csak mérsékelhető aktív kockázatkezeléssel. Megszüntetni csak úgy tudjuk, ha elállunk a projekt megvalósításától. Elviseljük A szervezet kockázatviselő képességének függvénye – milyen veszélyt, veszteséget képes elviselni, tolerálni. Pécs, április 1-3

58 Tájékoztatási követelmények
A projektek nyilvánosságának biztosítása szükséges, mert: EU rendelet rögzíti A transzparencia (átláthatóság) érdekében A nyilvánosság egyben a projekt kommunikációja is Pécs, április 1-3

59 A kommunikáció szintjei
Projektszervezeten belüli kommunikáció Az intézményrendszer felé történő Külső szervezetek felé irányuló (arculati kézikönyv) Pécs, április 1-3

60 Kommunikációs stratégia
Az érintettek és érdekeltek felé kommunikálunk Változó időközönként Változó terjedelemben és mélységben Kulcstényező a kommunikáció! Pécs, április 1-3

61 Kommunikációs terv Pécs, április 1-3

62 Fenntarthatóság Fontos, hogy be tudjuk mutatni, a program a támogatás után is életképes lesz és tovább folytatódik. Három féle fenntarthatóságról beszélhetünk: Szakmai Pénzügyi Intézményi Pécs, április 1-3

63 Az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítése
konkrétan határozzuk meg, hogy mi lesz a projekt hatása a horizontális célkitűzések megvalósítása terén. a projekt előkészítése projekt megvalósítása során a munkafolyamatokban a projekt eredményeiben Pécs, április 1-3

64 Esélyegyenlőség érvényesülése
Kötelező és fontos eleme a pályázatnak Férfiak és nők közötti különbségek csökkentése Fogyatékossággal élők Kisebbségek Pécs, április 1-3

65 A 6 FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Az akadálymentesítés előrehaladása Fogyatékossággal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Cigányok/romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása Pécs, április 1-3

66 Hátrányos helyzetű munkavállaló
minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban. (a 68/2001/EK rendelet alapján): Pécs, április 1-3

67 ESÉLYEGYENLŐSÉG MINDEN PÁLYÁZATBAN: VÉGIG KELL GONDOLNI HOGY A TERVEZÉSNÉL, MEGVALÓSÍTÁSBAN, MŰKÖDTETÉSBEN HOGY JELENHET MEG POZITIV – FŐ CÉL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE ORIENTÁLT - HOZÁJÁRUL, DE NEM EZ AZ ELSŐDLEGES CÉL SEMLEGES – BIZTOSÍTJA, NINCS DISZKRIMINATIV ELEM Pécs, április 1-3

68 Környezeti fenntarthatóság
Nem elég, hogy a projektünk nem rombolja a környezet, be kell mutatni a projekt környezeti fenntarthatóságát: milyen lépéseket teszünk a környezet tudatos védelme, a környezetszennyezés elhárítása érdekében. Pécs, április 1-3

69 Nyilatkozatok Több oldalnyi nyilatkozat, de ügyelni kell a kitöltésénél, ne legyen automatikus! Pécs, április 1-3

70 KÖSZÖNÖM A KITARTÓ FIGYELMET
Dr. Bényei Andrásné Nonprofit Szövetség 1132 Budapest, Alig utca 12. Pécs, április 1-3


Letölteni ppt "Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések