Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

az Istenfélőknek lesz jó dolguk.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "az Istenfélőknek lesz jó dolguk.”"— Előadás másolata:

1

2 az Istenfélőknek lesz jó dolguk.”
ISTENfélelem? „De én még is tudom, az Istenfélőknek lesz jó dolguk.”

3 ISTENfélelem? Wikipédika:
„A félelem egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk.”

4 eὐσέβεια - euszebeia Ha a görög nyelvben egyáltalán van egy szó a vallásra, akkor ez a szó az „euszebeia”. - Platón: „helyes magatartás, az istenekre tekintettel” - Sztoikusok: „ahogyan az Istent helyesen imádni kell” - Lukian „kegyes, úgy él, mint az istenek barátja.”

5 1. Mit jelent az Istenfélelem a Biblia szerint?
„eulabeia” Kegyességet jelent. Egyezik az Istenfélelemmel is: „meghallgatott az ő istenfélelméért” Zsidó 5:7 „eulabeomai” „kegyesnek lenni, nem kegyeskedés, hanem az istenfélelmet érző hívő ember tettei, amelyek az Isten iránti hálából fakadnak a kapott bűnbocsánatért, új életért.” „euszebeia” jámborságot jelent. Jól (helyesen), a gyakorlatban megnyilvánuló, megélt ISTENESSÉG, istenfélelem, kegyesség. 1Tim 6:6 „nagy nyereség az istenfélelem” (jámbor szó : hasznos, jó, kellemes, szeretetre méltó. Ma már lenézett szó. Istenfélő kegyes ember, akinek az Istenes volta nem szavakból áll, hanem jóindulatban, szelídségben, türelemben, jóságos lelkületben nyilvánul meg a másik ember iránt.) ISTENfélelem?

6 1. Mit jelent az Istenfélelem a Biblia szerint?
„theoszebeia” mélységes tisztelet Isten iránt. „theosz” Isten + „szebomai” = istenít, mélységesen tisztel ISTENfélelem?

7 1. Mit jelent az Istenfélelem a Biblia szerint?
FÉL: „phobeomai” szenvedő alakban fordul elő: megijed. FÉLELEM: „phobosz” az érzelmek felkavarodása a közelgő rossz láttán. Ebből ered a „fóbia” (írtózás) szavunk. RESZKETÉS, REMEGÉS„tromosz”, „félelem és álmélkodás fogta el őket” (üres sír) Márk 16:8 ISTENfélelem?

8 1. Mit jelent az Istenfélelem a Biblia szerint?
Máté 10:28 – keressük ki együtt! ISTENfélelem?

9 2. Miért van szükségünk Istenfélelemre?
1 Mózes 1:1 „Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen-földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt…” János 1:1-3 „Kezdetben volt az Ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. 2 Az Ige kezdetben együtt volt Istennel. 3 Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett.” Prédikátor 5:1„…Isten a mennyben van, te pedig a földön” ISTENfélelem?

10 2. Miért van szükségünk Istenfélelemre?
„A bölcsesség kezdete, az Úr félelme.” Zsolt 111:10, Péld.1:7, Jób 28:28. ISTENfélelem?

11 2. Miért van szükségünk Istenfélelemre?
Isten az igazságos bíró! „Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékát” 1 Kor 4,5 „Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon.” Mt 12,36 ISTENfélelem?

12 3. Mire jó az Istenfélelem?
Visszatart a bűntől „Aki tiszteli és féli az Örökkévalót, gyűlölje a gonoszt! A büszkeséget, a dicsekvést, a gonosz utat, a hazug beszédet mind gyűlölöm! 14 Nálam a bölcs tanács, és a helyes ítélet, enyém az értelem, az erő és a hatalom.” Példabeszédek 8:13 Aki az Urat féli, nem retteg semmitől „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.” Róma 8:31 Bére itt a földön a szív békéje és az öröm „Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében.” Zsoltárok 112:1 ISTENfélelem?

13 3. Mire jó az Istenfélelem?
Nyereség „De valóban nagy nyereség az Istenfélelem (euszebeia) megelégedéssel 1 Tim. 6:6 Mindenre hasznos 1 Tim. 4:8 „Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de az istenfélelem mindenre hasznos, mert megvan benne a JELENVALÓ és a JÖVENDŐ élet ígérete.” ISTENfélelem?

14 4. Miben áll az igazi Istenfélelem
Az „ euszebeia”, igazi istenfélelem, Jézus Krisztus hatalma által valósul meg. 2 Péter 1:3 Az „ euszebeia”, igazi istenfélelem, Krisztus ajándéka, mindazonáltal az embernek harcolnia kell érte. Gyakorolni kell magunkat az istenfélelemben „Azon igyekezz, hogy az istenfélelemben és az Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!” 1Tim 4,7b. Törekedni kell rá „11 Te azonban, Timóteus, Isten embere vagy! Tehát menekülj el és maradj távol ezektől a dolgoktól! (kísértések, ostoba vágyak, pénzimádat). Teljes erővel azon igyekezz, hogy Isten tetszése szerint élj, és őt szolgáld! Küzdj a hitért, az isteni szeretetért, a türelmes kitartásért és a szelídségért — hogy ezek uralkodjanak benned! 12  Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában!” 1Tim 6:11-12a ISTENfélelem?

15 5. Milyen ígéret van az Istenfélőknek?
Zsoltárok 128,1-4. „Mind boldog az, aki féli az Urat…” „Aki az Urat féli, annak a munkája áldott lesz...” „Az Istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az Ő szeretetében bíznak.“ Példabeszédek 14,26: „Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.“ „Aki az Urat féli, annak erős oltalma Ő és gyermekei is oltalmazva vannak.” Ezt találjuk a 27. versben: „Az Úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére.” ISTENfélelem?

16 5. Milyen ígéret van az Istenfélőknek?
Zsoltárok 34,8. versben ezt olvassuk: „Az Úr angyala őrt áll az Istenfélők mellett és megmenti őket.“ Zsoltárok 103,11 ; 17 „Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt.“ 17. vers: „De az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van.“ Malakiás 3, „Amikor erről beszélgettek egymás között, azok akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik Őt félik és megbecsülik nevét.” ISTENfélelem?

17 5. Milyen ígéret van az Istenfélőknek?
„28 Amikor az Örökkévaló ezt meghallotta, így szólt hozzám: „Hallottam, amit a nép mondott. Helyesen tették, hogy ezt mondták. 29 Bárcsak mindig megmaradna szívükben ez az istenfélelem! Bárcsak mindig így tisztelnének és félnének engem, és engedelmeskednének parancsaimnak! Akkor mindig jó dolguk lenne nekik is, utódaiknak is.” 5 Mózes 5:28 ISTENfélelem?

18


Letölteni ppt "az Istenfélőknek lesz jó dolguk.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések