Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi PhD Kurzus2013. november 4-15. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi PhD Kurzus2013. november 4-15. 1."— Előadás másolata:

1 Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi PhD Kurzus2013. november 4-15. 1

2 Gondolatok a XVII. és a XX. századból  „The non-human, on the other hand, are nothing but complex automata, with no souls, minds, or reason.” (A nem ember teremtmények, nem mások, mint komplex automaták, melyeknek nincs lelkük, gondolataik és értelmük.) Descartes (1596-1650)  „[Animals] can eat without pleasure, cry without pain, grow without knowing it; desire nothing, fear nothing, knowing nothing” (Az állatok élvezet nélkül esznek; fájdalom nélkül sírnak; nőnek, anélkül, hogy tudnának róla; nincsenek vágyaik; nem félnek semmitől és nem tudnak semmit.) Malebranche (1638-1715)  Peter Singer nézete szerint a humán és nem humán élőlények egyforma figyelmet érdemelnek, mindenkit megillett a maximális öröm és minimális fájdalom joga. Neki köszönhetően egyre több kutató elismerte, hogy az állatok éreznek fájdalmat és egyetértettek abban, hogy ez a fájdalom csökkenthető. (1975, Peter Singer: Animal liberation) 2

3 Miért van erre szükség? A 2010/63 Európai Uniós Irányelv Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény Állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) számú Korm. rendelet 35. § (2) A személyzetnek megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az alábbi tevékenységek bármelyikének végzését megelőzően: a) állat gondozása; b) állaton végzett kísérlet; c) kísérlet és projekt megtervezése; d) állat leölése. 20+20 óra és 60+20 óra 2015. január 1-től 3

4 Oktatási és képzési minimumkövetelmények a kísérlet és projekt megtervezéséhez Az állatokon végzett kísérletekhez: a) az állatkísérletek jogi szabályozása b) a kísérleti állat fogalma, tartásának körülményei, környezetgazdagítás, c) a kísérleti állatok bonctana, élettana, örökléstana, immungenetikája, viselkedés biológiája, d) a kísérleti állatok és állatházak higiénés fokozatai, az állatok egészségének védelme, e) életjelenségek megfigyelése, rögzítése, nyilvántartása, f) állatokkal való bánásmód és kezelési formák, g) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia A kísérlet és projekt megtervezéséhez: a) emberek és állatok kapcsolatának etikai vonatkozásai, az élet értéke, az állatok tudományos célra való felhasználása mellett és ellen szóló érvek, b) az állatkísérletek jogi szabályozása: engedélyezések menete, etikai vonatkozások, hazai és nemzetközi szervezetek, a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelménye, c) a kísérleti állat fogalma, tartásának körülményei, környezetgazdagítás, d) a kísérleti állatok bonctana, élettana, örökléstana, immungenetikája, viselkedés biológiája, e) a kísérleti állatok és állatházak higiénés fokozatai, az állatok egészségének védelme, f) életjelenségek megfigyelése, rögzítése, nyilvántartása, g) állatokkal való bánásmód és kezelési formák, h) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia, i) transzgenikus állatok, klónozás, genetikai módosításra vonatkozó ismeretek, j) állatkísérletek helyettesítése, ún. „alternatív” módszerek, k) kísérletek és projektek tervezése. 4

5 dátumidőpontelőadás címeelőadó november 4. (H) 13.00-13.45 (’45)Bevezető, a kurzus céljának bemutatása Wéber György Szabó Györgyi 13.45-14.30 (’45) Állatkísérletekről általában, tervezés, értékelés Bertók Lóránd 14.45-15.30 (’45)Kísérlettervezés, kivitelezésSzabó Györgyi 15.45-16.30 (’45)Anesztézia, eutanáziaHamar Péter november 5. (K) 13.00-14.30 (’90)Az állatvédelmi törvényekGertyán István 14.45-15.30 (’45) Az állatkísérletek körülményeivel szemben támasztott európai követelmények Bognár Gábor 15.45-16.30 (’45)3R – A helyettesítés lehetőségeiSomfai Zsuzsa november 6. (Sz) 13.00-14.30 (’90)Egér embrionális sejtvonalakGócza Elen 14.45-16.15 (’90) Laboratóriumi állatok genetikája és tenyésztése Balogh Zoltán november 7. (Cs) 13.00-14.30 (’90)Laborállatok fiziológiájaIvanics Tamás 14.45-15.30 (’45)Laborállatok funkcionális anatómiájaCsukás Domokos 15.45-16.30 (’45) Laborállatok mikrobiológiája, higiénés kategóriák Anderlik Piroska november 8. (P) 13.00-14.30 (’90)Laborállatok összehasonlító anatómiájaSótonyi Péter 14.45-16.15 (’90)SPF transzgenikus állatház üzemeltetéseBényei Balázs 5

6 dátumidőpontelőadás címeelőadó november 11. (H) 13.00-13.45 (’45)A higiénés status dokumentálásaErdélyi Károly 14.00-15.30 (’90)Laborállatok betegségeiErdélyi Károly november 12. (K) 13.00-13.45 (’45)BaromfikísérletekrőlNagy Nándor 14.00-14.45 (’45)Különleges laborállatokBalogh Zoltán 15.00-16.30 (’90)Laboratóriumi állatok takarmányozása Balogh Zoltán november 13. (Sz) 13.00-14.30 (’90) Korszerű transzgenikus állattechnológiai módszerek Erdélyi Ferenc 14.45-16.15 (’90)KlónozásDinnyés András november 14. (Cs) 13.00-13.45 (’45)Laborállatok viselkedési formáiTímár Júlia 14.00-14.45 (’45)Transzgenikus halak felhasználásaLele Zsolt 15.00-16.30 (’90)Alkalmazott Laborállat TudományNádudvari Imre péntek 15. (P)8.30-15.00 3 csoportra bontva: 8.30-10.45 11.00-13.15 13.30-15.45 Gyakorlati bemutatásSzabó Györgyi Csukás Domokos 6

7 Gyakorlati bemutatás és vizsga Gyakorlatok: Nov. 13. szerda ?: 9.00-11.15 Nov. 15. péntek: 8.30-10.45 11.00-13.15 13.30-15.45 Vizsga (teszt): Nov. 20. szerda: 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 Helyszín: Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Oktatóműtő (NET épület) 7

8 Irodalom Vizsgaanyag  Kállai László: Laborállat könyv  EÁB honlapjáról letölthető diasorok  Előadások anyaga Ajánlott  Boros M. Állatkísérletek az orvostudományban. Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Jegyzet, 2007.  Barta Z, Karsai I, Székely T. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 1995. 8

9 Az Egyetemi Állatkísérleti Bizottság honlapja  http://semmelweis-egyetem.hu/allatkiserleti-bizottsag/ 9

10 Állatkísérletekhez kapcsolódó szervezetek  Laborállat Tudományi Társaság (LTT)  Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) Alternatív:  European Society for Alternatives to Animal Testing (EUSAAT) 10

11 Orvosbiológiai kutatások A modell egy olyan állatfaj, amelyet alaposan tanulmányozva lehetőséget nyújt a biológiai jelenségeknek részleteinek megértéséhez, azzal az elvárással, hogy az adott modell fajban tett felfedezések más szervezetek működésének megértésére is lehetőséget nyújtanak. Különösen, amikor a modell fajokat széles körben alkalmazzuk, ahhoz, hogy megállapítsuk egy kezelés hatását humán betegségekben, abban az esetben, amikor az embereken történő kipróbálás kivitelezhetetlen és nem etikus. www.absoluteastronomy.com 11

12 Állatkísérletek engedélyezése Formanyomtatvány kitöltése – részletes, több oldalas benne: súlyossági kategóriák megjelölése Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság nyomtatványai www.nebih.hu Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság (MÁB) - a Semmelweis Egyetemen EÁB - jóváhagyása, támogatása Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) engedélye 12

13 MÁB – Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság, ÁTET – Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács A jogszabálytól a felhasználásig jogszabálytenyésztésszállítástartásfelhasználás állatorvos vagy szakértő, állatok jólétéért felelős személy, megfelelő képzettségű munkatársak: - az állatok gondozói -az állatokon kísérteket végzők - a kísérlet, illetve projekt tervezők - az állatok leöléséért felelős személyek Élelmiszerlánc -biztonsági és Állategész- ségügyi Igazgatóság engedélye MÁB előzetes elbírálása és a ÁTET döntése ? 13

14 Jogszabály EU-s Irányelveknek megfelelően Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény Állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) számú Korm. rendelet 14

15 A 2010/63/EU Irányelv  2010. szeptember 22. - a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről. A rendelkezések 2013 január 1-én lépnek életbe.  Legfontosabb gondolatok: - állatok felhasználásának csökkentése - új állat csoportok is védelem alá kerülnek: (önállóan táplálkozó lárvaalakok, emlősmagzatok fejlődésük utolsó harmadában, lábasfejűek) - szervek, szövetek közös felhasználása - ismételt felhasználás - Primates felhasználás 15

16 40/2013 (II.14.) Kormányrendelet 16 Az állatoknak okozott fájdalom, szenvedés, kín és maradandó egészségkárosodás csökkentése, csillapítása Reduction Refinement Replacement A kísérletek súlyossági kategóriákba történő besorolása Oktatás!

17 Tenyésztés, tartás Állatház típusai Ketrecek Egyéb eszközök Higiénia – állatok, személyzet, hulladék Ellátás Genetikai módosítások 17

18 Szállítás Megfelelő szállítóeszköz/doboz alkalmazása: megvédi az állatot, megakadályozza a szökést légcsere tisztítható, fertőtleníthető szilárd aljzat alomanyag ellátás Élő állat jelölés 18

19 Felhasználás 1.Védelem – megpróbál védekezni, elhúzódni, harapni 2.Hang – visít, amikor hozzáérünk, erőltetjük a fájdalmas területet 3.Nyugtalanság – lefekszik-felkel, súly ingadozás, járkálás 4.Izzadás – bizonyos fajoknál 5.„Elfekvés” – szokatlanul hosszú időre 6.Depresszió – vonakodva mozog, nehezen emelkedik 7.Abnormális kinézet – púposított hát, fej le, felhúzott has, arc torzulás 8.„önsérülés” – nyalogatás, harapdálás, karmolás Analgesia Anesthesia Szedálás Trankvillánsok 19 A fájdalom jelei és csökkentésének lehetőségei: Etikai, jogi, és állatjóléti szempontok figyelembevétele.

20 Állat jólét A kísérletben résztvevők egészsége és biztonsága Megfelelő tartási körülmények és kezelés Megbízható kísérleti adatok, megfelelő minőségű oktatási és teszt eredmények 20

21 Megfelelő körülmények megteremtése I. Az állatok jóléte Tágabb környezet hőmérséklet, páratartalom fény-sötét ciklus szellőztetés zaj Szűkebb élőhely megfelelő „lakóhely” élelem és ivóvíz szociális kapcsolatteremtés lehetősége környezetgazdagítás alom Közvetlen jelölés kártevők 21

22 Megfelelő körülmények megteremtése II. A kísérletben résztvevők egészsége és biztonsága A létesítmény Oktatás Adminisztráció Foglalkozás egészségügy Védőfelszerelések Kockázat felmérés fizikai kockázat kémiai kockázat allergiás reakció fertőző betegségek 22

23 Az állat kísérlet utáni sorsa  Újrafelhasználás E vagy M E, M vagy érzéstelenítéses-túlaltatásos  Szabadon engedés  Eutanázia 23

24 Dia lógus 8 Cin Óber 24


Letölteni ppt "Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi PhD Kurzus2013. november 4-15. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések