Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi"— Előadás másolata:

1 Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi
PhD Kurzus november 4-15.

2 Gondolatok a XVII. és a XX. századból
„The non-human, on the other hand, are nothing but complex automata, with no souls, minds, or reason.” (A nem ember teremtmények, nem mások, mint komplex automaták, melyeknek nincs lelkük, gondolataik és értelmük.) Descartes ( ) „[Animals] can eat without pleasure, cry without pain, grow without knowing it; desire nothing, fear nothing, knowing nothing” (Az állatok élvezet nélkül esznek; fájdalom nélkül sírnak; nőnek, anélkül, hogy tudnának róla; nincsenek vágyaik; nem félnek semmitől és nem tudnak semmit.) Malebranche ( ) Peter Singer nézete szerint a humán és nem humán élőlények egyforma figyelmet érdemelnek, mindenkit megillett a maximális öröm és minimális fájdalom joga. Neki köszönhetően egyre több kutató elismerte, hogy az állatok éreznek fájdalmat és egyetértettek abban, hogy ez a fájdalom csökkenthető. (1975, Peter Singer: Animal liberation)

3 Miért van erre szükség? A 2010/63 Európai Uniós Irányelv Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény Állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) számú Korm. rendelet 35. § (2) A személyzetnek megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az alábbi tevékenységek bármelyikének végzését megelőzően: a) állat gondozása; b) állaton végzett kísérlet; c) kísérlet és projekt megtervezése; d) állat leölése óra és óra január 1-től

4 Oktatási és képzési minimumkövetelmények a kísérlet és projekt megtervezéséhez
Az állatokon végzett kísérletekhez: a) az állatkísérletek jogi szabályozása b) a kísérleti állat fogalma, tartásának körülményei, környezetgazdagítás, c) a kísérleti állatok bonctana, élettana, örökléstana, immungenetikája, viselkedés biológiája, d) a kísérleti állatok és állatházak higiénés fokozatai, az állatok egészségének védelme, e) életjelenségek megfigyelése, rögzítése, nyilvántartása, f) állatokkal való bánásmód és kezelési formák, g) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia A kísérlet és projekt megtervezéséhez: a) emberek és állatok kapcsolatának etikai vonatkozásai, az élet értéke, az állatok tudományos célra való felhasználása mellett és ellen szóló érvek, b) az állatkísérletek jogi szabályozása: engedélyezések menete, etikai vonatkozások, hazai és nemzetközi szervezetek, a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelménye, c) a kísérleti állat fogalma, tartásának körülményei, környezetgazdagítás, d) a kísérleti állatok bonctana, élettana, örökléstana, immungenetikája, viselkedés biológiája, e) a kísérleti állatok és állatházak higiénés fokozatai, az állatok egészségének védelme, f) életjelenségek megfigyelése, rögzítése, nyilvántartása, g) állatokkal való bánásmód és kezelési formák, h) fájdalomcsillapítás, altatás, kíméletes végpontok, eutanázia, i) transzgenikus állatok, klónozás, genetikai módosításra vonatkozó ismeretek, j) állatkísérletek helyettesítése, ún. „alternatív” módszerek, k) kísérletek és projektek tervezése.

5 Bevezető, a kurzus céljának bemutatása Wéber György Szabó Györgyi
dátum időpont előadás címe előadó november 4. (H) (’45) Bevezető, a kurzus céljának bemutatása Wéber György Szabó Györgyi (’45) Állatkísérletekről általában, tervezés, értékelés Bertók Lóránd (’45) Kísérlettervezés, kivitelezés (’45) Anesztézia, eutanázia Hamar Péter november 5. (K) (’90) Az állatvédelmi törvények Gertyán István Az állatkísérletek körülményeivel szemben támasztott európai követelmények Bognár Gábor 3R – A helyettesítés lehetőségei Somfai Zsuzsa november 6. (Sz) Egér embrionális sejtvonalak Gócza Elen (’90) Laboratóriumi állatok genetikája és tenyésztése Balogh Zoltán november 7. (Cs) Laborállatok fiziológiája Ivanics Tamás Laborállatok funkcionális anatómiája Csukás Domokos Laborállatok mikrobiológiája, higiénés kategóriák Anderlik Piroska november 8. (P) Laborállatok összehasonlító anatómiája Sótonyi Péter SPF transzgenikus állatház üzemeltetése Bényei Balázs

6 A higiénés status dokumentálása Erdélyi Károly 14.00-15.30 (’90)
dátum időpont előadás címe előadó november 11. (H) (’45) A higiénés status dokumentálása Erdélyi Károly (’90) Laborállatok betegségei november 12. (K) Baromfikísérletekről Nagy Nándor (’45) Különleges laborállatok Balogh Zoltán (’90) Laboratóriumi állatok takarmányozása november 13. (Sz) (’90) Korszerű transzgenikus állattechnológiai módszerek Erdélyi Ferenc (’90) Klónozás Dinnyés András november 14. (Cs) Laborállatok viselkedési formái Tímár Júlia Transzgenikus halak felhasználása Lele Zsolt Alkalmazott Laborállat Tudomány Nádudvari Imre péntek 15. (P) 3 csoportra bontva: Gyakorlati bemutatás Szabó Györgyi Csukás Domokos

7 Gyakorlati bemutatás és vizsga
Gyakorlatok: Nov. 13. szerda ?: Nov. 15. péntek: Vizsga (teszt): Nov. 20. szerda: Helyszín: Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Oktatóműtő (NET épület)

8 Irodalom Vizsgaanyag Kállai László: Laborállat könyv
EÁB honlapjáról letölthető diasorok Előadások anyaga Ajánlott Boros M. Állatkísérletek az orvostudományban. Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Jegyzet, 2007. Barta Z, Karsai I, Székely T. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 1995.

9 Az Egyetemi Állatkísérleti Bizottság honlapja

10 Állatkísérletekhez kapcsolódó szervezetek
Laborállat Tudományi Társaság (LTT) Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) Alternatív: European Society for Alternatives to Animal Testing (EUSAAT)

11 Orvosbiológiai kutatások
A modell egy olyan állatfaj, amelyet alaposan tanulmányozva lehetőséget nyújt a biológiai jelenségeknek részleteinek megértéséhez, azzal az elvárással, hogy az adott modell fajban tett felfedezések más szervezetek működésének megértésére is lehetőséget nyújtanak. Különösen, amikor a modell fajokat széles körben alkalmazzuk, ahhoz, hogy megállapítsuk egy kezelés hatását humán betegségekben, abban az esetben, amikor az embereken történő kipróbálás kivitelezhetetlen és nem etikus.

12 Állatkísérletek engedélyezése
Formanyomtatvány kitöltése – részletes, több oldalas benne: súlyossági kategóriák megjelölése Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság nyomtatványai Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság (MÁB) - a Semmelweis Egyetemen EÁB - jóváhagyása, támogatása Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) engedélye

13 ? A jogszabálytól a felhasználásig jogszabály tenyésztés szállítás
tartás felhasználás állatorvos vagy szakértő, állatok jólétéért felelős személy, megfelelő képzettségű munkatársak: az állatok gondozói az állatokon kísérteket végzők a kísérlet, illetve projekt tervezők az állatok leöléséért felelős személyek Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-ségügyi Igazgatóság engedélye MÁB előzetes elbírálása és a ÁTET döntése ? MÁB – Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság, ÁTET – Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács

14 Jogszabály EU-s Irányelveknek megfelelően
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény Állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) számú Korm. rendelet

15 A 2010/63/EU Irányelv 2010. szeptember a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről. A rendelkezések 2013 január 1-én lépnek életbe. Legfontosabb gondolatok: állatok felhasználásának csökkentése új állat csoportok is védelem alá kerülnek: (önállóan táplálkozó lárvaalakok, emlősmagzatok fejlődésük utolsó harmadában, lábasfejűek) szervek, szövetek közös felhasználása ismételt felhasználás Primates felhasználás Természetesen a rendeletek, szabályzások folyamatos felülvizsgálatra kerülnek mind Egy-egy nagyobb közösség pl. EU, mind országos és helyi szinten és folyamatosan módosítják. Mivel az 1986-os irányelveket egyes országok más-más szinten építették be a saját törvénykezési rendeleteikbe – volt, ahol szigorúan vették, magas szintű védelmet biztosítottak a kísérleti állatoknak, máshol csak a minimum követelményeket vették figyelembe, ezért az EU országai között is jelentős egyenlőtlenségek alakultak ki. Emiatt és a több évtizedes tapasztalatok alapján szükség volt egy részletesebb, átláthatóbb és szigorúbb szabályozásra. A legutóbbi irányelvet az Európai Parlament és Tanács 2010-ben fogadta el és 2013 január 1-től lép életbe. Néhány fontos gondolatot emeltem csak ki belőle: Természetesen a felhasznált állatok számának csökkentése folyamatos célkitűzés maradt. Új állatcsoportok is védelem alá kerültek, mivel fájdalom, félelemérzetük jelentős. Megkönnyítik azokat a programokat, melyek a leölt állatok szerveinek, szöveteinek közös felhasználását célozzák. Bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetőség van a kísérleti állatok újrafelhasználására is. Korábban – 1876 Anglia 1985. USA – állatkísérletek regisztrálása, min. követelmények betartása (macska, kutya, nyúl, rágcsáló, főemlős) 1986. Európai Tanács

16 40/2013 (II.14.) Kormányrendelet
Reduction Refinement Replacement Az állatoknak okozott fájdalom, szenvedés, kín és maradandó egészségkárosodás csökkentése, csillapítása A kísérletek súlyossági kategóriákba történő besorolása Oktatás!

17 Tenyésztés, tartás Állatház típusai Ketrecek Egyéb eszközök
Higiénia – állatok, személyzet, hulladék Ellátás Genetikai módosítások

18 Szállítás Megfelelő szállítóeszköz/doboz alkalmazása:
megvédi az állatot, megakadályozza a szökést légcsere tisztítható, fertőtleníthető szilárd aljzat alomanyag ellátás Élő állat jelölés

19 Felhasználás Etikai, jogi, és állatjóléti szempontok figyelembevétele.
A fájdalom jelei és csökkentésének lehetőségei: Védelem – megpróbál védekezni, elhúzódni, harapni Hang – visít, amikor hozzáérünk, erőltetjük a fájdalmas területet Nyugtalanság – lefekszik-felkel, súly ingadozás, járkálás Izzadás – bizonyos fajoknál „Elfekvés” – szokatlanul hosszú időre Depresszió – vonakodva mozog, nehezen emelkedik Abnormális kinézet – púposított hát, fej le, felhúzott has, arc torzulás „önsérülés” – nyalogatás, harapdálás, karmolás Analgesia Anesthesia Szedálás Trankvillánsok

20 A kísérletben résztvevők egészsége és biztonsága
Állat jólét A kísérletben résztvevők egészsége és biztonsága Megfelelő tartási körülmények és kezelés Megbízható kísérleti adatok, megfelelő minőségű oktatási és teszt eredmények

21 Megfelelő körülmények megteremtése I. Az állatok jóléte
Tágabb környezet hőmérséklet, páratartalom fény-sötét ciklus szellőztetés zaj Szűkebb élőhely megfelelő „lakóhely” élelem és ivóvíz szociális kapcsolatteremtés lehetősége környezetgazdagítás alom Közvetlen jelölés kártevők

22 Megfelelő körülmények megteremtése
II. A kísérletben résztvevők egészsége és biztonsága A létesítmény Oktatás Adminisztráció Foglalkozás egészségügy Védőfelszerelések Kockázat felmérés fizikai kockázat kémiai kockázat allergiás reakció fertőző betegségek

23 Az állat kísérlet utáni sorsa
Újrafelhasználás E vagy M E, M vagy érzéstelenítéses-túlaltatásos Szabadon engedés Eutanázia

24 Dia lógus 8 Óber Cin


Letölteni ppt "Kísérleti állatok – állatkísérletek Szabó Györgyi"

Hasonló előadás


Google Hirdetések