Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégia-alkotó workshop szeptember 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégia-alkotó workshop szeptember 15."— Előadás másolata:

1 Stratégia-alkotó workshop 2010. szeptember 15.
Műhelymunka Stratégia-alkotó workshop 2010. szeptember 15.

2 Stratégiai tervezés –miért?
Fő foglalkoztatás-fejlesztési célok meghatározása kistérségi szinten Kulcsszereplők motiválása, bevonása Annak eldöntése, hogy mely célokat kell most megoldani, melyeket később (priorizálás) Erőforrás-koordináció minél konfliktus-mentesebben – konszenzusra törekvés Azon feltételek meghatározása amik a célok eléréséhez szükségesek A kistérségi szereplők által tett lépések egy irányba mutassanak

3 Stratégia-alkotás lépései
Helyzet meghatározása-hol tartunk most? Célmeghatározás – hova szeretnénk eljutni? Programok megfogalmazása-hogyan érjük el céljainkat? Értékelés, ellenőrzés, visszacsatolás – jó úton járunk?

4 Tematika – célmeghatározás és projekttervezés
Stratégiai célterületek véglegesítése A foglalkoztatás helyi gátjai alapján – konkrét célok és célcsoportok priorizálása Sikerkritériumok megfogalmazása Jövőkép közös megfogalmazása 3. Projektgenerálás Projekt-ötletelés…ez a munka folytatódik novembertől

5 Stratégiai célrendszer meghatározása
átfogó stratégiai cél célterületek konkrét célok sikerkritériumok nem célok, határok korlátok, előfeltételek, feltételezések, kapcsolódó területek, projektek

6 Stratégiai célrendszer felépítése

7 Foglalkoztatási partnerség átfogó startégiai célja
Munkanélküliség csökkentése, foglalkoztatottsági szint növelése Munkaerőpiaci aktivitás növelése Munkaerőpiaci esélyegyenlőség biztosítása …?

8 Konkrét célok sajátosságai
Konkrétak: mit/mit nem/kiknek/milyen eredménnyel Mérhetőek – sikerkritériumok! Ütemezettek – egyes programok sorrendje meghatározott, időbeni megvalósulás tervezése

9 Sikerkritériumok Az eredményt, a cél elérését mérhetővé, viszonyíthatóvá tévő adatok és tények. A konkrét célok mindegyikére minimum egy konkrét, egyértelműen mérhető értéket vagy viszonyítást adnak. Nem tartalmaznak többet, mint ami a célban megfogalmazódott.

10 Helyzetfeltárás során meghatározott, partnerek által reálisnak minősített célterületek és konkrét célok

11 1. Hatékony hálózatos együttműködés, partnerség
Kistérségi munkaerő-piaci adatbázis és monitoring rendszer munkaerőigények kezelése, együttműködés a partnerekkel (KDRMK) kistérségi hatékony kommunikáció a munkaerőpiac aktualitásairól aktuális kistérségi munkaerő piaci helyzetkép, elemzés megléte tényalapú munkaerő-piaci tudásbázis/adatbázis létrehozása munkáltatók segítése aktuális információkkal, szolgáltatásokkal Partnerség működtetése kistérségi szereplők megismerése, kapcsolatok kialakítása, együttműködés elindítása paktumtagok működéséhez kapcsolódási pontok találása, új utak feltérképezése az együttműködésben Partnerségi csoportok rendszeres kommunikációja foglalkoztatási feszültségek kezelésében való közreműködés (KDRMK) idegenforgalomban érdekeltek összefogása; önkormányzatok és turisztikai szolgáltatók érdekegyeztetése Közös projektek és pályázati lehetőségek közös megvalósítása helyi termékek támogatása, kölcsönös preferálása, piacra juttatása ajkai és vidéki turizmus összehangolása Paktum szolgáltatások beindítása Projektgenerálás Pályázatírás Információs pontok Egyéb szolgáltatások (kommunikáció, adatbázisok karbantartása stb)

12 Mezőgazdasági és kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások fp növelése:
2. Mezőgazdasági, feldolgozóipari, turisztikai és ipari vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának növelése Mezőgazdasági és kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások fp növelése: helyi mezőgazdasági termékek feldolgozása és piacra juttatása alternatív növények -energia, gyógy- növények termesztése - a kedvezőtlen adottságú területek hasznosítása helyi termék-fejlesztés gyógy és fűszernövényekből Turisztikában érdekelt vállalkozások fp növelése kistérségi turisztikai szolgáltatók együttes piacra juttatása (közös marketing) Somló környéki turizmus fejlesztése (túraútvonalak, borturizmus) turisztikailag fontos rendezvények továbbfejlesztése Ipari vállalkozások, és mkkv-k fp növelése: a helyi foglalkoztatási stratégia járuljon hozzá a járműipari klaszter fő célkitűzéséhez, a versenyképesség növeléséhez innovációban való részvétel lehetősége a mikro- és kisvállalkozásoknak nagyvállalatok beszállítói hálózatába való bekapcsolódás lehetősége a helyi KKVknak ipari vállalkozások piacbővítése KDRMK Ajkai Kirendeltségének kezelésében lévő foglalkoztatáspolitikai eszközök helyi foglalkoztatási stratégiához illeszkedő felhasználása

13 3. Önkormányzatok foglalkoztatás terén betöltött szerepének/szolgáltató funkciójának növelése.
közfoglalkoztatás szervezése az egyéb szektorbeli igények figyelembevételével (pl. Somló rendbetétele) közvetítőként való fellépés a területén lévő munkavállalók és munkáltatók között munkahelyteremtésben való szerepvállalás Szociális gazdaságban közösségi vállalkozás-generálóként és megrendelőként való szerepvállalás Kommunikáció és együttműködés fejlesztése a helyi vállalkozókkal Önkormányzati képzési központ fejlesztése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása

14 4. Munkaerőpiaci igények és a képzés összhangjának megteremtése
Munkáltatók és iskolák közötti párbeszéd erősítése munkaerő piaci igények és szakképzés egyensúlyba hozása ipari üzemek szakember utánpótlás biztosítása mezőgazdasági foglalkoztatás növelése idegenforgalom foglalkoztatási nehézségeinek leküzdése (szakképzett munkaerő hiánya jellemző) Hiányszakmák képzésének indítása gyakorlati képzés fejlesztése szakmunkástanulók számára Szolgáltatások az iskoláskorú fiatalok és családtagjaik részére végzős diákok felvilágosítása a munkaerőpiacra kerülés előtt iskolából kikerülő emberek elhelyezése - szolgáltatásként kistérségre jellemző népi foglalkozások bemutatása a fiatalok számára motiválás a munkaerő-piac mindkét oldalán kommunikáció – folyamatos friss információk a térségi munkaerőpiac helyzetéről

15 megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci lehetőségeinek növelése
5. Munkahelyteremtés elsősorban a HH emberek számára, és munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése projektgenerálás, pályázatok elindítása, ezen keresztül munkahelyteremtés hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása - szociális szövetkezet vagy szociális földprogram elindítása alacsony képzettségűek képzése és foglalkoztatása szolgáltatás terén, pl.: kerékpárszerelő, kárpitos. roma foglalkoztatás elősegítése megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci lehetőségeinek növelése megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedését segítő képzések, kompetenciafejlesztések a piaci igényeknek megfelelően, a paktumtagok információi alapján pályázati lehetőségek kihasználása a paktumtagokkal együttműködve, melyek az MGM alapítvány foglalkoztatásban betöltött szerepét növeli (szolgáltatások terén) Paktumtagok segítségével korrekt kép kialakítása az MGM Alapítvány működési területéről, amely mutatja az előrelépés feladatait Vállalkozói igények felmérése, és ezek hasznosítása a felnőttképzés területén a megváltozott munkaképességűek elhelyezése érdekében Esélyegyenlőségi szempontok biztosítása a munkaerőpiacon

16 Csoportmunka Konkrét célok, cselekvési alternatívák kiegészítése
Sikerkritériumok meghatározása – konkrét célokhoz kapcsolódóan Célcsoportok meghatározása Időbeni megvalósulás, priorizálás

17 Jövőkép kialakítása A közösség tagjainak egyet kell érteni abban, hogy mik azok az értékek, célok, fejlesztési irányok, vágyott eredmények amelyekre a jövőt építik. Jövőben (10-15 év múlva) elérni kívánt állapot Bátor, és előre mutató megfogalmazások

18 Jövőkép elemei Közösségünk megőrizni kívánt értékei
Változtatások területei Eredmények Kistérség fejlesztések után kialakult helyzete

19 Példa – Phoenix Paktum „Egy olyan prosperáló, több lábon álló gazdasággal rendelkező, nyitott, együttműködő és esélyteremtő Keszthely-Hévízi kistérség alakul ki, amely kihasználja emberkincsében rejlő lehetőségeket, az embert értéknek tekintő helyi foglalkoztatáspolitikát, valamint foglalkoztatás-központú és a természeti környezettel harmóniára törekvő gazdaságpolitikát valósít meg. A foglalkoztatásban érintett helyi szereplők partnerségével több, minőségileg jobb, a munkaerőpiac igényeinek és a térségben élő, vagy munkát vállaló emberek készségeinek, képességeinek, tudásának megfelelő munkahelyeket hoz létre”

20 Projektgenerálás

21 A stratégiától a projektgenerálásig
A paktum három szinten működik: Saját szervezetének szolgáltatásait kialakítja Projekteket generál A paktum szereplői közvetlenül irányítanak projekteket, vagy részt vesznek ezekben A kiindulási pontunk: a helyzetfeltárás és a stratégia: valós igényekre kell, hogy építsünk, nem ad-hoc projekt ötletelés a cél! A legtöbb látható eredmény a projektgenerálásban van: de meddig a mi felelősségünk ez? A projektek kezdeményezése, definiálása még paktum koordinációs feladat, a tervezés már a projektgazda dolga

22 A szervezeti és a projektcélok kapcsolata

23 A projekt szakaszok céljai
Kezdeményezés A projekttel kapcsolatos igény azonosítása és megfogalmazása, megoldási lehetőségek vizsgálata. A projekt megalapítása. Definiálás, célok Zárás és értékelés A projekttel kapcsolatos pontos igények feltárása, a projekt céljainak és tartalmának meghatározása, idő és ráfordításkeretek becslése. A használatbavétellel kapcsolatos feladatok meghatározása. Erő-források visszaillesztése. Eredmények kiértékelése, tapasztalatok, tanulságok felmérése és rögzítése. Tájékoztatás a zárásról. Tervezés A projektszervezet és működésének kialakítása, a projekt folyamatának részletes megtervezése (tevékenységek, sorrend, időzítés, erőforrások, költségek, kockázatok, kommunikáció, minőség). Döntés a végrehajtás indításáról. Végrehajtás A projekt szakmai termékének létrehozása és átadása, a megvalósítási folyamat kézbentartása, a változások kezelése.

24 Projekt definiálása (fogalmak)
Szükséglet, igény Mit? Hogyan? Mivel? CÉL ESZKÖZ, TERMÉK FELADAT

25 Projektötletek priorizálása


Letölteni ppt "Stratégia-alkotó workshop szeptember 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések