Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lélek és amnézia Ernest Renan és a nemzet. Ernest Renan (1823-1892) Sokoldalú francia tudós, de els ő sorban vallástörténész, Forráskritikát és a filozófiát.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lélek és amnézia Ernest Renan és a nemzet. Ernest Renan (1823-1892) Sokoldalú francia tudós, de els ő sorban vallástörténész, Forráskritikát és a filozófiát."— Előadás másolata:

1 Lélek és amnézia Ernest Renan és a nemzet

2 Ernest Renan (1823-1892) Sokoldalú francia tudós, de els ő sorban vallástörténész, Forráskritikát és a filozófiát egyesítette életm ű vében, Párizsban papi szemináriumot látogatott, 1852-ben doktorált, 1862-ben College de France tanára, héber, káldeus és szír tanszék professzora, a názareti Jézust „páratlan férfiúnak” titulálta – skandallum, felfüggesztették állásából, 1883-tól a College de France vezet ő je, F ő bb m ű vei: A kereszténység eredetének története (1863-1882), Jézus élete (1864), Szellem és reform (1871) 1903-tól már köztéri szobrot kapott,

3 Mi a nemzet? (1882) A Római Birodalom, illetve Nagy Károly birodalmának felbomlása óta Nyugat- Európa nemezetekre bomlott, A nemzet meglehet ő sen új jelenség a történelemben, A Római Birodalom jóval közelebb áll, ahhoz, amit hazának nevezünk – jólétet teremtett, a háborúknak véget vetett,

4 Mi a nemzet? (1882) Az azt követ ő államok fúziói voltak a különböz ő népeknek, A germánok er ő szakossága volt az az önt ő forma, ami ránehezült a következ ő népekre, Az emberek köztikülönbségnek semmi szerepe nem volt az etnikumnak,

5 Mi a nemzet? (1882) „A felejtés, mi több a történelmi tévedés alapvet ő tényez ő egy nemzet kialakulásában, ezért, hogy a történelemtudomány fejl ő dése gyakorta veszedelmes a nemzetiségre nézve.” A Habsburg-ház nem olvasztotta össze a népeket, Szent István Birodalmában nem kerültek közelebb a népek, az oszmán törökök vallásilag osztották meg ő ket,

6 Mi a nemzet? (1882) „Egy nemzet lényege az, hogy minden egyén sok közös jeggyel rendelkezzék, és hogy mindenki sok mindent elfelejtsen.” A modern nemzet egyazon irányba konvergáló tények sora által létrehozott történelmi eredmény Hol egy uralkodó tette ezt meg, pl. Franciaország A tartományok közvetlen akarata, pl. Svájc, Németalföld, Általános szellem, pl. Itália, Németország,

7 Mi nem a nemzet 1. A faj, etnikum, Etnikai meggondolásoknak semmi szerepe nem volt a nemzet kialakulásában, A tiszta faj agyrém 2. A nyelv egyesülésre hív, de nem kényszerít, rá, 3. A vallás sem elégséges, 4. Az érdekazonosság sem az, a Zollverein nem haza, 5. A földrajz sem elegend ő,

8 Mi a nemzet? „A nemzet: lélek, szellemi alapelv. Ezt a lelket, ezt a szellemi principiumot két dolog alkotja, mely azonban voltaképpen egy. Az els ő a múltban gyökeredzik, a másik a jelenben. Az egyik: emlékeke gazdag örökségének birtoklása, a másik: jelenlegi egyezés, vágy arra, hogy közösen éljünk, annak szándéka, hogy a továbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul kapott örökséget.”

9 „az vagyunk, ami ti voltatok: az leszünk. Ami ti vagytok…” A nemzeti emlékekben a gyász becsesebb, mint a gy ő zelem, mert a kötelességekre figyelmeztet, közös er ő feszítésre ösztönöz,

10 A nemzet tehát egyetlen roppant szolidaritás, lényeges része az ő sök áldozata,a jöv ő ben mi fogunk meghozni. Feltételezi a múltat, de a jelen foglalata is folytatni kívánjuk a közös életet, „Egy nemzet léte mindennapos népszavazás, mint az egyén léte az élet folytonos igenlése..”

11 „Egészséges szellem ű és melegszív ű emberek hatalmas csoportja megalkotott egy erkölcsi tudatot – ezt nevezzük nemzetnek.” A nemzetek nem örökkévalóak – európai konföderáció lesz,

12 Ami még A francia forradalom adta Rennanak is az új határt, Közös akarat és tudatosan választott történelmi tradíciók (örökölt múlt), A szelekció, a felejtés épp oly fontos, mint az emlékezés, Mindennapos népszavazás a nemzeti lét, A rousseaui társadalmi szerz ő dés modellje – közakarat konstruálta közösség nála a nemzet,

13

14 Akit még … Ádám Péter: Még egyszer a renani nemzetfelfogásról. Holmi 678-685. o. Ernest Gellner: A nacionalizmus és a komplex társadalmak kohéziójának két formája. In: Eszmék a politikában. Szerkesztette: Brettner Zoltán – Deák Ágnes. Pécs, 1995. 188- 211. o. Ludassy Mária: Ernest Renan id ő szer ű sége. A nemzet mint akarat és szolidaritás. Holmi, 1994. 8. sz. 1175-1177.

15


Letölteni ppt "Lélek és amnézia Ernest Renan és a nemzet. Ernest Renan (1823-1892) Sokoldalú francia tudós, de els ő sorban vallástörténész, Forráskritikát és a filozófiát."

Hasonló előadás


Google Hirdetések