Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vallásosság szerepe a lelki egészség megőrzésében Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére- mi lehet a lelkészek szerepe?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vallásosság szerepe a lelki egészség megőrzésében Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére- mi lehet a lelkészek szerepe?"— Előadás másolata:

1 A vallásosság szerepe a lelki egészség megőrzésében Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére- mi lehet a lelkészek szerepe? Kopp Mária www.depressziostop.hu Miskolc, 2010.szeptember 18. www.depressziostop.hu

2 2010-ben indult a program Miskolcon, 18 hónapig tart Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok Magas öngyilkossági arányok Az ország gazdaságilag különösen érintett régiója Kitűnő, motivált szakemberek Kiemelkedő készség a bajba jutottak segítésére

3

4 A középkorú férfi halálozás és a depressziós tünetegyüttes megyei átlagértékei

5

6

7 A lelki egészségmegőrzés szekularizálódásának következményei a mai magyar társadalomban:

8 Kulturális „iatrogenezis” a modern társadalmakban: A hit, a vallás és az orvoslás évezredeken át igen szorosan összekapcsolódott, A hit, a vallás és az orvoslás évezredeken át igen szorosan összekapcsolódott, Részben ennek ellenhatásaként a mai orvoslásban a "világi dogma, világi hitvallás", a "secular credo" vált szinte kötelezővé, ami nem veszi figyelembe a spiritualitás és a kultúra alapvető szerepét az emberi "egész"- ség megőrzésében, Részben ennek ellenhatásaként a mai orvoslásban a "világi dogma, világi hitvallás", a "secular credo" vált szinte kötelezővé, ami nem veszi figyelembe a spiritualitás és a kultúra alapvető szerepét az emberi "egész"- ség megőrzésében, Épp a legfontosabb erőforrástól fosztja meg a betegeket, a szenvedőket. Épp a legfontosabb erőforrástól fosztja meg a betegeket, a szenvedőket.

9 A vallásellenesség hatása a poszt- kommunista társadalomban: Nagyon súlyos vallásüldözés- ezt máig sem vallják be, pl egyetemi felvételinél súlyos negatív diszkrimináció, Nagyon súlyos vallásüldözés- ezt máig sem vallják be, pl egyetemi felvételinél súlyos negatív diszkrimináció, Vallásos emberek tömegeinek meghurcolása, bebörtönzése, Vallásos emberek tömegeinek meghurcolása, bebörtönzése, DE:komoly földalatti vallási közösségek, kiscsoportok, ellenállás DE:komoly földalatti vallási közösségek, kiscsoportok, ellenállás

10 Kultúra, spiritualitás és egészség A WHO egészség definiciója ma már magában foglalja a spirituális egészség dimenzióját, A WHO egészség definiciója ma már magában foglalja a spirituális egészség dimenzióját, A spiritualitás, hit és vallásosság jelentőségének vissza kell térnie az egészséggel kapcsolatos gondolkozásba, de nem egyszerűen, mint egy „új gyógymódnak”, A spiritualitás, hit és vallásosság jelentőségének vissza kell térnie az egészséggel kapcsolatos gondolkozásba, de nem egyszerűen, mint egy „új gyógymódnak”, Hanem mint egy olyan holisztikus szemlélet részének, ami az embert teljes kulturális és spirituális teljességében vizsgálja, és nem mint egyszerű biológiai objektumot, Hanem mint egy olyan holisztikus szemlélet részének, ami az embert teljes kulturális és spirituális teljességében vizsgálja, és nem mint egyszerű biológiai objektumot, Ennek a szemléletnek a hiánya kiszolgáltatja az orvoslást a gyógyszeriparnak és más üzleti érdekeknek. Ennek a szemléletnek a hiánya kiszolgáltatja az orvoslást a gyógyszeriparnak és más üzleti érdekeknek.

11 Maslow szükséglethierarchiája Az önmegvalósítás szükséglete Az elismerés iránti szükséglet (önbecsülés, elismerés, status) Szociális szükségletek (valahová tartozás, szeretet) A biztonság iránti szükséglet (biztonság, védelem) Fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság)

12 Victor Frankl (1905-1997) alapvető emberi szükségletek – amelyekben az emberi lélek leginkább magára ismer – az élet értelmének keresése és a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi döntés. alapvető emberi szükségletek – amelyekben az emberi lélek leginkább magára ismer – az élet értelmének keresése és a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi döntés. A pszichoanalízissel és a biológiai determinizmus híveivel szemben Frankl azt állítja, hogy a lélek szabadsága, önálló létezése elsősorban az erkölcsi döntésekben nyilvánul meg. A pszichoanalízissel és a biológiai determinizmus híveivel szemben Frankl azt állítja, hogy a lélek szabadsága, önálló létezése elsősorban az erkölcsi döntésekben nyilvánul meg. A lélek szabadsága, erkölcsi önállósága éppen a szélsőséges léthelyzetekben, krízisekben, súlyos betegségben, haldoklásban mutatkozik meg leginkább, A lélek szabadsága, erkölcsi önállósága éppen a szélsőséges léthelyzetekben, krízisekben, súlyos betegségben, haldoklásban mutatkozik meg leginkább, A lelkészi hivatás lényegéhez tartozik ezeknek az élethelyzeteknek az átélése, segítése. A lelkészi hivatás lényegéhez tartozik ezeknek az élethelyzeteknek az átélése, segítése.

13 Az emberi szükségletek szintjei: Frankl a második világháború idején három évig volt különböző koncentrációs táborokban Frankl a második világháború idején három évig volt különböző koncentrációs táborokban Freud és Maslow szükséglet elmélete szerint az alapvető szükségletek – például az éhség – elmossák az egyéni különbségeket, Freud és Maslow szükséglet elmélete szerint az alapvető szükségletek – például az éhség – elmossák az egyéni különbségeket, Frankl saját tapasztalatai alapján az állítja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: Frankl saját tapasztalatai alapján az állítja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: „A koncentrációs táborokban éppen hogy különbözőek lettek az emberek. A disznók itt lelepleződtek. De a szentek is. Épp az éhség leplezte le őket.” (Frankl 1996) „A koncentrációs táborokban éppen hogy különbözőek lettek az emberek. A disznók itt lelepleződtek. De a szentek is. Épp az éhség leplezte le őket.” (Frankl 1996)

14 Az élet értelmének keresése és a vallásosság, spiritualitás Frankl szerint az emberi szükségletek legmagasabb szintje az élet értelmének keresése Frankl szerint az emberi szükségletek legmagasabb szintje az élet értelmének keresése Nem azonos a vallásossággal, de a két fogalom nagyon erősen átfedi egymást Nem azonos a vallásossággal, de a két fogalom nagyon erősen átfedi egymást Vannak vallásos emberek, akik nem hisznek az élet értelmében (formális vallásosság) Vannak vallásos emberek, akik nem hisznek az élet értelmében (formális vallásosság) És nem vallásos emberek, akik erősen hisznek az élet értelmében (a maguk módján hívők) És nem vallásos emberek, akik erősen hisznek az élet értelmében (a maguk módján hívők)

15 Hungarostudy felmérések 198821.000 személy 198821.000 személy 199512.600 személy 199512.600 személy 200212.600 személy 200212.600 személy 2006 követéses vizsgálat kb 5000 személy 2006 követéses vizsgálat kb 5000 személy célja: a testi és lelki egészségi állapot szociális, kulturális, pszichológiai, életmód hátterének elemzése célja: a testi és lelki egészségi állapot szociális, kulturális, pszichológiai, életmód hátterének elemzése

16 Vallásosság a magyar népesség körében 1995-ben 31% mondta magát nem hivőnek, 19 % nem gyakorolja vallását, 18% a maga módján, 16% egyházában ritkán, 16% rendszeresen egyházában. 2002-ben 25% mondta magát nem hívőnek, 18 % nem gyakorolja vallását, 27 % a maga módján, 17 % ritkán egyházában, 13 % rendszeresen egyházában

17 Vallásosság a magyar népesség körében

18 Mennyire fontos életükben a vallás (spiritualitás) (2002) 35 % - egyáltalán nem fontos 35 % - egyáltalán nem fontos 39 % - kissé fontos 39 % - kissé fontos 20 % - nagyon fontos 20 % - nagyon fontos 6 % - minden cselekedetüket befolyásolja 6 % - minden cselekedetüket befolyásolja

19 Nem hívők aránya (2002)

20 Nemek közti megoszlás NőkFérfiak Nem hívő 21%31% Egyházban gyakorolja35%25%

21 Nemek közti megoszlás NőkFérfiak Nem fontos a vallás27%44% Nagyon fontos a vallás33%17%

22 Vallásgyakorlás megyei aránya:

23

24

25 A WHO jólléti kérdőív különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 12 115 F: 13,785 Átlag: 7,7)

26 A Beck Depresszió Skála különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 881 F: 13,112 Átlag: 7,9)

27 Az ellenségesség különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 359 F: 10,728 Átlag: 3,7)

28 A kooperativitás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 682 F: 13,513 Átlag: 14,4)

29 Evés, ivás nehéz helyzetben, mint megbirkózás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 330 F: 25,971 Átlag: 0,6)

30 2001-ben betegség miatt kiesett napok különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: 11 168 F: 9,513 Átlag: 20,1)

31 A tolerancia különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem és életkor szerint (Sig 0,018 n: 11 849 F: 3,364 Átlag: 2,33)

32 A vallásgyakorlás hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) : Élet értelmébe vetett hit erősebb, Élet értelmébe vetett hit erősebb, Boldogabbak, elégedettebbek a fiatalok Boldogabbak, elégedettebbek a fiatalok Magasabb kooperativitás, Magasabb kooperativitás, Adaptívabb megbirkózási módok, Adaptívabb megbirkózási módok, Alacsonyabb bizalmatlanág, Alacsonyabb bizalmatlanág, Magasabb társas támogatás, Magasabb társas támogatás, Kevesebb dohányzás, Kevesebb dohányzás, Alacsonyabb depresszió, Alacsonyabb depresszió, Jobb életminőség (WHO), Jobb életminőség (WHO), Jobb munkaképesség, Jobb munkaképesség, Kevesebb betegnap Kevesebb betegnap

33 A vallás fontosságának hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) : Erősebb élet értelmébe vetett hit, Erősebb élet értelmébe vetett hit, Boldogabbak a fiatalok Boldogabbak a fiatalok Magasabb tolerancia, Magasabb tolerancia, Magasabb kooperativitás, Magasabb kooperativitás, Adaptívabb megbirkózási készségek, Adaptívabb megbirkózási készségek, Kevesebb dohányzás és alkoholfogyasztás, Kevesebb dohányzás és alkoholfogyasztás, Erősebb társas háló Erősebb társas háló

34 A vallás fontosságával kapcsolatos paradox jelenség (kor,nem és iskolázottság szerinti korrekció után): Közöttük magasabb volt a depresszió és a munkaképtelenség aránya Közöttük magasabb volt a depresszió és a munkaképtelenség aránya A krónikus betegek között fokozódik a vallás fontosságának érzete! A krónikus betegek között fokozódik a vallás fontosságának érzete! A lelkészeknek tehát különlegesen fontos szerepük van a krónikus beteg, gyászoló, krízisbe kerülő híveik lelki segítésében, illetve ezeknek a lelki kríziseknek a megelőzésében! A lelkészeknek tehát különlegesen fontos szerepük van a krónikus beteg, gyászoló, krízisbe kerülő híveik lelki segítésében, illetve ezeknek a lelki kríziseknek a megelőzésében!

35 Miért van erre szükség? A WHO vizsgálatai alapján a 15-től 44 éves korosztályban a depressziós megbetegedések járulnak hozzá legnagyobb mértékben a betegségek és halálozás okozta évveszteséghez. 2020-ra a depresszió lesz a világon a második leggyakoribb tartós munkaképesség-csökkenést okozó megbetegedés (a szív- és érrendszeri betegségek után). Folytonosság a biológiai eredetű depresszió és a környezeti hatásokra kialakuló depressziós tünetegyüttes között, mindkettőnek ugyanolyan súlyos következményei vannak A gazdasági válság következtében igen sokan kerülnek súlyos krízishelyzetbe Ma Magyarországon a lelki egészségvédő és megelőző hálózat gyakorlatilag nem működik, a még működő központok bezárása – csak annak jut kezelés, aki megfizeti. Mental Health: New understanding, new hope, The World Health Report 2001, WHO, Geneva, Kopp MS (Advisory Group member, Central- Eastern-European representative)

36 2002: A népesség 7,6%-a szenved súlyos depressziós tünetektől, 2002: A népesség 7,6%-a szenved súlyos depressziós tünetektől, 13,4 % tekinthető depressziós betegnek. 13,4 % tekinthető depressziós betegnek. A 2006-os utankövetes szerint 17 %, A 2006-os utankövetes szerint 17 %, közel minden harmadik embernek vannak az életminőséget rontó depressziós tünetei közel minden harmadik embernek vannak az életminőséget rontó depressziós tünetei

37

38 A depressziós tünetegyüttes változása a Hungarostudy 2006 követéses mintában: 2002-ben 13.5 % volt a kezelésre szoruló depresszió (BDI 18 felett) aránya, 2002-ben 13.5 % volt a kezelésre szoruló depresszió (BDI 18 felett) aránya, mind a teljes népességet képviselő mintában, mind azok között, akik beleegyeztek az utánkövetésbe, mind a teljes népességet képviselő mintában, mind azok között, akik beleegyeztek az utánkövetésbe, 2006-ra ez az arány 17 %-ra, 3.5 %-kal emelkedett. 2006-ra ez az arány 17 %-ra, 3.5 %-kal emelkedett. Az életkor legfeljebb 1 %-ot magyaráz Az életkor legfeljebb 1 %-ot magyaráz A férfiak között 2002-ben 12 % volt a közepesen súlyos és súlyos depressziósok aránya, ez az arány 2006-ban, ugyanazok között a férfiak között, 14 %-ra emelkedett, A férfiak között 2002-ben 12 % volt a közepesen súlyos és súlyos depressziósok aránya, ez az arány 2006-ban, ugyanazok között a férfiak között, 14 %-ra emelkedett, a nők esetében ez az arány 2002-ben 15 % volt, 2006- ban 19 %. a nők esetében ez az arány 2002-ben 15 % volt, 2006- ban 19 %.

39 Beck Depresszió kérdőív (BDI) rövidített változata (Kopp és mtsai,1995) A Beck Depresszió Skála legalkalmasabb a depressziós tünetegyüttes lakossági szűrésére, és ez a mérőeszköz legalkalmasabb a depresszió, mint szomatikus kockázati tényező mérésére is. (Lasa et al, 2000, Musselman et al, 1998, Glassman, Shapiro,1998) A Beck Depresszió Skála legalkalmasabb a depressziós tünetegyüttes lakossági szűrésére, és ez a mérőeszköz legalkalmasabb a depresszió, mint szomatikus kockázati tényező mérésére is. (Lasa et al, 2000, Musselman et al, 1998, Glassman, Shapiro,1998) A depressziós tünetegyüttes összetevői: A depressziós tünetegyüttes összetevői: szociális visszahúzódás, szociális visszahúzódás, döntésképtelenség, döntésképtelenség, alvászavar, különösen hajnali felébredés, negatív gondolatok alvászavar, különösen hajnali felébredés, negatív gondolatok fáradékonyság, fáradékonyság, túlzott aggódás testi tünetek miatt, túlzott aggódás testi tünetek miatt, munkaképtelenség, munkaképtelenség, pesszimizmus, pesszimizmus, örömképesség hiánya, örömképesség hiánya, önvádlás. önvádlás.

40 Rövidített Beck kérdőív a depressziós tünetek felmérésére 1. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt. 2. Semmiben sem tudok dönteni többé. 3. Több órával korábban ébredek, mint szoktam és nem tudok újra elaludni. 4. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak. 5. Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt, hogy másra nem tudok gondolni. 6. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni. 7. Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen és a helyzetem nem fog változni. 8. Mindennel elégedetlen vagyok. 9. Állandóan hibáztatom magam. Egyáltalán nem jellemző:0 pont. Alig jellemző:1 pont. Jellemző:2 pont. Teljesen jellemző:3 pont. Pontszámok összege szorozva 2,22 0-9 normál, 10-18 enyhe, 19-25 középsúlyos, 26 és felette: súlyos depressziós tünetegyüttes??

41 Leggyakoribb tévhitek a depresszióval kapcsolatban A depresszió az egyén gyengeségének a jele. A depresszió az egyén gyengeségének a jele. A depresszió nem valódi betegség. A depresszió nem valódi betegség. A depressziós emberek meggyógyulhatnának, ha akarnának. A depressziós emberek meggyógyulhatnának, ha akarnának. A depressziót nem lehet kezelni. A depressziót nem lehet kezelni. A legjobb elkerülni a depresszióban szenvedőket, nehogy az ember maga is depresszióssá váljon. A legjobb elkerülni a depresszióban szenvedőket, nehogy az ember maga is depresszióssá váljon. A depressziós emberek veszélyesek. A depressziós emberek veszélyesek. A depressziós emberek kiszámíthatatlanok. A depressziós emberek kiszámíthatatlanok.

42 A depressziót gyakran nem ismerik fel Mert…  Nem tekintik súlyos betegségnek.  Maguk az érintettek sem ismerik fel saját depressziójukat.  A testi tünetek gyakran elfedik a depressziót.  A családorvosoknak sokszor nincs elég idejük és ismeretük a depresszió felismerésére. Nem ismerik a szűrési módszereket.  A közösségi segítők gyakran nem ismerik fel a depressziót (lelkészek, pedagógusok,más segítők).  A depressziós tünetektől szenvedők ritkán keresik fel az elátó rendszert (szégyenkezés, stigmától való félelem, információhiány tartja vissza őket).

43 Depresszióban bizonyított a kognitív pszichoterápia és az interperszonális pszichoterápia hatékonysága. A kognitív viselkedésterápián belül:  kellemes tevékenységek fölépítése, megterhelések leépítése,  napirend strukturálása,  téves meggyőződések korrekciója,  a szociális kapcsolatok és kommunikáció fejlesztése,  problémamegoldó tréning. (Könnyű vagy közepes depressziók sokszor csak pszichoterápiával is kezelhetőek. Súlyos esetekben a járulékos farmakoterápia elkerülhetetlen.)

44 Megelőzés: stresszkezelés, életvezetés, lelki egyensúly A lelki-élethelyzeti faktorok között a krónikus stressz jelentősége kiemelkedik A lelki-élethelyzeti faktorok között a krónikus stressz jelentősége kiemelkedik A krónikus stressz és a depresszió összefüggése tudományosan igazolt A krónikus stressz és a depresszió összefüggése tudományosan igazolt A stresszhelyzetek hatását meghatározza, hogy az egyén azt hogyan értékeli- ebben alapvető a vallásosság, spiritualitás szerepe A stresszhelyzetek hatását meghatározza, hogy az egyén azt hogyan értékeli- ebben alapvető a vallásosság, spiritualitás szerepe A megbirkózási (coping) mechanizmusok egyénileg különbözőek – egyaránt vannak hasznos és káros módszerek A megbirkózási (coping) mechanizmusok egyénileg különbözőek – egyaránt vannak hasznos és káros módszerek A stressz leghatékonyabb kezelése akkor lehetséges, amikor nem vagyunk stresszhelyzetben- megelőzés! A stressz leghatékonyabb kezelése akkor lehetséges, amikor nem vagyunk stresszhelyzetben- megelőzés!

45 Megelőzés: stresszkezelés, életvezetés, lelki egyensúly Egészség: testi, lelki, szociális, spirituális jóllét (WHO definíciója) Egészség: testi, lelki, szociális, spirituális jóllét (WHO definíciója) Élet értelmének tudatosítása! Élet értelmének tudatosítása! Egészséges életmód: Egészséges életmód: táplálkozás, táplálkozás, mozgás, mozgás, élettervezés és életvezetés, élettervezés és életvezetés, lelki egyensúly lelki egyensúly

46 Mindennapi módszerek a lelki egészség megőrzésére Célok kijelölése, egyéni és családi jövőkép Célok kijelölése, egyéni és családi jövőkép Megfelelő időgazdálkodás, tervezés Megfelelő időgazdálkodás, tervezés Stresszhelyzetek tudatosítása, az objektív történések és a személyes megélés elválasztása Stresszhelyzetek tudatosítása, az objektív történések és a személyes megélés elválasztása Relaxáció, meditáció, ima Relaxáció, meditáció, ima Asszertív kommunikáció (mások szempontjait is figyelembe vevő önérvényesítés) Asszertív kommunikáció (mások szempontjait is figyelembe vevő önérvényesítés) Támogató társas kapcsolatok Támogató társas kapcsolatok

47 Az OSPI program mércéje nagyon magas: legalább olyan eredményeket kellene elérnünk, mint Szolnokon az előző hasonló program eredményeként 2005-ben és 2006-ban! Az OSPI program mércéje nagyon magas: legalább olyan eredményeket kellene elérnünk, mint Szolnokon az előző hasonló program eredményeként 2005-ben és 2006-ban!

48 Melyek az ezen célok elérését segítő fő eszközök? Helyi védőháló kialakítása valamennyi segítő szakember bevonásával, információ adással, attitűd felméréssel és változtatással, Helyi védőháló kialakítása valamennyi segítő szakember bevonásával, információ adással, attitűd felméréssel és változtatással, valamennyi helyi segítő szakember - lelkészek, háziorvosok, pszichológusok, szociális munkások, pedagógusok, védőnők, tanárok, média szakemberek, lelki elsősegély szakemberek, tanácsadók, geriátriai gondozó személyzet, rendőrök, gyógyszerészek, más segítők képzése és együttműködésük erősítése, valamennyi helyi segítő szakember - lelkészek, háziorvosok, pszichológusok, szociális munkások, pedagógusok, védőnők, tanárok, média szakemberek, lelki elsősegély szakemberek, tanácsadók, geriátriai gondozó személyzet, rendőrök, gyógyszerészek, más segítők képzése és együttműködésük erősítése, A depresszió és az öngyilkossági veszélyeztetettség felismerésének segítése, A depresszió és az öngyilkossági veszélyeztetettség felismerésének segítése, a depresszióval kapcsolatos lakossági tájékoztatás és destigmatizáció, attitűd változtatás, a depresszióval kapcsolatos lakossági tájékoztatás és destigmatizáció, attitűd változtatás, a rászorulók megfelelő ellátásának felmérése és segítése, a rászorulók megfelelő ellátásának felmérése és segítése, nagy kockázatú csoportok felismerése és segítése (munkanélküliek, gyászolók, más krízisben lévő csoportok), nagy kockázatú csoportok felismerése és segítése (munkanélküliek, gyászolók, más krízisben lévő csoportok), veszélyes helyek védelme. veszélyes helyek védelme.

49 Szolnoki eredmények: Az öngyilkosságok számának jelentős csökkenése: az előző 9 év átlagához hasonlítva Szolnokon 2005-ben a program első évében az öngyilkossági arány 57 %-kal, 2006-ban 47 %-kal csökkent. Az öngyilkosságok számának jelentős csökkenése: az előző 9 év átlagához hasonlítva Szolnokon 2005-ben a program első évében az öngyilkossági arány 57 %-kal, 2006-ban 47 %-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy az öngyilkossági arány 30.1/100.000 volt 2004-ben, 13.1/100.000 2005-ben és 14.5/100.000 2006-ban, és ennyi maradt 2007-ben is. Ez azt jelenti, hogy az öngyilkossági arány 30.1/100.000 volt 2004-ben, 13.1/100.000 2005-ben és 14.5/100.000 2006-ban, és ennyi maradt 2007-ben is. A csökkenés nagyobb fokú volt a férfiak, mint a nők között. A csökkenés nagyobb fokú volt a férfiak, mint a nők között. Lehetséges magyarázatok: Lehetséges magyarázatok: A depresszió és öngyilkossági gondolatok destigmatizációja, A depresszió és öngyilkossági gondolatok destigmatizációja, ennek következtében többen kerestek segítséget, főleg a férfiak közül, ennek következtében többen kerestek segítséget, főleg a férfiak közül, ezt mutatja a lelki elsősegély hívásoknak emelkedése, aminek 50 %-a férfi hívás volt, ezt mutatja a lelki elsősegély hívásoknak emelkedése, aminek 50 %-a férfi hívás volt, a pszichiátriai gondozót depresszió miatt felkeresők arányának emelkedése – a küldő családorvosok alapvető szerepe. a pszichiátriai gondozót depresszió miatt felkeresők arányának emelkedése – a küldő családorvosok alapvető szerepe.

50 Telefonos lelkisegély hívások száma a szolnoki kistérségben 2003-2007 Hívások száma havonta és 6 hónapos átlag

51 Telefonos lelkisegély hívások száma öngyilkossággal kapcsolatos problémákkal a szolnoki kistérségben 2003-2007 Hívások száma havonta és 6 hónapos átlag

52 Irodalom: Kopp M, Berghammer R (2005) Orvosi pszichológia, Medicina, Budapest Kopp M, Kovács M (2006)(szerkesztők) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (2007) Összefogás a depresszió ellen, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (szerkesztő) 2008: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyrősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (1997) A reménytelenség szerepe a betegségek létrejöttében, ennek jelentôsége a mai magyar egészségügyben, Kórház, 4,3,4-9 Kopp, M., Szedmák,S.(1997) Az öngyilkossági magatartás pszichoszociális háttértényezôi a magyar lakosság körében, Végeken, 8,4, 4-16.


Letölteni ppt "A vallásosság szerepe a lelki egészség megőrzésében Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére- mi lehet a lelkészek szerepe?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések