Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelem és a környezetbiztonság új aspektusai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelem és a környezetbiztonság új aspektusai"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelem és a környezetbiztonság új aspektusai
Készítette: Fitntha Gabriella Wesley János Lelkészképző Főiskola, Környezettan szak; III. évfolyam Konzulens: Dr. Hornyacsek Júlia 2013.

2 I. BEVEZETÉS Célkitűzés:
A környezetvédelmi és környezetbiztonsági szakemberek figyelmét szeretném felhívni egy új alternatív lehetőségre a további környezeti károkozások prevenciójának tekintetében!

3 I. BEVEZETÉS Módszerek: Szekunder kutatás- szakirodalom kutatás
Primer kutatás- Saját kérdőív segítségével helyzetképfelmérés, tájékozottság felmérése

4 II. Az ember és természet közötti kapcsolat romlásának okai
Az emberi civilizáció fejlődésével párhuzamosan megváltozó igények eredménye: „iparosodás boldogságteremtő illúziója” Profitszerzésnek mindent alárendelő szemléletmód teljesen hátérbe szorította a természet állapotának megőrzésére való törekvéseket. = az ember legyőzendő ellensége a természet

5 III. Az ember és természet közötti kapcsolat romlásának eredménye
Környezetszennyezés Globális éghajlatváltozás = környezeti krízis

6 IV. Pszichológia a környezetvédelemben
Környezetipszichológia Ökopszichológia

7 IV. Pszichológia a környezetvédelemben
Az ember viszonya a környezeti problémákhoz - a hármas részvétel: 1. a környezeti probléma okozója 2. a környezeti problémákat elszenvedő alany 3. a környezeti problémák ellen tenni tudó ágens

8 IV. Pszichológia a környezetvédelemben
környezettudatosság struktúrája milyen módon érzékelik és észlelik a környezetszennyezés kérdését mekkora a tájékozottság =Környezetvédő magatartás - szituációra irányuló kondicionálás - személyre irányuló célképzés vagy társadalmi minta nyújtása

9 IV. Pszichológia a környezetvédelemben – környezetvédő magatartás
Környezetre irányuló viselkedés = környezeti attitűd Meghatározza viszonyunkat a környezeti kérdésekhez

10 IV. Pszichológia a környezetvédelemben – környezetvédő magatartás
Környezetvédő magatartás egyéni jellemzői: - a környezetvédő attitűd pozitívan korrelál több demográfiai változóval ( pl. iskolai végzettség, anyagi helyzet) - az emberi altruizmus, tudatos tevékenység

11 IV. Pszichológia a környezetvédelemben- saját kutatás
Saját készítésű , 11 kérdéses kérdőív 5 fokú Likert-skála 80 személy névtelenül töltötte ki

12 IV. Pszichológia a környezetvédelemben- saját kutatás
2 kérdés csoport: I A környezeti preferenciát vizsgáló kérdések Az emberek többsége nem részesíti előnyben a természetes környezetet, jobban kedvelik az épített környezetbe integrált zöld övezeteket OK , hogy a városi emberek komfort- és biztonságérzete egyaránt csökken

13 IV. Pszichológia a környezetvédelemben- saját kutatás
II. A környezet megóvására vonatkozó kérdések A valóban környezetvédő magatartás a hétköznapokban, még nem elterjedt, ugyanakkor nem szennyezik szándékosan a környezetüket. A nők nagyobb figyelmet fordítanak a környezetvédelemre. A fiatalok nagyobb tájékozottságot mutattak a témában, mint az idősebb korosztály.

14 V. ökopszichológia A modern emberek fokozatos elnyomás alatt tartják a tudattalanuk „természetazonos” részét. * Öko-tudattalan * Bizonyított, hogy a természetes táj látványa stimulálja a paraszimpatikus idegrendszert = nyugtatólag hat a stresszel terhelt emberre

15 V. ökopszichológia

16 V. ökopszichológia I. Kontroll-elmélet és a technológiai függőség
= a kontroll érzet hiánya depressziót eredményezhet II. Négy stressz-forrás elmélet: Stressz: viselkedésbeli alkalmazkodásra kényszerítő tényező Tünetei: fizikai, érzelmi, kognitív Felosztása: homeosztatikus; allosztatikus; distressz

17 V. ökopszichológia Lazarus és Folkmann féle 4 stressz faktor:
Életbeni kritikus történések Rendszeres pszichés terhelés Környezeti katasztrófák hatásai Környezetterhelés egészkárosító hatásai Reakciók: Homeosztatikus Allosztatikus = tartós diszregulációt eredményezhet a generalizált szorongás testi-, lelki egészségromlást okoz

18 V. ökopszichológia A káros környezeti hatások eredménye:
a tartós immunrendszer csökkenést nagyszámú fertőző megbetegedések tumoros folyamatok Személyes megküzdési stratégiák: = kognitív értékelés Probléma központú megküzdés Érzelem központú megküzdés

19 a kisebb mértékű félelem érzet magasabb fokú kontrolltudathoz vezet!
V. ökopszichológia Média patológiás stressz-kezelő mechanizmust vált ki Környezeti veszélyek által kiváltott érzelmek kutatásának (Knappain, 2000.) eredményei szerint a kisebb mértékű félelem érzet magasabb fokú kontrolltudathoz vezet!

20 V. Ökopszichológia - alkalmazása
CÉL: Egy emberközpontú környezettudatos életvitel, a szubjektív jóllét érzésének emelése FELADATOK: Tudományos összefogás, nyitottság új irányzatok felé Társadalmi együttműködés Egyéni felelősség vállalás Értékrend formálás Tény: az anyagi jólét és az elégedettség fordított arányossága

21 Köszönöm a figyelmet! Fintha Gabriella

22 Ajánlott irodalom a témában
Della Casa G. (2006). Ecology and Physics,Journal of the Intl. Community for Ecopsychology, Aug , online: casa.htm Dúll, A. (2006). Környezet-pszichológia. In: Szokolszky Á. (szerk.), Akadémia Kiadó, Budapset Gulyás, M. (2004). A környezeti nevelés és a személyiségtényezők hatása a környezeti attitűdre, ELTE (Pszichológiai Diplomamunka), Budapest Hajduska M. (2010). Krízislélektan, Bp., ELTE Eötvös Kiadó Ijjas, F. (2007). Ökopszichológia, BME (Tudományos Diákköri Munka), Budapest Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest, Trefort Worldwatch Institute (2004). A világ helyzete, Föld Napja Alapítvány, Budapest,


Letölteni ppt "A környezetvédelem és a környezetbiztonság új aspektusai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések