Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PARADIGMAVÁLTÁS?! Dr. Simon Kis Gábor 2012. május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PARADIGMAVÁLTÁS?! Dr. Simon Kis Gábor 2012. május 17."— Előadás másolata:

1 PARADIGMAVÁLTÁS?! Dr. Simon Kis Gábor 2012. május 17.

2  Zalai Károly  Zalai Károly professzor szerint: „A gyógyszerügy a gyógyszerrel kapcsolatos különféle (gyógyszerészi, orvosi, műszaki, jogi, közgazdasági, kereskedelmi stb.) tevékenységeknek és azok intézményeinek rendszere”.  Rendszerelmélet  Rendszerelmélet alapján gyógyszerügy az alábbiak szerint írható le:

3 A GYÓGYSZERÜGY RENDSZERMODELLJE IndulóállapotBemenet Rendszerbeli folyamatváltozás Záró állapot Kimenet Szervezet és működése Nyersanyag, Energia, Információ, Betegségre hajlamos és/vagy beteg ember Termelő üzem, Beszerző, Készletező és Kiszolgáltató Hálózat Előállítás, Kézi és gépi Munkaművele- tek Eljuttatás Beszerzés, Készletezés, Kiszolgáltatás Folyamatos gyógyszerellá- tás, Felhaszn., Egészségben tartott emberek, Gyógyult, vagy kezelt betegek

4 A GYÓGYSZERÜGY RENDSZERSZEMLÉLETŰ SZERVEZETMODELLJE

5 A MODELL ELEMEI Gyógyszerü gy adott szervezete ELŐÁLLÍTÁSELJUTTATÁSFELHASZNÁLÁS Gyár és középüzem BeszerzésKészletezés Szolgáltatás A gyógyszer potencioná- lis felhasználói A gyógyszerfe l-használás realizálói KözforgalmúIntézeti gyógyszertárak 1 Szervezeti egységek (funkcionális egységek) Ágazati fel- ügyeleti szervek, Vállalatok, Eü. intézmények Szakemberek Termelőesz- közök, Épületek Külkereskedők Épület, Eszköz Belkereskedők, Épület, Eszköz Gyógyszerészek, Asszisztensek, Épület, Eszköz Orvosok, Gyógyszerés zek, Eü. intézmények és szervezetek Betegek, vagy betegségre hajlamos emberek 2 Környezeti adottságok Nemzetgazda sági szintű elvárások, Egészségpolit ikai célok Tud.-technikai adottságok, szükségletek, piac Külker. adottságok, belföldi igények Gyógyszerfelhasználást befolyásoló tényezők Egészségügyi ellátási adottságok Betegség- okozók, eü-i kultúra adott színvonala 3Szervezeti cél Nemzetgazda ság gyógyszerügy re specifikált gazd-i és eü. jellemzőjű fejlettségi állapota Specifikált jellemzőjű termékek (gyógyszerek), Gazd. állapot jellemzők, Haszon Gyógyszerek exportja, importja a hazai igények figyelembe vételével, Haszon Hatékony gyógyszerellátás biztosítása Növekvő számú egészséges ember, vagy kezelt beteg Gyógyulás, Betegség kezelés, Betegség megelőzés Országos szinten, Haszon Helyi szinten, Haszon Helyi szinten 4Bemenet Gyógyszerüg y múltbeli állapota Alapanyagok, Tudományos eredmények, Információk Kül- és belföldi információk, Igények Egészségügyi ellátás országos szintű igényei Egészségügyi ellátás helyi igényei Betegségre hajlamos, vagy beteg emberek

6 5Kimenet Gyógyszer- ügy továbbfejlő- dött állapota Gyártmányok (gyógyszerek), Gazdasági állapot Export-import igény kielégítése, Gazdasági állapot Nagyságban és féleségben optimális készletek, Gazd-i állapot Kielégített gyógyszerszükséglet Egészségét megőrző, és/ vagy Gyógyult emberek, vagy Kezelt betegek 6 Tevékenység ek (átalakító műveletek) Gyógyszer útjának biztosítása az előállítástól a felhasználá- sig Tervezés, Előállítás, Értékesítés, Gazdálkodás Export-import, Gazdálkodás Készletezés, Gazdálkodás Gyógyszer- és információszolgáltatás Profilaktikus, vagy kuratív terápia Gyógyszerek előírásszerű felhaszná- lása 7 Fejlődési struktúra (taxonómiai és statikus viszonystrukt úra) Gyógyszer útja a gyógyszerügy adott szervezeté- ben Műszaki, gazdasági stb. funkciók és kapcsolataik Külkereskedel- mi, Nemzet- gazdasági, stb. funkciók és kapcsolataik. Nagy és kis- kereskedelmi, Nemzet- gazdasági funkciók és kapcsolataik. Gyógyszerész szakirányok, Gyógyszertári funkciók és kapcsolataik Orvosi, gyógyszeré- szi szakok, egészségügyi ellátási funkciók és kapcsolataik Morbiditás, Társadalom- és egészségpoli tikai célkitűzések 8 Működési struktúra Gyógyszerell átást biztosító rendeletek, Nemzetgazda sági programok Termelési, Marketing, Gazdasági program Piackutatás, Marketing, Gazdasági program Gyógyszer készletezési gazdasági program Gyógyszer szolgáltatási módok, Programok Gyógyítási, kezelési módok, Programok Gyógyszerel ési szabályok, Programok

7 9 Struktúra változtatás (statikus és dinamikus) Az egészségü gyi ellátás fejlődéséhe z való igazodás Gyártmány, Technológia és Szervezet- fejlesztés Szükségletek- hez való alkalmazkodás, Új gyógyszerek beszerzése Készletek nagyságának, összetételének változása Új típusú gyógyszertárak felállítása, és szolgáltatások (gondozás) bevezetése Egészségü gyi ellátás szervezeté nek módosítása, Új gyógymódo k bevezetése Az ellátásba bevontak körének változása 10 Ön- fenntartás Gyógyszere llátás biztosítása gazdasági ösztönzés útján is Önálló gazdálkodá ssal Főként külső támogatással −− 11Önalakítás A gyógyszerügy szervezetének az a képessége, amellyel a kimenet alatt jelzett eredmény (gyógyszer) megvalósításán kívül önmagát is képes átalakítani −− 12 Műlödtető források Társadalmi igények, Pénz Piaci igények, Pénz Kül- és belföldi igények, Pénz Egészségügyi ellátási igények, Pénz Egészségügyi ellátási igények, Külső pénzforrás −−

8 Vegyszergyár  Gyógyszergyár

9 Gyógyszerügy az egészségügy szerves része Egészségügyi költségrobbanás a hetvenes években Oka: Belső fejlődés Vakcináció Antibiotikumok Technológiai szakasz Orvos kiemelkedő szerepe

10 Legdrágább ellátási forma a kórház helyette alapellátás  gyógyszerellátás szerepe nő

11  1986 Ottawai világkongresszus: Health Promoting Hospital: máig nem megy sem a kórházban, sem az alapellátásban (másra van szocializálva az orvostársadalom)  Helyette: Health Promoting Pharmacy: Health Promoting Pharmacy: időközben már a gyógyszerellátást is visszafogják, mert a felírt gyógyszereknek csak a fele hasznosul.

12 Felírt gyógyszer KiváltottBevett Folyamatosan Szedett* Kardiovaszkuláris gyógyszerek szedése az USA-ban 2002 *A folyamatosan terápián lévő betegek 22%-a kisebb dózist alkalmaz Forrás: Case Management Adherence Guidelines. Version 2.0. 2006 Adherencia problémája a gyógyszer felírásától a folyamatos szedésig

13 Gyógyszerügy ellen európai szinten folyik támadás Máig nem ismerte fel a gyógyszerügy az együttes fellépés szükségességét.

14 Gyógyszertár  gyalogság

15  Például ölbe tett kézzel figyelték a gyárak és a nagykereskedelem az SZDSZ patikák elleni támadását,   sőt forgalomnövelő tényezőként értékelték.

16 2005

17 A Pannon Puma ugr á sra k é sz

18

19

20 2006

21

22

23  Mára nemcsak a gyógyszertárakat, de a gyárakat és a nagykereskedelmet is gazdaságilag lehetetlen helyzetbe hozták: Gyárak  MARKETING Nagykereskedelem, kiskereskedelem  ÁRRÉS Nagykereskedelem, kiskereskedelem  ÁRRÉS  KITÖRÉSI PONT  vissza az alapokhoz: egészség- és szépségipar

24 Gyógyszertári előremenekülés: gondozás  3 millió egészséges JÖVŐ: államosítás ? kórház  rendelő  patika


Letölteni ppt "PARADIGMAVÁLTÁS?! Dr. Simon Kis Gábor 2012. május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések