Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelem 2013 Levegőtisztaság védelem 3.0 Pintér Péter Mihály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelem 2013 Levegőtisztaság védelem 3.0 Pintér Péter Mihály"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelem 2013 Levegőtisztaság védelem 3.0 Pintér Péter Mihály Email : pinter.peterm@bgk.uni-obuda.hupinter.peterm@bgk.uni-obuda.hu

2 Az ipari légszennyezés kialakulásának okai

3 A gáztisztítás főbb módszerei

4 Tisztítási módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni : - A költségeket, - Hatásosságot - A szennyező komponensek további sorsát : - szennyező komponensek ártalmatlan anyagokká alakulnak - szennyező komponenseket hasznosíthatóvá válnak - tisztítás során csak dúsulás jön létre keletkezett anyagot kezelni tárolni kell

5 Porleválasztó eljárások

6 Porciklon 1 szennyezett gáz 2 bevezetőcsonk 3 merülőcső 4 örvényhenger 5 tisztított gáz 6 por v be : a gáz bevezetési sebessége v t : tangenciális sebesség Ciklonok A ciklonok centrifugális elven működő porleválasztók. A leválasztható szemcseméret 20  m, leválasztási hatásfok 80-90%.

7 Elektrosztatikus porleválasztók A határszemcse mérete 1-2  m, leválasztási hatásfok 99%. Magas hőmérséklet, nagy gázmennyiség, csekély energia szükséglet Csöves elektrosztatikus porleválasztó 1 szóró elektród 2 feszültség forrás 3 poros gáz 4 por 5 leválasztó elektród 6 tisztított gáz

8 Porszűrők A gázt szűrőanyagon vezetik át, amelyen a szűrő pórusainál kisebb szemcsék fennakadnak A porszűrők leválasztási hatásfoka 99%, határszemcse átmérője 0,5  m alatt van

9 Gázleválasztó berendezések A gázleválasztó berendezések csoportosítása: - Biológiai szűrő - Adszorpciós berendezések - Abszorpciós berendezések - Égetéses eljárások - Kondenzációs eljárások

10 Biológiai szűrő Biomosók : - Mosófolyadék regenerációja a mikroorganizmusok biológiai lebomlása, és bioszűrőbetétek alkalmazásakor következik be. - Bioszűrőknél a szennyezett levegőt biológiailag aktív anyagon vezetik át

11 Adszorpciós berendezések - Felületi megkötés - Abszorbens legtöbbször aktív szén - Adszorpció mértéke függ : - hőmérséklettől ha nől akkor a megkötődés csökken - nyomástól ha nől akkor a megkötődés nől - Fő követelmény: levegőből gőzök ne kondenzálódjanak deszorpció : a telített, szennyezett aktív szenet ellenáramban történő meleg levegő vagy gőz befúvatásával tisztítják

12 Abszorpciós berendezések - A folyadékban történő elnyeletést jelent - A mosófolyadék legtöbb esetben víz, de lehet sav, lúg, szerves oldószer - Kemiszorpció : mosófolyadék reagál a szennyező anyaggal, további kezelés - Abszorpció mértéke is függ a hőmérséklettől és a nyomástól - A leválasztás hatásfoka 60-70%. Venturi - mosó Abszorpciós mosótorony 1 tisztítandó gáz 2 folyadék elvezetés 3 perforált töltéstartó lemez 4 folyadék bevezetés 5 tisztított gáz A leválasztási hatásfok 99%. nagy sebességek rövid a tartózkodási idő, ezért kemiszorpciónál alkalmazzák.

13 Égetéses eljárások Az égetéses eljárás során a gáz éghető komponenseit oxidálják, pl.: CO, NO, korom, stb. Eljárási módjai: - Termikus, elfáklyázás a kémény tetején a gázokat meggyújtják és elégetik - 800-1000 0 C + szekunder,másodlagos levegő - Katalitikus égetés: katalizátorok jelenlétében égető berendezésekben - Alkalmazott katalizátoroknak hosszú élettartam kell, 600 0 C alacsonyabb hő, - szénerőművek szennygázainál

14 Kondenzációs eljárások - gázáramból a gáz halmazállapotú szennyeződéseket úgy távolítják el, hogy folyékony halmazállapotúvá teszik - nyomás növelésével vagy a hőmérséklet csökkentésével - nagy oldószertartalmú száraz gázok részleges kicsapatására alkalmazzák Csőköteges kondenzátor

15 A gépipari tevékenységek légszennyezése Fémes bevonatok készítésekor fellépő légszennyezés - A mechanikai csiszoló üzemek légszennyezése - Az oldószeres zsírtalanítás légszennyezése - A fémszóró üzemek légszennyezése - A horganyzás légszennyezése

16 A mechanikai csiszoló üzemek légszennyezése Légszennyező anyagok: - csiszoló-, és fényezőanyagok, - lekoptatott fémrészecskék a csiszolókorongokból, - fényezőkorongokból származó textilhulladékok, - SiO 2 szilikózis, - Al 2 O 3 aluminózis, A porképződés csökkenthető: - SiO 2 tartalmú csiszolóanyagot zsírral vagy olajjal kötött massza formájában alkalmazzák - a száraz eljárások helyett nedves eljárások alkalmazásával - porelszívással

17 Az oldószeres zsírtalanítás légszennyezése Légszennyező anyagok: triklóretilén és perklóretilén Az oldószer gőzeinek hatása az emberre: - a szem-, és orrnyálkahártya, bőr izgatása - fejfájás, - nagyobb mennyiségben émelygés és kábultság - akut mérgezésnél szívritmuszavar és légzésbénulás Állatkísérletekben bebizonyították rákkeltő hatását.

18 A fémszóró üzemek légszennyezése A fémszóró üzemekben a keletkező por, gáz és gőz eltávolítására szellőző berendezéseket kell építeni. Az elszívott levegőt ciklonban vagy elektrosztatikus porleválasztóban tisztítják. A horganyzás légszennyezése A tűzi-mártó horganyzás légszennyező anyagai: HCl gőz, NH 4 Cl, ZnCl 2, NH 3 A 300 0 C –ra lehűlt gázban az ammónia és a sósav NH 4 Cl-dá alakul, és ködöt képez. A gázban ZnO és Zn-gőz is található. A kémiai és galvánüzemekben a kádak helyi légelszívása technológiai követelmény. A szennyezett légtérben való munkához, megfelelő szűrőbetétű gázálarcot kell viselni.

19 Emissziócsökkentés az erőművekben Füstgázban SO 2 tartalom 1-4 g/m 3 tüzelőanyag szerint - 700 MW-os erőmű kőszénnel, 2.5millió m 3 /h füstgáz ebből 2.5 t//h kénné alakul - Abszorpciós eljárások a kéntelenítés során : - Meszes mosóeljárás, felfűtés + kompresszorok, végtermék gipsz - Ammóniumszulfát-nitrát, ammoniumsó végtermék, (NH 4 ) 2 SO 4 - Szóró abszorpciós eljárás, kálciumszulfit ebből anhidrát oxidációval - Aktív szén SO 2 -abszorpciója Előnyös eljárások ahol a adszorpciós jelek visszanyerhetőek, regeneratív eljárások, pl. magnéziumos eljárás, Welmann-Lord eljárás( elemi kén, folyékony kéndioxid, kénsav)

20 NO x csökkentés NO x eltávolítása primer és szekunder intézkedéseket alkalmaznak, a keletkező No x -t távolítják el Primer intézkedések : Céljai : - rendelkezésre álló oxigén csökkentése a reakciótérben - tüzelési hőmérséklet csökkentése - reakcióban résztvevő anyagok egyenletes gyors keveredése a lángban - magas hőmérsékletnél a tartózkodási idő csökkentése - a láng végében már képződött nitrogén-oxid redukciója Módjai : - fokozatos égetés elve, első nem teljes égetés, majd teljes égetés plussz levegővel, fontos a CO miatt a szénpor egyenletes őrlése - égők égési levegőjébe füstgáz visszavezetés, magas égetési hőmérsékletnél, csúcsteljesítmény csökkentése, olvasztókamrás

21 Elsődleges intézkedések a gáz és olajtüzelés során keletkező NO csökkentésére

22 Szekunder intézkedések - Redukciós eljárás : NO molekuláris nitrogénné redukálódik, redukáló anyag NH 3 tartalmaz oxigén felvételéhez, - Oxidációs eljárás : NO oxidálódik gyökcsoportokkal, melyek elektronsugárzás során keletkeznek. NO 2 ill. salétromsav-oxidációs termékeket általában - Katalitikus redukció : - Katalizátoros berendezés nitrogén-oxid csökkentésére - A füstgázt kerámia-fixágyas katalizátoron keresztül áramoltatás, redukcióhoz ammónia

23 Szelektív katalitikus redukció - SCR Selective Catalytic Reduction - Gázfázisban lévő NOx szétválasztása N,O - Nagyteljesítményű tüzelőberendezéseknél - Nitrogén oxid csökkentéséreű - Katalizátor titán-oxid, - Adalék vanádium, volfram, fémek - Optimális 350 0 C - SCR reaktor kazán után,vagy füstgáz- kéntelenítő után kapcsolható

24 Emissziócsökkentés a közlekedési eszközöknél Kipufogógázok károsanyagtartalmának csökkentése Cél a káros anyagok csökkentése Tökéletes lenne az égés vízgőz+CO 2 Káros anyagok kb 1% közepes terhelésnél, kipufogógáznak, CO, CO 2 NO x PB vegyületek Káros anyagok a kipufogógázban, a légfelesleg tényező függvényében 5-10% levegőhiány λ = 0,95-0,9 dús keverék max teljesítmény Levegőhiány tökéletlen égés káros anyag hányad megnő

25 A motorral kapcsolatos megoldások - Megfelelő motorkonstrukció, égéstér kialakítás, sűrítési arány, - Keverék képzésének és összetételének módja és minősége, keverési arány - Gyújtás időpontjának módosítása - Lekapcsolás motorfék-üzemmódba - Kipufogógáz visszavezetés

26 A lambda-szonda felépítése A katalizátor Kipufogógáz utókezelése a katalizátorban Káros anyagokat vegyi úton ártalmatlanítja, nem alakul át közben Magnézium-aluminium-szilikát ebből van az ovális kerámia hordozó Csatornás porózus hordozóréteg 7000x felület Hordozórétegre gőzölik a katalitikusan aktív : platinát, ródiumot, palládiumréteget kb2 gr.

27 Részecskeszűrő Dízel motorok emissziójának csökkentése

28 Katalizátor lambda-szondával - Pontos keverék összetétel csak zárt láncú irányítással lehetséges - Visszacsatolás is kell - Figyelni kell a kipufogógáz összetételt - λ=1-től való eltérés esetén korrigálás - Átalakítás értéke elérheti a 90-95% értéket - Katalizátor lambda-szonda nélkül 60% hatásfok

29 Lambda-szonda - Gázt át nem eresztő kerámiatest van benne - Kívül belül gázt áteresztő platina réteg - Külső platinaréteget véd egy porózus kerámia réteg - Több réssel ellátott fémcső az ütődés ellen - Külső felülete érintkezik a kipufogógázzal, platinaréteg közvetítésével kapcsolódik negatív - Belső felülete a külső levegővel érintkezik, belső platinaréteg adja a feszültséget, - Értéke a kipufogógáz oxigéntartalmától függ - Mérőérzékelőként katalizátor előtt kipufogócsőbe szerelik - a szonda által adott feszültség mértékének függvénye a szabályozás - 300 0 C felett alkalmas az O-ionok vezetésére - Szondafeszültség jön létre - Optimális 600 0 C, 300 0 C alatt a vezérlés kihagyja - 850 0 C-900 0 C ne haladja meg a hőmérsékletet


Letölteni ppt "Környezetvédelem 2013 Levegőtisztaság védelem 3.0 Pintér Péter Mihály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések