Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Negatív hidrogénionok keletkezése 7 keV-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Negatív hidrogénionok keletkezése 7 keV-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre."— Előadás másolata:

1 Negatív hidrogénionok keletkezése 7 keV-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre JUHASZ Zoltán a), BENE Erika a), RANGAMA Jimmy b), FREMONT François b), SORGUNLU-FRANKLAND Burcu b), CHESNEL JeanYves b), KOVÁCS Sándor T.S. a), HERCZKU Péter a), SULIK Béla a) a MTA Atommagkutató Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. b Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP), Unité Mixte CEA-CNRS-EnsiCaen-Université de Caen Basse-Normandie, UMR 6252, 6 Boulevard Maréchal Juin, F-14050 CAEN cedex 04, France Támogatók: Transnational Access ITS-LEIF, European Project HPRI-CT-2005-026015, OTKA (K73703), TéT (14081ZH, TéT F-30/06), TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. Magyar Fizikus Vándorgyűlés Debrecen, 2013. augusztus 21-24.

2 A negatív hidrogén ionok jelentősége: A H - egy erősen korrelált kételektronos rendszer, nincs stabil gerjesztett állapota, nagy reakcióképességű (kötési enegia 0,75 eV) Kozmológiai és asztrofizikai szempontból fontos kémiai reakciók aktív résztvevője A hidrogénmolekulák (és egyéb molekulák) képződésében vesz részt: H - + H → H 2 + e - (associative detachment) Széles elnyelési sávval rendelkezik az látható és infravörös tartományban, ami magyarázza a nap folytonos színképét Ionforrásokban nagy intenzitással tudunk H - -t kelteni A természetben a keletkezésének különböző módjai még kevéssé ismertek Kis mennyiségű keletkezése is érdekes lehet

3 A H - ionok eddig ismert keletkezési mechanizmusai Lassú elektronok és hidrogénmolekulák ütközése: e - + H 2 * → H - + H (dissociative electron attachment) Hidrogén atomok ütközése lazán kötött elektronokkal rendelkező felületekkel Felületek és hidrogén plazmák kölcsönhatásakor Pozitív ionok és semleges részek ütközésekor: -Elektronbefogás proton-atom proton-molekula ütközésekben - Hidrogén molekulaionok ütközése atomokkal (H 2 +, H 3 + ): Befogás disszociáló állapotokba: H 2 + + Ar → (H 2 − )* + Ar 2+ → H − + H + Ar 2+ Gerjesztés disszociáló állapotokba: (H 3 + )* → H + + H − + H + (ütközési energia: néhány keV) H. Martinez et al., PRA 78, 062715 (2008) ; F. B. Alarcón et al., Int. J. Mass Sp. 248, 21 (2006)

4 H - keletkezésének eddig ismert módja molekulákból: Speciális gerjesztett állapot → disszociáció → H - Az ütköző partnerek közötti impulzuscserének nincs szerepe a folyamatban Molekuláris lövedékek elektronspektrumait tanulmányozva azt találtuk, hogy negatív hidrogén ionok sokkal általánosabb körülmények között is keletkezhet nagy impulzusátadással járó folyamatokban

5 Kísérleti berendezés (ARIBE, GANIL, Franciaország) Ionnyaláb ECR ionforrásból 7-keV OH + (412 eV/amu) Gáz target Argon és aceton Electrosztatikus spektrométer: E/q Fogóasztal a megfigyelési szög (θ) beállításához (θ-t nyalábirányhoz képest mérjük) Mérés: negatív részecskék energia- és szögeloszlása

6 Ütközésből származó negatív részecskék energiaspektruma Hatáskeresztmetszetek különböző szögeknél (a) 7-keV OH + + Ar (b) 7-keV OH + + aceton Fekete görbék: elektron emisszió Színes területek: H _ emisszió (A szórzófaktorok csak grafikai célt szolgálnak) (m H << m C,O,Ar ) Z. Juhász et al., PRA 87, 032718 (2013)

7 H - ionok keletkezése kéttest-ütközésekben A H _ ionok energiája a szórási szög (θ) függvényébenA H _ ionok energiája a szórási szög (θ) függvényében Szimbólumok: kísérlet Görbék: A H centrumok várt energiája elasztikus kéttest- ütközésekben (H-Ar, H-O, H-C) (Aceton targetnél a H-O és H-C szórások súlyozott átlaga ) A megfigyelt H _ ionok közel elasztikus kéttetst-ütközésekből származnak Z. Juhász et al., PRA 87, 032718 (2013)

8 Szemléletes ábrázolása az „új folyamatnak” Az egyik partner H centruma ütközik a másik partner nehéz centrumával Egy energetikus kéttest-ütközésben egy lazán kötött rendszer (H - ) keletkezik Aceton OH + Ar H centrum

9 Egyszeresen differenciális hatáskeresztmetszetek H _ emisszióra Kisérletileg: dσ/dΩ(θ) H _ csúcsokat integráljuk az energiára nézve Szamítassal: dσ/dΩ(θ) Klasszikus kéttest-szórás A kéttest-potenciál: kvantum kémiai program csomag [MOLPRO]

10 Egyszeresen differenciális hatáskeresztmetszetek H _ emisszióra Kísérlet és elmélet összehasonlítása Szimbólumok: kísérlet Görbék: számított hatáskeresztmetszetek (kéttest szórás) A H _ ionok aránya ~1% az összes töltésállapot között: Nem függ az átadott impulzustól (egy adott ütközési rendszer esetében)

11 Mechanizmus? v p <<v e- : az elektron állapotok kvázi-adiabatikusan fejlődnek A meglökött proton áthalad a sokelektronos ütközési komplexen és elektronokat ragadhat magával Sok csatorna nyitott kevés a végállapot (0, +, or –) a végállapotok statisztikus eloszlást követnek függetlenül az átadott impulzustól (impakt paramétertől) A negatív töltésállapotban az elektron kötési energiája sokkal kisebb mint kezdeti állapotban – az ütközési energia egy része átadódik az elektronfelhőnek

12 Következtetések H – keletkezhet minden hidrogént tartalmazó molekulából kéttest-ütközések révén Lazán kötött rendszerek mint a H – keletkezhetnek nagy energiaátadással járó ütközésekben A negatív töltésállapotú hidrogén aránya nem függ a szórásszögtől – statisztikai eloszlás a töltésállapotok között A folyamat releváns az asztrofizikában és radiobiológiában

13


Letölteni ppt "Negatív hidrogénionok keletkezése 7 keV-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések