Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – 8 Palócok +28
„Palócföld könnyei és gyöngyei” Budapest, 2008 Október 22. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 8 Palócok +28 – Összefoglaló a térségről
A(z) 8 Palócok +28 területe 36 települést foglal magába, melyek közül 0 város. A térség lakossága 36,998 fő, a városokban élő lakosok száma 0 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 12 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 15 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 27%-a, 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 13 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 11 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 8 Palócok +28 – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor 8 Palócok +28 – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 36,998 Karancslapujtő 2,930 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Települé-sek száma 36 Mátraverebély 2,145 fő Városok száma Kazár 2,109 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 36 Mátraterenye 2,000 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 1 Fő fejlesztési prioritások száma 4 Fejlesztési intézkedések száma 12 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 9 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 15 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 13 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 8 Palócok +28 – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,649,894 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve 8 Palócok +28 – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 8 1,100,000 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 1 899,929 Falumegújítás és -fejlesztés 1 1,649,894 A kulturális örökség megőrzése 1 600,000 Leader közösségi fejlesztés 6 460,791 Leader vállalkozás fejlesztés 5 461,861 Leader képzés 2 184,000 Leader rendezvény 1 234,000 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 1 50,000 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 2 74,000 Leader komplex projekt Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 8 Palócok +28 - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára 8 Palócok Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A térség népességmegtartó ereje gyenge, a fiatalok az alacsony foglalkoztatottsági- és jövedelmi szint miatt elvándorolnak a térségből, ezért a népesség folyamatosan csökken. Az egyes településeket tekintve alacsony a helyi munkahelyek száma, sok az ingázó. Magas a szakképzetlenek aránya, alacsony a tőkevonzó képesség. A térség tőkehiánnyal küszködik, ezért nincs számottevő vállalkozói kedv (valamint tudás és információ a vállalkozások beindításához), a civil szféra nem tud megerősödni. Az együttműködésben rejlő lehetőségek nincsenek kellően kihasználva, az életminőség és életszínvonal romlása jellemző. A fiatalok kötődésének növelése. Rendkívül jó természeti adottságainkra, sokszínű építészeti és kulturális örökségünkre, a meglévő helyi tudásra és identitástudatra alapozva térségünkben megindulhat a közös gondolkodás, cselekvés. A helyi összefogás, együttműködés által a helyi gazdaság fejlesztése, a környezeti állapotok megőrzése és javítása. Az életminőség-, a jövedelemtermelő-és versenyképesség javítása, a vidéki megélhetés alapjainak stabilizálása, munkalehetőségek bővítése, helyi vállalkozások erősítése, képzések-, helyi termékek előállításának- és fenntartható turisztikai fejlesztések támogatása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 8 Palócok +28 – A stratégia alapvető célja
A térség legnagyobb problémája, hogy népességmegtartó ereje gyenge, a fiatalok elvándorolnak. A tőkevonzó képesség, a foglalkoztatottság és a jövedelmi szint alacsony, jellemző az életminőség és életszínvonal romlása. Legfontosabb lehetőségünk a fiatalok kötődésének növelése, a rendkívül jó természeti-, épített- és kulturális adottságaink kihasználása. A stratégia alapvető célja az élhető életforma és fenntartható fejlődés megteremtése, értékmegőrzés, a vidéki megélhetés alapjainak megszilárdítása és a helyi gazdaság stabilizálása, a versenyképes helyi termékek, a bővülő alap- és kiegészítő szolgáltatások, a működő képes vállalkozások, a foglalkoztatási lehetőségek bővülése, a jövedelemtermelő képesség erősödése által. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a térség lakossága, a fiatalok mind a megélhetés, mind az egyéb lehetőségek tekintetében jövőt lássanak a térségben maradásra. Közösségfejlesztés révén erősödik helyi kötődésük, egyre kisebb a térségből való elvándorlás, eredményes a térség integrációja. Megerősödik a civil társadalom, kialakul a térségben az a közösségi szellem, térségi együttműködés, mely a hosszú távú és fenntartható fejlődés kulcsát jelenti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A térség Nógrád megyében, az Észak-Magyarországi régióban található. Az érintett 36 település a salgótarjáni és a bátonyterenyei kistérséghez tartozik. A lakosságszámot illetően 5db 500 fő alatti, 15 db fő közötti, 11 db 1000 és 2000 fő közötti és 5 db 2000 fő feletti településünk van. A demográfiai adatok kedvezőtlenek, tekintve a lakosság elöregedését, a természetes fogyást és az elvándorlást. A szénbányászat teljes fölszámolása következtében az iparvidéknek számító térség elvesztette foglalkoztatási bázisát, magas a munkanélküliség, alacsony a munkahelyek száma, a foglalkoztatási és a jövedelmi szint. Az iparszerkezet átalakítása nem történt meg. A települések tőkehiánnyal küszködnek, nincs számottevő vállalkozói kedv, a térség tőkevonzó képessége alacsony. A fő foglalkoztatók a két városban vannak, sok a kényszervállalkozás. A 36 település 4, területileg jól lehatárolható részt alkot. A salgótarjáni kistérséget a megyeszékhely a Dobroda- és Ménes- Völgyi 15 településre és a várostól keletre fekvő további 8 településre osztja. A bátonyterenyei kistérséget a térségközpont a 6 település alkotta Mátraaljai, illetve a 7 településből álló Kis- Zagyva- völgyi települések csoportjára bontja. Az észak-déli irányú fő közlekedési tengelyt a 21. sz. főútvonal adja, mely biztosítja az összeköttetést észak felé Szlovákiával, keleti irányban a régióközponttal, déli irányban pedig az M3-as autópályához csatlakozva Budapesttel. A települések történelmi, identitásbeli kapcsolódásának kiemelkedő pontja a palócság, annak történelme, népművészeti, kulturális öröksége, mely ápolásának, átörökítésének szándéka községeink életében fontos szerepet játszik. Építészeti és kulturális örökségünk igen sokszínű. A templomok, a palóc népi építészet és a bányászmúlt emlékei tükrözik térségünk egyediségét és múltját. Rendkívül jó természeti adottságokkal rendelkezünk: nagyarányú erdősültség, tiszta természeti környezet, élő- és mesterséges vizek, természetvédelmi területek, természeti kincsek. Rendezvényeink igen sokszínűek (pl. „Muzsikál az erdő” mátrai művészeti napok, Medvesaljai Napok, Kőleves fesztivál, fogathajtó és díjugrató versenyek, hagyományőrző hétvégék, alkotótáborok). A mezőgazdaság nem meghatározó, mert a területet nem megfelelő minőségű termőföld jellemzi. Egyes területeken jelen van az állattartás és a gyümölcstermesztés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
Az infrastrukturális ellátottság az utóbbi években jelentősen javult, a szennyvíz- és gázhálózat mindössze néhány településen hiányzik. A közlekedési –főleg a településeket összekötő- utak állapota rossz. Az oktatás, nevelés, szociális ellátás kistérségi szinten jól szervezett. A települési szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésre szorulnak. Térségünkben az együttműködés sok formája alakult ki az utóbbi években. Számos civil szervezet, aktív közösség működik, megerősítésükkel nagy előrelépés tehető a térség, a szervezetek, települések közötti kapcsolatok fejlesztéséért. Településeink helyi tudással és nagy identitástudattal bírnak, melyre alapozva megindulhat a közös gondolkodás, cselekvés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/2
A térség bővelkedik természeti értékekben, adottságaink rendkívül jók: változatos tájkép, gyönyörű környezet, védett természeti területek, nagyarányú erdősültség (az országos átlag kétszerese), élővizek, mesterséges tavak, tájvédelmi körzetek (Mátrai, Karancs- Medves, Kelet- Cserhát), ritka természeti kincsek (pl. a Medves bazaltfennsíkja). Sok, országosan is jelentős védett faj és ritka növénytársulás (pl. uhu, ikrás fogasír) is található a térségben. Az ipolytarnóci csapás-völgyi őslelet együttes kiemelkedő, Európa Diplomás védett terület, a világ harmadik legnagyobb őslábnyomos lelőhelye. Három folyónk a Zagyva, a Tarna és az Ipoly. Az Ipoly melletti mocsarakat, öntésterületeket Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyként tartják nyilván. A Cserhátban, a Karancs- Medvesben és az Ipoly mentén Natura 2000 területek is találhatók. A természeti értékek többnyire a táj képét, változatosságát meghatározó geológiai értékek köré csoportosulnak. A vidék földtani értékekben gazdag. Számos, határainkon túl is ismert geológiai látványosság utal a földtörténeti korokra (pl. kagylólenyomatos homokkövek, homokkő szurdokok, andezit- és bazalt vulkánosság emlékei, lajtamészkő- kibúvások). Természeti értékeink közül érdemes megemlíteni pl. a kazári riolittufát, a szilaspogonyi „Kiskő”-t, a sóshartyáni Hencse-hegyet, a kishartyáni Kőlyuk-oldal nevű földtani képződményt, a bárnai „köveket”, melyeken ritka sziklai növénytársulások is tenyésznek, a sámsonházi kőfejtőt. A táj képének meghatározója a földtani formák mellett a növényzet. A térség bővelkedik erdőben, uralkodó fafaj a bükk és a tölgy. A területre egyaránt jellemző a kárpáti, szubmediterrán és az alföldi növényfajok jelenléte. Az erdők területét a völgyekben és a domboldalakon legelők, szántók szakítják meg. A mozaikos táj képének és természeti gazdagságának kialakulásához nagymértékben járult hozzá a külterjes gazdálkodás, mely napjainkban visszaszorulóban van. A vallási emlékek közül említésre méltó a Karancson lévő Margit-kápolna, valamint Szentkúton található az ország egyik legjelentősebb Mária-kegyhelye, mely búcsújáróhely. Térségünk egyediségét és múltját tükröző építészeti és kulturális örökségünk igen sokszínű. Több évszázados épített örökségünket mutatják be a települések templomai (Zabar, Szentkút, Karancsság, Egyházasgerge), a ceredi fa harangtorony, a kastélyok és kúriák (Ságújfaluban a Kubinyi- Prónay kastély, Karancskesziben a Záhorszky- Prónay kúria). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 A térség környezeti állapota 2/2
A településeken még sokfelé megtalálhatók a palóc népi- és bányászmúltat idéző építészet emlékei, a palóckontyos régi épületek (Etes, Kazár), a századfordulós bányász kolóniák. A palóc népi építészet jegyeit tükrözik a Palóc Tájházak (Kazár, Nemti), melyek a mátranováki faluhely majorral együtt a régi palóc életmód, a mindennapi élet elemeit, szokásait, eszközeit mutatják be. A lég-, talaj- és környezeti szennyezés nem jellemző a térségre. Néhány településen megvalósult már a szelektív hulladékgyűjtés, de a helyi társadalom környezettudatossága még nem kielégítő, ezért kiemelt feladatnak tekintjük ennek erősítését. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
A térséget alkotó mindkét kistérség szerepel a 47 hátrányos helyzetű térség között, ezen belül a Bátonyterenyei a 33 leghátrányosabb helyzetű közé tartozik. A térség tartós munkanélküliséggel sújtott, 13 település gazdasági- és infrastrukturális szempontból is elmaradott,továbbá a települések több, mint harmadán a munkanélküliség meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. A regisztrált álláskeresők többsége 365 napon túl regisztrált, a Kis-Zagyvavölgyi településeken például arányuk eléri az 50 %- ot. A térség súlyos strukturális válsággal küzd, melynek oka az ipari üzemek és bányák leépítése, megszűnése, mely tömeges elbocsátásokat vont maga után. A munkahelyek megszűnése és túlnyomórészt az alulképzett lakosságot érintő nagymértékű létszámleépítések nehéz helyzetbe hozták a vidéken élőket. A térséget a mai napig az alacsony foglalkoztatottsági és jövedelmi szint, a tartós munkanélküliség, a szakképzett munkaerő hiányának egyre súlyosbodó problémája és az elvándorlás (elsősorban a szakképzettek és fiatalok) miatti folyamatos népesség csökkenés jellemzi. Több településen jelentős a társadalmon belül a roma népesség aránya (pl.:Sóshartyán, Mátraverebély). A térség a vállalkozások számára kevésbé vonzó, a működő vállalkozások száma alacsony, a jelentős létszámot foglalkoztató vállalkozások nagy része a két térségközpontban található. A lakosság képzettségét tekintve jellemző a szakképzetlenek magas aránya. A térség nagyobb foglalkoztatói Mátranovákon, Kazáron, Szilaspogonyban és Karancskesziben vannak, a legtöbb településen az önkormányzatokon kívül szinte nincs jelentősebb foglalkoztató. Mind az ipari, mind a mezőgazdasági munkahelyek száma alacsony. A mezőgazdaság a természeti adottságoknak megfelelően, domb- és hegyvidéki mindent termelő jellegű, amit az erdősültség magas foka, valamint a területen hagyományosan kialakult, nagy terület- és munkaerő-igényű bányászati és ipari tevékenység befolyásolt. A jellemző terület-felhasználási mód az erdőgazdálkodás. A mezőgazdasági műveléshez a termőhelyi adottságok kedvezőtlenek, a szántóterületek átlagos aranykorona értéke nagyon alacsony, ezért a mezőgazdaság részaránya jelentősen elmarad az országos átlagtól. Az állattenyésztési ágazaton belül a szarvasmarha, juh és sertéstartás van jelen a térségben (pl.: Mátramindszent, Dobroda- völgy). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
Jelentős hagyományai vannak a méhészetnek, kertgazdálkodásnak, a bogyós és csonthéjas gyümölcsök termelésének (pl.: Ménes- völgy, Kis-Zagyvavölgy). Az alap infrastrukturális ellátottság az utóbbi években jelentősen javult, de összességében véve az infrastruktúra további fejlesztésre szorul, ugyanis az utak nagy része rossz állapotú, kisebb hányaduk pedig még szilárd burkolattal sincs ellátva. Elmondható, hogy a kistérség települései gazdasági, társadalmi mutatók tekintetében szinte minden szempontból elmaradnak a megyei és országos átlagtól, ugyanakkor számtalan kihasználatlan adottsággal rendelkeznek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 7% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 15% Építőipar 21% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 22% Egyéb szolgáltatás 7% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 38%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 4% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 38% 7% Építőipar 12% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 2% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 2% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 23% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 16.0%, ami 1.7 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 16.0% Változás 2003-hoz képest 1.7 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A két kistérség súlyos válsággal küzd, melynek oka a rendszerváltást megelőzően az iparra és bányászatra alapozott foglalkoztatási szerkezet és perifériális földrajzi fekvés. A rendszerváltás után az iparvidéknek számító térség elvesztette foglalkoztatási bázisát, melynek egyik oka a szénbányászat teljes felszámolása volt. Az es évek elején bekövetkezett gazdasági válság legnagyobb vesztese a nagyszámú alulképzett nagyipari munkásság volt. Közülük és a romák köréből kerül ki a tartós munkanélküliek nagy része. Ugyanilyen gazdasági visszaesést és az ezzel járó munkanélküliséget okozott a termelő szövetkezetek felszámolása, átalakítása. A munkahelyek megszűnése és a nagymértékű létszámleépítések igen nehéz helyzetbe hozták a vidéken élő lakosságot. A térségben lezajlott kérdőíves felmérés szerint az itt élő lakosság a térség legnagyobb problémájának a foglalkoztatási helyzetet tartja. A két kistérség 36 települése közül 28 szerepel az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében. A fő összlakosságból a munkavállalási korú népesség száma fő, melyből fő a foglalkoztatottak száma és 17,48 %- a, 4012 fő nyilvántartott álláskereső. A munkanélküliek több, mint 50%- ának legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskolában elvégzett 8 (vagy annál kevesebb) osztály, illetve több mint 40,8 %-a (1637 fő) tartós munkanélküli. A pályakezdő munkanélküliek száma emelkedik. A diplomás fiatalok számára már szinte egyáltalán nem jelent perspektívát a térségben maradás az alacsony foglalkoztatottság és jövedelmi szint miatt, ezért nagy részük elvándorol a térségből. A két ipari parkba betelepült új munkáltatók megjelenése és a támogatott munkahelyteremtő beruházások révén szaporodó álláshelyek nem tudták felszívni a több esetben tömeges létszámleépítések következtében felszabadult munkaerőt. Nagyobb foglalkoztatási bázist a két kistérség központja jelent. Néhány kivétellel a községekben nincsenek jelen igazán nagy foglalkoztatók. Az elmúlt években a munkaerőpiacon a legmarkánsabb változás a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti összetételében történt. A mezőgazdaságban, iparban, építőiparban dolgozók száma csökkent, ugyanakkor a szolgáltatási jellegű ágazatokban nőtt, de ezek egy része kényszervállalkozás. A mezőgazdaság jelen van a térségben, de nem meghatározó ágazat, mivel az intenzív gazdálkodás feltételei nem adottak (alacsony termőképességű talaj, magas fokú erdősültség, nagy arányú gyepterületek, szerény nagyságú szántóterületek). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
A hagyományos mezőgazdasági struktúrában fontos szerepe volt az állatartásnak (juh és szarvasmarha), valamint az erdőgazdálkodásnak. A térségben jelentős hagyományai vannak a kertgazdálkodásnak, a zöldségtermelésnek, a méz, valamint a bogyós és csonthéjas gyümölcsök (szilva, meggy) termelésének, gyógynövénytermesztésnek. Jellemző a saját felhasználásra történő háztáji gazdálkodás. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 6 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 14%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Mátranovák székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 3 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 1,428 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 14% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 Bombardier Transportation Hungary KFT. Mátranovák 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 750 2 Stahlko-Mont KFT. Mátranovák 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 157 3 Complex Montage 98 KFT. Vizslás 2852 Fémmegmunkálás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 125 4 Sinus- Ker KFT. Mátranovák 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 90 5 Berner Trans Szuha 4523 Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése Építőipar 59 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 BT. Holding Apc KFT. Karancskeszi 5157 Hulladék-nagykereskedelem Kereskedelem, javítás 57 7 Agro Kazár Nemti 0121 Szarvasmarha-tenyésztés Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 52 8 AXAMO KFT. Kazár 1822 Felsőruházat gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 48 9 Szilasdrink KFT. Szilaspogony 1598 Üdítőital gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 45 10 Go-Max Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Dorogháza 6420 Távközlés Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok 45 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térségben a vállalkozás- sűrűség, illetve a vállalkozói aktivitás mértéke jelentősen elmarad az országos átlagtól. A vállalkozások tőkehiánnyal küszködnek, nincs számottevő vállalkozói kedv és tudás, valamint információ vállalkozások beindításához. A legtöbb regisztrált vállalkozás a két városban van. A falvakban, főleg az alacsony népességű, elöregedő településeken számuk jóval kevesebb db működő vállalkozás van a térségben, az ezer lakosra jutó számuk 32 db. A térség ipara nagyrészt a két városra koncentrálódik. A községekben általában néhány főt foglalkoztató kisvállalkozások működnek, főleg az élelmiszeriparban (pl. ropi gyártás Karancsberényben, bio termékek előállítása Karancsságon), építőiparban (pl. kivitelező és tervező cégek), melyek helyi, települési jelentőségűek. A mezőgazdasági vállalkozások aránya 7%, az iparban és építőiparban regisztráltaké 26%, a kereskedelem, javítás ágba soroltaké 21%, a szálláshely-szolgáltatással, vendéglátással foglalkozóké 7% és az egyéb szektoroké 39%. A külföldi befektetések aránya a térségben jelentősen kedvezőtlenebb, jóval elmarad az országostól. A térség községeire túlnyomórészt a kisebb, 10 fő alatt foglalkoztató vállalkozások jellemzőek, melyek száma 1224 db. A kisvállalkozások jelentős része önfoglalkoztató, sok közülük kényszervállalkozás. A kisebb településeken a legnagyobb munkaadónak az önkormányzat számít az általa működtetett intézményekkel (pl. óvoda, iskola, polgármesteri hivatal). Kiemelt jelentőségű a foglalkoztatás szempontjából a Mátranovákon működő Bombardier Transportation Hungary Kft., mely vonatok forgóváz gyártásával és exportálásával – elsősorban Francia-, Német- és Lengyelországba – foglalkozik. A cég igen meghatározó a térségben, hiszen 750 főt foglalkoztat, mely nagy része a környező településekről érkezik. Ez a cég a környező települések foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez jelentős mértékben hozzájárul. Szintén jelentős a Mátranovákon működő, teljes egészében német tulajdonú, átlagban 90 főt foglalkoztató SINUS-KER Kft., mely vegyes vasipari termékek előállításával és exportjával foglalkozik. Fontos továbbá megemlíteni a varrodai tevékenységet végző, közel 50 fő női munkaerőt foglalkoztató kazári AXAMO Kft.- t is. Több településen működnek a fentiektől kisebb létszámot foglalkoztató, de a térség szempontjából jelentős vállalkozások (pl. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Karancskeszi, Dorogháza, Szilaspogony). A térség vállalkozásai közötti kapcsolat és kommunikáció szintje még alacsony, ezért az együttműködésben rejlő lehetőségek nincsenek kellőképpen kihasználva. Jellemző az is, hogy a vállalkozások az önerő magas aránya miatt nem tudnak hozzájutni a támogatásokhoz, mivel - elsősorban a mikro- és kisvállalkozások – tőkeszegények. Vállalkozásokat segítő kamarák Salgótarjánban működnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 6 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 6 Vallással kapcsolatos tevékenység 6 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 22 Sporttal kapcsolatos tevékenység 22 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 1 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 27 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység Oktatással kapcsolatos tevékenység 11 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 17 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Nemzetközi kapcsolatok Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 6 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 1 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 2 Politikai tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
Térségünkben már a rendszerváltás előtti években megindult a civil társadalom fejlődése. A szervezetek aktivitása változó, amit nagymértékben befolyásol a működési feltételek hiánya, azok nem megfelelő színvonala. A szféra képviselőinek több problémával kell szembenézniük szervezetük működtetése során. Nagy részük anyagi nehézségekkel küzd, kevés pénzügyi erőforrás áll rendelkezésükre, legtöbb esetben a működési költségek előteremtése is problémát okoz számukra. Sokuknál a humán erőforrás is hiányzik, nincs szakmai kapacitásuk pályázatok kidolgozására, megvalósítására, néhány kivétellel még állandó alkalmazottal sem rendelkeznek. A szervezetek elsősorban tagdíjakból, önkormányzatok és más támogatók által felajánlott támogatásokból és pályázatokon elnyert forrásokból gazdálkodnak. Egyes szervezetek már felismerték az elszigetelődés hátrányát és kezdeményezik a közös programok, projektek kidolgozását és megvalósítását más szervezetekkel, azonban többségüknél az együttműködés jelenleg még csak a települési önkormányzatra korlátozódik. A térségben működő 129 civil szervezet egy részét a faluvédő, szépítő egyesületek és a községekért létrehozott alapítványok teszik ki. A legtöbb településen működik sportegyesület, valamint sok település ápolja –elsősorban palóc népi– hagyományait egyesületi formában. Egyre népszerűbb és elterjedtebb a polgárőr egyesületek létrehozása. Jelen vannak a térségben ifjúsági szerveződések, nyugdíjas-, illetve bányász egyesületek, környezetvédelmi szervezetek, szabadidővel-, oktatással kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó szervezetek is. A községek önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai részére jelentős segítséget nyújt a térség 3 jelentős, területfejlesztéssel foglalkozó egyesülete. A 8 Palóc Mikrotérségi Egyesület a térségben futó LEADER+ program gesztorszervezete és a Salgótarjáni kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodájának fenntartója. A Dobroda- és Ménes- Völgyi Mikrotérségi Egyesület a “2005 év projektje” cím birtokosa lett a “Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat kialakítása a Dobroda- és Ménes- Völgyi Mikrotérségben” című projekttel. A Bátonyterenye és Környéke Területfejlesztési Társulás is több jelentős projekt kidolgozásával és megvalósításával, folyamatos információ- és segítségnyújtással támogatja a helyi kezdeményezéseket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
A térségben több települési szintű civil szervezet található. Nem jellemző, de jelen vannak országos és megyei hatókörű szervezetek is (pl. Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület, Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége), valamint olyanok, melyek tájegységi vagy térségi szinten fejtik ki hatásukat (pl. Karancs- Medves Alapítvány,Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület). A civil szervezetek között a fentieken kívül működnek más, az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság szempontjából is fontos szerepet játszó civilek. A térségben működő szervezetek közül több aktívan részt vesz a HVS kidolgozásában és reményeink szerint a jövőben annak megvalósításában is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 166 fővel nőtt, ami arányosítva 0%-os növekedést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 36,832 37,423 37,339 37,179 36,998 Éves változás 591 -84 -160 -181 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 166 fővel nőtt A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal nőtt Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 60%, ami 0 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 10% 13% 15-59 év 60% 60% 59 év felett 23% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 2% 2% 0 általános 10% 9% 1-5 általános 15% 9% 6-7 általános 33% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 16% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 5% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 10% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 4% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
Az érintett térség településeinek lakosságszáma fő között települési szinten nézve a lakosság számának változását megállapítható, hogy 13 település stagnált, míg a többi település lakosságszáma csökkent. A legnagyobb mértékben Rákóczibányán (18%), Ipolytarnócon (8,5%) és Szuhán (8,5%) csökkent a lakosok száma. Az érintett két kistérségre a népesség folyamatos csökkenése a jellemző. A településeken alacsony a 6-14 évesek aránya és magas a 60 év felettieké. Hat településen a lakosság közel egyharmada elmúlt 60 éves (Dorogháza, Nemti, Mátramindszent, Szilaspogony, Szuha, Zabar) és további 14 településen magasabb a számuk az országosnál. A 15 és 59 év közöttiek aránya településenként ±5%- os eltérést mutat az országos átlaghoz képest, két településen: Szilaspogonyban és Zabaron 7-10%- kal kevesebb. A települések elöregedését jól mutatja a 60 éven felüliekre jutó 15 éven aluliak száma, amely arányszám 5 település (Karancsság, Lucfalva, Nagybárkány, Ságújfalu, Sóshartyán) kivételével kedvezőtlen. Szuha településen például négyszer annyi 60 éven felüli él, mint 15 éven aluli. A települési szintű mutatók is kedvezőtlen tendenciát mutatnak. Folyamatosan csökken a 15 éven aluliak száma és az idős lakosság aránya növekszik, így a népesség életkorát az öregedési folyamat erősödése jellemzi. A térségben egyre inkább megfigyelhető tendencia a fiatalok, a pályakezdők elvándorlása, melynek fő okai az alacsony foglalkoztatottság és alacsony jövedelmi szint. A munkanélküliség meghaladja az országos átlagot. Az elmúlt években készült, a térség szociális helyzetének feltérképezésére irányuló kérdőíves felmérések alapján a képzettség tekintetében nem túl pozitív képet kapunk. A lakosság iskolai végzettség szerinti összetételét figyelembe véve a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magas, a lakosság közel 60%-a csak 8 osztályt, vagy szakmunkásképzőt végzett. Pár településen (Litke, Márkháza, Nagybárkány, Sóshartyán) az országos átlag több, mint kétszerese az iskolázatlanok száma (a lakónépesség közel 5%-a). A 8 osztályt végzettek arányát tekintve egyedül Karancsalja településen kedvezőbb a lakosságon belüli arányuk. Csupán átlagosan 4% (országosan 10%) a felsőfokú végzettségűek aránya, mely csak öt településen (Cered, Karancsalja, Karancslapujtő, Somoskőújfalu, Karancskeszi) haladja meg a térségi átlagot. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
A térségben jelen van a szlovák kisebbség (pl. Lucfalva, Sámsonháza, Szuha), valamint igen jelentős a társadalmon belül a roma népesség aránya (pl. Mátraverebély, Litke). Vannak olyan iskolák, ahol az oda járó gyermekek nagy százaléka roma, Sóshartyánban például ez az arány közel 100%. A demográfiai adatok alapján tehát a térség kedvezőtlen képet mutat az országos átlaghoz viszonyítva, tekintve a lakosság elöregedését, a természetes fogyást és az elvándorlást. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 1 3% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 25% 9 Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 36 100% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Kikötő Repülőtér Közmű ellátottság Hulladéklerakó Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely Kollégiumi feladat-ellátási hely Felnőtt átképzési központ Ipari parkok Ipari park Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Ipari kamara Agrárkamara Rotary típusú klub Egészségügyi ellátás Szülészeti ellátás Mentőállomás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Fedett/nyitott úszómedence Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
A térség észak-déli irányú fő közlekedési tengelyét a 21. sz. főútvonal alkotja, mely biztosítja az összeköttetését északi irányban Szlovákiával (Fülek, Losonc, Kassa), déli irányban az M3-as autópályával és azon keresztül Budapesttel, továbbá keleti irányban Miskolccal. Bár a főútvonal egyes szakaszainak négynyomúsításával jelentősen lerövidült a megyeszékhely és a főváros közötti menetidő, a térség gazdasági vérkeringésbe történő aktívabb részvételének alapvető feltétele a 21. sz. főút gyorsforgalmi úttá történő teljes kiépítése. A térség másik jelentős közútja a Salgótarján déli határán, nyugati irányba elágazó 22 sz. főút, mely Nógrád megye nyugati területeivel, köztük három várossal: Szécsény, Balassagyarmat, Rétság- teremti meg a kapcsolatot. Jelentős még a nyugat- kelet irányú, Eger és Ózd felé vezető 23. sz. főútvonal. Az alsóbbrendű állami közutak, valamint az önkormányzatok kezelésében lévő belterületi utak nagy része felújításra szorul, kisebb hányaduk pedig még szilárd burkolattal sincs ellátva. A térségen halad át Nógrád megye egyetlen vasúti fővonala (81 sz.), mely biztosítja a kapcsolatot Szlovákiával. A pálya állapota miatt az egész megyei szakaszon sebességkorlátozás van érvényben. Ennek, illetve a villamosítás hiányának következménye az irreálisan magas menetidő Salgótarján és Budapest között, ami jelentősen lerontja a vasút közúttal szembeni versenyképességét. A térségben hiányoznak a kerékpárutak. A közlekedési viszonyok mellett a vezetékes víz-, szennyvíz-, gázhálózat kiépítettségét tekintve jelentősen jobb a helyzet. Mindössze néhány, egyedileg lemaradt településen hiányzik a szennyvíz, illetve a gázhálózat (pl. Ipolytarnóc, Rákóczibánya). Hulladéklerakás és állati hulladék kezelése Salgótarjánban megoldott. A vezetékes telefonhálózat kiépített. A mobilhálózatok közül a legtöbb településen elérhető mind a három szolgáltató, valamint az Internet és kábel TV. Az egyetlen kórház a Salgótarjánban működő, megyei feladatokat is ellátó súlyponti kórház. Mentőállomás és szülészet is csak a megyeszékhelyen működik. A szociális alapellátás minden településen biztosított. Bölcsőde, középfokú oktatási intézmények, kollégium, felnőtt átképzési központ a két városban van. Az alapfokú oktatási intézmények (óvoda, iskola) társulások keretein belül működnek, ezen intézmények egy része felújításra szorul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
A Salgótarjáni kistérség rendelkezik felsőoktatási intézménnyel is, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete pénzügyi, számviteli, gazdasági informatikai szakokat kínál a hallgatók számára. A közművelődés lehetőségeit tekintve minden településen működik könyvtár vagy mozgókönyvtár, a teleházak és e- Magyarország pontok száma 24 db, közösségi helyiségek minden településen megtalálhatók (pl. sportöltöző, művelődési ház), azonban ezek egy része fejlesztésre szorul. Fedett uszoda a két városban, strand Salgótarjánban van. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.00 0.01 0.02 0.32 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 2% 30% 1% 48% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Bárna Község 1,151 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.62% 351,570 0.000 0.000 Cered Község 1,274 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.12% 443,293 0.000 1.129 Dorogháza Község 1,187 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.64% 330,656 0.000 0.000 Egyházasgerge Község 823 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.25% 342,917 0.000 0.000 Etes Község 1,502 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.24% 374,153 0.000 0.000 Ipolytarnóc Község 516 19.02% 319,602 0.000 0.994 Karancsalja Község 1,652 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.38% 554,468 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41 Települések főbb jellemzői 2/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Karancsberény Község 955 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.15% 413,085 0.000 0.000 Karancskeszi Község 1,988 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 19.56% 385,511 0.000 0.000 Karancslapujtő Község 2,930 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 18.46% 430,373 0.000 0.000 Karancsság Község 1,231 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 24.36% 267,669 0.000 0.000 Kazár Község 2,109 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.80% 370,679 0.000 0.045 Kisbárkány Község 246 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 15.75% 347,242 0.000 0.000 Kishartyán Község 624 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.13% 445,376 0.000 0.295 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42 Települések főbb jellemzői 3/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Litke Község 912 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.96% 391,045 0.000 0.000 Lucfalva Község 669 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 18.98% 310,573 0.000 0.000 Márkháza Község 253 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 21.88% 271,240 0.000 0.162 Mátramindszent Község 911 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.96% 323,046 0.000 2.479 Mátranovák Község 1,947 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.42% 522,333 0.080 0.148 Mátraszele Község 1,045 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.52% 448,701 0.000 0.000 Mátraterenye Község 2,000 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.78% 397,504 0.254 1.159 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

43 Települések főbb jellemzői 4/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Mátraverebély Község 2,145 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 21.21% 288,165 0.000 0.000 Mihálygerge Község 665 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.19% 454,240 0.000 0.000 Nagybárkány Község 726 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 24.83% 262,249 0.000 0.000 Nagykeresztúr Község 298 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.50% 419,392 0.000 0.000 Nemti Község 791 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.35% 400,323 0.000 0.186 Rákóczibánya Község 647 12.41% 301,096 0.000 0.000 Ságújfalu Község 1,044 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.84% 323,827 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

44 Települések főbb jellemzői 5/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Sámsonháza Község 280 Közszféra 12.18% 279,266 0.000 0.000 Somoskőújfalu Község Sóshartyán Község 951 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 30.80% 225,355 0.000 0.000 Szalmatercs Község 513 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.95% 341,850 0.000 0.000 Szilaspogony Község 367 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 24.47% 162,154 0.000 0.150 Szuha Község 664 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.28% 426,951 0.000 6.569 Vizslás Község 1,416 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.85% 485,917 0.000 0.192 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

45 Települések főbb jellemzői 6/6
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 6/6 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Zabar Község 566 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.39% 258,550 0.000 0.019 {TelFoJell.1.Nev} {TelFoJell.1.M355} {TelFoJell.1.M354} {TelFoJell.1.Szektor} {TelFoJell.1.M115} {TelFoJell.1.M440} {TelFoJell.1.Magas} {TelFoJell.1.Alacsony} {TelFoJell.2.Nev} {TelFoJell.2.M355} {TelFoJell.2.M354} {TelFoJell.2.Szektor} {TelFoJell.2.M115} {TelFoJell.2.M440} {TelFoJell.2.Magas} {TelFoJell.2.Alacsony} {TelFoJell.3.Nev} {TelFoJell.3.M355} {TelFoJell.3.M354} {TelFoJell.3.Szektor} {TelFoJell.3.M115} {TelFoJell.3.M440} {TelFoJell.3.Magas} {TelFoJell.3.Alacsony} {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

46 Települések egy mondatos jellemzése 1/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bárna „Szennyvízcsatorna hiánya, munkanélküliség.” „Turizmusfejlesztés, szálláshelyek létesítése, szabadidő eltöltéséhez szabadidőcentrum létesítés, fejlesztés.” Cered „Munkanélküliség,a kisebbség helyzete.” „Helyi gazdaság és turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

47 Települések egy mondatos jellemzése 2/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Dorogháza „Munkanélküliség, a település elöregedése, fiatalok elvándorlása, szociális létesítmények rossz állapota.” „Falusi turizmus megszervezése és beindítása.” Egyházasgerge „A munkavállalás szempontjából a városoktól való távolság, nem megfelelő közlekedés, kiépített gázvezeték hiánya.” „Meglévő értékek megőrzése, adottságaink maximális kihasználása, műemlék templom környékén idegenforgalmi centrum kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

48 Települések egy mondatos jellemzése 3/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Etes „A volt bánya-telepeken lévő kolónia jellegű lakások.Rendkívül hosszú önkormányzati úthálózat (az 1500 fő körüli lakosságú településeken átlag 10 km, Etesen 16,5 km). Magas a munkanélküliek aránya.” „Szép természeti környezet. Környező dombokon szélenergia hasznosításának lehetősége. Gyümölcs termesztésre alkalmas mezőgazdasági területek.” Ipolytarnóc „Munkanélküliség, vezetékes gáz hiánya, belső utak rossz állapota, felújításra szoruló létesítmények (sportöltöző, kulturház vizesblokk kialakítás, óvoda), elégtelen önkormányzati finanszírozás.” „Turizmus fejlesztése a betelepülő vállalkozók révén.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

49 Települések egy mondatos jellemzése 4/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Karancsalja „Munkanélküliség.” „Munkahelyteremtés, ipari üzem létrehozása befektető által.” Karancsberény „Munkahelyek hiánya, az önkormányzat nehéz anyagi helyzete, a lakosság elöregedése, fogyása, elvándorlása, népességmegtartó erő hiánya.” „Turizmus fejlesztése (agroturizmus), az abban rejlő lehetőségek feltárása, a természeti környezetből adódó lehetőségek kihasználása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

50 Települések egy mondatos jellemzése 5/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Karancskeszi „A közutak, közintézmények, járdák állapota nem megfelelő. Munkahelyek hiánya. Tájház, civil ház hiánya.” „Turizmus fejlesztése. Helyi építészeti örökségek állagának megóvása, bemutatásuk lehetőségének megteremtése. Vállalkozások és őstermelők segítése, munkahelyteremtés.” Karancslapujtő „Munkanélküliség (elsősorban a szakképzetlenek, az 50 év felettiek és a pályakezdők körében), a mezőgazdaság hanyatlása, kis- és őstermelők ellehetetlenedése.” „Vállalkozói réteg koordinációja, gazdaságosan nem művelhető földterületek újraértékelése, újfajta hasznosítása, hagyományaink, kultúránk őrzése, egészségesebb életvitel kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

51 Települések egy mondatos jellemzése 6/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Karancsság „Sok halmozottan hátrányos helyzetű, jelentős munkanélküliség.” „Vallási turizmus fejlesztése.” Kazár „Munkahelyek hiánya, helyi termékek felvevőpiacának hiánya.” „Helyi vállalkozások megerősítése, helyi termékek érékesítése, turisztikai adottságok kihasználása a szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztésével.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

52 Települések egy mondatos jellemzése 7/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kisbárkány „Belvízelvezetés, rendezetlen falukép.” „Árok kialakítása, 2 db buszmegálló felújítása, Kisbárkány-Bede puszta út megépítése.” Kishartyán „Munkanélküliség.” „Munkahelyteremtés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

53 Települések egy mondatos jellemzése 8/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Litke „Az emberek motiváltságának hiánya. Rossz közbiztonság, gyakoriak a lopások, amely a határsávon jobban erősödik. Erkölcsi problémák.” „Termálvízben rejlő adottságok kihasználása.” Lucfalva „Magas munkanélküliség, úthálózat rossz állapota, mikrohullámú internet hiánya, lakosság elöregedése.” „A szlovák nemzetiségi hagyományok ápolása, a kelet-dél nógrádi szlovákság kulturális és oktatási központjának kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

54 Települések egy mondatos jellemzése 9/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Márkháza „Magas a munkanélküliek száma.” „Turisztikai fejlesztések.” Mátramindszent „Munkanélküliség.” „Turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

55 Települések egy mondatos jellemzése 10/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Mátranovák „Népesség elöregedése.” „Fiatalok helybentartása.” Mátraszele „Belterületi utak állapota, foglalkoztatottsági problémák.” „Salgótarján közelségének kihasználása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

56 Települések egy mondatos jellemzése 11/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Mátraterenye „A lakosság hátrányos szociális helyzete.” „A Mátra közelsége, horgásztavak léte, 23. sz. út mentén helyezkedik el a település.” Mátraverebély „Magas munkanélküliség, alulképzettség, képzetlenség, rossz közbiztonság.” „A turizmus fejlesztése (falusi turizmus, vallási turizmus- Szentkút).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

57 Települések egy mondatos jellemzése 12/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Mihálygerge „Munkanélküliség.” „Jó természeti, földrajzi elhelyezkedés, aktív közösségi élet.” Nagybárkány „Az általános iskola működtetése a csökkenő normatív támogatás miatt.” „A település gyönyörű természeti környezetben található.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

58 Települések egy mondatos jellemzése 13/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagykeresztúr „A meglévő közösségi ház kicsi, alkalmatlan közösségi rendezvények lebonyolítására.” „Salgótarjántól 5km- re fekszik a település. Lehetőség van több, mint 100 telek kialakítására.” Nemti „Elidősödött lakosság, magas munkanélküliség.” „Nyugott, szép lakókörnyezet. Jó kilátás a Mátra-hegységre. Közúton jól megközelíthető. Budapesttől egy órányi járásra van.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

59 Települések egy mondatos jellemzése 14/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Rákóczibánya „Alapvető közművek hiánya (csatorna, gáz). Alacsony jövedelemszint, munkanélküliség.” „Munkahelyteremtés, infrastrukúra fejesztés.” Ságújfalu „Magas a munkanélküliek és a szociális ellátottak száma.” „Térségi szintű munkahelyteremtés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

60 Települések egy mondatos jellemzése 15/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sámsonháza „Nincs szennyvízelvezető rendszer, az ivóvízhálózat elöregedett, az úthálózat rossz állapotú, a tömegközlekedés rosszul szervezett, munkahelyek hiánya, idősek napközbeni ellátásának hiánya.” „A természeti kincsek és a helyi adottságok kihasználásával a falusi turizmus fellendítése, a hőforrás kiaknázásával wellness hotel kialakítása.” Somoskőújfalu „Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak és az intézményhálózat műszaki állapota.” „Külső finanszírozási források (pályázat, támogatás) bevonása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

61 Települések egy mondatos jellemzése 16/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 16/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sóshartyán „Alacsony iskolai végzettség, munkahelyek hiánya, közrend.” „Gyönyörű nógrádi táj, hagyomány, építészeti stílus megőrzése, felújítások, idegenforgalmi vonzerő növelése, települések együttműködése.” Szalmatercs „A munkanélkülivé vált, részben a szakképzetlen munkaerő elhelyezkedési problémái. 50 év fölöttiek, pályakezdők jelentős munkanélkülisége, a mezőgazdaság hanyatlása, kis- és őstermelők ellehetetlenedése, helyben történő foglalkoztatók kis száma.” „A gazdaságosan nem művelhető földterületek újraértékelése, újfajta hasznosítása. Hagyományaink, kultúránk őrzése, egészségesebb életvitel kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

62 Települések egy mondatos jellemzése 17/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 17/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szilaspogony „Fiatal szakképzett munkaerő hiánya, magas munkanélküliségi mutatók, inaktívak magas aránya, munkahelyek hiánya.” „Vadász- és természetjáró turizmus fejlesztése, erdei iskola kialakítása.” Szuha „A településen a lakosság elöregedett. A lakások nagy része üdülési célt (nem tartós ottlétet)szolgál.Játszóterek, parkok hiánya.” „Szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása, turizmus fejlesztése(vendéglátóhely kialakítása, melegétkeztetés biztosítása).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

63 Települések egy mondatos jellemzése 18/18
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 18/18 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vizslás „Településünk legnagyobb problémája a munkanélküliség.” „Településünk számára a legnagyobb esélyt a fejlődésre az Uniós források kihasználása jelenti.” Zabar „A munkanélküliség és a kisebbség helyzete.” „A helyi gazdaság fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

64 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

65 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 4 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 12 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Helyi életminőség fejlesztése” 3 db 2,605,894 „Helyi vállalkozások fejlesztése” 3 db 1,685,861 „Helyi turizmus ágazat fejlesztése” 3 db 1,213,929 „Térségi marketing tevékenység elősegítése” 3 db 208,791 „{FejlPrioritasok.4.Ny396}” {FejlPrioritasok.4.Sz331} db {FejlPrioritasok.4.Sz332} „{FejlPrioritasok.5.Ny396}” {FejlPrioritasok.5.Sz331} db {FejlPrioritasok.5.Sz332} „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 65

66 A legtöbb forrás – 94,000 EUR – a(z) Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/4 Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése 94,000 Helyi épített-, természeti- és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése 740,000 Falumegújítás, falufejlesztés, települési szolgáltatások bővítése, fejlesztése 1,771,894 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

67 A legtöbb forrás – 94,000 EUR – a(z) Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/4 Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi erőforrásokra alapozott termékek/szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása 361,861 Vállalkozási környezet fejlesztése 124,000 Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása 1,200,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

68 A legtöbb forrás – 94,000 EUR – a(z) Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/4 Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Turizmus feltételeinek megteremtése, újszerű, innovatív turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése 899,929 Turizmushoz kapcsolódó információhoz való hozzáférés biztosítása, turisztikai hálózatok kialakítása 80,000 Programok, rendezvények támogatása, együttműködések ösztönzése 234,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

69 A legtöbb forrás – 94,000 EUR – a(z) Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/4 Fő fejlesztési prioritás: Térségi marketing tevékenység elősegítése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Kiállításokon, rendezvényeken való közös részvétel támogatása 50,000 Térségi együttműködésre alapozott egységes megjelenés és arculat kialakítása 50,000 Nyomtatott és digitális anyagok készítésének támogatása 108,791 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

70 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

71 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 7% 6% 10% 20% 18% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 49% 60% 27% 36% 15% 10% 10% 7% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 21% 15% 10% 7% 9% 7% 3% 0% 7% 9% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% 9% 10% 7% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 2% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 22% 4% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 7% 3% 0% 13% 18% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 13% 9% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A falusi-, agro- és ökoturizmushoz kapcsolódó színvonalas szálláshelyek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá szálláshelyhez nem feltétlenül kötött szolgáltatások kialakításának, valamint a már működők bővítésének, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, fejlesztésének támogatása.A falusi szállásadás szerepének növelése.” „A meglévő szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások színvonala javul, újak jönnek létre, így alkalmassá válik a térség arra, hogy az idelátogatók igényeit kielégítse, ezáltal a tartózkodási idő és a térség vendégforgalma folyamatosan növekvő tendenciát fog eredményezni.A térség kínálati oldala egyensúlyba kerül a keresleti oldallal.A fejlesztések hatására közvetlen és közvetett munkahelyek jönnek létre,javulnak társadalmi és gazdasági mutatóink.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges eszköz és gépbeszerzések megvalósításának támogatása a műszaki-technológiai fejlesztés érdekében.” „Javul a feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása. A működés szolgálatában álló épületek felújításának, korszerűsítésének, bővítésének, akadálymentesítésének; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, valamint minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása.” „Javul a feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások gazdasági épületeinek állapota és ezáltal a termelési feltételek is.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „A helyi termékek előállításával foglalkozó mikrovállalkozások (4 EUME alatt) élet- és versenyképességének javításához szükséges új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 6397, 1550, 6407, 6412.” „Javul a helyi termékek feldolgozottsága, előállítása, bővül a helyi termékek köre, javul a minőségük.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A helyi termékek előállításával foglalkozó mikrovállalkozások (4 EUME alatt) élet- és versenyképességének javításához szükséges épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, bővítésének, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 402, 1550, 6407, 6412.” „Javul a helyi termékek feldolgozottsága, előállítása, bővül a helyi termékek köre, javul a minőségük.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „A kereskedelmi szolgáltató vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása, különös tekintettel a munkahelyteremtő (és –megőrző) beruházásokra. Vállalkozások támogatása a helyi termelés, működés szolgálatában álló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, bővítése, akadálymentesítése, ingatlanokhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének, közös használatba vétele, piackutatás és marketingtevékenység ösztönzése által.” „A megvalósuló fejlesztések által a vállalkozások helyzete stabilizálódik, a vevők igényeinek kielégítése eredményesebbé válik, a kereskedelmi szolgáltatások minősége javul, köre bővül, új vállalkozói együttműködések alakulnak ki. A vállalkozások tőkeerősebbé válásával a térség is egyre versenyképesebb lesz.” „Kereskedelem, javítás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A 4 EUME alatti meglévő és új mezőgazdasági termelő vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges eszközök- és gépbeszerzések megvalósításának támogatása.” „Javul a 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „A 4 EUME alatti meglévő és új mezőgazdasági vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások megvalósításának támogatása. A helyi termelés, működés szolgálatában álló épületek, felújításának, korszerűsítésének, bővítésének, akadálymentesítésének, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása.” „Javul a 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások gazdasági épületeinek állapota és ezáltal a termelési feltételek is.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A helyi termékek előállítását (termesztés, feldolgozás), piacra jutását, marketingjét támogató felkészítő képzések lebonyolításának támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 402, 6397, 6407, 6412.” „Az egyedi, helyi erőforrásokra épülő szakmai képzés által támogatott csipke-, fűzfa-, gomba, bodza telepítés kezdődik meg a térség több településén.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 80

81 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „Az újonnan induló és meglévő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) élet-és versenyképességének javításához szükséges technológiafejlesztés új gépek, berendezések, eszközök beszerzése révén.” „Javul az egyéb tevékenységi ágban működő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

82 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

83 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a falusiak által előállított termékek helyben történő értékesítését elősegítő piacok létrehozásának támogatása.” „A lakosság komfortérzete, a vidéki életminőség javul, a térségbe érkezőket színvonalas, felújított szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi terek fogadják.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A térség településein a természeti, kulturális és épített örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése. A településkép és a környezet állapotának javítása, ápolása, a helyi értékek védelmére irányuló tevékenységek megvalósítása.” „A térség élhetőbbé válik a településkép és a környezet állapotának javulása által. Fennmarad a természeti, kulturális és épített örökség. Erősödik a helyi identitástudat, környezettudatosság, a települések vonzereje a helyi lakosság és a térségbe látogatók körében nő.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Azonos arculatú helyi termékek bolthálózat létrehozásának támogatása településcsoportonként. A megoldási javaslat komplex projektet alkot a következő megoldási javaslatokkal: 402, 6397, 1550, 6407.” „Hat településen kialakításra kerül egy palóc motívumokkal berendezett, elkészített kis bolt, amely a térségben elkészült helyi termékeket, ajándéktárgyakat árusítja a környékbeliek és a turisták számára.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „A térségi összetartozást hangsúlyozó arculati fejlesztések megvalósítása egységes térségi arculati elemek kidolgozásával (Arculati kézikönyv), térségi honlap, kiadvány, programfüzet, hírlevél, szóróanyag, film, plakát, Tv műsor, stb., valamint eredet- és minőségjelző védjegy, védjegyrendszer kialakításával.” „Egyedi térségi arculat megteremtése. Elkészül egy egységes arculati kézikönyv, mely alapján a térség lerakja a külső és belső marketing tevékenység alapjait. A létrejövő közös marketing eszközök segítségével a térség piaci pozíciója javul, ismertsége, eladhatósága nő. Az itt élők közösségi összetartozása, identitástudata növekszik.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A térségi szereplők együttműködésének ösztönzése, segítése a helyi kötődéseket erősítő és együttgondolkodást ösztönző közös térségi programok, rendezvények megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges infrastrukturális fejlesztések és beszerzések támogatsával.” „Közösségfejlesztés feltételeinek megteremtésével erősödik a fiatalok, helyi lakosok kötődése, egyre kisebb lesz a térségből való elvándorlás. Kialakul a térségben az a közösségi szellem, térségi együttműködés, mely a hosszú távú és fenntartható fejlődés kulcsát jelenti.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „Programok, rendezvények megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges infrastrukturális fejlesztések és hozzá kapcsolódó beszerzések támogatása, különös tekintettel a térségi szereplők együttműködése révén megvalósuló fejlesztésekre, beszerzésekre. Rendezvények egyéb költségeinek támogatása.” „Színvonalasabb, színesebb rendezvények, programok megvalósulása, melyek az eddiginél nagyobb számú érdeklőt vonzzanak mind a térség lakossága, mind az idelátogatók köréből.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Egy speciális térségi turisztikai szervezet létrehozásának támogatása, ahol azon tevékenységek összességének kezelése zajlik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a térség látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás tökéletes élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a helyi közösség számára előnyösek legyenek a jövőben. A szervezet operatív szerepet vállal az információhoz való hozzáférés biztosításában,programok-,rendezvények szervezésében és ösztönzésében,termékek és szolgáltatások fejlesztésében,összességében a térség turizmus ágazatának fejlődésében.” „Az épület kialakításával és a szervezet működéséhez szükséges feltételek megteremtésével a térségben koordinálttá és szervezetté válik a helyi turizmus rendszere.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „A Térségi arculati kézikönyv alapján megvalósuló marketing, propaganda-, információs tevékenység fokozása, a helyi szereplők érdekeltségére, bevonására alapozva, a helyi értékekre építkező és az azokat erősítő külső és belső marketing tevékenység támogatása, különös tekintettel a térségi szereplők együttműködése révén megvalósuló projektekre.” „A térség piaci pozíciója javul, ismertsége, eladhatósága nő. Megvalósul a térségben az egységes belső és külső marketing, az egységes arculati elemek felhasználásával a térség beazonosíthatóvá válik. Erősödik az invitatív propaganda, nő a térségről megjelenő kiadványok, programfüzetek, eseménynaptárak, hírlevelek, szóróanyagok, filmek, plakátok, CD, Tv műsorok, honlapok, stb. száma.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Az Akciócsoport fejlesztési stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó térségek közötti és nemzetközi szakmai együttműködések kialakítása, erősítése. Hazai és nemzetközi törekvések támogatása, a hazai és/vagy nemzetközi projektekre való felkészülés, projektek közös megvalósítása (konfrenciák, közös, többnyelvű marketing kiadványok és egyéb szakmai anyagok elkészítése, ifjúsági csereprogramok), partnerek megkeresése, kapcsolatépítés, közös szerveződések kiépítése, közös akciók és projektek előkésztése, kidolgozása.” „Bővül a térségünk hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, közös projektek és közös szervezetek kerülnek megvalósításra/kialakításra. Együttműködések jönnek létre pl. helyi termékekhez, fiatalok kötődéséhez, örökségvédelemhez (természeti, kulturális örökség) kapcsolódóan.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A térség településein a kulturális és épített örökség fenntartásához, megőrzéséhez kapcsolódó berendezések, eszközök, bútorok, fellépő ruhák és kellékek beszerzésének támogatása pl.: iskolák, hagyományőrző csoportok, védelem alatt nem álló épületekbe telepített vidéki örökséget bemutató kiállítások részére.” „A palóc nép hagyományok fenntartása, átörökítése érdekében berendezések, eszközök, bútorok, fellépő ruhák és kellékek lesznek beszerezve.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 92

93 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

94 Megoldási javaslatok 1/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-11 Sorszám: 1884
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-11 Sorszám: 1884 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Falumegújítás, falufejlesztés, települési szolgáltatások bővítése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A vidéki lakókörnyezet állapota leromlott, az épületek, parkok, közterek felújításra, karbantartásra szorulnak és igény van újak kialakítására is. kevés a játszótér, a meglévők közül sok színvonala nem megfelelő. A helyi piacok száma kevés, a meglévők fejlesztésre szorulnak. A lakosság életminőségének javításához szükséges szolgáltatások bővítésre, fejlesztésre szorulnak. Probléma/ lehetőség Kevés erőforrás áll rendelkezésre a közterületek, közösségi terek, a települések megjelenésében szereppel bíró épületek piacok kialakítására, fejlesztésére. Megoldási javaslat A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a falusiak által előállított termékek helyben történő értékesítését elősegítő piacok létrehozásának támogatása. Várható eredmény A lakosság komfortérzete, a vidéki életminőség javul, a térségbe érkezőket színvonalas, felújított szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi terek fogadják. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 94

95 Megoldási javaslatok 1/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-11 Sorszám: 1884
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-11 Sorszám: 1884 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 40 db Természetes személyek %

96 Megoldási javaslatok 2/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-05 Sorszám: 6412
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-05 Sorszám: 6412 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Falumegújítás, falufejlesztés, települési szolgáltatások bővítése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség településein nagy hagyománya van az erdei termékek gyűjtésének, feldolgozásának (csipkebogyó, fűz, gomba), valamint egyéb helyi termékek előállításának (méz, pálinka, hímzések, vesszőtermékek, stb.). A helyi termékekre egész évben van kereslet a turisták és a helybeliek körében. Probléma/ lehetőség A térségben előállított jó minőségű helyi termékek értékesítése nehézkes, elaprózott, mivel egy helyen csak egyféle terméktípushoz tud hozzájutni a vevő. A termékek piacra jutását és a termelők bevételeit jelentősen növelné egy helyi bolthálózat kialakítása a két kistérségben. Megoldási javaslat Azonos arculatú helyi termékek bolthálózat létrehozásának támogatása településcsoportonként. A megoldási javaslat komplex projektet alkot a következő megoldási javaslatokkal: 402, 6397, 1550, 6407. Várható eredmény Hat településen kialakításra kerül egy palóc motívumokkal berendezett, elkészített kis bolt, amely a térségben elkészült helyi termékeket, ajándéktárgyakat árusítja a környékbeliek és a turisták számára. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 96

97 Megoldási javaslatok 2/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-05 Sorszám: 6412
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-05 Sorszám: 6412 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 7200 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 72000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 72000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek %

98 Megoldási javaslatok 3/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-06 Sorszám: 1876
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-06 Sorszám: 1876 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Falumegújítás, falufejlesztés, települési szolgáltatások bővítése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat Helyzet/ adottság Az utóbbi időben a térségben több településen is nagymértékben elszaporodtak a magánszemélyeknél, illetve intézményeknél a tulajdon elleni bűncselekmények. A térségben megnövekedett teher- és gépjárműforgalom veszélyezteti a gyalogosk testi épségét. Probléma/ lehetőség A helyi lakosok, illetve az idelátogatók számára a nem megfelelő közbiztonság igen nagy veszélyforrás. Adottságainak tekintve hiába vonzó térségünk, ha a közbiztonság rossz. A térségi szereplők összefogásában rejlő lehetőséget ezen területen is ki kívánjuk használi a problémák csökkentése érdekében. Megoldási javaslat Térfigyelő hálózat kiépítése a térség több településén, tárgyi eszköz és gépek beszerzésének támogatása a közbiztonság javításának érdekében. Várható eredmény Korszerű térfigyelő hálózat épül ki a térség több településén, valamint beszerzésre kerülnek a közbiztonság javítását szolgáló technikai eszközök, berendezések, gépek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98

99 Megoldási javaslatok 3/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-06 Sorszám: 1876
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-06 Sorszám: 1876 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek %

100 Megoldási javaslatok 4/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-10 Sorszám: 1883
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-10 Sorszám: 1883 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi épített-, természeti- és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Legfontosabb adottságunkká a táji környezet és a benne élő emberek tárgyi, szellemi,természeti kulturális öröksége válik. Ez az erőforrás táptalaja a helyi termékek,az idegenforgalom erősödésének és a helyiek kötődését,új letelepülők megjelenését is erősíti. Az örökségvédelemnek ugyanakkor még nincsenek széles körben elterjedt hagyományai,nincs megfelelő társadalmi háttere, a környezeti tudatosság szintje alacsony. A térségben 17 településen vannak védelem alatt álló épületek és 18 terület áll helyi védelem alatt. Probléma/ lehetőség A táji,természeti és épített értékek állapota nem megfelelő,a helyi védett területek kezelése nem megoldott, sok esetben nélkülözi a szakmai hátteret,a helyi védett épületek felújítása,fenntartása, karbantartása tőkehiány miatt nehézséget jelent. Az illegális szemétlerakók szaporodása és a felszíni vizek szennyezése a tájképi, környezeti és természeti állapotokat rontja. A környezeti tudatosság szintje gyenge. Megoldási javaslat A térség településein a természeti, kulturális és épített örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése. A településkép és a környezet állapotának javítása, ápolása, a helyi értékek védelmére irányuló tevékenységek megvalósítása. Várható eredmény A térség élhetőbbé válik a településkép és a környezet állapotának javulása által. Fennmarad a természeti, kulturális és épített örökség. Erősödik a helyi identitástudat, környezettudatosság, a települések vonzereje a helyi lakosság és a térségbe látogatók körében nő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 Megoldási javaslatok 4/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-10 Sorszám: 1883
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/28 Kód: ÉM-52-SzF-A-10 Sorszám: 1883 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek %

102 Megoldási javaslatok 5/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-01 Sorszám: 1855
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-01 Sorszám: 1855 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi épített-, természeti- és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Térségünk a Palócföld, a híres és sokat kutatott, emlegetett etnográfiai terület központja. Az eldugott vidéken a lakosság megőrizte ősi kultúráját, népviseletét, szokásait. A hagyományokat az idősebbek még életben tartják, emlékeznek rá, még fellelhetők élő népszokások, mesterségek. A palócság egy egységes szervezetbe tömörülő, a nógrádi tájhoz, a táji adottságokhoz illeszkedő mesterségekhez ragaszkodó népcsoport. Probléma/ lehetőség Pár év múlva olyan generáció él majd a vidéken, aki már nem a hagyományok szellemében nevelkedett, nem ismeri a térség tárgyi és szellemi kulturális örökségét, szokásait. A fiatalok elveszítik kötődésüket, ismereteik hiányosak lesznek a múltról. Az oktatásban, idegenforgalomban nem a palóc hagyományokra épülő, helyi sajátosságokon alapuló tevékenységek jelennek meg. A táj és az ember kapcsolata kedvezőtlenül alakul. Megoldási javaslat A térség településein a kulturális és épített örökség fenntartásához, megőrzéséhez kapcsolódó berendezések, eszközök, bútorok, fellépő ruhák és kellékek beszerzésének támogatása pl.: iskolák, hagyományőrző csoportok, védelem alatt nem álló épületekbe telepített vidéki örökséget bemutató kiállítások részére. Várható eredmény A palóc nép hagyományok fenntartása, átörökítése érdekében berendezések, eszközök, bútorok, fellépő ruhák és kellékek lesznek beszerezve. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 Megoldási javaslatok 5/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-01 Sorszám: 1855
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-01 Sorszám: 1855 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 25 db Természetes személyek %

104 Megoldási javaslatok 6/28 Kód: ÉM-52-SzF-3-02 Sorszám: 6410
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/28 Kód: ÉM-52-SzF-3-02 Sorszám: 6410 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi épített-, természeti- és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Térségünk a Palócföld, a híres és sokat kutatott, emlegetett etnográfiai terület központja. Az eldugott vidéken a lakosság megőrizte ősi kultúráját, népviseletét, szokásait. A hagyományokat az idősebbek még életben tartják, emlékeznek rá, még fellelhetők élő népszokások, mesterségek. A palócság egy egységes szervezetbe tömörülő, a nógrádi tájhoz, a táji adottságokhoz illeszkedő mesterségekhez ragaszkodó népcsoport. Probléma/ lehetőség Pár év múlva olyan generáció él majd a vidéken, aki már nem a hagyományok szellemében nevelkedett, nem ismeri a térség tárgyi és szellemi kulturális örökségét, szokásait. A fiatalok elveszítik kötődésüket, ismereteik hiányosak lesznek a múltról. Az oktatásban, idegenforgalomban nem a palóc hagyományokra épülő, helyi sajátosságokon alapuló tevékenységek jelennek meg. A táj és az ember kapcsolata kedvezőtlenül alakul. Megoldási javaslat A térség településein rendszerezett természeti, kulturális és épített örökségek megőrzésére alapozott képzések (pl. kézműves foglalkozások) támogatása. Várható eredmény A térségben hagyományőrző képzések valósulnak meg, melynek eredményeként a palóc népi hagyományok, viseletek, szokások, mesterségek átöröklődnek a fiatal generációra. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 Megoldási javaslatok 6/28 Kód: ÉM-52-SzF-3-02 Sorszám: 6410
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/28 Kód: ÉM-52-SzF-3-02 Sorszám: 6410 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 60000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 17 db Természetes személyek %

106 Megoldási javaslatok 7/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-02 Sorszám: 1856
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-02 Sorszám: 1856 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Szervezeteink közül csak néhányan ismerték fel ezidáig a közösségfejlesztés jelentőségét, az elszigetelődés hátrányát és kezdeményezték a közös programok, projektek kidolgozását és megvalósításához szükséges infrastrukturális fejlesztéseket és beszerzéseket más szervezetekkel, melyeknek fontos szerepe van a fiatalok kötődésének növelésében. Probléma/ lehetőség A térség népességmegtartó ereje gyenge, a fiatalok elvándorolnak, ezért a népesség folyamatosan csökken. A fiatalok kötődésének növelésével a meglévő helyi tudásra és identitástudatra alapozva térségünkben megindulhat a közös gondolkodás, cselekvés. Megoldási javaslat A térségi szereplők együttműködésének ösztönzése, segítése a helyi kötődéseket erősítő és együttgondolkodást ösztönző közös térségi programok, rendezvények megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges infrastrukturális fejlesztések és beszerzések támogatsával. Várható eredmény Közösségfejlesztés feltételeinek megteremtésével erősödik a fiatalok, helyi lakosok kötődése, egyre kisebb lesz a térségből való elvándorlás. Kialakul a térségben az a közösségi szellem, térségi együttműködés, mely a hosszú távú és fenntartható fejlődés kulcsát jelenti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 106

107 Megoldási javaslatok 7/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-02 Sorszám: 1856
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-02 Sorszám: 1856 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 70000 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 70000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 17 db Természetes személyek %

108 Megoldási javaslatok 8/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-02 Sorszám: 6411
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-02 Sorszám: 6411 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Közösségi együttműködések támogatása, fiatalok kötődésének erősítése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség néhány szervezetének már vannak jól működő hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai, de a települések nagy részénél ez nem jellemző. Probléma/ lehetőség Az Akciócsoport településeinek nincs vagy kevés a térségen kívüli kapcsolata, a meglévő együttműködések inkább csak a kulturális tevékenységekre vonatkoznak, egyéb közös tevékenységeket, projekteket nem valósítottak meg. A meglévő megállapodások megvalósítására nem állt elegendő forrás a rendelkezésükre. Megoldási javaslat Az Akciócsoport fejlesztési stratégiájában meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó térségek közötti és nemzetközi szakmai együttműködések kialakítása, erősítése. Hazai és nemzetközi törekvések támogatása, a hazai és/vagy nemzetközi projektekre való felkészülés, projektek közös megvalósítása (konfrenciák, közös, többnyelvű marketing kiadványok és egyéb szakmai anyagok elkészítése, ifjúsági csereprogramok), partnerek megkeresése, kapcsolatépítés, közös szerveződések kiépítése, közös akciók és projektek előkésztése, kidolgozása. Várható eredmény Bővül a térségünk hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, közös projektek és közös szervezetek kerülnek megvalósításra/kialakításra. Együttműködések jönnek létre pl. helyi termékekhez, fiatalok kötődéséhez, örökségvédelemhez (természeti, kulturális örökség) kapcsolódóan. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 Megoldási javaslatok 8/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-02 Sorszám: 6411
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-02 Sorszám: 6411 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 24000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 24000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 24000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek %

110 Megoldási javaslatok 9/28 Kód: ÉM-52-GF-A-04 Sorszám: 405
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/28 Kód: ÉM-52-GF-A-04 Sorszám: 405 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság Térségünkben kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások jelentős számban fordulnak elő. A tevékenységi kör jellege elég változatos, leggyakoribb az élelmiszer bolt. A sokszínű tevékenység megléte mellett azt is megállapíthatjuk, hogy sajnos az épületek,berendezések,eszközök,gépek egy része hiányzik,a meglévők állapota erősen leromlott.Számos lehetőség rejlik még a kereskedelmi tevékenységű vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztésében is, mely szintén hozzájárulhat a vevői igények magasabb szinten történő kielégítéséhez. Probléma/ lehetőség A tőkeszegénység miatt a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket, beszerezéseket, melyek piaci előnyhöz tudnák juttatni őket. Az új vállalkozást kialakítani kívánók számára az alacsony tőkeerősség miatt még nehezebb biztosítani annak beindításához szükséges feltételeit, melyek stabil, hosszú távú működést eredményeznek. Megoldási javaslat A kereskedelmi szolgáltató vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása, különös tekintettel a munkahelyteremtő (és –megőrző) beruházásokra. Vállalkozások támogatása a helyi termelés, működés szolgálatában álló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, bővítése, akadálymentesítése, ingatlanokhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének, közös használatba vétele, piackutatás és marketingtevékenység ösztönzése által. Várható eredmény A megvalósuló fejlesztések által a vállalkozások helyzete stabilizálódik, a vevők igényeinek kielégítése eredményesebbé válik, a kereskedelmi szolgáltatások minősége javul, köre bővül, új vállalkozói együttműködések alakulnak ki. A vállalkozások tőkeerősebbé válásával a térség is egyre versenyképesebb lesz. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 Megoldási javaslatok 9/28 Kód: ÉM-52-GF-A-04 Sorszám: 405
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/28 Kód: ÉM-52-GF-A-04 Sorszám: 405 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 50 db Természetes személyek 50%

112 Megoldási javaslatok 10/28 Kód: ÉM-52-GF-A-02 Sorszám: 6396
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/28 Kód: ÉM-52-GF-A-02 Sorszám: 6396 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben a feldolgozóipar részesedése a legnagyobb a foglalkoztatottak számát tekintve (38%). Jellemző, hogy ezen tevékenységi körű mikrovállalkozások gazdasági tevékenységgel közvetlenül érintett épületeinek állapota erősen amortizálódott, nem teljesesíti a feldolgozáshoz nélkülözhetetlen, korszerű követelményeket. Probléma/ lehetőség A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket. Az új mikrovállalkozást létrehozni kívánók nem tudják biztosítani az annak beindításához szükséges feltételeket. Megoldási javaslat A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása. A működés szolgálatában álló épületek felújításának, korszerűsítésének, bővítésének, akadálymentesítésének; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, valamint minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása. Várható eredmény Javul a feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások gazdasági épületeinek állapota és ezáltal a termelési feltételek is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 Megoldási javaslatok 10/28 Kód: ÉM-52-GF-A-02 Sorszám: 6396
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/28 Kód: ÉM-52-GF-A-02 Sorszám: 6396 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 25 db Természetes személyek 50%

114 Megoldási javaslatok 11/28 Kód: ÉM-52-GF-A-01 Sorszám: 401
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/28 Kód: ÉM-52-GF-A-01 Sorszám: 401 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben a feldolgozóipar részesedése a legnagyobb a foglalkoztatottak számát tekintve (38%). Jellemző, hogy ezen tevékenységi körű mikrovállalkozások gépei, eszközei állapota erősen amortizálódott, nem teljesesíti a feldolgozáshoz nélkülözhetetlen, korszerű követelményeket. Probléma/ lehetőség A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvásárolni a versenyképes működéshez szükséges új gépeket, berendezéseket. Az új mikrovállalkozások beindításához nem tudják biztosítani a szükséges feltételeket. Megoldási javaslat A feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges eszköz és gépbeszerzések megvalósításának támogatása a műszaki-technológiai fejlesztés érdekében. Várható eredmény Javul a feldolgozóiparban tevékenykedő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 114

115 Megoldási javaslatok 11/28 Kód: ÉM-52-GF-A-01 Sorszám: 401
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/28 Kód: ÉM-52-GF-A-01 Sorszám: 401 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 50%

116 Megoldási javaslatok 12/28 Kód: ÉM-52-GF-A-07 Sorszám: 408
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/28 Kód: ÉM-52-GF-A-07 Sorszám: 408 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségben egyéb szolgáltatási ágban működő mikrovállalkozásokra jellemző, hogy a tulajdonukban lévő gépek, berendezések, épületek, építmények leromlott állaga, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra hiánya vagy elavultsága, melyek nagyrészt nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. A vállalkozások közötti kapcsolat és kommunikáció szintje alacsony, az együttműködésben rejlő lehetőségek nincsenek kellőképpen kihasználva. Probléma/ lehetőség A mikrovállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket, önerőből nem tudják beszerezni a szükséges új gépeket, berendezéseket. Az egyéb szolgáltatások szektorban új vállalkozást létrehozni kívánok nem tudják biztosítani az annak beindításához szükséges feltételeket. Megoldási javaslat A meglévő és új helyi vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beszerzések, beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása különös tekintettel a munkahelyteremtő beruházásokra és vállalkozások együttműködésének ösztönzésére. A működés szolgálatában álló épületek, építmények létesítésének, felújításának, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, bővítésének; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, valamint új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének, közös használatba vételének, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének, valamint piackutatás és marketingtevékenység támogatása. Várható eredmény Javul a szolgáltatások minősége, új szolgáltatások jönnek létre, új vállalkozások és vállalkozói együttműködések alakulnak ki. A térség meglévő és új vállalkozóinak támogatása révén versenyképesebb lesz a térség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 116

117 Megoldási javaslatok 12/28 Kód: ÉM-52-GF-A-07 Sorszám: 408
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/28 Kód: ÉM-52-GF-A-07 Sorszám: 408 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 50%

118 Megoldási javaslatok 13/28 Kód: ÉM-52-GF-A-03 Sorszám: 404
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/28 Kód: ÉM-52-GF-A-03 Sorszám: 404 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A térségünkben működő építőipari vállalkozások többnyire a munkaigényes,emberi erőforrásra támaszkodó,hagyományos technológián alapuló építőipari tevékenységben érdekeltek.A korszerűtlen technológiát alkalmazó, és többnyire bizonytalan megélhetést és foglalkoztatást biztosító vállalkozások helyzete nem stabil,infrastruktúrájuk hiányos,meglévő eszközeik,gépeik elavultak,az új technológiák alkalmazásában nem élenjárók.A vállakozások közötti kapcsolat és kommunikáció szintje még alacsony,az együttműködésben rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva. Probléma/ lehetőség A tőkeszegény mikrovállalkozások nem tudják a kor követelményeihez illeszkedő, a korszerű technológiák alkalmazásához szükséges fejlesztéseket megvalósítani, versenyképességük csökken, munkahelyteremtő hatásuk bizonytalan. Piaci részesedésük csak a nagy munkaerőbefektetést igénylő, ugyanakkor csekélyebb bevételű építőipari tevékenységeknél jelenik meg. Nem tapasztalható az építőiparra egyébként jellemző innováció. Megoldási javaslat A meglévő és új építőipari vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beszerzések, beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása különös tekintettel a munkahelyteremtő beruházásokra és vállalkozások együttműködésének ösztönzésére. A működés szolgálatában álló épületek, építmények létesítésének, felújításának, korszerűsítésének, bővítésének, akadálymentesítésének; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, valamint új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének, közös használatba vételének, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének, valamint piackutatás és marketingtevékenyég támogatása. Várható eredmény Javul a térségben az építőipari szolgáltatások minősége, a vállalkozások munkahelyteremtő, megtartó ereje. Új vállalkozások és vállalkozói együttműködések alakulnak ki. A térség meglévő és új mikrovállalkozásainak támogatása révén versenyképesebb lesz a térség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 118

119 Megoldási javaslatok 13/28 Kód: ÉM-52-GF-A-03 Sorszám: 404
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/28 Kód: ÉM-52-GF-A-03 Sorszám: 404 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 50%

120 Megoldási javaslatok 14/28 Kód: ÉM-52-GF-A-06 Sorszám: 407
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/28 Kód: ÉM-52-GF-A-06 Sorszám: 407 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok Helyzet/ adottság A térségben jelentős számú szállítással foglalkozó mikrovállalkozás tevékenykedik. Ezek a vállalkozások azonban tőkeszegények. Jellemző a helyi vállalkozások tulajdonában lévő gépek, berendezések, épületek, építmények leromlott állaga, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra hiánya vagy elavultsága, melyek nagyrészt nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. A vállalkozások közötti kapcsolat és kommunikáció szintje alacsony, az együttműködésben rejlő lehetőségek nincsenek kellőképpen kihasználva. Probléma/ lehetőség A térségben a szállítási vállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket, önerőből nem tudják beszerezni a szükséges új gépeket, berendezéseket. Az ezen szektorban új vállalkozást létrehozni kívánok nem tudják biztosítani az annak beindításához szükséges feltételeket. Megoldási javaslat A meglévő és új helyi vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beszerzések, beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása különös tekintettel a munkahelyteremtő beruházásokra és vállalkozások együttműködésének ösztönzésére. A működés szolgálatában álló épületek, építmények létesítésének, felújításának, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, bővítésének; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, valamint új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének, közös használatba vételének, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének, valamint piackutatás és marketingtevékenységnek a támogatása. Várható eredmény Javul a térségben a szállítási szolgáltatások minősége, új vállalkozások és vállalkozói együttműködések alakulnak ki. A térség meglévő és új vállalkozóinak támogatása révén versenyképesebb lesz a térség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 120

121 Megoldási javaslatok 14/28 Kód: ÉM-52-GF-A-06 Sorszám: 407
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/28 Kód: ÉM-52-GF-A-06 Sorszám: 407 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 50%

122 Megoldási javaslatok 15/28 Kód: ÉM-52-GF-2-01 Sorszám: 399
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/28 Kód: ÉM-52-GF-2-01 Sorszám: 399 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság Térségünkben a mezőgazdasági mikrovállalkozások (4 EUME alatti) tőkeszegények. Sok esetben hiányzik az infrastruktúra, a korszerű gépek, berendezések, valamint a meglévők állapota elavult, ami több esetben pl. a környezeti fenntarthatóságot is veszélyezteti. Általános az innováció hiánya. Probléma/ lehetőség A 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges gép- és eszközpark fejlesztéseket,nehézséget okoz az új vállalkozások beindításához szükséges eszközök, gépek megvásárlása. Megoldási javaslat A 4 EUME alatti meglévő és új mezőgazdasági termelő vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges eszközök- és gépbeszerzések megvalósításának támogatása. Várható eredmény Javul a 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 122

123 Megoldási javaslatok 15/28 Kód: ÉM-52-GF-2-01 Sorszám: 399
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/28 Kód: ÉM-52-GF-2-01 Sorszám: 399 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 65%

124 Megoldási javaslatok 16/28 Kód: ÉM-52-GF-A-08 Sorszám: 411
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/28 Kód: ÉM-52-GF-A-08 Sorszám: 411 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Térségünkben az egyéb tevékenységű mikrovállalkozások tőkeszegények. Jellemző az egyéb tevékenységi ágban működő vállalkozások tulajdonában lévő gépek, berendezések, eszközök leromlott állaga vagy elavultsága, nagyrészt nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Probléma/ lehetőség Az egyéb tevékenységű mikrovállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvásárolni a gazdasági termeléshez szükséges új gépeket, berendezéseket, eszközöket. Az új vállalkozások beindításához szükséges feltételeket a vállalkozni vágyók önerőből nem tudják megteremteni. Megoldási javaslat Az újonnan induló és meglévő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) élet-és versenyképességének javításához szükséges technológiafejlesztés új gépek, berendezések, eszközök beszerzése révén. Várható eredmény Javul az egyéb tevékenységi ágban működő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) gép és eszközellátottsága, valamint jövedelemtermelő képessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 124

125 Megoldási javaslatok 16/28 Kód: ÉM-52-GF-A-08 Sorszám: 411
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/28 Kód: ÉM-52-GF-A-08 Sorszám: 411 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 50%

126 Megoldási javaslatok 17/28 Kód: ÉM-52-GF-A-09 Sorszám: 6398
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/28 Kód: ÉM-52-GF-A-09 Sorszám: 6398 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Új és működő vállalkozások, valamint vállalkozások együttműködésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Térségünkben az egyéb tevékenységű mikrovállalkozások tőkeszegények. Jellemző az egyéb tevékenységi ágban működő vállalkozások tulajdonában lévő épületek, építmények leromlott állaga, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra hiánya vagy elavultsága, nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Probléma/ lehetőség Az egyéb tevékenységű mikrovállalkozások a tőkeszegénység miatt nem tudják megvalósítani a versenyképességhez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket (épületek, építmények felújítása, bővítése, korszerűsítése). Az új vállalkozások beindításához szükséges feltételeket a vállalkozni vágyók önerőből nem tudják megteremteni. Megoldási javaslat Az újonnan induló és meglévő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások, fejlesztések megvalósításának támogatása. A működés szolgálatában álló épületek felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, bővítése; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés támogatása, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása. Várható eredmény Javul az egyéb tevékenységi ágban működő mikrovállalkozások (pl.: varroda, sírkőkészítő, parkgondozó, virágkötő, karosszéria lakatos, autószerelő) gazdasági épületeinek állapota és ezáltal a termelési feltételek is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 126

127 Megoldási javaslatok 17/28 Kód: ÉM-52-GF-A-09 Sorszám: 6398
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/28 Kód: ÉM-52-GF-A-09 Sorszám: 6398 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 50%

128 Megoldási javaslatok 18/28 Kód: ÉM-52-GF-2-04 Sorszám: 402
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/28 Kód: ÉM-52-GF-2-04 Sorszám: 402 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi erőforrásokra alapozott termékek/szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben jelen vannak olyan egyedi erőforrások, melyekre alapozva speciális helyi termékek állíthatók elő, illetve a meglévők fejleszthetők, azonban jellemző a mikrovállalkozások tulajdonában lévő gépek, berendezések, eszközök leromlott állaga, vagy elavultsága. Probléma/ lehetőség A helyben megtermelt, begyűjtött alapanyagok (erdei gyümölcsök, gomba, fűz, bodza) helyi termékké történő feldolgozásához, előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzéséhez a mikrovállalkozások körében nincs megfelelő anyagi erőforrás, így az egyedi, speciális helyi termékek nagy tömegű előállítási feltételei nem adottak. Megoldási javaslat A helyi termékek előállításával foglalkozó mikrovállalkozások (4 EUME alatt) élet- és versenyképességének javításához szükséges új gépek, berendezések, eszközök beszerzésének támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 6397, 1550, 6407, 6412. Várható eredmény Javul a helyi termékek feldolgozottsága, előállítása, bővül a helyi termékek köre, javul a minőségük. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 128

129 Megoldási javaslatok 18/28 Kód: ÉM-52-GF-2-04 Sorszám: 402
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/28 Kód: ÉM-52-GF-2-04 Sorszám: 402 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 65%

130 Megoldási javaslatok 19/28 Kód: ÉM-52-GF-2-05 Sorszám: 6397
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/28 Kód: ÉM-52-GF-2-05 Sorszám: 6397 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi erőforrásokra alapozott termékek/szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben jelen vannak olyan egyedi erőforrások, melyekre alapozva speciális helyi termékek állíthatók elő, illetve a meglévők fejleszthetők, azonban jellemző a mikrovállalkozások tulajdonában lévő épületek, építmények leromlott állaga, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra hiánya vagy elavultsága, melyek nagyrészt nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Probléma/ lehetőség A helyben megtermelt, begyűjtött alapanyagok (erdei gyümölcsök, gomba, fűz, bodza) helyi termékké történő feldolgozásához, előállításához szükséges épületek, építmények és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kialakítására, fejlesztésére a helyi mikrovállalkozások körében nincs megfelelő anyagi erőforrás, így az egyedi, speciális helyi termékek előállításához szükséges feltételek így nem adottak. Megoldási javaslat A helyi termékek előállításával foglalkozó mikrovállalkozások (4 EUME alatt) élet- és versenyképességének javításához szükséges épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, bővítésének, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 402, 1550, 6407, 6412. Várható eredmény Javul a helyi termékek feldolgozottsága, előállítása, bővül a helyi termékek köre, javul a minőségük. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 130

131 Megoldási javaslatok 19/28 Kód: ÉM-52-GF-2-05 Sorszám: 6397
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/28 Kód: ÉM-52-GF-2-05 Sorszám: 6397 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 65%

132 Megoldási javaslatok 20/28 Kód: ÉM-52-GF-2-02 Sorszám: 400
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/28 Kód: ÉM-52-GF-2-02 Sorszám: 400 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi erőforrásokra alapozott termékek/szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság Térségünkben a mezőgazdasági mikrovállalkozások (4 EUME alatt) tőkeszegények. Sok esetben hiányzik az infrastruktúra és a korszerű épület, termesztő berendezések, valamint a meglévők állapota elavult, ami több esetben pl. a környezeti fenntarthatóságot is veszélyezteti. Probléma/ lehetőség A 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások jövedelemtermelő képességét jelentősen befolyásolja, hogy nem tudják megvalósítani a versenyképes működéshez szükséges épület-, épületgépészeti-, infrastrukturális fejlesztéseket, nehézséget okoz az új vállalkozások gazdálkodási tevékenység folytatására alkalmas épületeinek kialakítása. Megoldási javaslat A 4 EUME alatti meglévő és új mezőgazdasági vállalkozások élet- és versenyképességének javításához szükséges beruházások megvalósításának támogatása. A helyi termelés, működés szolgálatában álló épületek, felújításának, korszerűsítésének, bővítésének, akadálymentesítésének, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésnek, minőség- és környezetirányítási rendszer szabvány bevezetésének támogatása. Várható eredmény Javul a 4 EUME alatti mezőgazdasági mikrovállalkozások gazdasági épületeinek állapota és ezáltal a termelési feltételek is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 132

133 Megoldási javaslatok 20/28 Kód: ÉM-52-GF-2-02 Sorszám: 400
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/28 Kód: ÉM-52-GF-2-02 Sorszám: 400 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 65%

134 Megoldási javaslatok 21/28 Kód: ÉM-52-GF-2-03 Sorszám: 6407
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/28 Kód: ÉM-52-GF-2-03 Sorszám: 6407 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi erőforrásokra alapozott termékek/szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség településein nagy hagyománya van a különféle erdei termékek begyűjtésének, feldolgozásának (csipkebogyó, fűz, gomba). Az erdők magántulajdonba kerülésével azonban ezeket a termékeket rendszeresen gyűjteni, jövedelem kiegészítésre használni nem lehet. Kereslet a termékekre egész évben jelentkezik (pl.: csipkebogyó, fűzfakosarak), az előállított termékek egyediek és különlegesek. Probléma/ lehetőség A házi készítésű gyümölcskészítmények (pl.: csipkelekvár, bodzalekvár, szörpök, fűzfa ajándéktárgyak) minősége kiváló, ugyanakkor értékesítése nehéz elaprózottsága miatt. Megoldási javaslat Csipke, fűz, bodza ültetvények telepítésének támogatása (nem agrár-erdészeti rendszerek létrehozása keretében), valamint a gombatermesztés támogatása, amelyekre feldolgozás is épül, így egész évben kaphatók lesznek a termékek a helyi bolthálózatban. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 402, 6397, 1550, 6412. Várható eredmény Csipke-, fűzfa-, bodza, gomba telepek jönnek létre a térségben több településén. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 134

135 Megoldási javaslatok 21/28 Kód: ÉM-52-GF-2-03 Sorszám: 6407
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/28 Kód: ÉM-52-GF-2-03 Sorszám: 6407 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 65%

136 Megoldási javaslatok 22/28 Kód: ÉM-52-GF-3-01 Sorszám: 1550
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/28 Kód: ÉM-52-GF-3-01 Sorszám: 1550 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Vállalkozási környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség településein nagy hagyománya van a különféle erdei termékek begyűjtésének, feldolgozásának (csipkebogyó, fűz, gomba, bodza). Kereslet a termékekre egész évben jelentkezik (pl.: csipkebogyó, fűzfakosarak), az előállított termékek egyediek és különlegesek, minőségük kiváló. értékesítése nehéz elaprózottsága miatt. Probléma/ lehetőség A helyi termékek előállításával foglalkozó mezőgazdasági mikrovállalkozások (4 EUME alatt) nem rendelkeznek azzal a korszerű tudással, mellyel biztosított lenne a helyi termékek nagytömegű előállítása és biztos felvásárló piaca. Megoldási javaslat A helyi termékek előállítását (termesztés, feldolgozás), piacra jutását, marketingjét támogató felkészítő képzések lebonyolításának támogatása. Megoldási javaslat komplex projektet alkot az alábbi megoldási javaslatokkal: 402, 6397, 6407, 6412. Várható eredmény Az egyedi, helyi erőforrásokra épülő szakmai képzés által támogatott csipke-, fűzfa-, gomba, bodza telepítés kezdődik meg a térség több településén. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 136

137 Megoldási javaslatok 22/28 Kód: ÉM-52-GF-3-01 Sorszám: 1550
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/28 Kód: ÉM-52-GF-3-01 Sorszám: 1550 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek %

138 Megoldási javaslatok 23/28 Kód: ÉM-52-GF-A-05 Sorszám: 406
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/28 Kód: ÉM-52-GF-A-05 Sorszám: 406 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turizmus feltételeinek megteremtése, újszerű, innovatív turisztikai termékek és szolgáltat... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság Számos történelmi,kulturális-és építészeti emlék,természetvédelmi terület,színes népi hagyományok találhatók a térségben.Adottságainkat azonban ezidáig nem sikerült kellőképpen kihasználni.A térségre jellemző a rövid tartózkodási idő,az alacsony költés,a vendégforgalom hosszú ideje tartó stagnálása.A szállásférőhelyek számának tekintetében az élen a kulcsosházak és turistaszállók állnak.A falusi szállásférőhelyek számában az elmúlt időszakban némi bővülés volt tapasztalható. A térség kínálata nincs összhangban a tapasztalt kereslettel. Probléma/ lehetőség A térségben a színvonalas szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások száma kevés.A működő szálláshelyek nagy része bővítésre,korszerűsítésre,fejlesztésre szorul.A térségbe látogatók közül a színvonalas szálláshelyet keresők elszállásolásának feltételei nem adottak,szükséges a megfelelő minőségű vendégfogadás feltételeinek megteremtése. Az egyedi, innovatív turisztikai szolgáltatások hiányoznak. Megoldási javaslat A falusi-, agro- és ökoturizmushoz kapcsolódó színvonalas szálláshelyek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá szálláshelyhez nem feltétlenül kötött szolgáltatások kialakításának, valamint a már működők bővítésének, korszerűsítésének, akadálymentesítésének, fejlesztésének támogatása.A falusi szállásadás szerepének növelése. Várható eredmény A meglévő szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások színvonala javul, újak jönnek létre, így alkalmassá válik a térség arra, hogy az idelátogatók igényeit kielégítse, ezáltal a tartózkodási idő és a térség vendégforgalma folyamatosan növekvő tendenciát fog eredményezni.A térség kínálati oldala egyensúlyba kerül a keresleti oldallal.A fejlesztések hatására közvetlen és közvetett munkahelyek jönnek létre,javulnak társadalmi és gazdasági mutatóink. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 138

139 Megoldási javaslatok 23/28 Kód: ÉM-52-GF-A-05 Sorszám: 406
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/28 Kód: ÉM-52-GF-A-05 Sorszám: 406 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 50 db Természetes személyek 50%

140 Megoldási javaslatok 24/28 Kód: ÉM-52-SzF-4-01 Sorszám: 1853
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/28 Kód: ÉM-52-SzF-4-01 Sorszám: 1853 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Programok, rendezvények támogatása, együttműködések ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Rendezvényeink igen sokszínűek. A településeken évente több rendezvény kerül megrendezésre, melyek több célcsoportnak szólnak és változatos színvonalúak. Egyes települések rendezvényei kiemelkedően színvonalasak és sokszínűek. A programok között vannak többnapos nagyrendezvények is, melyeken hazai és külföldi érdeklők, fellépők egyaránt részt vesznek. Települési szinten az önkormányzatokon kívül számos civil szervezet, vállalkozás, aktív közösség működik együtt a különféle rendezvények, programok megvalósításában. Probléma/ lehetőség A programok, rendezvények megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek a települések többségénél részben hiányoznak, illetve nem megfelelőek. Térségi szinten kezdetleges még a programok, rendezvények összehangolása. Rendkívül nagy probléma az anyagi források hiánya, amely egyes esetekben a színvonal emelését, más esetekben, pl. a térségi nagyrendezvényeknél a fenntarthatóságot veszélyezteti. Megoldási javaslat Programok, rendezvények megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges infrastrukturális fejlesztések és hozzá kapcsolódó beszerzések támogatása, különös tekintettel a térségi szereplők együttműködése révén megvalósuló fejlesztésekre, beszerzésekre. Rendezvények egyéb költségeinek támogatása. Várható eredmény Színvonalasabb, színesebb rendezvények, programok megvalósulása, melyek az eddiginél nagyobb számú érdeklőt vonzzanak mind a térség lakossága, mind az idelátogatók köréből. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 140

141 Megoldási javaslatok 24/28 Kód: ÉM-52-SzF-4-01 Sorszám: 1853
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/28 Kód: ÉM-52-SzF-4-01 Sorszám: 1853 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 40 db Természetes személyek %

142 Megoldási javaslatok 25/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-03 Sorszám: 1879
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-03 Sorszám: 1879 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turizmushoz kapcsolódó információhoz való hozzáférés biztosítása, turisztikai hálózatok ki... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség szervezetei és a helyi lakosság felismerték a turizmusban rejlő lehetőségeket, azonban jellemzően turisztikai együttműködések nem jönnek létre, ami betudható a térség turizmus fejlődésének eddigi lassú folyamatának. Jellemző a térségre a „spontán” turisztikai fejlődés, ami nem szervezetten és összehangoltan zajlik, ez látható az értékesítési és marketing folyamatokban is.A térségnek nincs desztinációs menedzsment szervezete és hiányoznak térségi együttműködésen alapuló adott turisztikai szegmenst képviselő szervezetek. Probléma/ lehetőség A térség a turizmusban is hátrányban van,a piaci információi sokszor gyérnek bizonyulnak és a promóciós technikák trendjeit sem követik megfelelően. A fenntartható turisztikai fejlesztések vizsgálatai nem valósulnak meg és fejlesztési együttműködések nem történnek. A turizmus etikai és szociális dimenziói nincsenek figyelembe véve. Nem zajlik szakma specifikus oktatás, képzés és tudásmenedzsment. Megoldási javaslat Egy speciális térségi turisztikai szervezet létrehozásának támogatása, ahol azon tevékenységek összességének kezelése zajlik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a térség látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás tökéletes élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a helyi közösség számára előnyösek legyenek a jövőben. A szervezet operatív szerepet vállal az információhoz való hozzáférés biztosításában,programok-,rendezvények szervezésében és ösztönzésében,termékek és szolgáltatások fejlesztésében,összességében a térség turizmus ágazatának fejlődésében. Várható eredmény Az épület kialakításával és a szervezet működéséhez szükséges feltételek megteremtésével a térségben koordinálttá és szervezetté válik a helyi turizmus rendszere. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 142

143 Megoldási javaslatok 25/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-03 Sorszám: 1879
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-03 Sorszám: 1879 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 80000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek %

144 Megoldási javaslatok 26/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-04 Sorszám: 1885
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-04 Sorszám: 1885 Prioritás: Térségi marketing tevékenység elősegítése Intézkedés: Nyomtatott és digitális anyagok készítésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség eladhatóságának, piaci pozíciójának és ismertségének növeléséhez hiányzik a jó marketing, melyre a térségi szereplők ezidáig nem helyeztek kellő hangsúlyt, holott a térség bővelkedik értékekben, eseményekben, melyeket érdemes bemutatni és szélesebb körben is propagálni. A lakosság komfortérzetét, összetartozását, közösségi érzését, kötődését erősítő belső marketing tevékenység csak néhány településen tapasztalható, térségi szinten nem jelentős. Probléma/ lehetőség A térség hátrányos helyzete, a szűkös anyagi erőforrások miatt a külső és belső marketing háttérbe szorul, ennek megfelelően a területen kívül élők nem ismerik a térség értékeit, lehetőségeit, és az itt élők kötődése egyre gyengébb, a közösségi összetartozás ereje csekély. a térségben gyenge az invitatív propaganda, a marketing és szűkös a kiajánló információ. Megoldási javaslat A Térségi arculati kézikönyv alapján megvalósuló marketing, propaganda-, információs tevékenység fokozása, a helyi szereplők érdekeltségére, bevonására alapozva, a helyi értékekre építkező és az azokat erősítő külső és belső marketing tevékenység támogatása, különös tekintettel a térségi szereplők együttműködése révén megvalósuló projektekre. Várható eredmény A térség piaci pozíciója javul, ismertsége, eladhatósága nő. Megvalósul a térségben az egységes belső és külső marketing, az egységes arculati elemek felhasználásával a térség beazonosíthatóvá válik. Erősödik az invitatív propaganda, nő a térségről megjelenő kiadványok, programfüzetek, eseménynaptárak, hírlevelek, szóróanyagok, filmek, plakátok, CD, Tv műsorok, honlapok, stb. száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 144

145 Megoldási javaslatok 26/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-04 Sorszám: 1885
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/28 Kód: ÉM-52-SzF-1-04 Sorszám: 1885 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 50 db Természetes személyek %

146 Megoldási javaslatok 27/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-01 Sorszám: 1886
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-01 Sorszám: 1886 Prioritás: Térségi marketing tevékenység elősegítése Intézkedés: Kiállításokon, rendezvényeken való közös részvétel támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség szereplői a korábbi években sikeresen vettek részt nemzetközi- és hazai kiállításokon, rendezvényeken. Ennek kapcsán megfogalmazódott, hogy egységes arculati elemeket és eszközöket használva színvonalasabbá tehető térségünk megjelenése. Probléma/ lehetőség A rendezvényeken, kiállításokon való egységes térségi megjelenés feltételei nem adottak. A megjelenéshez szükséges feltételek megteremtése által a térség színvonalasabban, több helyi szereplő bevonásával tud a jövőben megjelenni ezeken a programokon. Megoldási javaslat Nemzetközi- és hazai kiállításokon, rendezvényeken való összetartozást hangsúlyozó egységes térségi megjelenést szolgáló marketing eszközök elkészítésének, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb tárgyi és eszközbeszerzések támogatása. Várható eredmény Megteremtődnek a feltételei az egységes térségi megjelenésnek nemzetközi- és hazai kiállításokon, rendezvényeken, mely által javul a térség hazai és nemzetközi ismertsége, versenyképessége, bővül a partnerek száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 146

147 Megoldási javaslatok 27/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-01 Sorszám: 1886
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/28 Kód: ÉM-52-SzF-6-01 Sorszám: 1886 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 50000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek %

148 Megoldási javaslatok 28/28 Kód: ÉM-52-SzF-5-01 Sorszám: 1888
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/28 Kód: ÉM-52-SzF-5-01 Sorszám: 1888 Prioritás: Térségi marketing tevékenység elősegítése Intézkedés: Térségi együttműködésre alapozott egységes megjelenés és arculat kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az elszigetelt, változó színvonalú, elsősorban egyedi marketing próbálkozások nem járulnak hozzá a térség egyértelmű beazonosíthatóságához, mivel nincsen kidolgozott egységes arculat, és egységes szemléletű marketing tevékenységre alapozott közös marketing eszközök. Ennek hiánya miatt a térség bemutatásának, az idelátogatók idevonzásának, az itt élők kötődősének, összetartozásának növelése nem megfelelő. Probléma/ lehetőség Nem tapasztalható egységes marketing megjelenés, egymásra épülő, egymást erősítő marketing tevékenység. Nem működnek hatékony marketing csatornák, illetve nem áll mögöttük szakmai háttér. Nincs egységes arculat. A külső marketing mellett a belső marketing is hiányzik. Megoldási javaslat A térségi összetartozást hangsúlyozó arculati fejlesztések megvalósítása egységes térségi arculati elemek kidolgozásával (Arculati kézikönyv), térségi honlap, kiadvány, programfüzet, hírlevél, szóróanyag, film, plakát, Tv műsor, stb., valamint eredet- és minőségjelző védjegy, védjegyrendszer kialakításával. Várható eredmény Egyedi térségi arculat megteremtése. Elkészül egy egységes arculati kézikönyv, mely alapján a térség lerakja a külső és belső marketing tevékenység alapjait. A létrejövő közös marketing eszközök segítségével a térség piaci pozíciója javul, ismertsége, eladhatósága nő. Az itt élők közösségi összetartozása, identitástudata növekszik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 148

149 Megoldási javaslatok 28/28 Kód: ÉM-52-SzF-5-01 Sorszám: 1888
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/28 Kód: ÉM-52-SzF-5-01 Sorszám: 1888 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 50000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek %

150 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2
A helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott stratégiai elemek összességében egy komplex, logikailag egymásra épülő és egymáshoz szervesen kapcsolódó területekből felállított rendszert alkotnak. Olyan fő területeket határoztunk meg, melyek önmagukban is meghatározóak, viszont egymással összekapcsolódva, egymásra épülve egy széleskörű és átfogó egységet képeznek. A prioritásokat összességében, egészként kezelve rámutathatunk az összefüggésekre, a kapcsolódási pontokra, s hogy a területek egymásra ösztönzőleg, mintegy katalizátorként hatnak. Helyi vidékfejlesztési stratégiánkat kitűzött átfogó és specifikus célkitűzéseink megvalósulását alapul véve készítettük, teljes mértékben a helyi sajátosságokra, az egyedi adottságokra, termékekre, szolgáltatásokra, problémákra építkezve készítettük. A helyzetfeltárás, a problémák meghatározása mellett a térségben élők véleményét, elképzeléseit, jövőképét is felmértük, és a tervbe építettük. A helyi vállalkozások, a vállalkozói környezet fejlesztésének célja a helyi erőforrásokhoz igazodó, együttgondolkodáson alapuló gazdasági rendszer kialakítása. Szükség van a térségre jellemző termékek azonosítására, minőségük biztosítására, a megfelelő, közös értékesítési csatornák hosszú távú kiépítésére, a termékek ismertté tételére. Mindez nem valósítható meg az önerőből fejlődésre képtelen helyi vállalkozások egyedi versenyképességének, innovativitásának javítása nélkül. Az infrastrukturális fejlesztések valamint a helyi erőforrások hatékony mozgósításának hatására a termékek és szolgáltatások száma nő, minőségük javul; a szervezett marketingtevékenységnek köszönhetően értékesítésük könnyebbé válik, a helyi piacok megerősödnek. A minőségi és mennyiségi fejlődéssel, az ismertség biztosításával a térségben a helyi foglalkoztatási lehetőségek hosszú távon bővülnek, munkahelyek jönnek létre. A gazdasági potenciál javul, a vállalkozások fejlődése felkelti a térségen kívüli vállalkozók figyelmét, megindulhat a tőke beáramlása. A helyi életminőség fejlesztése, az épített-, természeti- és kulturális örökség megőrzése, ápolása, a települési környezet és szolgáltatások javítása, fejlesztése, az egyes szektorok, települések, szervezetek közötti együttműködések kialakítása és hosszú távú fenntartása révén a térség szereplői számára kölcsönösen előnyös együttélés, a negatív folyamatok mérséklése, az élhető vidék megteremtése válik lehetővé. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

151 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2
A természeti és kulturális adottságok hasznosítása segíthet a turizmus fejlesztésében, melynek feltétele a vonzó környezet kialakítása, a tájkarbantartás, az arculatformálás. A turizmusfejlesztés egyértelműen kapcsolható a gazdaságfejlesztési célokhoz is, hiszen a térségbe érkező turisták, mint a helyi piac potenciális vásárlói hozzájárulnak a térség bevételeinek növeléséhez. A térségi arculatformálás, a hatékony marketingtevékenység- és kommunikáció segíti az értékek bemutatását, közvetítését, a térség pozitív megítélését, más térségekkel való megismertetését. A térség 10 éves távlatban a stratégia megvalósulásának hatására, a természeti, kulturális értékeinek megőrzésével, védelmével, falumegújítással örökségünk mindinkább felértékelődik. A térség palóc arculata, „tartalma” mások számára is példaértékűvé válik, térségünk ismertsége és népszerűsége nő. A lakosság, a fiatalok identitásának fokozása, a hagyományok ápolása generálja a közösségi programok létrejöttét, a települések összefogását. A fiatalok mind elhelyezkedés, mind egyéb lehetőségek szempontjából megtalálják számításukat, már látnak jövőt a térségben maradásra, erősödik helyi kötődésük, egyre kisebb a térségből való elvándorlás, eredményes a térség integrációja. A startégia megvalósítása a III. tengelyes intézkedésekkel kezdődik (falufejlesztés, vállalkozásfejlesztés). Előnyt fognak élvezni azok a fejlesztések, amelyek munkahelyteremtők, illetve munkahelymegtartók, a komplex projektek, valamint az együttműködésben megvalósuló fejlesztések. Második ütemben a LEADER- es fejlesztéseket tervezzük megvalósítani, itt elsősorban az együttműködésben megvalósuló elképzeléseket fogjuk támogatni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

152 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2
A helyi vidékfejlesztési stratégia egyik fő alappillére az akciócsoport területén élő lakosság helyi identitástudatának, társadalmi kohéziójának erősítése. A civil szervezetekre, a helyben szerveződő formális és informális helyi közösségekre, az itt élőkre építve fel kell készítenünk a helyi társadalmat a térség fejlődését elősegítő lehetőségek fogadására, közös programok tervezésére, az aktív közreműködésre. Ki kell alakítanunk egy közösen gondolkodó, tenni akaró magot. Tudatosítani kell bennük, hogy településük társadalmi-gazdasági fejlődése csak úgy lehetséges, ha sikerül összefogni, cselekvésre ösztönözni a helyi szellemi, kulturális, gazdasági potenciált. A fenntarthatóság biztosításának egyik eszköze lesz, hogy a településeken életképes helyi közösségek formálódnak. A civil társadalom megerősödik, helyzete és működése stabillá válik, aktívan bekapcsolódnak az összefogásban megvalósuló programokba, a térségfejlesztési feladatokba. Kialakul és folyamatossá válik a párbeszéd az egyes gazdasági és társadalmi szereplők között. A társadalom mozgósítása, az együttgondolkodás gyakorlatának elsajátítása a nem kellően kihasznált potenciálok és adottságok felismeréséhez, hasznosításához nagymértékben hozzájárul. A vállalkozások stabilitásának erősítése, a humán és infrastrukturális erőforrások fejlesztése segíti a hatékony gazdasági szerkezet kialakítását az érintett településeken. A tervnek, azon belül különösképpen a közösségépítésnek és mozgósításnak kiemelt célcsoportját képezik a fiatalok. Cél, hogy a fiatalokban vidékük iránti kötődés erősödjön; a megvalósítás eszköze többek között a közösségszervezés, életképes közösségek kialakítása, az identitásépítés, a lehetőségek tárházának bővítése és a körülmények javításának hatására több jól képzett fiatal tartható meg; így csökken az elöregedés és az elvándorlás, növekedhet a betelepülők száma. Ezek együttes hatására javul az életminőség, mérséklődnek a kedvezőtlen szociális folyamatok. A terv felépítésekor minden réteg szempontjából szem előtt tartottuk az esélyegyenlőséget: szférák, nemek, korosztályok szerint. Kiemelt célcsoportként kezeljük a hátrányos helyzetű embereket, családokat, beleértve a romákat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

153 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2
Jelentős segítséget kaphatnak foglalkoztatási esélyeik növeléséhez, helyi közösségekbe való beilleszkedésükhöz. A kulturális, a humán erőforrások fejlesztése keretében előtérbe kerülhet a roma kultúra és értékek bemutatása, ápolása, ezzel kapcsolatos rendezvények,fórumok. A civil szervezetek működése, közösségépítő tevékenység folytán csökken a szociális feszültség, könnyebbé válik az együttélés. A nők -elsősorban a tartós munkanélküliek– foglalkoztatását, boldogulását segíthetjük, főleg a kézműves mesterségek átörökítése, a falusi turizmusban való bevonással. Felkészíthetők lesznek,hogy képesek legyenek sorsuk irányítására, problémáik megfogalmazására, cselekvések kezdeményezésére. Erősíthető lesz a nők részvétele a fejlesztési folyamatokban, közösségerősítés,az itt élő emberek ismereteinek bővítése, a helyi és térségi érdekközösség hálózatának építése által. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

154 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2
A két kistérségben rendelkezésre álló korábbi tervezési dokumentumokban (pl.: a két kistérség területfejlesztési és SAPARD programjai) megfogalmazott fejlesztési elképzeléseknek forráshiány miatt csak egy része valósult meg ezidáig.A térségi szereplők az eddigi kisebb- nagyobb kudarcokon túllépve továbbra is keresik a lehetőségeket fejlesztési elképzeléseik megvalósításhoz.A fenti stratégiai dokumentumokat felülvizsgálva, átgondolva, kiegészítve az újabb irányvonalakkal fogalmaztuk meg vidékfejlesztési stratégiánkat.A fejlesztési dokumentumok közül különösen nagy segítségünkre volt a 14 település által létrehozott 8Palóc+ Akciócsoport sikeres LEADER+ programjának „Egyedül nem megy” elnevezésű helyi vidékfejlesztési terve, továbbá a Ménes-Patak Menti és a Dobroda-Völgyi LEADER+ Akciócsoportok által elkészített vidékfejlesztési tervek,valamint a két kistérség településeinek fejlesztési elképzelései, tervei és egyéb települési fejlesztési dokumentumok.Több település rendelkezik hosszútávú fejlesztési programmal, melyek szintén beépülnek a stratégiába. A közösség tagjai közül 8 település már a „SOP’97 az Élet szép a Palócföld rejtett értékei” című pályázatban is együtt dolgozott,amely program 2001-ben fejeződött be.A sikeres együttműködés kapcsán jelentősen megváltozott a térség,a falukép, hiszen egységes buszmegállók, padok, szép szabadidő parkok, kézműves házak, kézműves eszközök készültek. A program sokat segített az együttműködésben, az egységes megjelenésben a palóc értékek megőrzésében és a térségben a turizmus növekedéséhez is hozzájárult.Így aztán természetes volt, hogy a LEADER+ programban ez a 8 település közösen indult még 6 települést megnyerve a programnak.A LEADER+ program során megvalósuló közös tervezés,a közös rendezvények,programok,jelentősen erősítették a térségi együttműködést.Ebben a programban sikeres fejlesztéseket hajtottak végre önkormányzatok,vállalkozók és civil szervezetek.A falukép javítás,bemutató gazdaságok, rendezvények sokat javítottak a térség turisztikai ismertségén.Munkahelyeket őriztünk meg a 14 településen,marketing tevékenységünkkel ismertebbé vált országosan is a vidék.Az őstermelőknek,vállalkozóknak javult a jövedelemtermelő képessége a nyújtott támogatásoknak köszönhetően.Programjaink országos is ismertté váltak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

155 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2
A sikeres együttműködések jó tapasztalatainak eredményeként újabb közös pályázatok születtek,intézményi és civil együttműködések jöttek létre.A LEADER+ programban megvalósult képzések folytatódtak újabb programokban és pályázatokban.A vidék vállalkozói klubokat alakítottak, ahol a települések fejlesztéséről folynak beszélgetések, tervezik a közös marketing kialakítását, egységes megjelenést is.Kialakulóban van a térségben a civil kerekasztal,amelyben szervezetünk meghatározó szerepet vállalt. A szállásadókkal is rendszeres kapcsolatot tartunk.A fenti 14 településen megszerzett eddigi tapasztalatokat,kialakított együttműködéseket szeretnénk kiterjeszteni térségünk többi településére,melynek első lépése a vidékfejlesztési stratégia tervezésében történő együttműködés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

156 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/1
A stratégia alkotás folyamata után megkezdi működését a civil szervezet. A taggyűlés 12 fős vezetőséget és 5 fős Felügyelő Bizottságot választ. Az elnökség összetétele: 1 fő elnök, 2 fő alelnök, 7 fő tag, 1 fő gazdasági vezető. Az egyesület az SZMSZ-ben határozza meg működését. Három tagozatot, munkabizottságot hoznak létre figyelembe véve a közszféra (40 %), civilek, üzleti szféra (60 %) arányát. Az egyesület az önálló munkaszervezet kereteit az SZMSZ-ben határozza meg. A munkaszervezte ügyviteli, adminisztratív szervezete, feladata és létszáma feladattól függően változhat. Az egyesület költségvetésből gazdálkodik, a tagok tagdíjat fizetnek. Az elnökség, a tagozatok, az ülések rendjét, a munkaszervezet konkrét feladatait az SZMSZ-ben szabályozzuk. A működés során nagy figyelmet fordítunk az együttműködésre, a közös munkára, a klubszerű találkozásokra. Ösztönözzük az önkormányzatokat, a civileket, a vállalkozókat a közös pályázatokra, a közös megjelenésre. Nagy figyelmet fordítunk a döntések előkészítésére. Segítjük a helyi kezdeményezéseket, az innovatív integrált stratégiai elképzeléseket. Figyelünk a régióban és az országban működő közösségekkel való kapcsolattartásra és hálózatépítésre. A legjobb gyakorlatokat propagáljuk, népszerűsítjük, a közösség valamennyi tagjához rendszeresen eljuttatjuk az információkat, segítjük tevékenységüket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis


Letölteni ppt "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések