Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008)"— Előadás másolata:

1 A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008)
2007. október 18. dr. Halász Zsolt

2 I. módosuló jogszabályok
II. a hatósági szervezet módosulása, eljárási szabályok III. a képzésekre vonatkozó egyes szabályok kiegészítése, pontosítása IV. a foglalkoztatásra vonatkozó módosuló előírások V. a képzési hozzájárulás szabályozása VI. a felsőoktatási intézmény gazdálkodására vonatkozó egyes rendelkezések módosulása

3 I. Módosuló, illetve új jogszabályok
a kormányzati szervezetátalakításról szóló évi CIX. törvény [2007. január 1.] a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi CIV. törvény [2007. szeptember 1.] a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról szóló évi C. törvény [2007. szeptember 1.] az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény [2007. szeptember 25.] a Magyar köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009. számú törvényjavaslat [2008. január 1.]

4 I. Módosuló, illetve új jogszabályok
a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet [2008. január 1.] az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [2007. január 1.] a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [2007. augusztus 1.] a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. Rendelet [2007. szeptember 12.]

5 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt - 2005
A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényt december 14-i - kihirdetését követően (2007. szeptember 1-ig) 1. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi XLVI. törvény, 2. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény, [9. §, 13. § (6) bekezdés] 3. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXIII. törvény, 4. a kormányzati szervezetátalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény [2. § (3) bekezdés e) pont, 80. § (2) bekezdés o) pont, §, 125. § (3) bekezdés q) pont, 157. § (2) bekezdés, 171. § (5) bekezdés l) pont] 5. a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény [26. §, 31. § (4) és (9) bekezdés] 6. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, [126. §, 127. § (2) bekezdés j) pont] 7. az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló évi LIX. törvény módosításáról szóló évi XXXVII. törvény, [3. § (1) bekezdés] 8. az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény [2. § 844. pont, 13. § (1) bekezdés 64. pont,] 9. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi CIV. törvény módosította.

6 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
Felsőoktatási Regisztrációs Központ Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ helyett >> Oktatási Hivatal

7 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
Oktatási Hivatal központi államigazgatási szerv köz- és felsőoktatási információs rendszert működteti érettségi, felvételi vizsgát szervezi tankönyvvé nyilvánítási hatóság felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezeti (ide értve a közhasznúsági nyilvántartást is) bizonyítványok és oklevelek elismerése nyelvvizsga-akkreditáció

8 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
változások a felvételi eljárásban [2008. január 1-től] alapképzés, egységes (osztatlan) képzésre jelentkezők teljesítményét pontos rendszerben kell értékelni tanulmányi pontok (középiskolai érdemjegyek és érettségi vizsgatárgyak – négy kötelező és egy szabadon választott - eredménye) érettségi pontok (érettségi vizsga százalékos eredménye) felvételi összpontszám tanulmányi (max 200) és érettségi pontok (max 200) összege, vagy érettségi pontok kétszerezése + többletpontok nem vehető fel aki nem ért el 160 pontot

9 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
változások a felvételi eljárásban többletpontok (összesen bármely jogcímen legfeljebb 80 pont lehet!) emelt szinten teljesített érettségiért (vizsgatárgyanként 40 max 80 pont) egyéni többletteljesítményért nyelvvizsga (középfokú C típusú 35, felsőfokú C típusú 50 pont > max 50) sporteredmény, tanulmányi verseny, emelt szintű (felsőfokú) szakképesítés előnyben részesítés céljából (max 50 pont) hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont) + 25 pont ha szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be tanulmányait fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont) a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő,terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,gyermeknevelési támogatásban,gyermekgondozási díjban részesül (50 pont)

10 X jelentkező tanulmányi pontjai
öt tantárgy magyar nyelv és irodalom (4/ 3 > 3,5 és 3/5 > 4) > 7,5 történelem (3 és 5) > 8 matematika (5 és 5) >10 legalább két évig tanult választott idegen nyelv (4 és 5) > 9 legalább két évig tanult választott tárgy (5 és 5) > 10 utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összege x2 (magyar nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni) 7, = 43,5 x 2 >> 87 pont az érettségi vizsgabizonyít-ványban szereplő vizsga-eredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve 88% 92% 82% 100% 90% 90,4 ~ 90 pont = 177 pont

11 100% 90% 190 pont 190x2 X jelentkező érettségi pontjai ▼
az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei az érettségi pontok száma – a közép– és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel 100% 90% 190 pont 190x2

12 X jelentkező többletpontjai
(nem lehet több 80 pontnál) emelt szinten teljesített legalább 30%-os érettségiért > max 80 pont tárgyanként 40 pont lenne egyéb többletteljesítmény nyelvvizsga > max 50 pont középfokú C típusú 35 pont felsőfokú C típusú 50 pont előnyben részesítés > max 50 pont hátrányos helyzetű X jelentkező 25 pont fogyatékossággal élő 50 pont Összesen: (50) 30 = 460 pont

13 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
változások a felvételi eljárásban mesterképzésben a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mértékét megállapításának rendjét a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. Előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

14 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
törvényességi felügyelet, hatósági ellenőrzés, felügyeleti bírság Oktatási Hivatal törvényességi felügyelet nem állami intézményfenntartók felett hatósági ellenőrzés a felsőoktatási intézményekben felügyeleti bírság a szeptember 1-je után indult eljárásokban végzéssel ötvenezer - hárommillió forint

15 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok
az oklevél kiállításának határideje a sikeres záróvizsgát követően a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül megszerzett nyelvvizsgával tett záróvizsga után harminc napon belül közigazgatási hatósági eljárás hallgatói jogorvoslat az elmulasztott döntéssel szemben

16 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok
részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés kötetlenebb forma végzettséget, szakképzettséget nem biztosít a későbbi tanulmányok során elismerhető az általános felvételi renden kívüli felvétel legfeljebb két félévre költségtérítéses képzésre felsőfokú végzettséggel kezdhető meg hallgatói jogviszonyt eredményez igazolás kiadásával zárul

17 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok
(2008. szeptember 1-től) korábbi ismeretek, képzések beszámítása lehetőség nyílik a megszerzett munkatapasztalatok kreditértékként való elismerésére (max.: 30) korábbi tanulmányok kreditként elismerhetők A munkatapasztalat, korábbi tanulmány beszámítása csak akkor lehetséges, ha a képzésből legalább harminc kreditet az adott intézményben teljesít a hallgató.

18 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok
szakirányú továbbképzés időtartama rugalmasabb, a teljes idejű képzés tanóráinak 20-50%-a (30-50 helyett) levelező képzés munkarendje tömbösített tanórák legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon

19 IV. A foglalkoztatásra vonatkozó szabályok
az oktatók többes foglalkoztatása 2007. szeptember 1-től: Az oktató függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Átmeneti rendelkezés szerint szeptember 1-től új intézmény létesítése során új alap és mesterképzés esetén alkalmazni kell 2010. szeptember 1-től a szeptember 1-jén már létező intézmény, és szeptember 1-jén már engedélyezett képzése esetén is

20 IV. A foglalkoztatásra vonatkozó szabályok
a foglalkoztatási követelményrendszer tartalmának meghatározása közalkalmazotti pályázati kötelezettség mentességek gyakornoki idő az alaptevékenységnek minősülő munkakörökben (tanári munkakörök)

21 V. A képzési hozzájárulásról
Nem kötelezett képzési hozzájárulásra a hátrányos helyzetű gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülő hallgató.

22 V. A képzési hozzájárulásról
Kötelező intézményi mentesítés a fizetésre kötelezett hallgatók kiemelkedő tanulmányi teljesítmény tizenöt százalékának A mentesítés folytán kieső bevételt nem kell beszámolni a képzési hozzájárulás intézményi éves bevételébe alapjába

23 A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem állapíthat meg. Az intézmény a mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek nyolcvanöt százaléka létszámának és az irányadó összeg szorzatának együttes összegét.

24 V. A képzési hozzájárulásról
a hallgatói juttatásokról szóló kormányrendeletben a fizetésre vonatkozó részletszabályok az irányadó összeghez viszonyított arány nem változhat a részletfizetési kedvezmény halasztás az átsorolás hallgató ragsor szakonként összesített korrigált kreditindex alapján (szak, képzési ág, vagy képzési terület a térítési és jutatási szabályzatban meghatározottak szerint) az adott hallgatói kör legfeljebb tizenöt százaléka átvétel államilag támogatott létszámkeretre

25 VI. Intézményi gazdálkodás
fenntartói megállapodás fenntartó és intézménye között három éves időszakra vállalt teljesítménykövetelmények finanszírozási, beszámolási kötelezettség közhasznú felsőoktatási intézmények kincstári vagyon gazdálkodó szervezet alapítása

26 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések