Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008) 2007. október 18. dr. Halász Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008) 2007. október 18. dr. Halász Zsolt."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008) 2007. október 18. dr. Halász Zsolt

2 I. módosuló jogszabályok II. a hatósági szervezet módosulása, eljárási szabályok III. a képzésekre vonatkozó egyes szabályok kiegészítése, pontosítása IV. a foglalkoztatásra vonatkozó módosuló előírások V. a képzési hozzájárulás szabályozása VI. a felsőoktatási intézmény gazdálkodására vonatkozó egyes rendelkezések módosulása

3 I. Módosuló, illetve új jogszabályok a kormányzati szervezetátalakításról szóló 2006. évi CIX. törvény [2007. január 1.] a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény [2007. szeptember 1.] a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi C. törvény [2007. szeptember 1.] az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény [2007. szeptember 25.] a Magyar köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009. számú törvényjavaslat [2008. január 1.]

4 I. Módosuló, illetve új jogszabályok a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet [2008. január 1.] az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [2007. január 1.] a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [2007. augusztus 1.] a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. Rendelet [2007. szeptember 12.]

5 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt - 2005. december 14-i - kihirdetését követően (2007. szeptember 1-ig) 1. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLVI. törvény, 2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, [9. §, 13. § (6) bekezdés] 3. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXIII. törvény, 4. a kormányzati szervezetátalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény [2. § (3) bekezdés e) pont, 80. § (2) bekezdés o) pont, 112-113. §, 125. § (3) bekezdés q) pont, 157. § (2) bekezdés, 171. § (5) bekezdés l) pont] 5. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény [26. §, 31. § (4) és (9) bekezdés] 6. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, [126. §, 127. § (2) bekezdés j) pont] 7. az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXXVII. törvény, [3. § (1) bekezdés] 8. az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény [2. § 844. pont, 13. § (1) bekezdés 64. pont,] 9. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény módosította.

6 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok Felsőoktatási Regisztrációs Központ Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ helyett >> Oktatási Hivatal

7 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok Oktatási Hivatal központi államigazgatási szerv köz- és felsőoktatási információs rendszert működteti érettségi, felvételi vizsgát szervezi tankönyvvé nyilvánítási hatóság felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezeti (ide értve a közhasznúsági nyilvántartást is) bizonyítványok és oklevelek elismerése nyelvvizsga-akkreditáció

8 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok változások a felvételi eljárásban [2008. január 1-től] –alapképzés, egységes (osztatlan) képzésre jelentkezők teljesítményét 400+80 pontos rendszerben kell értékelni –tanulmányi pontok (középiskolai érdemjegyek és érettségi vizsgatárgyak – négy kötelező és egy szabadon választott - eredménye) –érettségi pontok (érettségi vizsga százalékos eredménye) –felvételi összpontszám tanulmányi (max 200) és érettségi pontok (max 200) összege, vagy érettségi pontok kétszerezése + többletpontok –nem vehető fel aki nem ért el 160 pontot

9 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok változások a felvételi eljárásban –többletpontok (összesen bármely jogcímen legfeljebb 80 pont lehet!) emelt szinten teljesített érettségiért (vizsgatárgyanként 40 max 80 pont) egyéni többletteljesítményért –nyelvvizsga (középfokú C típusú 35, felsőfokú C típusú 50 pont > max 50) –sporteredmény, tanulmányi verseny, emelt szintű (felsőfokú) szakképesítés előnyben részesítés céljából (max 50 pont) –hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont) »+ 25 pont ha szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be tanulmányait –fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont) –a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő,terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,gyermeknevelési támogatásban,gyermekgondozási díjban részesül (50 pont)

10 X jelentkező tanulmányi pontjai –öt tantárgy magyar nyelv és irodalom (4/ 3 > 3,5 és 3/5 > 4) > 7,5 történelem (3 és 5) > 8 matematika (5 és 5) >10 legalább két évig tanult választott idegen nyelv (4 és 5) > 9 legalább két évig tanult választott tárgy (5 és 5) > 10 –utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összege x2 (magyar nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni) 7,5 + 8 +10 + 9 + 10 = 43,5 x 2 >> 87 pont –az érettségi vizsgabizonyít- ványban szereplő vizsga- eredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve 88% 92% 82% 100% 90% –90,4 ~ 90 pont –87 + 90 = 177 pont

11 X jelentkező érettségi pontjai –az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei –az érettségi pontok száma – a közép– és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel –100% –90% ▼ –190 pont –190x2

12 X jelentkező többletpontjai (nem lehet több 80 pontnál) emelt szinten teljesített legalább 30%-os érettségiért > max 80 pont –tárgyanként 40 pont lenne egyéb többletteljesítmény –nyelvvizsga > max 50 pont középfokú C típusú 35 pont felsőfokú C típusú 50 pont előnyben részesítés > max 50 pont –hátrányos helyzetű X jelentkező 25 pont –fogyatékossággal élő 50 pont Összesen: 190 + 190 + 50 + (50) 30 = 460 pont

13 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok változások a felvételi eljárásban – mesterképzésben a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül –a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, –mértékét –megállapításának rendjét –a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. Előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

14 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok törvényességi felügyelet, hatósági ellenőrzés, felügyeleti bírság –Oktatási Hivatal törvényességi felügyelet nem állami intézményfenntartók felett hatósági ellenőrzés a felsőoktatási intézményekben –felügyeleti bírság a 2007. szeptember 1-je után indult eljárásokban végzéssel ötvenezer - hárommillió forint

15 II. Hatósági szervezet, eljárási szabályok az oklevél kiállításának határideje –a sikeres záróvizsgát követően a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül –megszerzett nyelvvizsgával tett záróvizsga után harminc napon belül közigazgatási hatósági eljárás –hallgatói jogorvoslat az elmulasztott döntéssel szemben

16 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés ▼ –kötetlenebb forma –végzettséget, szakképzettséget nem biztosít –a későbbi tanulmányok során elismerhető ▼ az általános felvételi renden kívüli felvétel –legfeljebb két félévre –költségtérítéses képzésre –felsőfokú végzettséggel kezdhető meg –hallgatói jogviszonyt eredményez –igazolás kiadásával zárul

17 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok (2008. szeptember 1-től) korábbi ismeretek, képzések beszámítása –lehetőség nyílik a megszerzett munkatapasztalatok kreditértékként való elismerésére (max.: 30) –korábbi tanulmányok kreditként elismerhetők A munkatapasztalat, korábbi tanulmány beszámítása csak akkor lehetséges, ha a képzésből legalább harminc kreditet az adott intézményben teljesít a hallgató.

18 III. A képzésekre vonatkozó részletszabályok szakirányú továbbképzés időtartama –rugalmasabb, a teljes idejű képzés tanóráinak 20-50%-a (30-50 helyett) levelező képzés munkarendje –tömbösített tanórák –legfeljebb kettő hetenként –munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon

19 IV. A foglalkoztatásra vonatkozó szabályok az oktatók többes foglalkoztatása –2007. szeptember 1-től: Az oktató függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. –Átmeneti rendelkezés szerint 2007. szeptember 1-től új intézmény létesítése során új alap és mesterképzés esetén alkalmazni kell –2010. szeptember 1-től a 2007. szeptember 1-jén már létező intézmény, és 2007. szeptember 1-jén már engedélyezett képzése esetén is

20 IV. A foglalkoztatásra vonatkozó szabályok a foglalkoztatási követelményrendszer tartalmának meghatározása közalkalmazotti pályázati kötelezettség –mentességek gyakornoki idő az alaptevékenységnek minősülő munkakörökben (tanári munkakörök)

21 V. A képzési hozzájárulásról Nem kötelezett képzési hozzájárulásra a –hátrányos helyzetű –gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, –terhességi-gyermekágyi segélyben, –gyermekgondozási segélyben, –gyermeknevelési támogatásban, –gyermekgondozási díjban részesülő hallgató.

22 V. A képzési hozzájárulásról Kötelező intézményi mentesítés a fizetésre kötelezett hallgatók kiemelkedő tanulmányi teljesítmény tizenöt százalékának A mentesítés folytán kieső bevételt nem kell beszámolni a képzési hozzájárulás intézményi éves bevételébe alapjába

23 A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem állapíthat meg. Az intézmény a mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek nyolcvanöt százaléka létszámának és az irányadó összeg szorzatának együttes összegét.

24 V. A képzési hozzájárulásról a hallgatói juttatásokról szóló kormányrendeletben –a fizetésre vonatkozó részletszabályok –az irányadó összeghez viszonyított arány nem változhat –a részletfizetési kedvezmény –halasztás –az átsorolás –hallgató ragsor szakonként összesített korrigált kreditindex alapján (szak, képzési ág, vagy képzési terület a térítési és jutatási szabályzatban meghatározottak szerint) –az adott hallgatói kör legfeljebb tizenöt százaléka –átvétel államilag támogatott létszámkeretre

25 VI. Intézményi gazdálkodás fenntartói megállapodás –fenntartó és intézménye között –három éves időszakra –vállalt teljesítménykövetelmények –finanszírozási, beszámolási kötelezettség közhasznú felsőoktatási intézmények kincstári vagyon gazdálkodó szervezet alapítása

26 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "A felsőoktatást érintő egyes jogszabályváltozások (2007/2008) 2007. október 18. dr. Halász Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések