Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy organikus kapcsolatrendszer: felsőoktatási könyvtárak – tudomány értékháló Nagy Zsuzsanna „A könyvtári értékháló” – konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy organikus kapcsolatrendszer: felsőoktatási könyvtárak – tudomány értékháló Nagy Zsuzsanna „A könyvtári értékháló” – konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe."— Előadás másolata:

1 Egy organikus kapcsolatrendszer: felsőoktatási könyvtárak – tudomány értékháló Nagy Zsuzsanna „A könyvtári értékháló” – konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2012. november 8.

2 Érték, értéklánc, értékháló „Az intézmények kettős természete”: a szervezet múltbéli eredményeink megtestesülése, összeköti a múltat a jövővel, kapu – mi zárjuk vagy nyitjuk… Richard Norman [2001]: Reframing business. When the map changes the landscape. Wiley Érték: közgazdasági értelmezés, nem kizárva egyéb értékfogalmakat (esztétikai, etikai, társadalmi igazságosság, stb.) Közgazdaságtan : nem monetáris, hanem az erőforrások hatékony felhasználásának és allokálásának tudománya Értéklánc (M. Porter, 1985.): a gazdasági szereplők a termelési folyamat során értéket adnak hozzá a termékhez, amíg az el nem jut a fogyasztóhoz. Feladat az értékláncot alkotó tevékenységek esetében a teljesítmény/költség elemzése és a vevői érték növelése.

3 Értékháló Értéklánc: ipari logika ↔ információ, tudás, szolgáltatások →Stratégiai értékháló ( Brandenburger, Nalebuff [1997]) : a hálózat összes szereplőjének képességeit, tevékenységeit kombinálva hozza létre az értéket a végső felhasználó számára A végső felhasználóra, igényeire összpontosít nemcsak tevékenységek és költségek, hanem kapcsolatok és interakciók is fontosak a folyamat közben a szerepek és a kapcsolatok változhatnak Minden résztvevő számára értéket teremt és növel Nem lineáris kapcsolatrendszer A szereplők digitálisan összekapcsolt hálózat keretében működnek együtt

4 Egyetem, könyvtárak Könyvtárak szerepe, fontossága? Döntéshozók és más érintettek véleménye Bizonyítanunk kell a létrehozott értéket! Mit adunk hozzá az értékhálóhoz, hogyan változna az értékháló a könyvtár nélkül? –Nem a tevékenységeket (statisztikai adatok: látógatószám, kölcsönzés, letöltések, honlap-látogatás, stb), hanem a hozzáadott értéket, hatást –Nem csak a döntéshozóknak, hanem az érintetteknek is (oktatók-kutatók, hallgatók, más szervezeti egységek, külső érintettek)

5 Forrás: Nalebuff, B: Co-opetition http://users.uoa.gr/~atsaoussi/Nalebuff.pdfhttp://users.uoa.gr/~atsaoussi/Nalebuff.pdf letöltve 2012.. okt. 30.

6 Könyvtári értékháló

7 Egy üzleti megközelítés…

8 Egy másik megközelítés… Érték, haszon, hatás mércéje - hogyan járul hozzá a könyvtár az anyaintézmény küldetésének, céljainak megvalósulásához Egyetemek általános céljai a tudomány eredményeinek megőrzése, fejlesztése és alkalmazása, tudás átadása, művelt és nagy tudású szakemberek nevelése, a helyi és nemzeti gazdaság fejlesztése… Hogyan segíti mindezt a könyvtár, helye és szerepe az értékhálóban

9 Tanulási folyamat Könyvtári tevékenységek  Gyűjteményt működtet  E-forrásokat biztosít (vesz, licenszel, kközi, stb)  Elektronikus felületet épít, működtet –célba juttatja a keresőt (discovery service)  Oktat (információs írástudás, kutatás-módszertan, beágyazott oktatás, etikai-jogi szempontok)  Tanácsot ad, személyre szabott segítséget nyújt  Helyet biztosít, inspiráló, közös tanulást támogató környezet

10 Tanulási folyamat Mit tesz lehetővé Jelentkezők, felvételi számok növelése Napi tanulási gyakorlat, megfelelés a követelményeknek, kreditpontok, felvett hallgatók megtartása Tanulási sikerek, versenyek, TDK →hallgatói elkötelezettség Diploma megszerzése, eredmények Elhelyezkedés, munkaerő-piaci siker Etikus, művelt, kreatív, szociálisan elkötelezett értelmiség

11 Oktatási, kutatási folyamat Könyvtári tevékenységek Gyűjtemény E-források E-felület, célba juttatás Személyre szabott tanácsadás (forrás használat, irodalom keresés, beszerzés, kközi…) Oktatás: információs írástudás kurzusok és órák tartása, tantárgyba épített oktatás E-learning rendszerbe irodalom feltöltése, jogtiszta változatok biztosítása E-learning rendszerben segítő könyvtárosi jelenlét Új tartalmak, új irodalom felkutatása

12 Oktatási kutatási folyamat 2 Könyvtári tevékenységek Publikálás támogatása (tudománymetriai segítség, hagyományos út, szerzői és vagyoni jogok, nyílt hozzáférés, arany és zöld út, Creative commons licencek…) Elektronikus publikálás, intézményi repozitórium működtetése, elhelyezés tudományterületi repozitóriumokban Publikációk és hivatkozások nyilvántartása (MTMT, szerzői és intézményi feladatok támogatása) Új terület: Kutatási adatok kezelése, megőrzése, adatrepozitóriumok létrehozása, szabványosítási munka

13 Oktatási, kutatási folyamat Kimenetek (mit segít elő) Jobban teljesítő hallgatók, színvonalasabb dolgozatok Tartalmilag naprakész tananyag, segédanyagok, tantárgyi csomagok Technikailag korszerű oktatási anyagok (e-learning rendszerek, podcastok, wikik, mobil alkalmazások, …) Jogtiszta oktatási anyagok Publikációs tevékenység javulása Több közlemény Színvonalasabb kiadványokban Erősebb hatás (több hivatkozás, indexek, mutatók…)

14 Oktatási, kutatási folyamat Kimenetek (mit segít elő) Tudományos eredmények, szabadalmak, oltalmak, stb. Több kutatási pályázat Eredményesebb kutatási pályázatok → több kutatási pénz Nemzetközi hálózatokban való részvétel Nemzeti és nemzetközi díjak Tanácsadó tevékenység, bevételek, presztízs Eredményesebb pályaépítés, fokozatszerzés, életpálya- modell A legtehetségesebb oktatók, kutatók vonzása, megtartása

15 Intézményi kiválóság Könyvtári tevékenységek Részvétel az akkreditációs eljárásokban Intézmény szellemi tulajdonának megőrzése, bemutatása (nyomtatott és elektronikus) Digitális dokumentumok gyűjtése és hosszú távú megőrzése Kulturális-szellemi hagyományok ápolása (intézménytörténet, rendezvények) Partnerkapcsolatok építése: helyi közösség, alumni, szakmai közösség

16 Intézményi kiválóság Mihez járul hozzá Hírnév és presztízs Rangsorokban elfoglalt hely Minősítési követelményeknek való megfelelés Kutatóegyetemi státus (nemzetközileg is, egyedi gyűjtemények) Finanszírozási források szerzése (állami, nemzetközi és üzleti) Helyi és szélesebb társadalmi elkötelezettség (tudomány és társadalom, tudásáramlás erősítése) Nemzetköziesedés (hallgatók, doktoranduszok, oktatók áramlása) Fenntartható egyetem

17 Tanulságok, teendők Könyvtárak Határozzuk meg az intézményi célokhoz kapcsolódó célokat Hozzunk létre a tevékenységet és eredményét összekapcsoló értékelési rendszereket Változtassunk tevékenységeink struktúráján → több hozzáadott érték, új tevékenységek Képezzük tovább magunkat Lépjünk ki a könyvtár falai mögül Kezdeményezően működjünk együtt az értékháló szereplőivel Egyetemek, intézmények vezetése Ismerjék el a könyvtár hozzájárulását az intézményi teljesítményhez Fogadják el az információs szakembereket mint magas státusúakat Segítsék elő az intézményi kultúra megváltozását

18 Tanulságok, teendők Politikai, kormányzati döntéshozók és érintettek általában: Ismerjék el a felsőoktatási könyvtárakat mint a  tudástermelés  tudásáramlás  tudáshasznosítás kulcsfontosságú szereplőit!

19 Felhasznált irodalom Value of Academic Libraries: A Comprehensive Research Review and Report. Researched by Megan Oakleaf. Chicago, Association of College and Research Libraries, 2010. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_report.pdf http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_report.pdf Redefining the academic library. Managing the migration to digital services. The Education Advisory Board, 2011. http://www.theconferencecircuit.com/wp-content/uploads/Provosts-Report-on-Academic-Libraries2.pdf http://www.theconferencecircuit.com/wp-content/uploads/Provosts-Report-on-Academic-Libraries2.pdf What’s It Worth to You? A Return on Investment Study of Selected Colorado Public Libraries, 2011. The value of libraries for research and researchers. A RIN and RLUK report. 2011. www.rin.ac.uk/value-of-libraries www.rin.ac.uk/value-of-libraries Working together: evolving value for academic libraries. Loughborough University. A report commissioned by SAGE, 2012. http://libraryvalue.files.wordpress.com/2012/06/ndm-5709-lisu-final-report_web.pdf http://libraryvalue.files.wordpress.com/2012/06/ndm-5709-lisu-final-report_web.pdf Befektetés a jövőbe. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia. Társadalmi konzultációra készített tervezet. Budapest 2012, november http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/befektetes-jovobe http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/befektetes-jovobe Brandenburger, A, Nalebuff, B. :Co-Opetition : A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation : The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business. Currency Doubleday, 1997.

20 Köszönöm a figyelmüket! zsuzsanna.nagy@uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "Egy organikus kapcsolatrendszer: felsőoktatási könyvtárak – tudomány értékháló Nagy Zsuzsanna „A könyvtári értékháló” – konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések