Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bernáth Ildikó TÁMOP szakmai támogató csoport vezetője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bernáth Ildikó TÁMOP szakmai támogató csoport vezetője"— Előadás másolata:

1 Bernáth Ildikó TÁMOP 1.1.1 szakmai támogató csoport vezetője
Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság az Európai 2020 Stratégia szellemében Bernáth Ildikó TÁMOP szakmai támogató csoport vezetője „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk” Márai Sándor

2 Fogyatékkal élő emberek Magyarországon
Fogyatékossággal él minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a népesség 4,6 %-a él valamilyen fogyatékossággal.

3 Fogyatékkal élők az Európai Unióban
Népességszám: fő (EU 27) Fogyatékkal élők száma: fő Fogyatékkal élők a világon Fogyatékkal élők száma: fő Forrás: ENSZ

4 Fogyatékkal élők fogyatékosságuk szerinti megoszlása
50,8% mozgássérült vagy testi fogyatékos Stephen Hawking - súlyosan mozgáskorlátozott - elméleti fizikus 18,35% nagyothalló, siket vagy beszédhibás Ludwig van Beethoven - siket – zeneszerző 16,25% látási problémákkal küzd (vak egyik vagy mindkét szemére,vagy gyengénlátó) Andrea Bocelli - vak - zenész 14,6% értelmi fogyatékos John Forbes Nash - skizofrénia - matematikus A fogyatékos emberek 80%-a elmúlt 40 éves

5 A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek
a II. negyedéves adatfelvétel alapján A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, az akadályoztatás típusa és nemek szerint, 2011 A fogyatékosság típusa, tartós betegség Önellátásban Mindennapi életben Tanulásban, munkavállalásban Családi életben Közlekedésben Kommunikációban, információszerzésben Közösségi életben Nem akadályozza Nem kívánt válaszolni Fogyatékossággal élők / tartósan betegek akadályozza Mozgássérült 72 866 47 385 11 914 12 538 21 835 25 230 21 404 Gyengénlátó, aliglátó 14 220 37 156 15 521 3 452 36 925 9 183 7 061 14 097 8 140 73 430 Vak 3 864 6 157 2 343 575 5 457 867 898 964 745 9 054 Nagyothalló 9 290 26 497 9 346 3 549 21 376 24 574 10 065 12 823 7 092 63 014 Siket 998 3 577 2 707 559 2 105 4 671 1 624 971 902 8 571 Súlyos belszervi fogyatékos 8 216 21 858 11 152 3 334 15 900 2 505 5 362 6 818 9 278 46 648 Mentálisan sérült (pszichés sérült) 12 862 23 545 17 146 6 451 13 551 9 645 9 372 3 949 5 727 46 265 Értelmi fogyatékos 19 271 25 488 22 020 4 998 10 959 11 425 5 452 2 002 3 747 42 779 Beszédhibás 4 181 6 499 5 221 1 200 4 034 6 179 2 313 1 863 1 367 14 528 Beszédfogyatékos 4 901 6 435 4 425 1 045 3 363 5 363 1 763 629 846 10 913 Autista 2 046 2 447 2 639 434 1 202 2 065 1 253 239 488 5 120 Siketvak (látás- és hallássérült) 744 1 649 690 218 1 431 808 395 362 473 3 262 Egyéb 392 879 637 188 769 293 334 308 338 2 277 Ismeretlen 441 938 498 136 734 145 190 538 401 3 180 Összesen Fogyatékossággal élők akadályoztatás szerint 27 518 64 052 51 566 64 255 52 160 Tartósan beteg 48 470 57 903 94 182

6 Fogyatékos személyek foglalkoztatási aránya (%) Fogyatékos személyek munkanélküliségi rátája (%) Fogyatékos személyek inaktivitási rátája (%) Magyarország 2,3 4,4 25,5 Románia 2,5 3,1 12 Szlovákia 2,7 5,2 20,4 Litvánia 2,9 6,2 21,2 Spanyolország 4,2 6 17,4 Olaszország 4,9 10,2 Málta : 13,6 Görögország 6,5 17 Írország 6,7 10,1 20,7 Németország 7,3 15,8 19,7 Ciprus 8,3 19,6 21,5 Luxembourg 8,7 17,7 Ausztria 9,4 17,1 20,9 Norvégia 10 16,1 46,4 EU 25 12,3 16 24,9 Belgium 12,8 22,4 28 Dánia 19,9 45 Szlovénia 14,2 25 30,1 EU 15 14,3 16,6 26 Csehország 14,5 28,4 32,2 Portugália 15,7 21,3 30,8 Észtország 18,3 34,9 Svédország 19,5 21 Hollandia 19,8 32,4 42,8 Egyesült Királyság 48,7 Franciaország 26,7 31,4 Finnország 27,1 51,6 Foglalkoztatás Annak lehetővé tétele, hogy minél több, fogyatékos személy dolgozhasson a nyílt munkaerőpiacon. A minőségi munkahelyek biztosítják a gazdasági függetlenséget, ösztönzik a személyes teljesítményeket, és a legmegfelelőbb védelmet nyújtják a szegénység ellen. A fogyatékos személyek saját csoporton belüli foglalkoztatási rátája azonban mindössze 50 % körül van (foglalkoztatási arányuk a teljes népességen belül 12,3%).

7 Foglalkoztatás A 767 ezer 15–64 éves megváltozott munkaképességűből 185 ezren tartoztak 2011 II. negyedévében a gazdaságilag aktívak közé, ebből 139 ezren foglalkoztatottak, 46 ezren pedig munkanélküliek voltak. Aktivitási arányuk 24,1%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot, foglalkoztatási arányuk 18,1%, munkanélküliségi rátájuk pedig 24,9% volt, szemben a változatlan munkaképességűeket jellemző 60,8%-os, illetve és 10,2%-os értékkel. KSH

8 Munkanélküliség A legfeljebb alapfokú végzettségű megváltozott munkaképességűek több mint négyötöde (83,3%) inaktív, de az ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében is 60%-ot meghaladó az arányuk. Nem meglepő tehát, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos térségekben az inaktivitás mértéke a megváltozott munkaképességűeket egyébként is jellemző igen magas (75,9%-os) átlagértékét jelentősen (Nógrád megyében például 5,5% Hajdú-Bihar megyében 4,6 százalékponttal) meghaladja. KSH

9 A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási és munkanélküliségi rátájának alakulása régiók szerint Összessé ében a községekben élő megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete a legkedvezőtlenebb, amit leginkább nagyon magas inaktivitásuk jelez. Több mint négyötödük (81,1%) nincs jelen a munkaerőpiacon.

10 Oktatás-képzés Az inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulás elősegítése a fogyatékos tanulók és hallgatók számára. A évesek korcsoportjában az iskolából kimaradók aránya 37 % a fogyatékosságuk miatt jelentősen korlátozottak körében, és 25 % a bizonyos mértékig korlátozottak körében, míg a korlátozástól nem szenvedők körében ez az arány 17 %.

11 Oktatás-képzés A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011 A fogyatékosság típusa, tartós betegség Általános iskola Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Érettségi Egyetem, főiskola stb. Összesen 8. évfolyamnál alacsonyabb 8. évfolyam Fogyatékossággal élők 92 073 74 780 86 439 38 155 Iskolai végzettségük az átlag alatti. Az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 20,1%-nak. Legkevesebb a főiskolai, egyetemi végzettségűek száma. Arányuk 8,3%.

12 Oktatás-képzés Alapfokú végzettségűek aránya 38,2% (ez több mint a másfélszerese az egészségeseket jellemző aránynak). Érettségije, illetve annál magasabb végzettsége a megváltozott munkaképességűek alig több mint 25%-nak van (szemben a változatlan munkaképességűek 52,9%-ával).

13 Európa 2020 stratégia főbb célkitűzései
Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. Oktatás A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.

14 Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020
Ez a stratégia keretet biztosít a fogyatékos emberek helyzetének megoldására irányuló európai szintű fellépésnek és nemzeti intézkedésnek is. E stratégia átfogó célkitűzése az, hogy erősítse a fogyatékossággal élők pozícióját annak érdekében, hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal, és teljes körűen részt vehessenek a társadalomban és az európai gazdaságban. E stratégia az akadályok megszűntetésére összpontosít és 8 fő fellépési területet jelöl ki: Akadálymentesítés Részvétel Egyenlőség Foglalkoztatás Oktatás és képzés Szociális védelem Egészség Külső fellépés

15 Ország-stratégiák Ausztria Franciaország Nagy-Britannia
- fogyatékossági foglalkoztatási kvóta 25 fő felett büntetési kiszabása speciális jogok az elbocsájtás ellen differenciált pénzügyi támogatás a foglalkoztatási költségekhez továbbképzési támogatás állami támogatás a védett műhelyeknek munkaerő-piaci szolgáltatások speciális tartományi központokban Franciaország fogyatékossági foglalkoztatási kvóta 20 fő felett át és továbbképzési lehetőségek a szakképzésben védett műhelyek gyakornoki rendszer beilleszkedés elősegítése az oktatás fejlesztésével ismeretterjesztés a vállalkozások felé Nagy-Britannia felnőttképzési program, amelyben a fogyatékos emberek elsőbbséget élveznek gyakorlati képzés, rugalmas időbeosztással speciális tanácsadói rendszer, mely segítséget nyújt munkakeresésben, rehabilitációs lehetőségek felkutatásában és a munkahely megőrzésében információs kampány munkaerő-piaci integrálás rokkantsági segély azoknak, akik munkaviszonnyal rendelkeztek és fizettek társadalombiztosítást 4M program

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bernáth Ildikó TÁMOP szakmai támogató csoport vezetője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések