Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság az Európai 2020 Stratégia szellemében Bernáth Ildikó TÁMOP 1.1.1 szakmai támogató csoport vezetője „Az életnek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság az Európai 2020 Stratégia szellemében Bernáth Ildikó TÁMOP 1.1.1 szakmai támogató csoport vezetője „Az életnek."— Előadás másolata:

1 Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság az Európai 2020 Stratégia szellemében Bernáth Ildikó TÁMOP szakmai támogató csoport vezetője „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk” Márai Sándor TÁMOP /

2 Fogyatékkal élő emberek Magyarországon Fogyatékossággal él minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a népesség 4,6 %-a él valamilyen fogyatékossággal.

3 Fogyatékkal élők az Európai Unióban Népességszám: fő (EU 27) Fogyatékkal élők száma: fő Fogyatékkal élők a világon Fogyatékkal élők száma: fő Forrás: ENSZ

4 Fogyatékkal élők fogyatékosságuk szerinti megoszlása 50,8% mozgássérült vagy testi fogyatékos Stephen Hawking - súlyosan mozgáskorlátozott - elméleti fizikus 18,35% nagyothalló, siket vagy beszédhibás Ludwig van Beethoven - siket – zeneszerző 16,25% látási problémákkal küzd (vak egyik vagy mindkét szemére,vagy gyengénlátó) Andrea Bocelli - vak - zenész 14,6% értelmi fogyatékos John Forbes Nash - skizofrénia - matematikus A fogyatékos emberek 80%-a elmúlt 40 éves

5 A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek a II. negyedéves adatfelvétel alapján A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, az akadályoztatás típusa és nemek szerint, 2011 A fogyatékosság típusa, tartós betegség Önellátásban Mindennapi életben Tanulásban, munkavállalásban Családi életben Közlekedésben Kommunikációban, információszerzésben Közösségi életben Nem akadályozza Nem kívánt válaszolni Fogyatékossággal élők / tartósan betegek akadályozza Mozgássérült Gyengénlátó, aliglátó Vak Nagyothalló Siket Súlyos belszervi fogyatékos Mentálisan sérült (pszichés sérült) Értelmi fogyatékos Beszédhibás Beszédfogyatékos Autista Siketvak (látás- és hallássérült) Egyéb Ismeretlen Összesen Fogyatékossággal élők akadályoztatás szerint Tartósan beteg

6 Fogyatékos személyek foglalkoztatási aránya (%) Fogyatékos személyek munkanélkülisé gi rátája (%) Fogyatékos személyek inaktivitási rátája (%) Magyarország 2,34,425,5 Románia 2,53,112 Szlovákia 2,75,220,4 Litvánia 2,96,221,2 Spanyolország 4,2617,4 Olaszország 4,44,910,2 Málta 4,9:13,6 Görögország 6,5 17 Írország 6,710,120,7 Németország 7,315,819,7 Ciprus 8,319,621,5 Luxembourg 8,7:17,7 Ausztria 9,417,120,9 Norvégia 1016,146,4 EU 25 12,31624,9 Belgium 12,822,428 Dánia 13,619,945 Szlovénia 14,22530,1 EU 15 14,316,626 Csehország 14,528,432,2 Portugália 15,721,330,8 Észtország 18,324,934,9 Svédország 19,520,721 Hollandia 19,832,442,8 Egyesült Királyság 20,42848,7 Franciaország 21,326,731,4 Finnország 27,12651,6 Annak lehetővé tétele, hogy minél több, fogyatékos személy dolgozhasson a nyílt munkaerőpiacon. A minőségi munkahelyek biztosítják a gazdasági függetlenséget, ösztönzik a személyes teljesítményeket, és a legmegfelelőbb védelmet nyújtják a szegénység ellen. A fogyatékos személyek saját csoporton belüli foglalkoztatási rátája azonban mindössze 50 % körül van (foglalkoztatási arányuk a teljes népességen belül 12,3%). Foglalkoztatás

7 A 767 ezer 15–64 éves megváltozott munkaképességűből 185 ezren tartoztak 2011 II. negyedévében a gazdaságilag aktívak közé, ebből 139 ezren foglalkoztatottak, 46 ezren pedig munkanélküliek voltak. Aktivitási arányuk 24,1%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot, foglalkoztatási arányuk 18,1%, munkanélküliségi rátájuk pedig 24,9% volt, szemben a változatlan munkaképességűeket jellemző 60,8%-os, illetve és 10,2%-os értékkel. KSH

8 A legfeljebb alapfokú végzettségű megváltozott munkaképességűek több mint négyötöde (83,3%) inaktív, de az ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében is 60%-ot meghaladó az arányuk. Nem meglepő tehát, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos térségekben az inaktivitás mértéke a megváltozott munkaképességűeket egyébként is jellemző igen magas (75,9%-os) átlagértékét jelentősen (Nógrád megyében például 5,5% Hajdú-Bihar megyében 4,6 százalékponttal) meghaladja. KSH Munkanélküliség

9 Összessé ében a községekben élő megváltozott munkaképess égűek munkaerő- piaci helyzete a legkedvezőtle nebb, amit leginkább nagyon magas inaktivitásuk jelez. Több mint négyötödük (81,1%) nincs jelen a munkaerőpia con. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási és munkanélküliségi rátájának alakulása régiók szerint

10 Az inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulás elősegítése a fogyatékos tanulók és hallgatók számára. Oktatás-képzés A évesek korcsoportjában az iskolából kimaradók aránya 37 % a fogyatékosságuk miatt jelentősen korlátozottak körében, és 25 % a bizonyos mértékig korlátozottak körében, míg a korlátozástól nem szenvedők körében ez az arány 17 %.

11 Iskolai végzettségük az átlag alatti. Az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 20,1%-nak. Legkevesebb a főiskolai, egyetemi végzettségűek száma. Arányuk 8,3%. Oktatás-képzés A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011 A fogyatékosság típusa, tartós betegség Általános iskola Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Érettségi Egyetem, főiskola stb. Összesen 8. évfolyamnál alacsonyabb 8. évfolyam Fogyatékossággal élők

12 Alapfokú végzettségűek aránya 38,2% (ez több mint a másfélszerese az egészségeseket jellemző aránynak). Érettségije, illetve annál magasabb végzettsége a megváltozott munkaképességűek alig több mint 25%-nak van (szemben a változatlan munkaképességűek 52,9%-ával). Oktatás-képzés

13 Európa 2020 stratégia főbb célkitűzései Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. Oktatás A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.

14 Európai Fogyatékosságügyi Stratégia Ez a stratégia keretet biztosít a fogyatékos emberek helyzetének megoldására irányuló európai szintű fellépésnek és nemzeti intézkedésnek is. E stratégia átfogó célkitűzése az, hogy erősítse a fogyatékossággal élők pozícióját annak érdekében, hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal, és teljes körűen részt vehessenek a társadalomban és az európai gazdaságban. E stratégia az akadályok megszűntetésére összpontosít és 8 fő fellépési területet jelöl ki: 1.Akadálymentesítés 2.Részvétel 3.Egyenlőség 4.Foglalkoztatás 5.Oktatás és képzés 6.Szociális védelem 7.Egészség 8.Külső fellépés

15 Ország-stratégiák Nagy-Britannia -felnőttképzési program, amelyben a fogyatékos emberek elsőbbséget élveznek -gyakorlati képzés, rugalmas időbeosztással -speciális tanácsadói rendszer, mely segítséget nyújt munkakeresésben, rehabilitációs lehetőségek felkutatásában és a munkahely megőrzésében -információs kampány -munkaerő-piaci integrálás -rokkantsági segély azoknak, akik munkaviszonnyal rendelkeztek és fizettek társadalombiztosítást -4M program Ausztria - fogyatékossági foglalkoztatási kvóta 25 fő felett -büntetési kiszabása -speciális jogok az elbocsájtás ellen -differenciált pénzügyi támogatás a foglalkoztatási költségekhez -továbbképzési támogatás -állami támogatás a védett műhelyeknek -munkaerő-piaci szolgáltatások speciális tartományi központokban Franciaország -fogyatékossági foglalkoztatási kvóta 20 fő felett -át és továbbképzési lehetőségek a szakképzésben -védett műhelyek -gyakornoki rendszer -beilleszkedés elősegítése az oktatás fejlesztésével -ismeretterjesztés a vállalkozások felé

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság az Európai 2020 Stratégia szellemében Bernáth Ildikó TÁMOP 1.1.1 szakmai támogató csoport vezetője „Az életnek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések