Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Városi Művelődési Központ és Könyvtár (VMKK) - intézményünk A VMKK 1993 január 1-óta működik városi intézményként, mint az egykori Megyei Művelődési Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Városi Művelődési Központ és Könyvtár (VMKK) - intézményünk A VMKK 1993 január 1-óta működik városi intézményként, mint az egykori Megyei Művelődési Központ."— Előadás másolata:

1

2 Városi Művelődési Központ és Könyvtár (VMKK) - intézményünk A VMKK 1993 január 1-óta működik városi intézményként, mint az egykori Megyei Művelődési Központ egyik jogutód intézménye. A központi épületen kívül hat fiókintézményt működtet. Így a megyeszékhely egész területét átfogja, és a központi épülettől távolabb fekvő városrészek valamint a városkörnyéki agglomeráció művelődésében, kulturális ellátásában is meghatározó szereppel bír. Az intézmény művelődési központ jellegéből adódóan - a kulturális alapellátáson kívül - sokszínű, a lakosság legkülönfélébb rétegeit és korosztályait érdeklő tevékenységet folytat, következetesen közvetítve a különböző korok magyar illetve egyetemes értékeit.

3 Városi Művelődési Központ és Könyvtár (VMKK) - fesztiválok A több művészeti ágat átfogó fesztiválok szervezésében a VMKK oroszlánrészt vállal. Gizella Napok rendezvénysorozat. Veszprémi Nyári Fesztivál Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál

4 TÁMOP 3.2.3/2 – „Otthon a kultúrában, otthon a művészetben,” – közművelődés és kreatív oktatás fejlesztése Veszprémben A veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a Művészetek Háza 2009-ben sikerrel pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című felhívására. a két intézmény összesen 61 447 655,- Ft-ot nyert, rendezvényekre és eszközbeszerzésre. projektünk célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a nem formális és informális tanulási programokba. Nagy jelentőséggel bírnak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kompetenciafejlesztését célzó programok

5 TÁMOP 3.2.3/2 – „Otthon a kultúrában, otthon a művészetben,” – közművelődés és kreatív oktatás fejlesztése Veszprémben A Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen 18 programelemet valósít meg a rendelkezésre álló 22 hónap alatt, jelen pályázat keretében. Ebben megjelennek kompetencia-, készség,- és képességfejlesztő programok, tréningek, szakmai alapot adó képzések, szakkörök, nyári táborok, nyelvi és informatikai képzés, és helyi identitást erősítő közösségi programok. A projektünk a közoktatási rendszeren belül, a hátrányos helyzetű, az iskolai lemorzsolódás által leginkább veszélyeztetett tanulók, valamint a képzési és munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb célcsoportokra irányul. A Művészetek Háza a középiskolában folyamatosan kapott alapokhoz szeretné hozzátenni az irodalomból, a vizuális művészettel kapcsolatos tárgyakban, az ének-zenében megszerzett információkhoz, tudásanyaghoz, élményanyaghoz a kapcsolódási pontok, párhuzamok, eltérések felmutatását, észrevetetését. Ezeket a célokat szolgálja a Művészetek Háza Élménykör Szakkör, Élménykör Matiné és Élménykör tábor programja.

6 „Ami a szívedet nyomja” – Tehetséggondozó programsorozat A VMKK Március 15. úti Könyvtára 1998-tól gondozza az "Ami a szívedet nyomja!" c. megyei vers- és prózaíró pályázatot. A pályázatra beérkezett legjobb műveket három évente antológiában adja közre. A pályázat kapcsán rálátásuk van azokra a fiatalokra, akik az önkifejezésnek ezt a módját választják. A tehetséggondozó programsorozattal a vers- és prózaírással foglalkozó fiatalok számára szeretnénk szakmai segítséget nyújtani, hogy jobban megismerhessék az alkotói folyamatot, készségszinten tudják alkalmazni az irodalom órákon tanultakat.

7 Mindentudó Ház Tudományos-, ismeretterjesztő előadássorozat A magyar tudományos élet legnevesebb képviselői, a különböző tudományterületekről tartanak előadásokat, valamint vitákat a hallgatósággal. A programokat és az előadásokat a Városi Művelődési Központ szervezi, három hetente, a délutáni órákban - igazodva a diákok időbeosztásához, valamint az iskolai évadhoz, tehát a nyári szünet ideje alatt nincsenek előadások. A helyszín minden esetben a Városi Művelődési Központ. A 45-60 perces előadásokat mindig egy kötetlen vita, eszmecsere követi, az aktuális témával kapcsolatban az előadóval. A kapcsolódó anyagokat (könyvek, filmek, honlapok, bibliográfiák) igyekszünk minden alkalommal hozzáférhetővé tenni.

8 „Kattints rá!” – A weboldalkészítés alapjai A mai világban a számítógép, ezen túl az internet használat kitágította a világot az emberek előtt. Lehetővé teszi a tájékozódást minden témában, azon kívül a kapcsolattartást akár más földrészeken élő ismerős és ismeretlen emberekkel is. Az egy hetes nyári tábor célja, hogy bevezesse a téma iránt érdeklődő diákokat a weboldalkészítés világába. Nem célunk a téma részletes és mindenre kiterjedő feldolgozása, - hiszen ennyi időnk nincs is - de hasznos és aktuális betekintést szeretnénk adni a mindenki által böngészett weboldalak elkészítéséből.

9 MiniMag modellező szakkör 12-18 éves fiú korosztály nagyon fogékony a gépek működése, az elektronika, a barkácsolás iránt, ezért náluk érdemes ebben a korban megszerettetni a mechanikát, anyagismeretet. A Szakkör oktatással és gyakorlattal egybekötve hosszútávon szeretteti meg a modellezést és ad ismereteket és segítséget fiataloknak a hobbi gyakorlásában. A klub arra is hivatott, hogy a már modellekkel rendelkező, de eddig csak egyedül modellező fiatalokat összefogja. Célunk, hogy a felnövekvő generáció közül minél többen találjanak maguknak egy olyan elfoglaltságot, amelyben örömüket lelik, és sikerélményhez jutnak, mindez persze nagyon sok informális tanulás által.

10 Origami szakkör Az Origami - japán eredetű papírhajtogatás- nem pusztán szórakoztató mulatság, egyszerű időtöltés. Rendkívüli módon fejleszti a gyermek kézügyességét, pontosságra nevel, fejleszti a szín- és térlátást, a képzelőerőt. A lépésekre vissza kell emlékezni, így a memória fejlesztésének is jó eszköze. Napjainkban, amikor olyan sok gyermek és szülő küszködik dyslexiával, az origami ebben is segíthet. A klub foglalkozásain nem csak a figurák hajtogatása sajátítható el, hanem felhasználásukkal is megismerkedhetnek tagjaik: bábokat, meseillusztrációkat, a mindennapjainkban használható tárgyakat - dobozok, levélpapírok, irattartók, díszcsomagolások - is készíthetnek.

11 „Táncoljunk együtt gyerekek!” Népzene, néptánc - Formális képzést kiegészítő program Az előadássorozat aktuálisan változó műsorai bemutatják az év ünnepeit, népszokásait táncos, zenés formában. A programsorozat tervezésekor nem titkolt célunk volt, hogy a meglévő néphagyományokat beépítsük a gyerekek mindennapi életébe, kihasználva azok közösségteremtő, emberformáló lehetőségeit. Feladatunknak tekintjük az érdeklődő gyermekközönség számára táncházi programok megvalósítását. A résztvevő gyermekek a meglévő ismereteiket, valamint az iskolai tanulmányaikat kiegészítve, azokhoz kapcsolódva ízelítőt kaphatnak a magyar néphagyományokból, táncokról, népzenei kincseinkről.

12 Kép-es vagy rá?! – Tehetséggondozó alkotótábor A tábor során délelőttönként az összes résztvevő elméleti órákon vesz részt, délutánonként pedig 6 fős csoportokban dolgoznak szakember vezetésével a gyakorlatba ültetve a tanultakat. A résztvevők bepillantást nyernek a filmkészítés folyamatába. Minden csoport feladata a tábor végére egy rövidfilm elkészítése az általuk választott témában s elkészített forgatókönyv alapján. A programot filmnézés, önismereti játékok egészítik ki.

13 Mézeskalácsházikó – Kézműves tábor A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek régi népi mesterségekkel, mint pl. a gyertyaöntés, mézeskalácskészítés, nemezelés, méhészkedés, de készítenek pl. díszdobozt, poháralátétet szalvétatechnikával, fűznek gyöngyből méhecskét, porcelánfestéssel díszítenek bögrét, origamiznak. Négy kirándulást tervezünk: Nemesvámos HARIBO gyár, egy környékbeli méhészet felkeresése, illetve ellátogatunk a veszprémi Kabóca Bábszínházba, valamint "medvelesre" megyünk a veszprémi állatkertbe. Népi játékok, körjátékok révén fejleszthető a gyermekek ritmusérzéke, mozgáskoordinációja, valamint közösségformáló hatásuk van.

14 Angol beszédközpontú nyelvoktatás – hátrányos helyzetű gyerekeknek Nagyon sok gyerek és fiatal küzd az iskolában a nyelvtanulással. A tanult nyelvet nem tudják használni, az iskolán, tanórán kívül nem sok értelmét látják a tanult nyelvnek. A nyelv tudása passzív marad, ha egyáltalán kialakul. Az általunk kínált tanfolyam kiscsoportos formában, főleg a beszélt nyelvre, a valóságban előforduló szituációkra, helyzetekre fekteti a hangsúlyt. Olyan témákat dolgoz fel, melyek a fiatalok érdeklődési körébe tartoznak.

15 Demokratikus jogok gyakorlása A nemformális tanulás keretében megvalósuló foglalkozások témakörei egyfelől az állampolgári ismeretek, az emberi jogok, a demokratikus magatartásformák, az európai értékek és intézmények, valamint az intézményesült társadalmi párbeszéd lényeges elemeinek elsajátítását foglalják magukba, de ugyanolyan hangsúlyt kap az érdek- és jogvédő intézmények, a társadalmi integráció ösztönzését szolgáló helyi és országos programok működésének gyakorlatban történő bemutatása. „Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése” címet viselő program keretében megvalósuló tanulási alkalmak elsősorban az aktív állampolgárság megvalósításához szükséges ismeretek, készségek és kompetenciák átadására, illetve fejlesztésére irányulnak.

16 A német nemzetiségi kultúra helyi értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi identitás erősítése A németek betelepítésének története, a németek életmódja, a nemzetiségi hagyományok megismertetése, a népszokások, a népviselet, a zene, a tánc, a gasztronómiai hagyományokon keresztül interaktív módon a résztvevőkkel. A programokon közreműködnek a helyi német nemzetiségi együttesek. - A németek betelepítésének története, életmódja, népszokások - Német nemzetiségi viselet - Német nemzetiségi táncok - Német nemzetiségi zenei hagyományok - Német nemzetiségi gasztronómiai hagyományok

17 Megtartó képességet segítő, helyi identitást erősítő helyismereti programok A település múltjának részletes megismerése, az életmód, a népi hagyományok, népszokások átvétele, a fennmaradó műemlékek, emlékhelyek felkeresése, gondozása, az együttes kézműves tevékenységek gyakorlása mind-mind erősítik a helyi identitást, és a helyi értékek megtartó védelmére inspirálnak. A résztvevők a programok közben modern technikai eszközöket használhatnak, egyrészt megtanulhatják ezek használatát, nagyobb élményt nyújt az egész program, és jobban rögződik az interaktív részvétel általi befogadás. Újabb információval, érdekességgel gazdagítjuk, kiegészítjük a már meglévő, illetve hiányzó ismereteket interaktív, csoportos, szórakoztató formában.

18 Életvezetési programok, a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdök számára A fiatalsággal, családokkal történő foglalkozás hosszú távú befektetés, fontos hogy a társadalomban, a helyi közösségekben hasznos taggá váljanak, otthon érezzék magukat városukban, szűkebb környezetükben. Célunk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok, családok a társadalom és a helyi közösségek egyenrangú tagjai legyenek, és az alapvető emberi jogok az ő tekintetükben is érvényesüljenek. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményei vonzáskörzetében különösen sok hátrányos helyzetű fiatal és család él, kiknek egyre kilátástalanabb a jövője. Őket szeretnénk segíteni két előadássorozattal három helyszínen, melyek az általános megoldásra váró problémákkal, kérdésekkel foglalkozik.

19 Tréning: informális szakmai célú program, kompetenciafejlesztéssel – hátrányos helyzetű középiskolás korú fiatalok számára A tréning célja az önismeret fejlesztése, a problémák felismerése és azok kommunikálása, továbbá a megküzdési stratégiák elsajátítása, majd azok alkalmazásának gyakorlása. Problémák a családban: Jellegzetes családi működések és azok következményei. Diszfunkcionális család. A problémamegoldás 7 lépése. Kommunikáció: Verbális, nonverbális és metakommunikáció. Kommunikációt fejlesztő gyakorlatok. Érzelmek: Érzelmi állapotok. Az érzelmek kommunikálása a családban és a kortársi kapcsolatokban. Konfliktuskezelés: A konfliktuskezelés ötféle módja: versengés, alkalmazkodás, elkerülés, problémamegoldás, kompromisszumkezelés. Agresszió: A környezet felé és önmagunk felé irányuló agresszió

20 „Dózsaváros régen és ma” A helyi identitást erősítő programsorozat célja, hogy a résztvevők fedezzék fel a városrész történelmi és kulturális örökségét, és ismerjék meg a mai Dózsaváros gazdag életét. A sorozat látogatói betekintést nyernek a városrészben élő alkotók gazdag munkásságába. Tájékoztatást kapnak a helyi civil szervezetek, vállalkozások, képviselők, intézmények munkájáról. Témák: Helytörténeti kiállítás, előadás, iskolatörténeti előadás, beszélgetés a mai Dózsavárosról, Dózsaváros jövőjéről, német nemzetiségi hagyományok, népszokások, ünnepek, helyi alkotók bemutatkozása.

21 „Dolgos hétköznapok – Jókedvű ünnepek” A VMKK Kádártai Faluháza a pályázat keretében egy 5 részből álló sorozatot szervez, melynek célja a népi kultúra közelebbi megismerése, a helyi identitás erősítése. Ehhez kapcsolódóan olyan komplex programokat szervezünk, amelyeken minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő elfoglaltságot. Témák: A vásárban - régi mesterségek, kézműves hagyományok felelevenítése Népi gyerekjátékok - a gyermekek hétköznapjainak felelevenítése "Érik a szőlő" - szüreti mulatság "Szájról szájra" - a magyar népköltészet kincsei Kádárta régen és ma

22 "Bakonyi betyár" vándortábor - kirándulás a Bakonytól a Balaton-Felvidékig A tábor a Bakony és Balaton-Felvidék népi hagyományait és szokásait eleveníti fel. A paraszti hétköznapok, az ünnepi szokások, mulatságok mellett a népi hősökkel és a hírhedt bakonyi betyárok életével is megismerkednek a résztvevők. A dalok, a versek, mondókák tanulása, a legendák felelevenítése mellett a programokban olyan különlegességek is szerepelnek, amelyek a mesteremberek munkájába és a népi művészet hagyományaiba is engednek bepillantást.

23 "Felfedező-tábor„ - 2 hetes kompetencia-, készség és képességfejlesztő tábor A felfedező tábor mottói: - Fedezd fel magadban az értékeket - Kulturális kalandozások (felfedezések) Veszprémben és hazánk szép tájain A kéthetes ingyenes nyári tábor olyan tartalmas elfoglaltságot jelent, mely során a gyermekek alapkompetenciáit szeretnénk fejleszteni. Délelőttönként fejlesztő pedagógus és drámapedagógus foglalkozik majd a gyerekekkel. Délután kézműves foglalkozások és kisebb kirándulások, városunk és környéke (Herend) megismerése, szerepel.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Városi Művelődési Központ és Könyvtár (VMKK) - intézményünk A VMKK 1993 január 1-óta működik városi intézményként, mint az egykori Megyei Művelődési Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések