Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, valamint a határőrizet rendjéről Debrecen 2010. március 26. 1. ábra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, valamint a határőrizet rendjéről Debrecen 2010. március 26. 1. ábra."— Előadás másolata:

1 Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, valamint a határőrizet rendjéről Debrecen 2010. március 26. 1. ábra

2 2009. FŐBB CÉLKITŰZÉSEI A Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2009. évi munkáját a korábban meghatározott stratégiai céljai, valamint a tárgyévi célkitűzések és azok megvalósítását szolgáló feladatok szellemében végezte. A célkitűzések és feladatok alapvetően teljesítésre kerültek. Az értékelt időszak fontosabb célkitűzései: –a közrend és közbiztonság megszilárdítása, törvényes, hatékony, szakszerű magas színvonalú rendészeti szolgáltatások feltételeinek megteremtése és a szolgáltató jellegű tevékenység erősítését célzó szemléletváltás; –hatékonyan reagáló integrált szervezet felépítése, működtetése; –Magyarország 2011-es EU soros elnökségre történő – megyénket érintő – rendőrségi felkészülés időarányos teljesítése; –A 2009-es év a „közterületi biztonság éve” volt. Tevékenységünket meghatározó főbb dokumentumok: a „Biztonság, a bizalom, és a becsület rendőrségi program”, a „Védőbástya program” az „Egy iskola egy rendőr” program, valamint a „Tiszta fejjel” kampány mindennapi munka részéve történő tétele. 2. ábra

3 - a rendőrségről alkotott kép javítása; - a megye bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági helyzetében tapasztalható kiegyensúlyozott trend fenntartása - a bűn- és baleset-megelőzési, rendészeti, valamint a bűnügyi hírszerzési, felderítő munkában rejlő prevenciós lehetőségek felhasználásával; - a bűnüldöző munka terén a hatékonyabb felderítés, a migrációs folyamatok feltárása a bűnügyi hírszerző munka fejlesztésével; - a gazdasági bűnözés elleni fellépés eredményesebbé tétele, kiemelten az EU támogatásokhoz kapcsolódó visszaélések, a csúcstechnológiával összefüggő bűncselekmények, a pénzmosás műkincsvédelem, szerzői joggal kapcsolatos jogsértések, színesfém eltulajdonítások, a környezetvédelemmel, épített környezet megóvásával kapcsolatos bűncselekmények felderítésére, valamint az ezt támogató új ismeretek elsajátítására, a bűncselekményekből származó vagyonok elvonására; - a közterületen elkövetett, a személy elleni erőszakos, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények, a rablások és a betöréses lopások, valamint a közlekedés biztonságával összefüggő jogsértések visszaszorítása; - a halálos balesetek számának további csökkentése; - az állomány rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó ismereteinek további szélesítése, azok alkalmazásának kézség szintre emelése, az állami ünnepek, tömegrendezvények zavartalan lebonyolításának garantálása; 3. ábra

4 -a Schengeni csatlakozás, valamint a Rendőrség és a Határőrség integrációja utánkövetési feladatainak határidőre történő végrehajtása; - Románia 2011-es várható Schengeni csatlakozása utáni időszakra vonatkozó szervezeti strukturális változások koncepciójának előkészítése; - a migráció, az embercsempészet, a határon átnyúló bűnözés elleni összehangolt minden szolgálati ágat érintő határozott intézkedések alkalmazása; - a kábítószer forgalmazás és a fogyasztás lehetőség szerinti visszaszorítása; - a munka minőségének javítása érdekében a szakirányító és koordinációs tevékenység hatékonyságának javítása. - A munkavégzés során; - a törvényesség garanciális elemeinek érvényre juttatása; - az emberi és állampolgári jogok maradéktalan biztosítása. - A feladatorientált, takarékos gazdálkodási folyamatok, a költségvetési megszorítások keretei közötti működőképesség fenntartása. - A hazai és nemzetközi pályázatok útján finanszírozható fejlesztések feltárása, felhasználása és aktiválása. - A szakmai oktatási, képzési program folytatása, kiemelt figyelemmel a fiatal pályakezdő állományra. - A nemzetközi kapcsolattartásban a Románai, Bihor Megyei Rendőr-főkapitánysággal már megkezdett együttműködési program továbbfejlesztése. 4. ábra

5 Összes regisztrált bűncselekmény 2005-2009.évben 5. ábra

6 Bűncselekmények számának alakulása főcsoportonként 2005-2009. évben 6. ábra

7 Regisztrált bűncselekmények és abból a vagyon elleni bűncselekmények alakulása 2005-2009 évben 7. ábra

8 Lopások számának megoszlása 2005-2009 évben 8. ábra

9 Rablások számának alakulása 2005-2009 évben 9. ábra

10 Csalások számának alakulása 2005-2009 évben 10. ábra

11 Személy elleni bűncselekmények alakulása 2005-2009. évben 11. ábra

12 Közrend elleni bűncselekmények megoszlása 2005-2009. évben 12. ábra

13 A rendészeti szakterület közterületi és nem közterületi szolgálatának alakulása 2005-2009 13. ábra

14 A rendészeti szakterület főbb intézkedései 2005-2009 14. ábra

15 A rendészeti szakterület szabálysértési tevékenysége 2005-2009 15. ábra

16 A rendészeti szakterület szabálysértési tevékenysége 2005-2009 16. ábra

17 Személyi sérüléssel járó balesetek alakulása 17. ábra

18 Balesetek megoszlása 2001-2009 között 18. ábra

19 Személyi sérüléses közlekedési balesetek alakulása 2008-2009 19. ábra

20 Közúti közlekedési balesetben meghalt személyek 20. ábra

21 Halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának alakulása megyénkben 1963-2009 között 21. ábra

22 Baleseti okok megoszlása 22. ábra

23 1-5 km5-30 km 5-100 km Határátkelőhely Határrendészeti kirendeltségek MRFK Bevetési osztály MRFK Rendőrkapitányságok járőrei KKSZH Határátkelőhelyek DISZLOKÁCIÓ ÉS MIGRÁCIÓ Határátkelőhely 23. ábra

24 HATÁRFORGALMI ADATOK személyforgalom 24. ábra

25 HATÁRFORGALMI ADATOK járműforgalom 25. ábra

26 HATÁRFORGALMI ADATOK Személyforgalom átkelőhelyenként és típusonként 26. ábra

27 JOGELLENES CSELEKMÉNYEK SZÁMA KIRENDELTSÉGENKÉNT 2008-2009 27. ábra

28 ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KÖTHETŐ JOGELLENES CSELEKMÉNYEK összesen Románia EU csatlakozása 2007. január 01. A külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések miatt kiugróan magas 28. ábra

29 ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KÖTHETŐ JOGELLENES CSELEKMÉNYEK embercsempészés Románia EU csatlakozása 2007. január 01. 29. ábra

30 ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KÖTHETŐ JOGELLENES CSELEKMÉNYEK Embercsempészést elkövető állampolgárok aránya 2009-ben 30. ábra

31 ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KÖTHETŐ JOGELLENES CSELEKMÉNYEK Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése Románia EU csatlakozása 2007. január 01. 31. ábra

32 ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓHOZ KÖTHETŐ JOGELLENES CSELEKMÉNYEK Beutazási és tartózkodási tilalom megsértését elkövető állampolgárok százalékos aránya 2009-ben 32. ábra

33 Határon elkövetett főbb jogsértő cselekmények 33. ábra

34 Nemzetközi kapcsolatok ROMÁNIA Bihor megyei Rendőr-főkapitánysággal és Bihar megyei Határrendőr Felügyelőséggel állandó és folyamatos kapcsolat: a határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, az államhatárhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásában, 2010-ben a schengeni csatlakozással kapcsolatos monitoring tevékenység végrehajtására kerül sor; szakmai tanácskozások keretében szakelőadók biztosítása; az idegenforgalmi szezonban 2 fő a Bihor megyei rendőr segítette és segíti 2010-ben is a Hajdúszoboszlói rendőrök munkáját; Magyar-Román határmenti együttműködés keretében közös pályázat került benyújtásra; –Ártándi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely működtetése a román féllel; LENGYELORSZÁG –Podkarpacki Megyei Rendőr-főkapitányság rendezett közlekedés-biztonsági konferencia; Rendőri összekötő tiszt a DVSC-TEVA Bajnokok Ligája mérkőzésein; SPANYOLORSZÁG Sevillai régió 34. ábra

35 Összegzés eredményeinkről: - Szervezet korszerűsítés, hatékonyság növelése érdekében : gyakorló rendőrőrs a pályakezdők felkészítése érdekében belső, folyamatos deregulációs tevékenység bevetés irányítási rendszer korszerűsítésének előkészítése az egyes alkalmazott munkaidő rendszerek szolgálat ellátásra gyakorolt hatása 35. ábra

36 – Oktatás terén: kiképzési program keretében rendszeres oktatások a teljes személyi állományt érintően helyi szerveknél felderítési területre újabb munkatársak kiválasztása, felkészítése, továbbá a meglévő állomány folyamatos periódikus képzése helyi bűnügyi technikusok megyei osztályon történő továbbképzése – Bűnmegelőzés Kistérségek településeinek polgármestereivel állandó kapcsolat fenntartása bűnmegelőzési pályázatokon való sikeres együttes részvétel Rendőrség - Polgárőrség kapcsolatának szélesítése, új lehetőségek a feladatok végrehajtásának módszereiben 36. ábra

37 2010. Feladatai a 2010. évi országgyűlési, valamint önkormányzati választások rendőri biztosításának végrehajtása; a 2011-es EU soros elnökségre való felkészülés feladatainak további időarányos végrehajtása; a közbiztonság erősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a „Rend és Biztonság” program végrehajtása; a Rendőrség reagáló képességének javítása; a Rendőrség 112-es segélyhívó, ügyeleti és szolgálat-irányítási rendszere modernizálásának megvalósítása; Szervezeti diagnózis végleges elkészítése; 37. ábra

38 Célkitűzéseink a főkapitányság eredményes és hatékony működése érdekében elindított programok folytatása, lezárása; az Ellenőrzés, teljesítményértékelés rendszerének fejlesztése; a belső normák felülvizsgálata; az objektív felelősség új fórumrendszerének kiépítése és a Traffic Point ügyfeldolgozó rendszer üzembe állítása; Románia schengeni csatlakozásával összefüggő – a megyei rendőr- főkapitányságot érintő – szervezeti strukturális és humánigazgatási feladatok előkészítése; a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ütemezett végrehajtása; A külső és belső kommunikáció formai és tartalmi megújítása, hatékonyságának növelése; A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység megújítása 38. ábra


Letölteni ppt "Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről, valamint a határőrizet rendjéről Debrecen 2010. március 26. 1. ábra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések