Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Európai Unió szomszédságpolitikája Fókuszban a keleti országok kapcsolata Rajnai Gábor osztályvezető Miniszterelnöki Hivatal 2009.04.23. Kisinyov.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Európai Unió szomszédságpolitikája Fókuszban a keleti országok kapcsolata Rajnai Gábor osztályvezető Miniszterelnöki Hivatal 2009.04.23. Kisinyov."— Előadás másolata:

1 1 Az Európai Unió szomszédságpolitikája Fókuszban a keleti országok kapcsolata Rajnai Gábor osztályvezető Miniszterelnöki Hivatal 2009.04.23. Kisinyov

2 2 Az EU és a szomszédos országok kapcsolata BŐVÍTÉS  Tagjelölt országok: Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság  Lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia STRATÉGIAI PARTNERSÉG  Oroszország EGT/EFTA  Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA  Algéria, Azerbajdzsán, Egyiptom, Fehéroroszország, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Moldova, Marokkó, Örményország, Palesztin Hatóság, Szíria, Tunézia és Ukrajna (Szerződés hiányában Fehéroroszország, Líbia és Szíria nem részesülhet az ESZP előnyeiből.)

3 3

4 4 Az európai szomszédságpolitika (ESZP) kezdetei  2003. március – 2004. május: Az Európai Bizottság (EB) javaslata az európai szomszédságpolitika főbb irányvonalaira  2004. május: az EB országjelentése hét ESZP-országról  2004. június: az EB stratégiai dokumentumának jóváhagyása az EU-25-ök állam- és kormányfői részéről  2004 végéig: megállapodás az EB és a hét ESZP-ország között a rövid és közép távú, kiemelt reformcélkitűzéseket tartalmazó ESZP cselekvési tervekről  2005. február – július: az Izraelre, Jordániára, Moldovára, Marokkóra, a Palesztin Hatóságra, Tunéziára és Ukrajnára vonatkozó ESZP cselekvési tervek elfogadása, a reformok végrehajtásának kezdete  2005 vége – 2006 közepe: az országjelentések elkészültét követően, az ESZP cselekvési tervekről szóló tárgyalások megkezdése Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Egyiptommal, Grúziával és Libanonnal

5 5 Az ESZP céljai  felelősségteljes kormányzás,  gazdasági és szociális fejlődés,  a modernizáció és a reformok támogatása,  új, szorosabb kapcsolatok létrehozása közös érdekekre és értékekre alapozva,  fellendülés, stabilitás, biztonság,  demokrácia, emberi jogok, jogállamiság,  piacgazdaság,  fenntartható fejlődés,  a kulcságazatok reformja

6 6 Együttműködési területek  jogérvényesülés, szabadság és biztonság,  a gazdasági integráció és a reformok elősegítése,  a kereskedelem és a beruházások fellendítése,  az emberek közötti kapcsolatteremtés,  a szomszédság összekapcsolása,  a regionális együttműködés előmozdítása

7 7 Jogérvényesülés, szabadság és biztonság  igazságügyi együttműködés polgári és büntetőügyekben, igazságügyi reformok,  küzdelem a a korrupció, a rasszizmus és idegengyűlölet, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószer-használat, a pénzmosás, a pénzügyi és a gazdasági bűnözés, az illegális bevándorlás ellen  a migrációs folyamatok hatékony kezelése, a partnerországok kapacitásának erősítése a migráció és a menekültvédelem területén,  a határellenőrzés javítása,  az okmánybiztonság növelése

8 8 A gazdasági integráció és a reformok elősegítése  hozzáférés az EU belső piacához,  a gazdasági és szociális reformok támogatása,  a szegénység leküzdése és a szociális kihívások kezelése

9 9 A kereskedelem és a beruházások fellendítése  az áru- és szolgáltatáskereskedelem előmozdítása,  a kereskedelmi akadályok felszámolása – vám- és élelmiszerbiztonság,  a beruházási környezet javítása

10 10 Az emberek közötti kapcsolatteremtés  az oktatás fejlesztése és a fiatalok segítése,  a népegészségügy fejlesztése,  tudományos és K+F-együttműködés,  a helyi határátlépés megkönnyítése,  a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása

11 11 A szomszédság összekapcsolása  az energia-összeköttetés megerősítése,  a közlekedés fejlesztése,  környezetvédelem,  az információs társadalom fejlesztése

12 12 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) (1)  Jogszabályi háttér: az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 2006/1638/EK rendelete  Cél: közösségi támogatás nyújtása az EU-t és partnerországokat magában foglaló jóléti és jószomszédsági térség kialakításához

13 13 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) (2)  A támogatást a partnerországok számára nyújtják. A pénzeszközök emellett felhasználhatók a tagállamok és a partner- országok, valamint azok régiói közös javára is a határokon átnyúló és a régiók közötti együttműködés előmozdításának céljából  Földrajzi támogathatóság a határon átnyúló programok esetében: NUTS 3. szintű területi egységek a tagállamok és a partnerországok határai mentén

14 14 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) (3)  Pénzügyi keretösszeg 2007-2013 között: 11.181 M €, ennek  legalább 95%-át országprogramokra vagy több országot érintő programokra fordítják (amelyek 1 partnerország számára biztosított segítségnyújtással, 2 vagy 3 partnerország közötti régiós vagy szubregionális együttműködéssel foglalkoznak; ezekben tagállamok is részt vehetnek),  legfeljebb 5%-át határokon átnyúló együttműködési programokra (amelyek 1 vagy több tagállam és 1 vagy több partnerország közötti együttműködéssel foglalkoznak)

15 15

16 16 A tapasztalatok átadása  Technikai Segítségnyújtási Információcsere (TAIEX-program), a szaktanácsadás, dokumentáció-átadás és információnyújtás, műhelyek, szemináriumok, az EU-ba irányuló tanulmányutak  Közigazgatási „ikerintézményi” programok („twinning” együttműködés)

17 17 Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata (az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása)  fejleszteni kell a civil társadalommal és a helyi hatóságokkal kialakított konzultációs mechanizmusokat,  ösztönözni kell a városi és regionális ikerintézményi programokat,  növelni kell a közösségi támogatások láthatóságát,  erősíteni kell a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogok érvényesülését,  egyértelmű, konkrét és mérhető célokat kell meghatározni az ESZP cselekvési tervekben,  a közösségi támogatási eszközök felhasználását rugalmasabbá, egyszerűbbé kell tenni,  közösségi támogatást csak olyan kormányok számára szabad hozzáférhetővé tenni, amelyek képesek az átlátható, hatékony felhasználásra,  a határokon átnyúló együttműködés fontos eszköz a közös projektek kidolgozása, az ESZP-országok és a tagállamok közötti kapcsolatok megszilárdítása tekintetében,  meg kell könnyíteni a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjét

18 18 Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna határon átnyúló együttműködési program Részt vevő megyék Magyar- ország SzlovákiaRomániaUkrajna  Szabolcs- Szatmár- Bereg megye  Borsod- Abaúj- Zemplén megye  Kassa megye  Eperjes megye  Szatmár megye  Máramaros megye  Szucsava megye*  Kárpátalja megye  Ivano- Frankivszki megye  Csernyivci megye* * megyék korlátozott támogatási lehetőséggel

19 19

20 20 Finanszírozás Prioritások, intézkedéseka költség-vetés %-amillió € 1. Gazdas á gi é s t á rsadalmi fejleszt é sek 3523,8  Harmonikus turizmusfejlesztés  Jobb feltételek kialakítása a KKV-k fejlesztése érdekében  Intézményi együttműködés  Az emberek közötti együttműködés segítése 10 5 15 5 6,8 3,4 10,2 3,4 2. A k ö rnyezet minős é g é nek jav í t á sa 2517,0  Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása  Felkészülés a veszélyhelyzetekre 10 15 6,8 10,2 3. A hat á r á tj á rhat ó s á g á nak n ö vel é se 3020,4  A határellenőrzés és a vámeljárások javítása  A határokon át történő szállítás infrastruktúrájának fejlesztése 5 25 3,4 17,0 4. Technikai segítségnyújtás106,8 Összesen10068,0

21 21 Köszönöm a figyelmet. Gabor.Rajnai@meh.gov.hu


Letölteni ppt "1 Az Európai Unió szomszédságpolitikája Fókuszban a keleti országok kapcsolata Rajnai Gábor osztályvezető Miniszterelnöki Hivatal 2009.04.23. Kisinyov."

Hasonló előadás


Google Hirdetések