Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Díjmentes Bűnmegelőzési képzések a „TEtt program” keretében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Díjmentes Bűnmegelőzési képzések a „TEtt program” keretében"— Előadás másolata:

1 Díjmentes Bűnmegelőzési képzések a „TEtt program” keretében
dr. Jánosi Andrea Miskolci Egyetem, ÁJK

2  még egy képzéssel több?? számtalan képzési, továbbképzési forma
célcsoportok belső szakmai képzései „pontszerző képzések” – kötelező továbbképzések még egy képzéssel több??

3 Szükség van, mert … Válasszunk ki egy területet, pl.: gyermekvédelem, ahol erős a képzési kötelezettség és gazdag a kínálat TÁMOP előkészítő szakasz: problémák: információ-hiány, kommunikációs zavarok, új ismeretek hiánya, eszköztelenség, egységes szakmai protokollok hiánya … Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálatai (AJB-2227/2010. sz.): nincs szemléletváltás: családok belügyeibe való beavatkozástól való félelem; rendőrségi eljárásból való „kimaradás” szándéka; információhiány (pl.: hol kellene bejelentést tenni) országgyűlési biztos átfogó vizsgálata (OBH 4360/2000. sz.) gyermekbántalmazás, elhanyagolás megelőzése: rendőrség - gyermekjóléti szolgálatok: informális kapcsolat; hivatalos eljárás során tudomásra jutott veszélyeztetettségi helyzetről nem szól

4 Szükség van, mert … Heves Megyei Főügyészség törvényességi felülvizsgálata: „a vizsgált (a gyermek védelembe vételét kezdeményező) ügyek közül egyetlen egy sem indult védőnők, háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok kezdeményezésére, de ügyészségek, bíróságok, társadalmi szervezetek, egyházak és alapítványok sem jeleztek veszélyeztetett kiskorúakat a gyermekjóléti szolgálat, vagy a gyámhatóságok, gyámhivatalok felé.” Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálatai (AJB-2227/2010. sz.): 1999: egy 4 éves kisgyermeket olyan súlyosan bántalmaztak, hogy az okozott sérülések következtében meghalt; ok: a gyermekjóléti szolgálat, az óvoda, a védőnő és a családorvos nem teljesítette jogszabályi kötelezettségét 2006: 2,5 éves lánygyermek – vérszerinti családjába való visszakerülése után – anyja és nevelőapja folyamatos bántalmazása következtében meghalt; ok: a szakemberek nem az elvárható módon reagáltak, ezzel alapjoggal összefüggő visszásságot idéztek elő 2008: egy 13 hónapos csecsemő alultápláltság miatt bekövetkező halála; ok: a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségének elmaradása, együttműködésük teljes hiánya visszásságot okozott

5 És a szakma véleménye? Gyurkó Szilvia (OKRI): „Sok szakember nincs tisztában a bántalmazás tüneteivel, jeleivel és következményeivel, noha erről a szociális minisztérium korábban módszertani kiadványt is megjelentetett. További képzésekre, tájékoztatásra lenne szükség” Golba Mariann (BAZ Megyei Gyermekvédelmi Központ): … különböző egységek között igen lassú a kommunikáció..” Selmeczi Kamill Falusi Körzeti Orvosok Szövetségének (FAKOOSZ) elnöke: "lépcsőről rendszeresen leesett gyerekek" eseteiben maximum saját tapasztalataikra támaszkodhatnak SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája igazgatója: „A megvert gyermekek problémájának társadalmi jelentősége […] fontos, azonban a klinikai gyakorlatban való ritka előfordulása miatt nem indokolt, hogy az alapképzésben (más téma rovására) szerepeljen…” Herczog Mária: "Nem került sor információs kampányra, képzésekre sem. ...”  Szükség van képzésre!

6 Nemzetközi kitekintés
2009/2010 International School for Juvenile Justice "Diploma: Specialist in conflict- management and tackling bullying at school"

7 Képzések specialitásai
Hagyományos („pontszerző”) képzések TÁMOP képzései többnyire egy-egy szakterület szűken vett szakmai kérdéskörén belül multidiszciplináris megközelítés pontszerzés szakmánként eltérő feltételrendszere  ritka lehetőség, hogy a különféle társszakmák képviselői közösen vitassanak meg valamely témakört vagy jogintézményt a szakmák közötti folyamatos információ-csere biztosítása (formális és informális csatornák)  nem jellemző a témakör komplex látásmóddal történő megközelítése, függetlenül attól, hogy teljesítése valamennyi társszakmára közös kötelezettségeket ró (mi a mi feladatunk) a jelzőrendszer tagjai jobban megismerhetik a társintézmények működését  hatékonyabb együttműködés, kommunikáció kialakításának lehetősége

8 EU 2020 Stratégia munkaerőpiacot érintő programja
„intelligens növekedés” az EU-s tagországok – így hazánk – jövőbeni növekedésének alapja a tudás, melyhez az oktatás minőségének javítása és többek között a tudástranszfer népszerűsítése szükséges, úgy, hogy közben fokozott figyelmet fordítsunk a felhasználók igényeire és a piaci lehetőségekre. „inkluzív növekedés” egyik alapja a munkaerőpiaccal fenntartott kapcsolat, és az, hogy rugalmasan tudjunk reagálni a munkaerőpiac prioritásaira és szükségleteire. L&LLL (life long learning) az Európai Unióban a évesek közül minden háromból kevesebb, mint egynek van felsőoktatási végzettsége – szemben az USA 40 vagy Japán 50 %-ával  Szükség van képzésre!

9 Képzési kínálat komplexitása – válasz az eltérő igényekre
ne legyen túl hosszú, sok a munka, nem megoldható a helyettesítés, … nem jelent gondot a kötöttség, a szakdolgozat-készítés, … egy szűken vett – nekem fontos – témakört érintsen teljes áttekintést adjon a legszélesebb kör számára is nyitva álljon – ne legyen feltétel az alapdiploma nem jelent problémát a bemenet (alapdiploma), mert a kimenet a fontos nem fontos, hogy oklevelet adjon fontos a kimenet, legyen oklevél („másoddiploma”) tanfolyami képzések (Felnőttképzési Akkreditációs Testület ) oklevelet adó szakirányú továbbképzés (Oktatási Hivatal) MILYEN TÉMAKÖRBEN? alap: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I-II. TÁMOP előkészítő szakasz (IRM, 2009)

10 Képzési kínálat FAT által akkreditált felnőttképzési tanfolyamok
Okleveles szakirányú továbbképzés A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei Bűnmegelőzési koordinátor helyszínek: Miskolc, Pécs, Debrecen helyszín: Miskolc óraszám: 48 óra (2x3 nap) óraszám: 230 óra 29 csoport 2 évfolyam legfeljebb 24 hallgatóval csoportonként évfolyamonként 60 hallgatóval 2011. februártól márciusig 2011 februárjától és márciusától legalább középfokú végzettségűeknek felsőfokú végzettségűeknek

11 FAT-tanfolyam megnevezése
Aktuális képzések FAT-tanfolyam megnevezése Tervezett időpont A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei

12 A képzési alprojekt céljai
minél szélesebb személyi kör bevonása új ismeretek átadása gyakorlatorientált képzés információcsere elősegítése szakmaközi kapcsolatok építése, erősítése egységes alapismeret átadása képzések fenntarthatóságának biztosítása

13 A célok elérését segítő megoldások
minél szélesebb személyi kör bevonása horizontálisan: szakemberek, civilek, önkéntesek, érdeklődők a három célrégióból vertikálisan: szállás, utazás, képzés, étkezés költségeinek átvállalása gyakorlatorientált képzés változatos oktatási módszerek: plenáris előadások mellett tréningek, face-to-face mellett interaktív módszerek; oktatási segédeszközök bevonása (film, videók, internet, ..) elméleti szakemberek mellett az adott szakterületen széles körű tapasztalatokkal rendelkező, gyakorlati szakemberek bevonása szakiránynál szakmai tapasztalatszerzés, tréningek, stb. információcsere elősegítése, szakmaközi kapcsolatok erősítése témafeldolgozás módján keresztül formális úton: egy-egy csoportba különböző szakmákból érkezők kerüljenek informálisan: közös programok szervezése

14 A célok elérését segítő megoldások
egységes alapismeret átadása egységes tananyag bűnmegelőzési alapismeretek minden képzési formában konfliktuskezelő tréning minden csoportnak képzések fenntarthatóságának biztosítása a képzések későbbi meghirdetése mellett e-learning képzés azok számára is elérhető, akik nem vettek részt a projektben hiánypótló jelleg e területen célirányos, interaktív információátadás tesztelése: FAT-képzés keretében, kombinált képzési szisztémaként, számítástechnikai alapismeretek átadás mellett, tutorálással támogatottan, úgynevezett blended formában Mindezek elérése érdekében folyamatos minőségbiztosítás, visszacsatolás.

15 Köszönöm a figyelmet!  Eddigi tapasztalatok Nem csodaszer!
Résztvevői attitűd meghatározó! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Díjmentes Bűnmegelőzési képzések a „TEtt program” keretében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések