Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idősödő munkavállalók Dr.Felszeghi Sára Ph.D.. Weöres Sándor: ÖREGEK „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idősödő munkavállalók Dr.Felszeghi Sára Ph.D.. Weöres Sándor: ÖREGEK „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy."— Előadás másolata:

1 Idősödő munkavállalók Dr.Felszeghi Sára Ph.D.

2 Weöres Sándor: ÖREGEK „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé.” „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé.” kép kép

3 Idősödő munkavállalók Az Európai Unió társadalma nemhogy fiatalodna, hanem rohamosan öregszik Az elmúlt 40-50 év alatt az idős korosztály létszáma csaknem megduplázodott Az elmúlt 40-50 év alatt az idős korosztály létszáma csaknem megduplázodott „A jövő az idős korosztály kezében van?” kezében van?” Révész Imre:Öregek Révész Imre:Öregek

4 Korfa változás, illetve előrejelzés: A.W.Devis - Master Simpson Julius Podlipny: Öregek 1928.

5 Idősödő munkavállalók Az Európai Unió társadalma nemhogy fiatalodna, hanem rohamosan öregszik Az elmúlt 40-50 év alatt az idős korosztály létszáma csaknem megduplázodott Az elmúlt 40-50 év alatt az idős korosztály létszáma csaknem megduplázodott „A jövő az idős korosztály kezében van?” Révész Imre:Öregek kezében van?” Révész Imre:Öregek

6 Nemzetközi kitekintés Közös feladat az EU-ban: Közös feladat az EU-ban: Nyugdíjrendszerek pénzügyi és strukturális fenntarthatósága Nyugdíjrendszerek pénzügyi és strukturális fenntarthatósága Munkaerő szabad áramlása Munkaerő szabad áramlása Közkiadások Közkiadások Nemzetközi versenyképesség Nemzetközi versenyképesség Közös válasz az egyetlen út a megoldáshoz! Közös válasz az egyetlen út a megoldáshoz!

7 EU Időspolitikája Amszterdami Szerződés (1997), a diszkrimináció elleni küzdelem keretében a kor alapú, idősekkel szembeni diszkrimináció megszüntetésére való törekvést írja elő. A konszolidált szerződés 13. §

8 EU Időspolitikája Eurobarometer közvélemény kutatása A munkaerőpiacon az egyik legelterjedtebb nézet az életkor alapján történő megkülönböztetés. A válaszadók 71%-a állította, hogy az ötven év fölöttieknek kevesebb esélyük van az elhelyezkedésre. Ez a szellemi (87%) és testi (77%) fogyatékosság után a legelterjedtebb diszkriminációforrás, sokkal magasabb, mint az etnikai (62%) alapú megkülönböztetés.

9 EU Időspolitikája AKCIÓPROGRAMOK: AKTÍV ÖREGSÉG ÉS INTEGRÁCIÓ A program filozófiai alapja: az idős emberek gazdasági és szociális élethez való hozzájárulásának elismerése adta, és ennek megfelelően célul tűzte ki jövedelembiztonságuk megteremtését. A dokumentum hangsúlyt fektetett még az idős emberek mobilitásának és az önálló életvezetés feltételeinek megvalósulására is.

10 EU Időspolitikája Megfigyelőállomás, “obszervatórium” (Observatory on Ageing and Older People) az idősek életét befolyásoló folyamatoknak a figyelemmel kisérése munkáját négy területre osztották fel: (a) életminőség és életvezetés, (b) foglalkoztatás és munkaerőpiac, (c) egészség és szociális ellátás, (d) szociális integráció a formális és informális közegben.

11 EU Időspolitikája ENSZ Idősebb Személyek Nemzetközi Évéhez kapcsolódva született meg a Towards a Europe for All Ages (Európa minden korosztály számára) 13 dokumentum (1999) az idősödő társadalom következményeinek kezelésére vonatkozó stratégiáját tartalmazza az új évezredre.

12 EU Időspolitikája A dokumentum négy területen fogalmazott meg fejlődési mutatókat: munkavállalók képességének megtartása, az élethosszig tartó tanulás és rugalmas munkakörülmények elősegítése

13 EU Időspolitikája a korai nyugdíjba vonulás trendjének megfordítása, a fokozatos nyugdíjba vonulás lehetőségeinek megvizsgálása és a nyugdíjrendszerek fenntarthatóvá és rugalmassá tétele

14 EU Időspolitikája Európai Foglalkoztatási Stratégia és az idősödő munkavállalók Stockholmi Csúcs Cél: az idősebb munkavállalók esetében 2010-ig 50%-os foglalkoztatási arány elérése. Az eljárás első öt évének működését felülvizsgálva a Barcelonai Európa Tanács 2002 márciusában megerősítette a foglalkoztatási stratégia keretében az idősebb munkavállalókra való odafigyelést, és célul tűzte ki, hogy 2010-ig a munkaerőpiacról való távozás évét 5 évvel ki kell tolni.

15 EU Időspolitikája A skandináv államokban (leginkább Norvégiára és Finnországra jellemző) az idősödő társadalom problémáját a teljes foglalkoztatás problémájaként közelítették meg. Az idősügyi politika ezért az idősek foglalkoztatásának a megőrzése érdekében az aktív munkaerő piaci eszközök használatára koncentrált.

16 EU Időspolitikája Finnország a finn rendszer nemcsak társadalmi és egyéni szinten kezeli az idősügy problémáit, hanem a vállalatok szintjén is. Pl. az új nyugdíjrendszerbe beépített fék ellenérdekeltté teszi a vállalatokat a rokkantsági előnyugdíjazás alkalmazásában azzal, hogy a nyugdíj jelentős részét a vállalatnak magának kell kifizetnie.

17 EU Időspolitikája Az angolszász országok az idősödő társadalmat a szegénység és a jogosultság szemszögéből közelítették. az idősebb emberek szociális, politikai és gazdasági jogosultságainak a definiálása a cél, hogy a foglalkoztatásuk elé gördített jogsértő akadályokat elhárítsák.

18 EU Időspolitikája Németország 1992-ben hozta létre a kormányzat az időspolitikai cselekvési tervét (Bundesaltenplan). 2002-ben, 2003-ból törvény: Mindkettő foglalkozik az idősek foglalkoztathatóságának javításával. Pl. az 55 év felettiek foglalkoztatása esetén eltörölték a munkáltató által fizetendő munkanélküliségi járadékot.

19 EU Időspolitikája Nagy-Britanniában A kormányprogram megoldási javaslata négy fő irányvonalat követ: Képessé tenni és támogatni az ötven év felettieket, hogy munkában maradjanak.(munkáltatók!) Segíteni és bíztatni a már elbocsátott idősebb embereket, hogy visszatérjenek a munka világába. Segíteni az idősebb korosztályt, hogy tudásukat és tapasztalatukat a szélesebb közösség javára fordítsák.

20 Magyarország: Sérülékeny csoportok-gyermekek, fiatalkorúak,nők, terhes nők, idősek, külföldi vendégmunkások-foglalkoztatása (33/1998. (VI.24.) NM rendelet) Azokat a csoportokat, amelyek a munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (ún. vulnerábilis csoportok), a munkahelyeken fokozott védelemben kell részesíteni Azokat a csoportokat, amelyek a munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (ún. vulnerábilis csoportok), a munkahelyeken fokozott védelemben kell részesíteni Idősek esetén a sérülékenységet: Idősek esetén a sérülékenységet: életkor és nem okozza életkor és nem okozza Azonos megterhelés náluk nagyobb Azonos megterhelés náluk nagyobb Kóroki tényezőkre való érzékenységük nagyobb Kóroki tényezőkre való érzékenységük nagyobb

21 Új kihívás ez mind a foglalkozás-egészségügynek, ez mind a foglalkozás-egészségügynek, mind a munkáltatónak, és nem utolsó sorban, mind a munkáltatónak, és nem utolsó sorban, magának a munkavállalónak és a magának a munkavállalónak és a társadalomnak is új kihívást jelent. társadalomnak is új kihívást jelent.

22 Foglalkozás-egészségügyi feladatok A. Végezzünk kockázatbecslést. A. Végezzünk kockázatbecslést. B. alkalmassági vizsgálatok B. alkalmassági vizsgálatok C. Munkahelyi egészségfejlesztés C. Munkahelyi egészségfejlesztés

23 Idősek foglalkoztatása A megterhelések, eredhetnek magából a munkavégzésből vagy a munkakörnyezetből: A megterhelések, eredhetnek magából a munkavégzésből vagy a munkakörnyezetből: 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők

24 Idősek foglalkoztatása 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka

25 Idősek foglalkoztatása 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1. Túlzott fizikai megterhelés A nehéz munka tiltott az idős nők számára; az idős férfiak számára viszont a terhelés 70%-a megengedett. A nehéz munka tiltott az idős nők számára; az idős férfiak számára viszont a terhelés 70%-a megengedett. A közepesen nehéz munka idős férfiak számára nem tiltott. A közepesen nehéz munka idős férfiak számára nem tiltott. A többi csoportban a megadott érték 70%-a megengedett. A többi csoportban a megadott érték 70%-a megengedett. Mérlegelésre van szükség az idős nők és férfiak csoportjában. Mérlegelésre van szükség az idős nők és férfiak csoportjában. az orvosi vizsgálat (antropometriai adatok, izomzat fejlettsége), a munkahely ismerete, a megterhelés- igénybevételre vonatkozó adatok esetenkénti döntésre adnak lehetőséget. az orvosi vizsgálat (antropometriai adatok, izomzat fejlettsége), a munkahely ismerete, a megterhelés- igénybevételre vonatkozó adatok esetenkénti döntésre adnak lehetőséget.

26 Idősek foglalkoztatása 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1.1. Dinamikus izommunka 1.1.1. Dinamikus izommunka 1.1.2. Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka 1.1.2. Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka

27 Idősek foglalkoztatása 1.1.2. Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka 1.1.2. Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka kényszertesthelyzetben végzett munkák (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajolt felsőtesttel, fej felett végzett tartós tevékenységet ) kényszertesthelyzetben végzett munkák (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajolt felsőtesttel, fej felett végzett tartós tevékenységet ) idős nők számára tiltottak, idős férfiak számára esetenkénti döntés lehetséges. idős nők számára tiltottak, idős férfiak számára esetenkénti döntés lehetséges. A kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának lehetőségével járó munkák csoportjába általában kézzel végzett, erőkifejtést is igénylő szerelőmunkák (pl. műszeripar) A kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának lehetőségével járó munkák csoportjába általában kézzel végzett, erőkifejtést is igénylő szerelőmunkák (pl. műszeripar) egyedi döntés lehetséges. egyedi döntés lehetséges.

28 Idősek foglalkoztatása 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka

29 Idősek foglalkoztatása 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés időkényszer feltételei között végzett tevékenység időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetenkénti döntés lehetséges. esetenkénti döntés lehetséges. a fokozott pszichés információterheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység a fokozott pszichés információterheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át. ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át. Ebbe a csoportba tartoznak pl. Ebbe a csoportba tartoznak pl. az időkényszer vagy időhiány viszonyai között igényelt döntési feladatok; az időkényszer vagy időhiány viszonyai között igényelt döntési feladatok; nagy tömegű és eltérő jelentőségű információ felvétele és értékelése; nagy tömegű és eltérő jelentőségű információ felvétele és értékelése; nagy pontosságú ellenőrzés zavaró ingereket tartalmazó környezetben. nagy pontosságú ellenőrzés zavaró ingereket tartalmazó környezetben. Ide sorolhatók a számítógépes adatrögzítés és a pénztárgépkezelés is. Ide sorolhatók a számítógépes adatrögzítés és a pénztárgépkezelés is. idősek számára esetenkénti döntés lehetséges. idősek számára esetenkénti döntés lehetséges.

30 Idősek foglalkoztatása 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.1. Túlzott fizikai megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.2. Fokozott pszichés megterhelés 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka

31 Idősek foglalkoztatása 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka. 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka. megfelelnek a fokozottan baleseti veszéllyel járó munkaköröknek és tevékenységeknek. megfelelnek a fokozottan baleseti veszéllyel járó munkaköröknek és tevékenységeknek. magasban végzett munka; magasban végzett munka; föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök; föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök; tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök; tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök; villamos üzemi munkakörök; villamos üzemi munkakörök; feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök és egyéb feszültség alatti tevékenységek; feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök és egyéb feszültség alatti tevékenységek; fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység; fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység; egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök (mozgó munkaeszközök vagy azok mozgó elemei) egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök (mozgó munkaeszközök vagy azok mozgó elemei) idősek számára esetenkénti döntés lehetséges. idősek számára esetenkénti döntés lehetséges.

32 Idősek foglalkoztatása A megterhelések, eredhetnek magából a munkavégzésből vagy a munkakörnyezetből: A megterhelések, eredhetnek magából a munkavégzésből vagy a munkakörnyezetből: 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 1.Magából a munkavégzésből származó megterhelések 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők

33 Idősek foglalkoztatása 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők 2. A munkakörnyezetből eredő kóroki tényezők 2.1. Fokozottan terhelő munkahelyi klíma 2.1. Fokozottan terhelő munkahelyi klíma 2.1.1. Hőterhelés 2.1.1. Hőterhelés a hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka minden sérülékeny csoport számára tiltott; a hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka minden sérülékeny csoport számára tiltott; a hőexpozícióban végzett közepesen nehéz fizikai munka az időseknél esetenkénti döntés lehetséges. a hőexpozícióban végzett közepesen nehéz fizikai munka az időseknél esetenkénti döntés lehetséges. A hőexpozícióban végzett könnyű fizikai munka idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése). A hőexpozícióban végzett könnyű fizikai munka idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése).

34 Idősek foglalkoztatása 2.1.2. Hideg munkakörnyezetben végzett munka 2.1.2. Hideg munkakörnyezetben végzett munka - a szabadtéri munka, ha a napi átlagos - a szabadtéri munka, ha a napi átlagos középhőmérséklet a +4 °C-t nem haladja középhőmérséklet a +4 °C-t nem haladja meg; meg; zárt térben (elsősorban a hűtőipar mélyhűtött raktárai jönnek szóba), ha a hőmérséklet a +10 O C-ot a munkaidő 50%-ában nem haladja meg. zárt térben (elsősorban a hűtőipar mélyhűtött raktárai jönnek szóba), ha a hőmérséklet a +10 O C-ot a munkaidő 50%-ában nem haladja meg. idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése). idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése).

35 Idősek foglalkoztatása 2.1.3. Nedves munkakörnyezetben végzett munka 2.1.3. Nedves munkakörnyezetben végzett munka Nedves munkakörnyezetnek az tekinthető, ahol a munkakörnyezet miatt a dolgozó munkaruhájának, illetve lábbelijének átnedvesedése csak vízhatlan védőeszköz viselésével kerülhető el (pl. galvanizálás, konzervgyártás bizonyos munkafolyamatai). Nedves munkakörnyezetnek az tekinthető, ahol a munkakörnyezet miatt a dolgozó munkaruhájának, illetve lábbelijének átnedvesedése csak vízhatlan védőeszköz viselésével kerülhető el (pl. galvanizálás, konzervgyártás bizonyos munkafolyamatai). idős nők számára tiltott tevékenység, idős férfiak számára megengedett (egyéni mérlegelés!). idős nők számára tiltott tevékenység, idős férfiak számára megengedett (egyéni mérlegelés!).

36 Idősek foglalkoztatása Fizikai kóroki tényezők Fizikai kóroki tényezők 2.2. Kéz-kar vibráció 2.2. Kéz-kar vibráció gyorsulási értéktől függően gyorsulási értéktől függően idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése), vagy tiltott idősek számára megengedett (esetleg mérlegelés kérdése), vagy tiltott

37 Idősek foglalkoztatása 2.3. Egész testre ható rezgéssel járó munka 2.3. Egész testre ható rezgéssel járó munka a határérték feletti expozíciók (X, Y irányban 0,9 m/s 2, Z irányban 1,26 ml S 2 ) idősek számára tiltottak. a határérték feletti expozíciók (X, Y irányban 0,9 m/s 2, Z irányban 1,26 ml S 2 ) idősek számára tiltottak. 2.4. Ionizáló sugárexpozíció 2.4. Ionizáló sugárexpozíció idősek dolgozhatnak. idősek dolgozhatnak. 2.5. Mikrohullámú sugárexpozíció 2.5. Mikrohullámú sugárexpozíció idősek dolgozhatnak. idősek dolgozhatnak. 2.6. Zajexpozícióban végzett munka 2.6. Zajexpozícióban végzett munka Határértéket meghaladó zajban idősek dolgozhatnak (egyéni elbírálás!) Határértéket meghaladó zajban idősek dolgozhatnak (egyéni elbírálás!) 2.7. Túlnyomásban végzett munka 2.7. Túlnyomásban végzett munka keszonmunkások és könnyűbúvárok –tilos idős munkavállalónak keszonmunkások és könnyűbúvárok –tilos idős munkavállalónak

38 Idősek foglalkoztatása Kémiai kóroki tényezők Kémiai kóroki tényezők 2.8. Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító,daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója 2.8. Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító,daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója a 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (ezek közé kell sorolni - tulajdonságaitól függetlenül ­valamennyi szerves foszforsav-észtert), a 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (ezek közé kell sorolni - tulajdonságaitól függetlenül ­valamennyi szerves foszforsav-észtert), ezek gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével, közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka; ezek gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével, közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka; Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében. Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.

39 Idősek foglalkoztatása 2.9. Tüdőfibrosist okozó porexpozíció 2.9. Tüdőfibrosist okozó porexpozíció Idős munkavállalóknál megengedett (mérlegelés!) Idős munkavállalóknál megengedett (mérlegelés!)

40 Idősek foglalkoztatása Biológiai kóroki tényezők Biológiai kóroki tényezők 2.10. Toxoplasma- és rubeolavírus-fertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció. 2.10. Toxoplasma- és rubeolavírus-fertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció. Nem tiltott- Esetenkénti döntés Nem tiltott- Esetenkénti döntés

41 Kockázatbecslés A foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági szakember javaslatot tesz a munkáltatónak a kockázatok csökkentésére, amely lehet technológiát, munkaszervezést vagy végső esetben egyéni védőeszközök megválasztását érintő javaslat. A foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági szakember javaslatot tesz a munkáltatónak a kockázatok csökkentésére, amely lehet technológiát, munkaszervezést vagy végső esetben egyéni védőeszközök megválasztását érintő javaslat. Különösen figyelni kell azokra az ergonómiai követelményekre, amelyek az idősödő munkavállaló élettani sajátosságaiból adódik. Különösen figyelni kell azokra az ergonómiai követelményekre, amelyek az idősödő munkavállaló élettani sajátosságaiból adódik. A későbbiekben a munkáltató ilyen irányú lehetőségeire is kitérünk, itt azt jegyezném meg, hogy az erre fordított figyelem, és anyagi befektetés, a termelékenység növekedésével, sokszorosan megtérül. A későbbiekben a munkáltató ilyen irányú lehetőségeire is kitérünk, itt azt jegyezném meg, hogy az erre fordított figyelem, és anyagi befektetés, a termelékenység növekedésével, sokszorosan megtérül.

42 Foglalkozás-egészségügyi feladatok A. Végezzünk kockázatbecslést. A. Végezzünk kockázatbecslést. B. alkalmassági vizsgálatok B. alkalmassági vizsgálatok C. Munkahelyi egészségfejlesztés C. Munkahelyi egészségfejlesztés

43 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Néhány alapelv: Néhány alapelv: (1) az egyének a kor előrehaladtával egyre különbözőbbek lesznek egymástól (egyénre szabott kockázatbecslés!) (1) az egyének a kor előrehaladtával egyre különbözőbbek lesznek egymástól (egyénre szabott kockázatbecslés!) (2) egy szervrendszer vagy funkció gyors leromlás mindig betegség, nem pedig a "normál öregedés" következménye; (2) egy szervrendszer vagy funkció gyors leromlás mindig betegség, nem pedig a "normál öregedés" következménye; (3) a "normál öregedést" a rizikótényezők (pl. magas vérnyomás, dohányzás, ülő életmód) módosítása bizonyos mértékig csökkentheti; (3) a "normál öregedést" a rizikótényezők (pl. magas vérnyomás, dohányzás, ülő életmód) módosítása bizonyos mértékig csökkentheti; a diéta, környezeti faktorok és személyes szokások is befolyásolják.(szűrések!) a diéta, környezeti faktorok és személyes szokások is befolyásolják.(szűrések!)

44 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Szerv vagy szervrendszer Szerv vagy szervrendszer Látás és hallás Látás és hallás Korfüggő fiziológiás változások Korfüggő fiziológiás változások Presbyopia Presbyopia Lencsék elhomályosodása, Lencsék elhomályosodása, Hallás a magas frequentia tartományban Hallás a magas frequentia tartományban Korfüggő fiziológiás változások következményei Korfüggő fiziológiás változások következményei Accomodatio Fényérzékenység Accomodatio Fényérzékenység Háttérzaj esetén szóértési nehézség Háttérzaj esetén szóértési nehézség Életkorral nem összefüggő, betegség okozta elváltozások Életkorral nem összefüggő, betegség okozta elváltozások Vakság Süketség Vakság Süketség

45 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Alkalmassági vizsgálat- sérülékeny csoport: 1 év (+orvos mérlegel) Alkalmassági vizsgálat- sérülékeny csoport: 1 év (+orvos mérlegel) előzetes előzetes időszakos időszakos soronkívüli soronkívüli záró záró

46 Foglalkozás-egészségügyi feladatok A. Végezzünk kockázatbecslést. A. Végezzünk kockázatbecslést. B. Alkalmassági vizsgálatok B. Alkalmassági vizsgálatok C. Munkahelyi egészségfejlesztés C. Munkahelyi egészségfejlesztés

47 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Megfelelő egészségpolitika kialakítása Megfelelő egészségpolitika kialakítása Dolgozzunk ki: Dolgozzunk ki: Életkor sajátosságait, rizikófaktorokat figyelembe véve programokat Életkor sajátosságait, rizikófaktorokat figyelembe véve programokat - dohányzásról való leszoktatás programot, - dohányzásról való leszoktatás programot, - az alkoholabusus elleni programot - az alkoholabusus elleni programot - stresszoldó tréningeket - stresszoldó tréningeket - mozgás - mozgás

48 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Biztosítsuk a testedzés lehetőségét: Biztosítsuk a testedzés lehetőségét: GYÓGYTORNA, MUNKAHELYI TORNA, JÓGA GYÓGYTORNA, MUNKAHELYI TORNA, JÓGA A munkavállaló szükségleteinek megfelelően A munkavállaló szükségleteinek megfelelően Életkor, nem, alapbetegségek, érdeklődési köre Életkor, nem, alapbetegségek, érdeklődési köre Ízületek mozgástartományát megőrző- Ízületek mozgástartományát megőrző- és helyreállító gyakorlatok, és helyreállító gyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok izomerősítő gyakorlatok mozgáscoordinatiós gyakorlatok, mozgáscoordinatiós gyakorlatok, általános erőnlétet javító gyakorlatok stb. általános erőnlétet javító gyakorlatok stb.

49 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Séta, gyaloglás, túrázás Séta, gyaloglás, túrázás

50 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Labdajátékok Labdajátékok

51 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Úszás Úszás

52 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Helyes táplálkozás Helyes táplálkozás az intézményi étkeztetésben is jelenjen meg az intézményi étkeztetésben is jelenjen meg reformkonyha bemutatással egybekötött tanácsadás, reformkonyha bemutatással egybekötött tanácsadás, büfé, konyha választéka korszerű legyen! büfé, konyha választéka korszerű legyen!

53 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Regeneráció Regeneráció vegyük figyelembe a szabadság tervezésénél, hétvégi sportok megválasztásánál. vegyük figyelembe a szabadság tervezésénél, hétvégi sportok megválasztásánál. Rugalmas munkaidő Rugalmas munkaidő Hosszabb szabadság Hosszabb szabadság

54 Regeneráció távmunkát, távmunkát, munkaidő csökkentést munkaidő csökkentést pl. 8 óra helyett 6 órát, pl. 8 óra helyett 6 órát, heti 5 nap helyett 3-4 napot. heti 5 nap helyett 3-4 napot. a munkavégzés közben beiktatott óránkénti 3-5 perces szünetek a munkavégzés közben beiktatott óránkénti 3-5 perces szünetek ugyancsak a regenerációt szolgálják, ugyancsak a regenerációt szolgálják, és ezek is hozzájárulnak a kimerülés és végső soron a burnout kialakulásának megelőzéséhez. és ezek is hozzájárulnak a kimerülés és végső soron a burnout kialakulásának megelőzéséhez.

55 Munkahelyi-egészségfejlesztés jelentősége az idősödő munkavállalók esetében Regeneráció Regeneráció vegyük figyelembe a szabadság tervezésénél, hétvégi sportok megválasztásánál. vegyük figyelembe a szabadság tervezésénél, hétvégi sportok megválasztásánál. Rugalmas munkaidő Rugalmas munkaidő Hosszabb szabadság Hosszabb szabadság

56 Regeneráció Fontos lenne, törvénykezés szintjén is lehetővé tenni, hogy Fontos lenne, törvénykezés szintjén is lehetővé tenni, hogy a 45 év feletti munkavállalók plusz szabadsághoz jussanak (2-3 hét), a 45 év feletti munkavállalók plusz szabadsághoz jussanak (2-3 hét), vagy lehetőség nyíljon, az ú.n. lépcsőzetes nyugdíjazásra vagy lehetőség nyíljon, az ú.n. lépcsőzetes nyugdíjazásra „előnyugdíj” mellett dolgozna csökkentett munkaidőben „előnyugdíj” mellett dolgozna csökkentett munkaidőben ez is szolgálná az aktív életkor meghosszabbítását. ez is szolgálná az aktív életkor meghosszabbítását.

57 Munkáltató azoknak a munkafeltételeknek a megteremtése, ahol az idősödő munkavállaló a munkáját a lehető legkisebb megterhelés mellett tudja végezni. azoknak a munkafeltételeknek a megteremtése, ahol az idősödő munkavállaló a munkáját a lehető legkisebb megterhelés mellett tudja végezni. ú.n. „idősbarát munkahelyek” ú.n. „idősbarát munkahelyek” nagy előnye, hogy rövid idő szükséges a beilleszkedéshez, nagy előnye, hogy rövid idő szükséges a beilleszkedéshez, így a termelékenység nő, a csökkent megterhelés kevesebb megbetegedést eredményez (a munkából kiesett napok száma csökken), így a termelékenység nő, a csökkent megterhelés kevesebb megbetegedést eredményez (a munkából kiesett napok száma csökken), ezen túl lehetőséget is jelent a szakmai fejlődéshez, ezzel is plusz motivációt biztosítva a munkavállalónak. ezen túl lehetőséget is jelent a szakmai fejlődéshez, ezzel is plusz motivációt biztosítva a munkavállalónak.

58 Munkáltató Lényeges, hogy az orvos tanácsát figyelembe véve, úgy válasszák meg a munkakört, hogy az a munkavállaló korához jobban illeszkedjék, Lényeges, hogy az orvos tanácsát figyelembe véve, úgy válasszák meg a munkakört, hogy az a munkavállaló korához jobban illeszkedjék, pl. a munkafázis végső szakaszaiba helyezve, kamatoztatni tudja a nagyobb tapasztalatát, pl. a munkafázis végső szakaszaiba helyezve, kamatoztatni tudja a nagyobb tapasztalatát, „megfelelő munka legyen minden korosztálynak”, „megfelelő munka legyen minden korosztálynak”, menedzsment szemléletváltására is szükség van! menedzsment szemléletváltására is szükség van!

59 Munkavállaló megfelelő életmód az egészsége fejlesztésére megfelelő életmód az egészsége fejlesztésére Táplálkozás Táplálkozás Dohányzás, alkohol, drog Dohányzás, alkohol, drog Mozgás, Mozgás, az életkori sajátosságokból adódó korlátozások ismerete és elfogadása az életkori sajátosságokból adódó korlátozások ismerete és elfogadása Önismeret! Önismeret!

60 Társadalom Szemléletváltás Szemléletváltás Idősek megbecsülése Idősek megbecsülése média, TV, video, újság stb. média, TV, video, újság stb. segíthetné a fizikai aktivitás megőrzését segíthetné a fizikai aktivitás megőrzését Szemléletváltás Szemléletváltás Jászberényi József: Jászberényi József: Az időskorúak ábrázolása a magyarországi televíziós reklámokban Az időskorúak ábrázolása a magyarországi televíziós reklámokban

61 2007. december 24-e és 2008. január 10-e között a magyarországi kereskedelmi és közszolgálati tévécsatornák reklámjai 2007. december 24-e és 2008. január 10-e között a magyarországi kereskedelmi és közszolgálati tévécsatornák reklámjai 350 reklámból 271-ben egyáltalán nem szerepel idős ember, azaz a reklámok 77,4 százaléka egyáltalán nem is foglalkozik (még statisztaként sem!) az idős emberekkel. 350 reklámból 271-ben egyáltalán nem szerepel idős ember, azaz a reklámok 77,4 százaléka egyáltalán nem is foglalkozik (még statisztaként sem!) az idős emberekkel. Egyértelműen pozitív szerepben csak 12-szer fordultak elő az összes felbukkanásnak csak a 19,3 százalékát jelenti.

62 Társadalom az egyre inkább elöregedő társadalmunk csak az aktív kor kitolásával lesz képes eltartani önmagát. az egyre inkább elöregedő társadalmunk csak az aktív kor kitolásával lesz képes eltartani önmagát. Oktatás Oktatás Egészséges életmód Egészséges életmód Idősödő korosztály megbecsülése Idősödő korosztály megbecsülése Törvénykezés Törvénykezés Változtatások, módosítások Változtatások, módosítások Munkahelyek Munkahelyek

63 „Megtanultam, hogy az ember nem az élettől öregszik meg, hanem attól, ha már semmit sem vár tőle.” „Megtanultam, hogy az ember nem az élettől öregszik meg, hanem attól, ha már semmit sem vár tőle.” Nagy felelősségünk és feladatunk van abban, hogy ez minél később következzen be, és ebben a felelősségben osztoznak Nagy felelősségünk és feladatunk van abban, hogy ez minél később következzen be, és ebben a felelősségben osztoznak a munka világának szereplői a munka világának szereplői munkáltató, munkavállaló, munkáltató, munkavállaló, a szakma a szakma foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság, az egész társadalom is az egész társadalom is az idős ember megbecsülése, elfogadása, támogatása, az idős ember megbecsülése, elfogadása, támogatása, az életviteléhez szükséges feltételek biztosítása az életviteléhez szükséges feltételek biztosítása

64 „Alter macht Zukunft”, azaz „Alter macht Zukunft”, azaz „Az idősek tapasztalata a jövő záloga”. „Az idősek tapasztalata a jövő záloga”. Fontos, hogy a jövőnk zálogát megbecsüljük, és tegyünk érte… Fontos, hogy a jövőnk zálogát megbecsüljük, és tegyünk érte…

65 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Idősödő munkavállalók Dr.Felszeghi Sára Ph.D.. Weöres Sándor: ÖREGEK „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések