Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktualitások a kémiai biztonság területén az EU-ban Dr. Nagy Imre Fodor József Országos Közegészségügyi Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktualitások a kémiai biztonság területén az EU-ban Dr. Nagy Imre Fodor József Országos Közegészségügyi Központ."— Előadás másolata:

1 Aktualitások a kémiai biztonság területén az EU-ban Dr. Nagy Imre Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

2 Az EU jövőbeni vegyi anyag politikája COM (2001) 88 [Európa Bizottság, Brüsszel 2001. február 27.] Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (tervezet) Stratégia fő célja: Fenntartható fejlődés A modern társadalom nagy mértékben függ a vegyi anyagok (termékek) hasznától Lakosság gazdasági és szociális jóléte kereskedelem, foglalkoztatás

3 millió t/év 10 400 Vegyi anyagok termeléseKereskedelmi forgalom az EU-ban ~ 100 000  10 000 : > 10 t/év  20 000 : 1-10 t/év Világ vegyipari termelése (1998): 1 244 milliárd € (38% EU) + 41 milliárd € kereskedelmi többlet A vegyipari termelés sorrendje 1998-ban 1. Európai Unió (31%) 2. USA (28%)

4 közvetlenül: 1 700 000 ember közvetve: 3 000 000 ember Vezető multinacionális cégek: 1 500 (az összes vállalat 4%-a) Kis- és középvállalat:36 000 (az összes vállalat 96%-a, a termelés 28%-a)

5 Egészségkárosító hatás kb. 15 millió vegyi anyag Minden egyes veszélyes vegyi anyag legalább 1 kóroki tényező (WHO) szenvedés (daganatok, progresszív fibrózisok, stb.) Idő előtti halál (akut, krónikus mérgezések) –Reprodukció károsodás (madarak, emlősök) –Fiatal férfiak hererákja –Allergiás megbetegedések gyakorisága megnőtt –Gyerekjátékszerek (ftalátok) –Anyatejben – égésgátló pentabrómdifeniléterek ! EU jelenlegi vegyi anyag politikájának gyengeségei

6 Elővigyázatossági elv magas szinten biztosítandó az ember és környezete egészsége; gondoskodás a jelenlegi és a következő generációkról; előbbiek mellett biztosítani a belső piac hatékony működését, versenyt a vegyiparban ha az adatok nem elégségesek az elővigyázatossági elvet alkalmazzák + műszaki innováció és biztonságosabb anyagok fejlesztése

7 Nő az aggodalom: az EU jelenlegi vegyi anyag politikája nem nyújt elégséges védelmet (Környezetvédelmi miniszterek tanácskozása, Chester 1998) A jelenlegi politikai revíziója szükséges!

8 Problémák + 1981. szept.: 100 106 létező vegyi anyag  a teljes volumen >99%-a  a „létezők” közül 30 000 évente gyártott össztömege >1 tonna (ezek közül 140 prioritási anyag  a Tagállamok hatóságai kockázat-becslésnek vetik alá (lassú, forrásigényes) 2003: 3 000 új anyag  10 кg/év felett törzskönyvezés (67/548/EGK) + Európa Tanács „ötletbörzéje” (1999. febr.) - 150 érdekelt: jogalkotók, tudományos szféra, ipar-, fogyasztói-, környezeti NGO-k, alkalmazó országok

9 Ismeretek (a létező anyagokról inszufficiensek, általánosan hiányzik a meglévő anyagok tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó, nyilvánosan hozzáférhető ismeretanyag) Kockázatbecslés (lassú, forrásigényes; a hatóság végzi a gyártók helyett)  76/769 a Bizottság kötelezte magát, hogy végrehajtja a kockázat- becsléseket és az adekvát költség-haszon elemzést, a vegyipart érintő bármilyen szabályozó intézkedésre vonatkozó javaslat vagy annak elfogadása előtt Problémák folyt.

10 Gyártóra, importálóra vonatkozó követelmény –Nyújtsanak információt - de a downstream felhasználók felé nincs kötelezettség; nincs információ az ipari expozíciókról –További információ az ipartól csak akkor kérhető, ha a hatóság bizonyította az anyag komoly veszélyeztető hatását – ezért kevés anyagról készült kockázatbecslés Problémák folyt.

11 Inszufficiens felelősségi rendszer Az oki kapcsolat megkövetelt bizonyítása gyakran lehetetlen az egyes sérültek esetében Az EU-ban a kártérítés mértéke nem olyan magas, mint az USA-ban elv : az fizessen aki a kárt okozta, de Problémák folyt.

12 Javasolt stratégia politikai céljai az ember egészségének és a környezet védelme; a versenyképesség fenntartása és fokozása az EU vegyiparában a belső piac felaprózódásának megelőzése Megnövekedett áttekinthetőség (a fogyasztónak információhoz kell jutni a vegyi anyagokról, hogy képesek legyenek ezen információk alapján dönteni a vegyi anyagok vásárlásáról, felhasználásáról) Integráció a nemzetközi törekvésekkel – vegyipar globális jellege, országhatárokon túl terjedő hatások Nem állatokon végzett tesztelés elősegítése Konformitás szükséges az EU-nak a WTO-val szembeni kötelezettségeivel – szükségtelen kereskedelmi akadályok lebontása Fő cél: fenntartható fejlődés, amelyet az „Egyetlen piac” keretén belül kell elérni

13 Javasolt stratégia kulcselemei Bizottság javaslata: (2012-ig?) a „létező” és az „új” anyagokat egyetlen, ugyan-olyan eljárásokból álló vizsgálati rendszernek vessék alá a javasolt rendszer R egistration, E valuation and A uthorisation of CH emicals (vеgyi anyagok rеgisztrációja, értékelése és engedélyezése) 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok általános bejelentési kötelezettség alá esnek! – Gyártó/importáló kell, hogy gondoskodjon a kockázatok felelős és megalapozott kezeléséről.

14 Regisztráció 30 000 vegyi anyag > 1 tonna Gyártó, importáló: köteles bejelenteni a hatóságnak, hogy adott anyagot gyártani vagy importálni szándékozik. Köteles a meghatározott formájú és tartalmú adatszolgáltatásra. Hatóság: ellenőrzés (villám ellenőrzés); elektronikus adatbázisban rögzítik [az anyagra vonatkozó jellemző tulajdonságok (toxikológiai, ökotoxikológiai adatok is) tervezett felhasználás, becsült humán és környezeti expozíció biztonsági adatlap, kockázat kezelési intézkedések stb.] Értékelés 5 000 vegyi anyag > 100 tonna A hatóság köteles gondosan megvizsgálni az ipar által szolgáltatott adatokat. A hatóságnak kell dönteni az anyagra szabott tesztelési programról.

15 Engedélyezés 1. és 2. kategóriába tartozó CMT anyag Le nem bomló bioakkumulatív és toxikus anyagok (PBTs) Tartósan le nem bomló tartósan bioakkumulatív anyagok (vPvBs) - jelentős aggodalmat jelentő anyagok

16 ipar Ipari felhasználóknak felelősséget kell vállalni a termék biztonságáért Lakosság Információ adott anyag hatásáról  az emberi egészségre, környezetre; veszélytelen felhasználás. Az adatszolgáltatásért az ipar a felelős. Kikényszerítő hatóságok hálózata Új jogi szabályozás(ok) a kémiai biztonság területén (a csatlakozni kívánó országokban) – kibővülő piac.

17 Stratégia kulcselemei (2) Határidők - szakaszok : (5 éven belül?) intenzív expozíció van ok az aggodalomra (fejlődő országok – importőrök; de: textíliák, játékok tömeges export) Felelősségi rendszer kiterjesztése (átadása) a felhasználási láncon Az ipar felelőssége a biztonságért Aggodalmat okozó anyagok engedélyezése Veszélyes anyagok helyettesítése, korlátozás Európai Vegyi Anyag Ügynökség – irányítja a REACH rendszert


Letölteni ppt "Aktualitások a kémiai biztonság területén az EU-ban Dr. Nagy Imre Fodor József Országos Közegészségügyi Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések