Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER Projektzáró műhelykonferencia, Budapest, 2011 07.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER Projektzáró műhelykonferencia, Budapest, 2011 07.04."— Előadás másolata:

1 Dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER Projektzáró műhelykonferencia, Budapest, 2011 07.04.

2 2011.07.04.2  Mi minősül szükségletnek?  Ki – mikor dönt erről  Igénybevételi feltételek – rászorultsági (függőségi) kritériumok  Mérhető és összehasonlítható teljesítmény

3

4 HGCS1 2007 A módszer vizsgálata,validálása  3 típusú dimenzió: gondozási, ápolási, szociális  30 intézmény, 800 bentlakó, 100 várólistás, 160 házi segítségnyújtásban részesülő  Módszertan: mintavétel alapja regionalitás és fenntartó típusa - intézményre  Lekérdezés: 2007 szeptembere  2 belső lekérdező + 1 külső szakértő HGCS2 2009  50 fő intézményenként  20 SZOCIÁLIS, 5 EÜ. INTÉZMÉNY 1829 ADATLAP 2011.07.04.4

5  Intézményi adatlap Pénzügyi tábla  Szociális kérdőív  (előgondozott ak,várólistán szereplők)  HGCS adatlap segédtáblákkal  Támogatási szükséglet mérése - fogyatékosok 2011.07.04.5

6  szakmailag megalapozott  ellátási szükséglet szerinti gondozási kategóriák kialakítása  egyszerű  reprodukálható  meglévő rendszerekhez illeszkedik (HBCS)  „harmadik láb” 2011.07.04.6

7  Költségérzékenység: „dolgokat olcsóbban csinálni”  Minőségérzékenység: „dolgokat jól csinálni”  Bizonyíték érzékenység: „jó dolgokat jól csinálni”  Egyén központúság: „az egyén állapota szerinti legjobbat jól csinálni”  Növekvő verseny a szolgáltatásban  Specializáció  Az új szabályozó rendszer az önellátási képesség hiányaira épül  Mérhető teljesítmény 7

8 2011.07.04.8 szociális anyagi ápolási-gondozási

9 5. Hallás 6. Szakápolási feladatok 61. Vitális funkciók megfigyelése 62. Vizsgálati anyagok vétele legalább hetente 63. Kötözés, sebellátás 64. Decubitus kezelése 65. Táplálkozási intervenció 66. Rehabilitáció, gyógytorna 67. Egyéb egészségügyi szaktevékenység 68. Állandó felügyelet igénye 1.Térbeli- időbeni tájékozódás 2. Helyzetnek megfelelő viselkedés 3. Tevékenységek, funkciók  31. Étkezés  32. Öltözködés  33. WC használat  34. Tisztálkodás  35. Kontinencia  36. Kommunikáció  37. Terápia követés  38. Transzfer  39. Helyváltoztatás 4. Látás 2011.07.04.9

10  A : a tevékenységet az ellátott rendszeresen és helyesen elvégzi –az adott funkciónak birtokában van  B: vagy nem rendszeresen vagy nem helyesen végzi el  C: a tevékenységet az ellátott nem képes ellátni 2011.07.04. 10 HGCS I: mérsékelt gondozási igény II: közepes gondozási igény III: fokozott gondozási igény IV: állandó,folyamatos gondozási igény

11 2011.07.04.11

12 2011.07.04.12

13 3.Tevékenységek, funkciók 3.1.Étkezés 1:önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik 2:az étel,ital felszolgálását igényli, önállóan fogyasztja el 3:az étel felszolgálását igényli, evőeszköz használatában segítséget igényel 4:az étel felszolgálását igényli, evőeszköz használatában segítséget igényel és vagy elfogyasztásra részben képes 5:teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához 3.2.Öltözködés 1:nem igényel segítséget 2:önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásában segítséget igényel 3:egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget 4:jelentős segítséget igényel az öltözködésben, a megfelelő öltözet kiválasztásában 5:öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul 3.3.Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása) 1:szükségleteit felismerve önállóan végzi 2:szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel 3:szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud 4:részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel 5:nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes 3.4.WC használat 1:önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja 2:önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés feladatokban kontrollálni kell 3:önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés feladatokban segítséget igényel 4:segítséget igényel a WC használathoz, öltözködéshez, higiénés feladatok elvégzéséhez 5:segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre higiénés feladatok elvégzésére. 2011.07.04.13

14 3.5.Kontinencia 1:székletét, vizeletét tartani képes 2:önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés műveleteket, 3:pelenka cserében, öltözködésben és vagy higiénés feladatokban alkalmanként segítséget igényel 4 :rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében 5:inkontinens, teljes ellátásra szorul 3.6.Kommunikáció Képes-e megfogalmazni, ill. elmondani a panaszát, megérti-e amit mondanak neki. 1:kifejezőkészsége, beszédértése jó 2:kommunikációban időszakosan segítségre szorul 3:beszéd értése, érthetősége megromlott 4:kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak metakommunikációra képes 5:kommunikációra nem képes 3.7. Terápiakövetés Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése 1:az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja 2:gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja 3:elrendelt terápiát tartja, utasításokat nem tartja 4:elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja 5:gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel 3.8.Helyzetváltoztatás Ágyban megfordulni, felülni, ágyból kiülni-átülni székre, asztalhoz, stb. 1:önállóan 2:önállóan, segédeszköz használatával 3:esetenként segítséggel 4:gyakran segítséggel 5:nem képes 2011.07.04.14

15 3.9.Helyváltoztatás 1:önállóan 2:segédeszköz önálló használatával 3:segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel 4:segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel 5:nem képes 4.Látás 1:jól lát, szemüveg használata nélkül 2:jól lát, szemüveg használatával 3:szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt 4:szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog a szemen) 5:nem lát 5.Hallás 1:jól hall átlagos hangerő mellett 2:átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémák, 3:hallókészülék használatára szorul, 4:hallókészülékkel rendelkezik, hallásproblémák miatt kommunikációs nehézségek, de a hallókészüléket nem használ, elutasítja v. nem képes 5:nem hall 6.Életvezetési képesség felügyelet igénye 1:önálló életvezetésre képes 2:esetenként életvezetési tanácsadásra szorul, részfeladatra, részmunkára betanítható 3:életvezetésében, személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul 4:életvezetésében, személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul, belátási képessége hiányzikld. segédtáblaB 5:napi 24 órás, állandó felügyeletet igényel 7.Egészségügyi gondozási szükséglet (szakápolás) egyszerű választás:rászorul-e az adott szakápolási tevékenységre I:igenN:nem 2011.07.04.15

16 7.Egészségügyi gondozási szükséglet (szakápolás) egyszerű választás:rászorul-e az adott szakápolási tevékenységre I:igenN:nem 7.1.Vitális funkciók megfigyelése (legalább hetente) 7.2.Vizsgálati anyagok vétele (legalább kéthetente) 7.3.Decubitus kezelése 7.4.Kötözés, sebellátás (krónikus seb, decubitus) 7.5.Táplálkozási intervenció (gyomorszonda, PEG szonda 7.6. Magatartás befolyásolás szükségessége (kognitív terápiás elemek alkalmazásával) 7.7.Rehabilitáció, gyógytorna Ha igen a válasz, ld. Segédtábla R 7.8.Egyéb egészségügyi szaktevékenység Injekció-infúzió-peritoneálisdialysis – oxigénterápia- sztóma –gégekanül- fájdalomcsillapítás(kanül, gyógyszer, eszköz) HGCS :Összes pontszám: 2011.07.04.16

17 2011.07.04.17

18 2011.07.04.18 R segédtábla kitöltendő, ha a HGCS3 ADATLAP 7. és 6.kérdésére adott válasz igen Rehabilitációs célú szolgáltatások, támogatási formák igénybe vétele az egyéni szükségletek alapján. 1. Mentálhigiénés támogatás Mindennapi problémák megoldása, feldolgozása során; konfliktuskezelésben való támogatás. 2. Pedagógiai, gyógypedagógiai támogatás a mindennapi tevékenységek során. (a képzés nem ide tartozik!) 3.Szervezett szabadidős tevékenységek igénybevétele, részvétel belső és külső programokban. 4.Elemi rehabilitáció 5.Képzésben, átképzésben való részvétel (ahol a képzést az Intézmény nyújtja) Kognitív részképességek fejlesztése 6.Egyéni formában 7.Csoportos formában Kommunikáció fejlesztés igénybevétele 8.Egyéni formában 9..Csoportos formában Foglalkozatásban való részvételhez 10. Mentori támogatás igénybevétele terápiás célú foglalkoztatás során 11. Foglalkoztatásra való felkészítés igénybevétele (szükségletek és készségek felmérése, önéletrajz írásban-, állásinterjúra felkészítésben való támogatás, álláskeresésben való támogatás, munkáltatókkal és ÁFSZ-al kapcsolattartás)

19 Szociális támogató szolgáltatások, szociális rehabilitáció igénybevétele 12.Információ nyújtás, ügyintézés 13. Egyéni szociális rehabilitáció, szociális munka, esetmenedzselés (Reális célok elérésében-, konfliktuskezelésben-, döntéshozásban-, problémamegoldásban-, kapcsolattartásban-, érdekképviseletben-, szociális kompetenciák fejlesztésében való együttműködő támogatás igénybevétele.) 14.Családnak, szűkebb környezetnek nyújtott támogatás-bevonás, tágabb szociális környezet bevonása 15. Integráció előkészítésében igényelt támogatás (minden területén, de kiemelten lakhatási megoldások felkutatásában való támogatás, környezeti előkészítés, önálló életvezetés előkészítése) 16.Szociális készségek kiscsoportos fejlesztésében való részvétel Pszichológiai támogatás / Vizsgálat és terápiás jellegű, pszichológus által nyújtott támogatás (pl. krízishelyzetben, veszteség-feldolgozásban, önismeret fejlesztésében, kapcsolati problémák kezelésében…) 17.Egyéni formában 18.Csoportos formában Mozgásterápia igénybevétele (Mozgásfunkciók megtartása és fejlesztése érdekében igényelt támogatás. Megfelelő segédeszköz kiválasztásában és egyénre alakításában igényelt támogatás, eszközhasználat elsajátításában igénybe vett támogatás. ) 19.Egyéni formában 20.Páros vagy csoportos formában 21.Terápiás sporttevékenységekben való részvétel 22. Segédeszközzel való közlekedés valamint segédeszköz-használat elsajátításában, utcai közlekedés gyakorlásában való támogatás. PONTSZÁM: 2011.07.04.19

20 2011.07.04.20

21 2011.07.04.21

22 2011.07.04.22

23 2011.07.04.23

24 2011.07.04.24 Fekvőbeteg intézeti ellátás kiváltására szolgáló Tevékenységek: ∎ Szondatáplálás ∎ Decubitus ellátása ∎ Tracheális kanül ellátása ∎ Mozgásterápia ∎ Katéter ellátás, gondozás ∎ Kiegészítő tevékenységek ∎ Iv.folyadék és elektrolit pótlás ∎ Tartós fájdalomcsillapítás ∎ Balesetek, műtétek utáni szakápolás ∎ Fizikoterápia és gyógytorna ∎ Nyitott és zárt sebek ellátása

25 2011.07.04.25

26 2011.07.04.26

27 2011.07.04.27

28 2011.07.04.28

29 2011.07.04.29

30 2011.07.04.30

31 2011.07.04.31

32 2011.07.04.32

33 2011.07.04.33

34 2011.07.04.34

35 2011.07.04.35

36  Dependenciát mér – ez dinamikus folyamat  Jól reprodukálható, egyszerű, ismételhető  A súlyozás kritériumainak fontossága  Mire jó?  Alkalmas időszakos jelentésre  az intézmény minőségi kontrollja (az intézmény csak a megfelelő szakmai feltételek /eszköz, szakmai létszám/ birtokában láthatna el HGCS III-IV- V –t ill. szakápolást)  Javuló HGCS mutatók kiegészítő finanszírozás?? 2011.07.04.36

37  Súlyrendszer szakmai alapon  HGCS I –V  I-II(?) – otthonközeli ellátásban is gondozható  III-IV-V bentlakásos intézmény  Megállapítás módja: belső szakember(ek) külső kontrollal / külső szakértői bizottság ?  Megfigyelés időbeli érvénye – gyorsan változó állapotok 2011.07.04.37

38 2011.07.04.38 DILEMMÁK DILEMMÁK  szabályozási kérdések – jogosultság  Ki végezze a mérést?  Milyen gyakran?  kulcspillanatok  Kontroll??  Jelentési kötelezettség  Ellenőrzés? Hogyan honorálja a rendszer az állapot javulását?  Hogyan honorálja a rendszer az állapot javulását?

39 2011.07.04.39 „Semmit sem lehet nehezebben kézbe venni, semmit sem veszélyesebb végig vinni és semminek a sikere nem bizonytalanabb, mint élére állni új dolgok bevezetésének, mivel az újítónak ellenségei mindazok, akiknek jól ment a régi körülmények között, és langyos védelmez ő i azok, akiknek esetleg jól megy majd az új körülmények között.” /Machiavelli/


Letölteni ppt "Dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER Projektzáró műhelykonferencia, Budapest, 2011 07.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések