Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Turisztikai Desztinációmenedzsment Rendszer pályázati támogatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Turisztikai Desztinációmenedzsment Rendszer pályázati támogatása"— Előadás másolata:

1 A Turisztikai Desztinációmenedzsment Rendszer pályázati támogatása
TDM Fórum Komárom, december 15. Víg Tamás turisztikai szakértő

2 TDM szervezeti rendszer kialakításának specialitásai
Külföldön már régóta működnek TDM szervezetek, s ezek felépítése országonként is eltérő rendszer-specifikációkat tartalmaz. Sikeres, ösztönző nyugat-európai TDM példák – Ausztria, Franciaország, Németország, Svájc, Dél-Tirol, Anglia. Cél egy magyar rendszer kiépítése. Közvetett cél a politikumból a szakmának visszaadni a turizmus irányítását Nem csodaszer – de a helyes irányba tett fontos lépés Nem kötelező – de minden turisztikai szereplőt érint A cél nem egy egységes, minden térségben teljesen azonos rendszer kiépítése, hanem az egységes alapelvek alkalmazása a helyi, térségi és regionális specifikációk és adottságok figyelembevételével Megfelelő és alapos szakmai előkészítettséget igényel bevezetése – ahol a megalakítás egy kiemelten fontos és kritikus szakasz A meglévő intézményrendszerre épül, azokat integrálja A rendszer gyengéje az önkéntesség, s az ebből eredő finanszírozási veszélyek Szabályozási támogatás jelenleg hiányzik Pályázati források jelentik a legfontosabb ösztönző erőt – nem ezért kell

3 Külföldi példák A Hamburg Tourismus GmbH (HHT) számokban
Számok és tények 2.707 Lakos 48 km2 település terület 1950: 137 vendégéjszaka 2007: vendégéjszaka Turisztikai Egyesület Munkatárs létszám: fő Mostviertel Tourismus GmbH Számok és tények Alsó-Ausztria Tartomány, turisztikai és gazdasági szolgáltatók, és 6 turisztikai szövetség alapította 2000-ben. Éves büdzsé: 2 millió Euró 1 Millió vendégéjszaka/év 13 fő munkatárs A Hamburg Tourismus GmbH (HHT) számokban 130 Munkatárs 4 Tourinform iroda 6 Külföldi képviselet: New York, Tokió, London, Shanghai, Szentpétervár és Stockholm saját Call Center évente több mint 1,1 milliós ügyfélkontaktussal

4 Várható pályázati feltételek
TDM Regisztrációs pályázat eredményeként támogatási nyilatkozat rendelkezésre áll Maximális támogatási összeg: 35 millió Ft Maximális támogatási intenzitás: 85% Projektidőszak: 24 hónap (de max dec. 31-ig) Kiírás december 18-án jelenik meg Beadási határidő márciusban

5 Támogatható tevékenységek köre
TDM szervezet és hálózatfejlesztés TDM szervezet infrastruktúrafejlesztése és eszközbeszerzése TDM e-turisztikai fejlesztések, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztése Desztinációs szintű marketing, PR, értékesítés-ösztönzési projektek megvalósítása

6 Elszámolható költségek
Előleg/köztes kifizetés igénybevétele lehetséges Projektmenedzsment (tdm munkaszervezeten belül) Eszközbeszerzés, immateriális javak, építés Előkészítési költségek (pl. TDM Szakmai Fejlesztési és Fenntarthatósági Program) Marketing/nyilvánosság Képzés Egyb., pl. adminisztratív költségek

7 Várhatóan kik pályázhatnak?
Javasolt működési forma: A Helyi szintű TDM szervezetek javasolt működési formája elsősorban az egyesület, másodsorban a non-profit Kft. Indokok: 1. Versenysemlegesség – de egyes szolgáltatások csak a tagoknak 2. Hatékonyabb működés, 3. TDM szervezetek működési formájának meghatározása a turisztikai desztinációk közötti verseny egy sajátos eleme. Kedvezményezett csak azon szervezet lehet (egyesület vagy non-profit gazdasági társaság), mely rendelkezik vagy rendelkezni fog az előírt TDM feltételekkel, ellenben mindenki más tagja lehet a TDM szervezetnek. Fontos lefektetni alapszabályként, hogy egy önkormányzat csak egy helyi TDM szervezetnek lehet a tagja!

8 A TDM Szervezet támogathatóságához szükséges szakmai követelmények
A HTDMSZ-ek és a TTDMSZ-ek fenntartható szakmai működéshez és a szervezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó minimális elvárások Gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság - 3 szempont kiemelten fontos: Pénzügyi fenntarthatóság, fenntartási kötelezettség 5 év, önkormányzat fedezi az éves működési költség min. 70%-át vagy IFA+2 Ft bevételt a tdm szervezet részére átadja, vállalkozások 20%-ot biztosítanak Szakmai feltételek Desztináció önálló turisztikai információs irodával rendelkezzen Menedzsment szervezet (munkaszervezet) önálló back office irodával rendelkezzék (ez lehet például a Tourinform Irodában is) a Helyi TDM szervezet minimum 2/3 főt főállásban foglalkoztat (akik szükség szerint lehetnek önkormányzati alkalmazásban is) 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja Tagi összetételre vonatkozó elvárások: önkormányzat, TIroda, szakmai szereplők, civilek TDM menedzserrel szembeni elvárások, pályázati kiírás, képzési kötelezettség

9 A TDM Szervezetfejlesztés az önkormányzatoknak…
…nem feltétlenül jelent többletterhet, amennyiben eddig is kiemelt területként kezelte az önkormányzat a turizmust …a folyamat végén elősegíti az akár jelenleg is teljes mértékben rendelkezésre álló források hatékonyabb, koncentráltabb, szakmaibb felhasználását Nem jelent automatikusan többlet bevételt – első hatások közép-távon érezhetők csak Helyi adottságok figyelembe vétele fontos, ez a szakmai bázis - fontos felmérni, hogy a jelenlegi szervezeti struktúrában hol vannak turisztikai feladatokkal felruházott szervezetek (pl. turisztikai bizottság, idegenforgalmi referens, információs (pl. Tourinform iroda), egyéb szervezeti egységek, pl. kulturális területen rendezvényszervezés) Át kell tekinteni ezen szervezeti egységek finanszírozását, az esetlegesen párhuzamosan elvégzett tevékenységeket, a kompetencia egyértelmű megállapításának esetleges hiányát

10 HTDMSZ létrehozásának alapelvei 1.
Képviselőtestületi döntéseken alapuló tudatos szervezetfejlesztés; TDM = HELYI ÉS TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG PRÓBÁJA ÉS VERSENYE --- verseny vs. Együttműködés – turisztikai szakmai, finanszírozási, társadalmi partnerség biztosítása erőforrás-koncentráció = kritikus tömeg megteremtése feladatok koordinált ellátása, partnerek közötti feladatmegosztás kiszámíthatóság, átláthatóság és az elszámolhatóság biztosítása Új helyi szakmai együttműködési és irányítási modell kialakítása a cél tulajdonosi szemlélet megjelenítése a turizmus irányításában; a turisztikai szolgáltatók, szakmai és civil szervezetek aktív bevonása a desztinációs szintű turizmuspolitika alakításába a TDMSZ irányításban és vezetésben a professzionalizmus, a modern menedzsment és a stratégiai szemlélet biztosítása: a szakmai kompetencia érvényesülése a folyamatok irányításában,az elért eredmények alapján elszámolható menedzsment szervezet, a szakszerűség érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban

11 HTDMSZ létrehozásának alapelvei 2.
Kompetencia átadása jogilag csak a két fél szerződése, megállapodása alapján lehetséges - az önkormányzati hozzájárulás mértékét és nagyságát, az átruházott kompetenciák, feladatok, jogok és kötelességek körét az Önkormányzat és a HTDMSZ között megkötött közép-távú együttműködési megállapodás rögzíti és szabályozza az önkormányzat a beruházások kivételével valamennyi önként vállalt turisztikai feladat koordinációját, menedzsmentjét átadja és delegálja a TDMSZ feladat és felelősségi körébe - a települési szintű turizmusirányítási rendszer, ennek felelőssége és a döntéshozatal a turizmus tényleges szakmai szereplőinek kezébe kerül. az önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat, kapacitásokat, s az egyes szereplők közötti kompetenciákat a TDMSZ-el együttműködésben szabályozza – pl. Tourinform Iroda, Városmarketing és térségi marketing feladatok, rendezvény- és programszervezés, Idegenforgalmi Bizottság, Idegenforgalmi referens TDM Menedzser teljes jogú tagként és első számú felelősként irányítja, koordinálja és menedzseli a település turizmusának operatív feladatait, előkészíti az önkormányzat turizmust érintő döntéseit, részt vesz a turizmust érintő döntésekben az önkormányzat nem csak ezt a felelősséget adja át hanem a feladatok végrehajtásához, ellátásához szükséges infrastruktúrát és forrásokat is biztosítja

12 Gazdasági fenntarthatóság - tagdíjrendszer kialakítása
Fenntarthatóság biztosítása kiemelt szempont Pénz nélkül a szervezet nem tud működni, a kevés pénz u.o., mintha nem lenne… a pántlikázott pénz  nem saját elképzelés… Az induló szervezet finanszírozását alaposan meg kell tervezni, -- az önkormányzat biztosítsa kezdetben ca. a 2/3-át,, 70%-t tekintse befektetésnek! Meghatározása és tervezése több irányból indulhat: A jelenleg turizmusra fordított források nagysága Szakmai feladatok és működési költségek meghatározását követően A potenciális tagok száma és teherviselő képessége alapján A pályázati források optimális kihasználásának érdekében A pályázati feltételrendszer tartalmaz majd az egyes szereplőkre érvényes küszöbfeltételeket a TDM Szervezet finanszírozására vonatkozóan

13 Az önkormányzati hozzájárulás lehetséges formái
a beszedett és 2 Ft-al megnövelt IFA X%-t a TDM szervezet kapja normatívan, önkormányzati egyéb normatív hozzájárulása: Önkormányzat Idegenforgalmi Célkeret, és Városmarketing költsége a TDM Menedzsment szervezet és a Tourinform Iroda épületét és ezek fenntartási költségeinek finanszírozása X fő munkatárs bér és járulék költségeit az önkormányzat biztosítja az önkormányzati tulajdonban lévő, napi látogatóforgalmat vonzerők (pl. fürdő, múzeum) belépőként mintegy plusz Ft a TDMSZ-t illeti a kiemelt fejlesztésekhez az önkormányzat Testületi döntések függvényében az önrészt, illetve a szükséges pénzügyi, szakmai forrásokat biztosítja Az önkormányzati ellenőrzés formái: az önkormányzat elnökségi tagot delegál az Egyesületbe az önkormányzat gazdasági vezetője az FB elnöke éves feladattervek és beszámolók

14 Tag- illetve szolgáltatási díjrendszer kialakítása
A TDM szervezetek létrejöttük során maguk határozzák meg a választott tagdíjrendszert és a tag- illetve szolgáltatási díj mértéket Eltérő modellek mentén kerülhet kialakításra: Teljesítményhez, forgalomhoz, bevételhez, adóhoz, eredményességhez kötött Rendelkezésre álló kapacitáshoz kötött Minősítéshez, besoroláshoz kötött Éves hozzájáruláshoz kötötten Igénybe vett szolgáltatásokhoz kötötten Jutalékokhoz kötötten Eltérő vetítési alapon kerülhet kiszámításra és meghatározásra a különböző szereplők, tagok esetében: Önkormányzat: IFA bevétel alapján, eddigi turisztikai célű kiadások arányában Szálláshelyek: férőhelyek, szobák száma alapján Éttermek: férőhelyek, asztalok száma alapján Egyéb turisztikai szolgáltatók: fix díj Magyarországon kevésbé jellemző alternatívák: Települések lakosságszám alapján Napi látogatókat (is) fogadó vonzerők belépőjegyei alapján

15 TDMSZ létrehozása előkészületek I.
Párbeszéd kezdeményezése a turisztikai szervezetekkel, vállalkozókkal TDMSZ alakítása céljából; Előkészítés nagyon fontos, minél több szereplő, véleményformálók, kiemelt turisztikai partnerek bevonása kell!!! Önkormányzatok, Tourinform Iroda, kiemelt szolgáltatók, egyesületek Szakmai és politikai társadalmasítás elengedhetetlen Szervezeti forma meghatározásáról előzetes egyeztetés; Település szakmai szereplőinek, politikusainak, lakosainak folyamatos tájékoztatása a szerveződésről Szakértő bevonása és kiválasztása Közös fejlesztési célok, egyúttal a kritikák megfogalmazása is, hiányosságok felfedése, erősítendő tevékenységekre való fókuszálás szorgalmazása Személyi képviselet közös elveinek meghatározása; Előkészítő Bizottság választása a TDMSZ Szervezésére és a létrehozásához szükséges dokumentumok tervezetének elkészítése érdekében – konszenzus kell

16 TDMSZ létrehozása előkészületek II.
Előkészítő Bizottság feladatai: közös helyi fejlesztési célok és problémák megvitatása; szervezés és toborzás stratégiájának felállítása; Belépési szándéknyilatkozatok begyűjtése – „Hány tag alakítsa meg az szervezetet?”; Hogyan kerül biztosításra az egyes szereplők képviselete! folyamatos tájékoztatása a szerveződésről; szervezet jogi formájának eldöntése; a helyi önkormányzat és a létrejövő civil szervezet közötti megállapodás tervezetének elkészítése; javaslat kidolgozása munkaszervezet kialakítására (Tourinform iroda?) és a szolgáltatási portfolió meghatározása - az elvégzendő feladatok, kompetenciák lehatárolásra; javaslat kidolgozása szervezet tisztségviselőinek személyére Tagdíjrendszer kialakítása és az Önkormányzati normatív támogatás meghatározása Alakuló gyűlés összehívása - Tájékoztató a előkészítő bizottság munkájáról; - Dokumentum-tervezetek ismertetése, megvitatása, majd elfogadása; - Tisztségviselők megválasztása, a menedzser kinevezése; - Az „Együtt csináljuk!” szemlélet erősítése.

17 Tapasztalatok összegzése
A Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása és hatékony működtetése „valódi” partnerséget és szakértelmet igényel, ehhez szemléletváltásra van szükség, ezért időigényes folyamat, így türelmes és kitartó, profi munka szükséges !!

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÍG TAMÁS turisztikai szakértő Víg Tamás

19 A jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer jellemzői
A TDM rendszer kiépítése által elérhető eredmények Kompetencia és feladatok valós megosztásának a hiánya az egyes szintek között Összhang megteremtése a helyi, térségi, régiós és országos turisztikai feladatok és kompetenciák területén. A döntéseknek és a kompetenciáknak az érintettekhez minél közelebb történő delegálása A turisztikai irányítás és döntéshozás elsődlegesen önkormányzatilag illetve államilag meghatározott A kompetencia szintén a tagoktól származik. A turisztikai irányítás elsődleges döntési kompetenciái delegálásra kerülnek a TDM szervezethez. A jelenlegi intézményrendszer felülről kinevezett vezetőkből áll, nem áll érdekeltségi viszonyban a turizmus szereplőivel Az alulról építkező TDM hálózat kialakítása alapvetően más érdekeltségi rendszerben. Legfontosabb eleme, hogy megjelenik a tulajdonosi szemlélet a turizmus irányításában – mellérendelt partneri kapcsolat kiépítése Jórészt csak marketing és információs feladatok ellátása. A turisztikai feladatok körének bővítése, kiemelten új feladatok: a desztináció fejlesztése, tervezés, kutatás, humánerőforrás-fejlesztés, értékesítés-közvetítés, partnerségi hálózat és stratégiai menedzsment, monitoring.

20 A jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer jellemzői
A TDM rendszer kiépítése által elérhető eredmények Az ügyfélkapcsolatok középpontjában a helyi információszolgáltatás. Informatikai alapú desztinációs szintű CRM rendszer alkalmazása a turisztikai ügyfélkapcsolat, az üzleti folyamatok és a marketing folyamatok teljes menedzsmentjében. A turisztikai szervezetek irányításban és vezetésben a modern menedzsment és a stratégiai szemlélet érvényesítése jórészt hiányzik. A turisztikai szervezetek irányításban és vezetésben a modern menedzsment és a stratégiai szemlélet érvényesítése megvalósul: a szakmai kompetencia érvényesülése a folyamatok irányításában,az elért eredmények alapján elszámolható menedzsment szervezet, a szakszerűség érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban. A feladatok finanszírozása jórészt csökkenő önkormányzati-állami, illetve pályázati forrásokból történik. Kiszámíthatóbb pénzügyi működés, a bevételi források körének bővítése a turizmusból származó bevételekből részesülő vállalkozások tagdíj hozzájárulásával, illetve önálló bevételek generálásával.

21 A jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer jellemzői
A TDM rendszer kiépítése által elérhető eredmények Alulról építkezés, s az aktív partnerség hiánya, valamint relatíve gyenge szakmai érdekérvényesítő képesség. Az aktív partnerség feltételeinek megteremtése, a szakmai és nemzetközi partnerségi kapcsolatok proaktív stratégiai menedzsmentje. Erősebb és hatékonyabb érdekérvényesítés. A különböző szintű szereplők közötti horizontális és vertikális kommunikáció megerősödése. A turisztikai vállalkozók jórészt csak adófizetési és szponzorrációs szereplők, a desztinációs szintű turizmuspolitika alakításába közvetlenül nem vagy csak részben kerülnek bevonásra. A turisztikai szolgáltatók, szakmai és civil szervezetek aktív bevonása a desztinációs szintű turizmuspolitika alakításába (pl. a helyi turisztikai vállalkozásoknak a döntéshozatalban való közvetlen részvételének biztosítása) A desztinációs szintű megbízható és naprakész adatok, ezt biztosító felmérési-kutatási és monitoring rendszer hiánya A desztinációs szintű megbízható és naprakész adatok és az ezt biztosító felmérési-kutatási és monitoring rendszer kiépítése

22 TDM szervezeti rendszer kialakulását támogató és ösztönző trendek
Területi (desztinációs) szemlélet erősödése (régió, kistérség, megye, stb.) = A DESZTINÁCIÓ – A jövő turizmusának meghatározó versenyterülete a DESZTINÁCIÓK NEMZETKÖZI VERSENYE Új szervezeti struktúrák térnyerése -) Cél a hazai TÉRSÉGI ÉS TURISZTIKAI SZERVEZETI VERSENYKÉPESSÉG megteremtése és növelése „Hálózatosodás” – A Desztinációk versenye egyszerre a Stratégiai Partnerségek és Hálózatok Versenye -) Feladat: a HÁLÓZATI VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE Állandó és rapid piaci változások – amelyek cselekvőképes menedzsmentet és napra kész adatokat kívánnak Állandósuló informatikai kihívások – TURIZMUS = INFORMÁCIÓS VERSENY Professzionalizmus és innováció – ma már nem engedhetjük meg a középszerűséget


Letölteni ppt "A Turisztikai Desztinációmenedzsment Rendszer pályázati támogatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések