Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai versenypolitika - Nemzetközi beruházásvédelem vs. az EU állami támogatási szabályainak alkalmazása a villamosenergia szektorban Staviczky Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai versenypolitika - Nemzetközi beruházásvédelem vs. az EU állami támogatási szabályainak alkalmazása a villamosenergia szektorban Staviczky Péter."— Előadás másolata:

1 Európai versenypolitika - Nemzetközi beruházásvédelem vs. az EU állami támogatási szabályainak alkalmazása a villamosenergia szektorban Staviczky Péter / Fazekas Orsolya

2 Tartalom Előzmények Az Európai Bizottság magyar HTM-ek tárgyában hozott határozata és következményei A lengyel példa Eljárások az Európai Bizottság ellen Eljárások a Magyar Köztársaság ellen

3 Előzmények Fazekas Orsolya

4 Tartalom A villamosenergia-ipar privatizációja és a HTM-ek A HTM-ek és a villamosenergia szektor A HTM-ek sajátosságai

5 A villamosenergia-ipar privatizációja és a HTM-ek 1990-es évek: sürgető igény a beruházásokra HTM-ek felajánlása külföldi befektetőknek az erőműpark modernizálása „ellenében” Aláírók: Magyar Villamosművek – erőművek Privatizáció előfeltétele: 1992.→ szerkezetátalakítás

6 A villamosenergia-ipar privatizációja és a HTM-ek 2 fázisú privatizáció (1994. vége) 1. ÁPV Rt. tulajdonában lévő erőművi részvények értékesítése (kiv. Paks) tőkebevonási kötelezettség mellett 2. 1997 végéig a többségi részesedés megszerzésének lehetősége tőkebevonás nélkül Cél: Paks és az OVIT Rt. kivételével leválni az MVM-ről

7 A villamosenergia-ipar privatizációja és a HTM-ek Eredmény: 1. 1995: „elkelt” 6 áramszolgáltató + a 7 erőmű közül 2: Mátrai + Dunamenti 2. 1996-1997: többi erőmű (Tiszai, Bakonyi, Pécsi, Budapesti) HTM-ek: privatizációs szerződéscsomag része – modernizációs kötelezettség

8 A HTM-ek és a villamosenergia szektor 2002. december 31-ig ”egyvásárlós modell” „Egyvásárló” = MVM, tevékenységei: termelés, átvitel, nagykereskedelem (területi áramszolgáltatók kizárólagos ellátása) termelés, átvitel, nagykereskedelem (területi áramszolgáltatók kizárólagos ellátása) 2003. január 1-től „kettős modell” „közüzemi célra lekötött villamosenergia + kizárólagos közüzemi ellátási kötelezettség” „közüzemi célra lekötött villamosenergia + kizárólagos közüzemi ellátási kötelezettség” 2008. január 1-től szabadpiaci modell, HTM- ek „túlélnek”

9 A HTM-ek sajátosságai majdnem teljes kapacitás-lekötés „take-or-pay” kötelezettség esetleg rendszerszintű szolgáltatások felbonthatatlanság árképzési mechanizmus 1. árszabályozási ciklus (1997-2000): min 8% tőkearányos megtérülés 2. árszabályozási ciklus (2001-) 9.8% befektetett eszközre vetített megtérülés (2004. január 1-: megszűnik, majd 2006 végén visszajön a hatósági ár, 2008- ismét megszűnik)

10 Az Európai Bizottság magyar HTM-ek tárgyában hozott határozata és következményei Staviczky Péter

11 Tartalom Az állami támogatás fogalma Előzmények A határozat tartalma Következmények

12 Az állami támogatás fogalma EUMSZ 107. cikk (EKSZ 87 cikk) Az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön: 1.a kedvezményezett vállalkozásnak minősül 2.állami forrásból származik 3.előnyt jelent az érintett vállalat részére, 4.bizonyos vállalatot, régió vagy ágazatot előnyben részesít (szelektív), 5.torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, 6.befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet

13 Az állami támogatás fogalma Főszabály a tilalom (107 cikk) Az Európai Bizottság kizárólagos jogköre az engedélyezés Előzetes bejelentési kötelezettség (felfüggesztés 108. cikk 2) Kivételek a tilalom alól (szükségesség, arányosság, közösségi érdek 107. cikk 2-3) A támogatás formája, célja közömbös a hatása a lényeges – gazdasági megközelítés

14 Előzmények Eljárás a Csatlakozási Okmány alapján (interim procedure) 2004, majd visszavonás 2005-ben Bizottság: a kedvezményezett nem az MVM hanem az erőművek! Bizottság hivatalból előzetes majd hivatalos vizsgálatot indít Hosszas levelezés – közben piaci folyamatok és a jogi környezet is változik Információs intézkedés kibocsátása

15 Előzmények Budapesti Erőmű megtámadta az eljárást megindító határozatot választottbírósági eljárások folyamatban a Magyar Köztársaság ellen (Dunamenti, Budapesti, AES pert Magyarország megnyerte→ld. részletesen később)

16 A végleges határozat tartalma Az intézkedés leírása: –HTM-ek megkötésének körülményei –HTM-ek működése, érintett erőművek és a HTM-ek lejárata –Árak a HTM-ek alapján (rendelkezésre állás, kapacitásdíj, hatósági ár) –Lekötött kapacitások / össz. teljesítőképesség –HTM-ek alapján termelt energiamennyiség

17 A határozat tartalma Összeegyeztethetőség hiánya a befagyott költségekre vonatkozó bizottsági megtérítési metodikával → Összeegyeztethető támogatás az árampiac liberalizációja előtt vállalt, meg nem térülő beruházások kompenzálása (befagyott költségek)

18 A határozat tartalma Magyarország észrevételei –Egyedi kezelés szükségessége –Liberalizáció egyéb akadályainak bemutatása –Hosszú táv önmagában nem versenyelőny – iparági jellemző –Referencia ár meghatározásának helyes módja (magyar sajátosságok értékelése) –Új belépők 2011-ig nem várhatóak, a verseny torzulása korlátozott

19 A határozat tartalma Az érdekelt harmadik felek észrevételei –Egyedi kezelés szükségessége –Az értékelés időpontja / megkötés körülményei –Privatizációs körülmények értékelése –Jelentős kockázatok állnak a HTM-ek alapján is

20 A határozat tartalma Az érdekelt harmadik felek észrevételei –Piaci magánbefektető elve – beruházások elvállalása –Közszolgáltatást nyújtása –Versenytárgyalást követően kötötték a HTM- et –A hosszú futamidő nem jelent önmagában előnyt

21 A határozat tartalma Az érdekelt harmadik felek észrevételei –Szelektivitás hiánya – ágazati jellemző –Versenytorzulás / kereskedelem érintettségének hiánya (vizsgálat időpontja) –HTM-ek ármechanizmusa nem tudható be az államnak –A HTM a „csatlakozást követően nem alkalmazandó” –A HTM ún. létező támogatás

22 A határozat tartalma Az érdekelt harmadik felek észrevételei –Pacta sunt servanda elv védelme –Arányosság –A HTM-ek összeegyeztethető támogatások

23 A határozat tartalma A Bizottság értékelése – minden érvet cáfolt –Jogellenes támogatás (nem jelentették be) –A HTM-eket nem lehet csak összességükben értékelni, közös jellemzők, mechanizmusok, együttes hatás –Az értékelés időpontja nem a megkötés időpontja, a liberalizáció hatása nem korlátozható

24 A határozat tartalma A Bizottság értékelése –Előny a HTM-ekben E garanciák nélkül a beruházásokra nem került volna sor Átlagos piaci szereplő kötött-e volna HTM-et Az előnyért nem fizettek a priv. szerződésben (az erőmű a kedvezményezett) Piaci, ágazati gyakorlatok elemzése bemutatása spot árak, tőzsdei és OTC értékesítések, határidős piacok, lehívási jogok, kiegyenlítő szolgáltatások (2007-es ágazati vizsgálat alapján)

25 A határozat tartalma A Bizottság értékelése –A HTM-ek és a szokásos üzleti gyakorlatok összehasonlítása, HTM-ek előnyösebbek a termelőknek –MVM aukciók elemzése (átállási költségek) –A HTM-ek nem piaci szerződések

26 A határozat tartalma A Bizottság értékelése: „ „ a HTM-ek legfontosabb elemei – azaz a hosszú távú kapacitás-lekötés, a garantált minimális átvétel és a kapacitás- és energiadíjon alapuló, az állandó-, a változó- és a tőkeköltségek fedezésére irányuló árazási mechanizmus – egymástól el nem választhatók, és egymástól elkülönítetten nem vizsgálhatók. Az előny ezen elemek együttes alkalmazása következtében áll fenn.”

27 A határozat tartalma A Bizottság értékelése – –Szabadpiaci nagykereskedelmi áraknál magasabbak (kivéve Paks, Mátra) –Nem közszolgáltatás –A szelektivitás egyértelmű bizonyos ágazat, bizonyos termelők

28 A határozat tartalma A Bizottság értékelése –Állami forrás –Államnak betudhatóság: (Stardust Marine ügy) az MVM magatartása az államnak betudható, az állami politika részét képezték, állami szervek részt vettek a kidolgozásukban, és a privatizációban is, priv. célja volt a nyereségesség biztosítása, alapelvek később sem módosultak (take or pay)

29 A határozat tartalma A Bizottság értékelése –Versenytorzítás, kereskedelem érintettsége Első liberalizációs irányelv Magyarország központi fekvése (szemben Írországgal) Határkeresztező kapacitások HTM-ek a termelői kapacitás 60%-át fedték le - akadály a piacnyitás előtt A GVH vizsgálatának figyelembe vétele, piaclezáró hatás

30 A határozat tartalma A Bizottság értékelése –Versenytorzítás, kereskedelem érintettsége Árbefolyásoló, árfelhajtó hatás Piacra-lépési korlát Ágazati vizsgálatok (Bizottság, REKK) Kapacitásszűkösség az aukciók alapján nem bizonyított Egyéb tényezők lehetségesek de nem zárják ki a HTM-ek hatásait Érintett cégek nemzetközi csoportok tagjai

31 A határozat tartalma Bizottság értékelése –Versenytorzítás, kereskedelem érintettsége Együttes hatás elemzése Paks sem kivétel

32 A határozat tartalma Bizottság értékelése –A csatlakozást követően alkalmazhatóság kérdése Az állami elkötelezettség / kitettség mértéke nem előre meghatározható (ár-, költség- és díjmechanizmusok) A felek is többször tisztázták a pontos tartalmát a HTM-ek díjmegállapítási részleteinek MVM kitettsége függ a keresleti viszonyoktól

33 A határozat tartalma Bizottság értékelése –Új támogatás kontra létező támogatás Csatlakozási Okmány rendelkezései (94’ dec 10., melléklet, interim eljárás!) Liberalizáció hatására nem válik létező támogatássá (Alzetta Mauro eset)

34 A határozat tartalma Bizottság értékelése –Pacta sunt servanda, arányosság, jogbizonytalanság Magánjogi szerződés mint forma nem releváns, a hatás a lényeges Jogellenes, összeegyeztethetetlen támogatás nincs arányossági mérlegelés Jogbizonytalanság: Európai Megállapodás rendelkezései, Csatlakozási Okmány miatt a kivétel vezetne jogbizonytalansághoz

35 A határozat tartalma Bizottság értékelése –Összeegyeztethetőség Az egyes összeegyeztethető támogatásokra vonatkozó másodlagos szabályok előírásai nem teljesülnek (beruházás, környezetvédelem)

36 A határozat tartalma A Bizottság értékelése: A HTM-ek a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásnak minősülnek. Mivel jogellenesen hatályba léptetett intézkedésről van szó, vizsgálandó a támogatás visszafizettetése is

37 A határozat tartalma A visszatéríttetés szabályai –Cél az eredeti helyzet helyreállítása –Nem szankció, nem aránytalan –Kivételek: 10 év elévülés, abszolút lehetetlenség, közösségi jog elveivel ellentétes (jogos várakozások) –Kamatos kamat alkalmazása

38 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –A HTM-ekből fakadó előny összetett jellege –Ami kiszámítható, az ennél szűkebb –Alternatív helyzet vizsgálata, mekkora bevételt értek volna el az erőművek a csatlakozás óta a HTM-ek nélkül (contrafactual scenario) –A Bizottságnak nem kell a pontos összeget megadnia, elég megfelelően körülhatárolt módszertant adnia

39 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –Villamos-energetikai sajátosságok figyelembe vétele: Kereslet-kínálat speciális helyzete, nem tárolható termék Napi és szezonális ingadozás a keresleti oldalon Éves fogyasztási átlag nem alkalmazható

40 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –Villamos-energetikai sajátosságok figyelembe vétele: Kereslet alacsony árrugalmasságra tekintettel azonosnak tekinthető Spot piac – tökéletes verseny modellezése (egyedül ez igazolható további feltételezések nélkül) Spot ár a referencia, független a fogyasztás mértékétől

41 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –Villamos-energetikai sajátosságok figyelembe vétele: Az érintett termelőegységek rövid távú határköltségei alapján kell elvégezni a szimulációt (hatásfok, üzemanyagár, teljesítőképesség, üzemszünetek) Közüzem nincsen Rövidtávon eltérés a határköltség elvétől elképzelhető

42 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –Villamos-energetikai sajátosságok figyelembe vétele: egyszerűsítések Kötelező átvétel azonos Rendszerszintű, kiegyenlítő szolgáltatások azonosak Export-import mennyisége azonos

43 A határozat tartalma A visszatérítendő támogatás összegének meghatározása –Villamos-energetikai sajátosságok figyelembe vétele: egyszerűsítések Órás szimuláció, akár reprezentatív mintavétellel Becslés erőművenként (blokkonként) mennyiség + ár Nem csak az MVM vehet

44 A határozat tartalma A szimulációt megfelelően igazolni kell Együttműködés a Bizottsággal Előre nem látható nehézségek jelzése a szimuláció jóváhagyással a határozatban meghatározottól eltérően is kidolgozható Határidők: 2 hó tájékoztatás, 6 hó megszüntetés,10 hó visszatéríttetés E helyett: megszüntetés 6 hó, „visszafizettetés” 2 év alatt!

45 Következmények Jogalkotás (törvény és Korm. rendelet) Szerződések felbontása, megszüntetése Szimuláció (árbevétel kontra profit) Befagyott költségek beszámításának lehetősége – újabb összetett számítás –Jóváhagyás csak 2010 áprilisában, több mint egy éves eljárás Mindez párhuzamosan emiatt komoly nehézségek Nemzetközi eljárások (Törvényszék, ICSID, Uncitral)

46 Fordított kompenzáció mechanizmus Támogatás bejelentése a Bizottságnak - 2009 tavasz A befagyott költségek beszámítása a visszafizettetéssel érintett erőműveknél Nem a teljesítmény alapján kompenzálunk - szimuláció Monitoring az eredeti HTM-ek végéig Jobb megtérülés esetén lehet visszafizettetés!

47 A lengyel példa Fazekas Orsolya

48 A lengyel példa hasonló helyzet a villamosenergia szektorban (1990-es évek: korszerűsítés) versenyeztetés Aláírók: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - erőművek 2005. március 1: értesítés a HTM-ek idő előtti felbontása révén a termelők részéről felmerülő költségek fedezésének elveiről szóló törvénytervezetről:

49 A lengyel példa - önkéntes felbontás lehetősége - költségek – értékesítési bevételek különbözetének kompenzálása - előfinanszírozás formájában: 2016-ig éves korrekció, majd 2016-ban végkorrekció - összege = 2006-25-ig (ill. az eredeti lejárati dátumig) tartó kompenzálandó különbözet - számítása: adott időszak árprognózisai + piaci részesedés adatai alapján

50 A lengyel példa a törvénytervezet nem megy át az Európai Bizottságon: a kompenzációs mechanizmus jogellenes állami támogatás, nem összeegyeztethető a módszertannal módosított törvénytervezet (2007. augusztus 4.: hatályba lépés) Európai Bizottság: állami támogatás, de összeegyeztethető a módszertannal

51 A lengyel példa

52 Eljárások az Európai Bizottság ellen Fazekas Orsolya

53 Eljárások az Európai Bizottság ellen jogalap: EUMSZ 263. cikk (EKSZ 230. cikk) 1. eljárást megindító határozat ellen (Budapesti Erőmű) 2. eljárást lezáró határozat ellen (Budapesti, Csepeli, Dunamenti, Mátrai Erőművek) kérelem: megsemmisítés (ill.: Pécsi és Tiszai Erőművek: végrehajtás felfüggesztése) ideiglenes intézkedés?

54 Eljárások az Európai Bizottság ellen főbb érvek: 1. nyilvánvaló mérlegelési hiba 2. téves jogalkalmazás 3. az EK jog alapvető elveinek (semlegesség, egyenlő bánásmód, arányosság stb.) sérelme 4. lényeges eljárási szabályok megsértése státusz: mindegyik eljárás folyamatban

55 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen Fazekas Orsolya

56 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen Energia Karta (1999. évi XXXV. törvény)

57 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen multilaterális, az energiaszektorra vonatkozó nemzetközi egyezmény a magyar jog szerint nemzetközi szerződés célja: jogi keret létesítése az energiaszektorban folytatott hosszú távú együttműködés előmozdítása érdekében

58 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen főbb szabályozási területei - kereskedelem 1.a GATT-tal összeférhetetlen kereskedelmi vonzatú intézkedés tilalma 2. versenykorlátozó akadályok csökkentése az energiaszektorban 3.a tranzitszállítás szabadsága és együttműködés 4.technológiákhoz való hozzáférés elősegítése 5. a nyitott tőkepiacok, tőkeáramlás elősegítése

59 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen főbb szabályozási területei - beruházásvédelem 1. stabil, méltányos, kedvező és átlátható befektetési feltételek kialakításának elősegítése 2. egyenlő elbánás elve 3. a kulcsszemélyzet mozgásszabadsága 4. azonnali, megfelelő, hatékony jóvátétel vagy kártalanítás veszteségekért, ha az háborús helyzet miatt következik be 5. főszabályként a kisajátítás tilalma, ha mégis→ azonnali, megfelelő, hatékony kártalanítás 6. a „profit” átutalásának szabadsága

60 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen vitarendezés - elsősorban békés úton, ha eredménytelen: 1. szerződő állam saját bíróságai v. közigazgatási szervei előtti eljárás 2. korábbi megállapodásban rögzített hatályos vitarendezési eljárás 3. nemzetközi választottbíráskodás - ICSID (International Centre of Settement of Disputes - UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) - Stockholmi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Intézetének választottbírósági eljárása

61 Eljárások a Magyar Köztársaság ellen Választottbírósági eljárások - AES-Tisza + AES Summit Generation Ltd. 1. Perindítás dátuma: 2007. augusztus 13. 2. Ítélethozatal dátuma: 2010. szeptember 23. - Electrabel S. A. (Dunamenti Erőmű) 1. Perindítás dátuma: 2007. augusztus 13. 2. Folyamatban - Electricité de France (Budapesti Erőmű) 1. Perindítás dátuma: 2009. május 12. 2. Folyamatban

62 Az AES ítélet (ARB/07/22) jogsértő cselekmény: a termelői hatósági ár ismételt bevezetése 2006-ban ill. 2007-ben jogsértések a Magyar Köztársaság részéről: 1. tisztességes és méltányos elbánás elvének megsértése 2. az AES beruházásának sérelme irracionális és diszkriminatív intézkedések eredményeként 3. nemzeti elbánás elvének sérelme 4. a legkedvezőbb nemzeti elbánás elvének sérelme 5. megfelelő védelem biztosításának sérelme 6. kisajátítás

63 Az AES ítélet (ARB/07/22) Főbb érvek / ellenérvek 1. Alkalmazandó jog 2. Tisztességes és méltányos elbánás követelménye - szerződéses kötelezettségek - jóhiszemű eljárás és a jogos elvárások tiszteletben tartása - az üzletvitel stabilitása és kiszámíthatósága - a hatósági ár újbóli bevezetésének önkényes, nem átlátható, valamint a tisztességes eljárás követelményeit nélkülöző volta

64 Az AES ítélet (ARB/07/22) Főbb érvek / ellenérvek 3. irracionális és diszkriminatív intézkedések 4. nemzeti elbánás követelménye 5. a legkedvezőbb nemzeti elbánás elve 6. a beruházás állandó védelme és biztonsága 7. kisajátítás „(1) A Szerződő Fél befektetőinek befektetései egy másik Szerződő Fél területén nem államosíthatók, nem sajátíthatóak ki, vagy nem vethetők olyan intézkedés vagy intézkedések hatálya alá, amelyeknek hatása egyenértékű az államosítással vagy a kisajátítással, kivéve, ha a kisajátítás a) közérdeket szolgál, b) nem diszkriminatív, c) a törvényes eljárásnak megfelelően történik, d) azonnali, megfelelő és hatékony kártalanítással párosul. A kártalanítás összege a kisajátított befektetés tisztességes piaci értéke közvetlenül azelőtt, hogy a kisajátítás vagy a küszöbön álló kisajátítás ismertté válása a befektetés értékét befolyásolná.”

65 Az AES ítélet (ARB/07/22) Konklúziók 1. Kereset elutasítása → nincs újabb „fillér” a villanyszámlán! 2. A kereset nem lett kiterjesztve a HTM-ek megszűnésére 3. Be nem avatkozás szerződéses kapcsolatokba 4. A beruházásvédelmi és az EU versenyjogi szabályok sztrikt elhatárolása 5. Konzervatív ítélet 6. Precedens?

66 Kérdések?


Letölteni ppt "Európai versenypolitika - Nemzetközi beruházásvédelem vs. az EU állami támogatási szabályainak alkalmazása a villamosenergia szektorban Staviczky Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések