Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelési értekezlet 2012. június 27.. Napirendi pontok I. Intézményi beszámoló II. Pedagógiai Program módosításának elfogadása III. Hozzászólások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelési értekezlet 2012. június 27.. Napirendi pontok I. Intézményi beszámoló II. Pedagógiai Program módosításának elfogadása III. Hozzászólások."— Előadás másolata:

1 Nevelési értekezlet 2012. június 27.

2 Napirendi pontok I. Intézményi beszámoló II. Pedagógiai Program módosításának elfogadása III. Hozzászólások

3 I. Intézményi beszámoló 1. Személyi-, tárgyi feltételek alakulása 2. Főbb célkitűzések teljesülése 3. Szakmai ellenőrzés: - tapasztalatai, - intézkedési terv 4. Mérési eredmények: - óvodai, - iskolai 5. Versenyeredmények 6. Minőségi csoport beszámolója 7. Pályázatok alakulása

4 1. Személyi feltételek alakulása 1. Tanulói létszám alakulása: 2011. Október 1. 2012. Június 1. Óvoda679694 Iskola17171718

5 1.Személyi feltételek alakulása 2.

6 1.Személyi feltételek alakulása 3. Alkalmazotti létszám: Pedagógus létszám: 230 státusz (171+ 59) -előző évhez képest -1 (-5+4) Gyermekvédelmi felelősök: 3 státusz Fejlesztőpedagógusok: 8 státusz Könyvtáros- tanár: 1 státusz + 25 óra Technikai létszám: 52,5 státusz (17,25+ 35,25) -előző évhez képest +3,5 státusz Iskolai túlóra: 171 óra/ hét -Magántanuló: 70 óra (B 20; D 10; TL 30; V 10) - változás évközben: +44 óra/ hét

7 1. T árgyi feltételek alakulása 4. Szivárvány Óvoda kialakítása. II. ütem 99.855.026.-Ft – önkormányzati beruházás Nagyértékű eszközt nem vásároltunk ebben a tanévben. Kis értékű tárgyi eszközöket vásároltunk: 1 341 206 Ft összegben.

8 2. Főbb c élkitűzések teljesülése Egyéni fejlesztés Beiratkozás: o Beóvódázás o Beiskolázás o Pályaválasztás Felzárkóztatás Tehetséggondozás Felzárkóztatás Egészséges életmód Kompetenciamérés értékelése,feldolgozása Intézményközi munkaközösségek működései

9 3. Szakmai ellenőrzés Megvizsgált dokumentumok: szabályzatok, dokumentumok; tanügy- igazgatási nyilvántartások; munkaügyi dokumentumok.

10 3. Szakmai ellenőrzés: - tapasztalatai 1. Az intézményt az azonos alapelvek alapján, - önállóan átgondolt és megtervezett- cél és feladat meghatározás jellemzi, melyet a nevelőtestületek és a szakmai munkaközösség egyaránt támogatott. Az intézmény dokumentumainak tartalmai egymással koherensek, a bennük megfogalmazott feladatok megvalósíthatók a partnerek igényeit kielégítve. Az intézmény szakmai munkája hatékony, a megtervezett fejlesztések folyamatosan teljesülnek.

11 3. Szakmai ellenőrzés: - tapasztalatai 2. A vezetői munkatervek és beszámolók, valamint a szakmai munkaközösségi munkatervek és beszámolók mind azt tanúsítják, hogy a felmerülő problémák kompenzálásán, segítésén folyamatosan dolgozik a tantestület. Ehhez a meglévő személyi és dologi feltételeket egyaránt mozgósítják. Az intézmény pedagógiai programja igen alaposan és átfogó módon fogja össze a nevelőtestület által képviselt értékrendet. Az IMIP- pel kapcsolatosan megállapítható, hogy koherencia fennáll az ÖMIP-pel és a PP- vel. A minőségfejlesztési rendszer kiépítésére, működtetésére vonatkozó célkitűzések, feladatok, rendelkezések, szabályzatok szakszerűek.

12 3. Szakmai ellenőrzés - tapasztalatai 3. A mérések azt igazolták, hogy az iskolai fejlesztések megfelelőek, az előző évi eredményekhez viszonyítja jobbak; szükséges a továbbiakban is a kiemelt odafigyelés erre a területre. Az intézményegységek a már jól működő, gazdag hagyományaik alapján szervezik rendezvényeiket. Közös weblapot hoztak létre, amelyet folyamatosan frissítenek.

13 3. Szakmai ellenőrzés - tapasztalatai 4. Összegezve megállapítható, hogy az intézmény a Fenntartójától az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatokat eredményesen valósítja meg. Az intézmény vezetése a hagyományokat megtartva, az intézményegységek sajátos arculatát tovább erősítve építette fel az integrált új iskolát. A tudatos, előrelátó, tervszerű munka nyomán a fejlődés jól érzékelhető. A szakértői vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola eredményesen működő intézmény.

14 3. Szakmai ellenőrzés - intézkedési terv 1. Az intézmény (helyi) rendjének tartalmi elemeit és a hozzátartozó szülői szervezet általi véleményeztetést együttesen, egy tartalmi részben, egy fejezetben történő elkészítése. A kompetencia mérések és a helyi mérések eredményeinek megjelenése az óvodai beszámolókban. Munkatervi kiegészítés: a szakmai munkaközösségek ellenőrzési joggyakorlatának megvalósulása. Az Esélyegyenlőségi Program kiegészítése: a konzultáció és visszacsatolás, valamint a szankcionálás rendjének szabályozásával. Munkatervi kiegészítés: a gyermekek, tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontjával.

15 3. Szakmai ellenőrzés: - intézkedési terv 2. Munkatervi kiegészítés: hittan oktatás rendjével. Munkatervi kiegészítés: a munkaközösségi munkatervek egységesítése, átdolgozása. A Továbbképzési Program kiegészítése: a Pedagógiai program céljainak és megvalósításának megfelelő prioritások. Munkatervi kiegészítés: a 4. évfolyam mérési eredményeinek figyelemmel kísérése, az átmenet megkönnyítése.

16 4. Mérési eredmények: - óvoda

17 4. Mérési eredmények: - iskola 4. évfolyam matematika

18 4. Mérési eredmények - iskola 4. évfolyam szövegértés 1.Béke Ált. Isk.89% 2. Damjanich J Ált. Isk.79,57% 3. Magyar I. Ált. Isk.90,5% 4. Tóth L. Ált. Isk. 84,2% 5. Zrínyi I. Ált. Isk.89,4% BELOVÁ átlag:86,53%

19 4. Mérési eredmények - iskola 6. és 8. évfolyam

20 5. Versenyeredmények 1. Nemzetközi verseny 1 féle: Tóth László Ált. 1. helyezés gyermek-rajz pályázat Gyarmati Evelin Felkészítő tanár: Tóth Urbán Linda Országos 21 féle verseny: Béke Á. I.: 15 helyezés Damjanich J. Á. I: 1 helyezés Magyar Ilona Á. I: 6 helyezés Tóth László Á. I: 3 helyezés Zrínyi Ilona Á. I: 21 helyezés Regionális 6 féle verseny: Béke Á. I: 3 helyezés Damjanich J. Á. I: 11 helyezés Zrínyi Ilona Á. I: 8 helyezés

21 5. Versenyeredmények 2. Megyei verseny: 22 féle versenyszám: Béke Á. I: 7 helyezés Damjanich J. Á. I: 3 helyezés Magyar Ilona Á. I: 4 helyezés Zrínyi Ilona Á. I: 55 helyezés Városi verseny 37 versenyszám: Béke Á. I: 26 helyezés Damjanich J. Á. I: 9 helyezés Magyar Ilona Á. I: 11 helyezés Tóth László Á. I: 6 helyezés Zrínyi Ilona Á. I: 25 helyezés

22 5. Versenyeredmények 3. Diákolimpiák országos döntőin elért eredmények: Egyéni sportágak: 7 helyezés: Magyar Ilona Á. I: 2 ebből I. hely Holló László serdülő kcs. JUDO Felkészítő tanár: Nagysolymosi Sándor Tóth László Á. I: 2 Zrínyi Ilona Á. I: 3 Csapatsportágak: 10 helyezés: Damjanich J. Á. I: 5, ebből I. hely Kispályás Floorball II. kcs. lánycsapat Felkészítő tanár: Karenyukné Major Ágnes Zrínyi Ilona Á. I: 5

23 6. Minőségi csoport beszámolója

24 7. Pályázatok alakulása 1. TÁMOP Wekerle Sándor Wekerle Sándor Alapkezelő Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. KIM rendelet alapján történő támogatás Wekerle Sándor Alapkezelő-ÚTRAVALÓ MACIKA Ösztöndíj Program-Út a középiskolába alprogram KEOP-6.1.0/A-11 "Milyen lábnyomot hagyunk" Bethlen Gábor Alapkezelő "HATÁRTALANUL" Tanulmányi kirándulások magyar lakta területekre (Kárpátalja)

25 7. Pályázatok alakulása 2. Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány VTP Részönkormányzati támogatás Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat MLSZ Generali a biztonságért alapítvány (SZIMBA)Zöldközösség TÁMOP Kilátó-Kecskeméti Ifjúsági Otthon Szórakaténusz

26 II. Pedagógiai Program módosítása Árpádvárosi Óvoda Damjanich János Ált. Iskola Magyar Ilona Ált. Iskola

27 Köszönöm szépen a figyelmeteket!

28 Köszönöm szépen egész éves kitartó munkátokat! A nyárra kellemes pihenést és feltöltődést kívánok!


Letölteni ppt "Nevelési értekezlet 2012. június 27.. Napirendi pontok I. Intézményi beszámoló II. Pedagógiai Program módosításának elfogadása III. Hozzászólások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések