Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSOPORTFEJLŐDÉS ÉS SZEREPJÁTÉK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSOPORTFEJLŐDÉS ÉS SZEREPJÁTÉK"— Előadás másolata:

1 CSOPORTFEJLŐDÉS ÉS SZEREPJÁTÉK
A TEAMÉPÍTÉS FOLYAMATA by SzaD

2 A team-építés modellje

3 Bass és Ryterband csoportfejlődési és életciklus modellje:
Kölcsönös elfogadás és a csoportszellem kialakulása. Nyílt kommunikáció és aktív döntéshozatal. Motivált viselkedés és termelékenység. Ellenőrzött munka és rugalmas struktúra.

4 A CSOPORTFEJLŐDÉS FOLYAMATA I.
1. fázis: Tájékozódás Súlyponti feladatok: A csoporttagok információt gyűjtenek a megoldandó feladat természetéről, jellegéről. Próbálják tisztázni a csoportcélokat és kölcsönösen kiegészítik egymás elképzeléseit. Felvázolják az elkövetkező időszak elvárt cselekményeit. Tipikus reakciók: A csoporttagok felismervén az elvárt viselkedési módok lényegét, amelyek ideális esetben megkönnyítik a feladat teljesítését. Keresik az ideális munkamegosztás lehetőségét és a feladat által megkívánt interakciós formákat. Multi-kulturális team-ek esetében e fázis általában sok nehézséggel jár együtt, a felfogások nagyon eltérő jellege miatt.

5 A CSOPORTFEJLŐDÉS FOLYAMATA II.
2. fázis: Újraértelmezés Súlyponti feladatok: A csoportok elfogadván a feladatot és kifejezik elkötelezettségüket a végrehajtás mellett. A határidők megvitatásakor merülhetnek fel az első zavarok, amelyek a résztvevők nem azonos elkötelezettségéből származnak. Tipikus reakciók: A csoporton belül a megegyezés hiányából fakadóan olyan reakciók származhatnak, amelyek konfliktusok forrásaivá válhatnak. Gyakran próbálják a munkaráfordításokat eredendően csökkenteni, vagy a végrehajtandó feladatokat egyszerűsíteni. Fontos vezetői feladat ezen kezdő konfliktuscsírák oldása.

6 A CSOPORTFEJLŐDÉS FOLYAMATA III.
3. fázis: Koordinálás Súlyponti feladatok: A feladatmegoldáshoz kötődő viták, az alternatívák kialakítása és a szükséges akciók megtervezése történik itt. A team-tagok világosan felismerik a feladatmegoldáshoz kapcsolódó eltérő emocionális kötöttségeiket. A csoportvitákban való aktivitás szintje, az új és új feladatmegoldáshoz kötődő érzelmi azonosulás ingadozása jellemző tényezője e szakasznak. Ha a meg nem értés is folytatódik, akkor általában a csoporton belüli információcsere lassul le, így lényeges információk elzárva maradnak. Tipikus reakciók: Ha a résztvevők tisztázzák és feloldják nézeteltéréseiket és nyitott információáramlást tudnak biztosítani, akkor javul a csoport-kohézió. Gyakran a csoport nem képes erre a szintre eljutni, ennek eredményeként elindul a dezintegrálódás.

7 A CSOPORTFEJLŐDÉS FOLYAMATA IV.
4. fázis: Formalizálódás Súlyponti feladatok: A csoport elkötelezi magát a végső megoldások mellett és próbálja a környezetét is befolyásolni saját döntése mellett. Tipikus reakciók: Akkor hatékony a munka, ha mindenki a team-beli szerepének megfelelően, tapasztalataival és a követelményekkel összhangban cselekszik. Ellenkező esetben megindul a csoportközi kapcsolatok fellazulása, szélsőséges esetben ez elvezethet a team feloszlásához.

8 Fejlődési fázisok 1. fázis: Tájékozódás – formálódás
Információgyűjtés. Próbálják tisztázni a csoportcélokat. Kölcsönösen kiegészítik egymás elképzeléseit. Felvázolják a következő időszak várt cselekményeit. Az egyén igyekszik jó benyomást kelteni és toleráns másokkal szemben. 1. fázis: Tájékozódás – formálódás Súlyponti feladatok: A csoporttagok információt gyűjtenek a megoldandó feladat természetéről, jellegéről. Próbálják tisztázni a csoportcélokat és kölcsönösen kiegészítik egymás elképzeléseit. Felvázolják az elkövetkező időszak elvárt cselekményeit. A csoporttagok a belső struktúra és a munkamegosztás ügyeivel vannak elfoglalva. Az egyén igyekszik jó benyomást kelteni és toleráns másokkal szemben. Sokan a defenzív megfigyelő szerepében várják ki az erőviszonyok tisztázódását. Tipikus reakciók: A csoporttagok felismervén az elvárt viselkedési módok lényegét, amelyek ideális esetben megkönnyítik a feladat teljesítését. Keresik az ideális munkamegosztás lehetőségét és a feladat által megkívánt interakciós formákat. E szakaszban a kezdeti sikertelen interakciók tapasztalatai is kiértékelésre kerülnek. Multi-kulturális team-ek esetében e fázis általában sok nehézséggel jár együtt, a felfogások nagyon eltérő jellege miatt.

9 Fejlődési fázisok 2. fázis: Újraértelmezés – kezdeti viharok
Elfogadják a feladatot, kifejezik elkötelezettségüket. Az első zavarok. Akciók indulnak a feladat újraértelmezésére, a munkamegosztás átalakítására. Kezd körvonalazódni a leendő informális vezető portréja. A konfliktusok sikeres kezelése esetén jó csoportstruktúra, magas tűrőképesség. 2. fázis: Újraértelmezés – kezdeti viharok Súlyponti feladatok: A csoportok elfogadván a feladatot és kifejezik elkötelezettségüket a végrehajtás mellett. A határidők megvitatásakor merülhetnek fel az első zavarok, amelyek a résztvevők nem azonos elkötelezettségéből származnak. Akciók indulnak a feladat újraértelmezésére, a munkamegosztás átalakítására. Általában kezd körvonalazódni a leendő informális vezető portréja. Tipikus reakciók: A csoporton belül, a megegyezés hiányából fakadóan olyan reakciók származhatnak, amelyek konfliktusok forrásaivá válhatnak. Gyakran próbálják a munkaráfordításokat eredendően csökkenteni, vagy a végrehajtandó feladatokat egyszerűsíteni. Fontos vezetői feladat ezen kezdő konfliktuscsírák oldása. A fázis azért fontos, mert a konfliktusok sikeres kezelése esetén jó csoportstruktúra és magas tűrőképesség jön létre.

10 Fejlődési fázisok 3. fázis: Koordinálás – normák elfogadása
Az alternatívák kialakítása. A szükséges akciók megtervezése. Felismerik az eltérő emocionális kötöttségeiket. Ha a meg nem értés folytatódik, az információcsere lelassul. Kialakulnak a saját normák. A tagság megtanul együttműködni. Az egyén motivációs problémái megoldódnak. Ha feloldják nézeteltéréseiket, javul a csoportkohézió. Ha nem, akkor elindul a dezintegrálódás. 3. fázis: Koordinálás – normák elfogadása Súlyponti feladatok A feladatmegoldáshoz kötődő viták, az alternatívák kialakítása és a szükséges akciók megtervezése történik itt. A team-tagok világosan felismerik a feladatmegoldáshoz kapcsolódó eltérő emocionális kötöttségeiket. A csoportvitákban való aktivitás szintje, az új és új feladatmegoldáshoz kötődő érzelmi azonosulás ingadozása jellemző tényezője e szakasznak. Ha a meg nem értés is folytatódik, akkor általában a csoporton belüli információcsere lassul le, így lényeges információk elzárva maradnak. A fázis végéig kialakulnak a saját normák és a tagság megtanul együttműködni a közös cél érdekében. Az egyén motivációs problémái megoldódnak és a csoport teljesítménye áll a gondolkodás középpontjában. Tipikus reakciók Ha a résztvevők tisztázzák és feloldják nézeteltéréseiket és nyitott információáramlást tudnak biztosítani, akkor javul a csoportkohézió. Gyakran a csoport nem képes erre a szintre eljutni, ennek eredményeként elindul a dezintegrálódás.

11 Fejlődési fázisok 4. fázis: Formalizálódás
Stabil és hatékony csoportstruktúra jön létre. A csoport elkötelezi magát a végső megoldások mellett Próbálja a környezetét befolyásolni saját döntése mellett. Hatékony, ha mindenki a team-beli szerepének megfelelően cselekszik. Ellenkező esetben megindul a csoportközi kapcsolatok fellazulása, ez elvezethet a team feloszlásához. 4. fázis: Formalizálódás Súlyponti feladatok Stabil és hatékony csoportstruktúra jön létre. A csoport elkötelezi magát a végső megoldások mellett és próbálja a környezetét is befolyásolni saját döntése mellett. Tipikus reakciók Akkor hatékony a munka, ha mindenki a team-beli szerepének megfelelően, tapasztalataival és a követelményekkel összhangban cselekszik. Ellenkező esetben megindul a csoportközi kapcsolatok fellazulása, szélsőséges esetben ez elvezethet a team feloszlásához (eseti ötödik fázis). A csoportok fejlődési tendenciáját számos tényező befolyásolja abban a vonatkozásban, hogy a csoportok, a szervezeti és az egyéni célok milyen összhangját és beteljesülését hozzák létre.

12 A CSOPORTMUNKA SZERKEZETE I.
A nominális keretek: táplálják a tartalmi munkavégzést, a saját tévedések felismerését és a tévutak átgondolását, nehezítik vagy ellehetetlenítik a koordinációt, akadályozzák a konfliktusok feloldását.

13 A CSOPORTMUNKA SZERKEZETE II.
Az interakció: ösztönzi az egyéni értékek felmutatását, biztosítja az összehangolódás kereteit, vezetői beavatkozások révén korlátozza az egyén mozgásterét.

14 A CSOPORTMUNKA SZERKEZETE III.
Az összetett kombinált akció: támogatja a kölcsönös bizalom elmélyülését, a prioritások egységes kezelését, értelmezését, egymás értékeinek felismerését, keretbe foglalja a véleményegyeztetés konfliktusoktól sem mentes folyamatát.

15 SZEREPKÉSZLET

16 Funkcionális szerep tipológia
Feladat-orientált szerep: Betöltőjének viselkedését a feladat- és a célteljesítésre való koncentrálás határozza meg. Csoport-orientált szerep: Betöltője erőfeszítéseit a csoport együttműködésének javítására és a közös tennivalók megvalósítására koncentrálja. Egyén-orientált szerep: A saját megelégedettség, önkifejezés, önmegvalósítás áll a szerep betöltője viselkedésének középpontjában.

17 SZEREP-STRUKTÚRA Elvárt szerep: Megfogalmazott szerep:
Amit a csoport tagjai az egyén számára sugallnak. Sok esetben már akkor körvonalazódik, amikor betöltője még ismeretlen. Megfogalmazott szerep: Amit a társak, a vezető, az egyénhez kötődő beszélgetésekben, indirekt üzenetekben (testbeszéd), utasításokban kifejezésre juttatnak. Megértéséhez intenzív kommunikációra és nyitott személyiségre, a változásokra reagens alkatra van szükség. Felfogott szerep: Amit az egyén az információk, tapasztalatok, késztetések alapján érzékel. Eljátszott szerep: Amit az egyén a cselekedetein keresztül megvalósít. Ez az eljátszott szerep módosíthatja a jövőbeni elvárásokat az egyénnel szemben.

18 SZEREPELVÁRÁSOK Kann elvárások: csekély szankcióval járó követelmények (illem, jó modor). Soll elvárások: közösségi szankciók, szerepelvárás megsértése kiközösítéssel, kerüléssel, deviáns megbélyegzéssel jár. Muss elvárások: társadalmi szankciók, felrúgása büntetőjogi felelősségre vonással járhat.

19 Nem egyértelmű szerep:
SZEREPKONFLIKTUSOK Nem egyértelmű szerep: Amikor az elvárások nem tiszták. Átgondolatlan, ötletszerű munkamegosztás jön létre a csoporton belül. Sok esetben ez abból származik, hogy a csoport célja, feladata, küldetése is bizonytalan, így az egyénre vonatkozó, ebből leszármaztatható következmények is ködösek, megfoghatatlanok. Félreértett szerep: Amikor az elvárásokat közvetítő vezetők vagy társak rossz üzeneteket küldenek, félreérthető utasításokat adnak vagy nem következetesek. Az egyén így nem ismerheti meg a valódi elvárásokat.

20 Szerepkonfliktusok I.:
Szerepközi konfliktusok: Amikor a több szerepet viselő egyénnél a szerepek aktuális elvárásai ütköznek. Szerepen belüli konfliktusok: Amikor az együttműködők nem egyeztetik elvárásaikat, így egy-egy szereppel szemben eltérő elvárásaik vannak. Küldetési konfliktusok: Amikor következetlenség miatt változnak időről-időre az elvárások.

21 Szerepkonfliktusok II.:
Személyes szerep konfliktusok: Amikor az elvárások és az egyén tudása, képességei vagy egyéni ambíciói nincsenek összhangban. A konfliktusok feloldási lehetősége alapvetően a vezető kezében van. Tartós fennmaradásuk növeli az egyén pszichikus terhelését, rontják a közösségi szellemet, csökkentik a teljesítőképességet, gyorsítják a csoport felbomlását, a stáb cserélődését. Szereptúlterhelés: Amikor tévesen megfogalmazott elvárások miatt, lehetetlen a szerep hatékony betöltése, mert nyilvánvalóan túlméretezett feladatról van szó, mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban.

22 EGYÉNI KONFLIKTUS OLDÓ REAKCIÓK I.
Elfojtás: A környezeti normák tiltásai megakadályozzák valamely vágy kiélését. Az egyén próbálja az ezekhez kötődő vágyait nem létezőként kezelni. Ennek hatására a tagadó álláspont viselkedés válik meghatározóvá. A sikertelen elfojtás neurotikus tüneteket válthat ki. Racionalizálás: Az egyén saját viselkedése alátámasztására, magyarázatára ésszerű vagy ésszerűnek látszó érveket, keretet, ideológiai alapot talál ki. Az egyén saját magát próbálja megnyugtatni az ésszerűnek tűnő magyarázatokkal.

23 EGYÉNI KONFLIKTUS OLDÓ REAKCIÓK II.
Indulatátvitel: Pozitív vagy negatív indulatokat olyan személyre irányítunk, aki a konfliktusban nem érdekelt, védtelen vagy semleges személy. Nem ő a valódi célpont, csupán kívülállása folytán nem kell retorziótól tartanunk reakciónk hatására. Menekülés: A konfliktus formális feloldása, a feszültséget indukáló helyzetből való fizikai eltávolodás. Projekció (kivetítés): A szorongást kiváltó konfliktus alapproblémáit másoknak, általában a külvilágnak tulajdonítja és annak szereplőit ellenségnek tekinti. Ez lesz aztán a kreált ideológiai alapja az előítéleteinek, az agresszív viselkedésnek

24 SZEMÉLYISÉG PROFIL I. Domináns viselkedés: mások befolyásolására törekszik, aktív, kezdeményező, fölény helyzet kivívását fontosnak tartja, nem mentes az agresszivitástól, az együttműködés megteremtése érdekében erőfeszítéseket vállal.

25 SZEMÉLYISÉG PROFIL II. Szociábilis viselkedés: érzelmileg is azonosul a feladattal, másokat is pozitív irányba befolyásol, tekintettel van mások helyzetére, a visszahúzódásokat segíti görcseik feloldásában.

26 SZEMÉLYISÉG PROFIL III.
Emocionális viselkedés: érzelmi állapotát kifejezésre juttatja, fontosnak tartja saját személye elfogadását, mások érzelmére nincs tekintettel, könnyen megsértődik és visszahúzódóvá válik.

27 SZEMÉLYISÉG PROFIL IV. Racionális viselkedés: logikus érvek rendszerében gondolkodik, érzelmi megnyilvánulástól tartózkodik és másokéra sem reagál, tárgyszerű, kiszámítható.

28 SZEMÉLYISÉG PROFIL V. Originális viselkedés: keresi az újszerű megoldásokat, racionális alapon kezdeményez, összefüggéseket keres és másoknak is bemutatja azokat.

29 SZEMÉLYISÉG PROFIL VI. Passzív viselkedés: periférián mozog, megfigyelőként éli meg a közös munkát. társas helyzetben nem tud vagy nem akar aktivizálódni,

30 A KONFLIKTUS KEZELÉS ALAPJAI

31 Az eredményes konfliktuskezelés néhány alapszabályai a következő
a konfliktusban érintettek és/vagy érdekeltek hálózatának rekonstruálása, a szereplők pozitív motiválása a saját szerep újraértékelésében, a változtatási szándék felkeltése, a kölcsönös elfogadás határainak feltárása, kommunikáció javítása, nyitottság fokozása, optimális feszültségszint fenntartása, kedvező légkör biztosítása, tükörkép felmutatása.

32 Konfliktus rács

33 Konfliktuskezelő stratégiák

34 Közös célok keresése, amely irányába a kommunikáció megindulhat.
A versenyhelyzetből vagy ismerethiányból adódó csoport konfliktusok csökkentésének módszerei Közös célok keresése, amely irányába a kommunikáció megindulhat. Közös ellenfél keresése. Tárgyalási stratégia kidolgozása. Magasabb rendű cél kitűzése. Laboratóriumi oktatás (konfliktusok generálása, átélése).

35 Csoportok közötti konfliktusok megelőzése
Szervezeti hatékonyság primátusának fenntartása a csoport hatékonyságra való törekvés mellett. Nem az egyedi, vagy csoportos hozzájárulást kell mérlegelni, hanem az összegzett eredmény teljesüléséhez való hozzájárulást. Magas fokú interakció és gyakori kommunikáció feltételeinek megteremtése. A csoportok kölcsönös segítségadásának értékelése. Tagok rotációja a csoportok között, a kölcsönös megismerés és megértés elősegítésére. A győztes-vesztes szituáció elkerülése, a hasznosság relatív értelmezése révén.

36 BELBIN féle szereptipológia I.rész
1. Implementer – Szervező: A koncepció, a stratégia, az ötletek gyakorlati realizálója, a bevezetési akciók motorja. 2. Co-Ordinátor – Összehangoló: Jó érzékkel kerüli el a nem hatékony küzdelmeket és jó érzékkel emeli ki a lényeges (erő)forrásokat. 3. Shaper – Kezdeményező: Erőteljes, célratörő, a társakat a hatékony feladatmegoldás irányába orientáló. 4. Plant – Ötletadó: Az ötletek embere, aki új nézőpontokat és új problémakezelési módokat képes felmutatni. 5. Resoursee Investigator - Kapcsolat építő: Jó és kiterjedt személyi kapcsolatokkal rendelkező, mozgékony személy.

37 BELBIN féle szereptipológia II.rész
6. Monitor Evaluator – Értékelő: Biztos háttérismeretekkel rendelkezik a múltról és az elérendő jövőbeni állapokról. 7. Team Worker – Csapatember: A feladatot teljesíteni kívánó, önmagát jól kontroláló, a nyílt szóváltásokat kerülő személy. 8. Completer finisher – Ellenőr: A részletek átgondolásában a részfeladatok felvállalásában élenjáró személy. 9. Specialist – Specialista: A tárgyi-technikai tudást megtestesítő, azt a team számára átadó, kicsit háttérbe húzódó személy. A fenti szerepek mindegyike fontos a team számára, a konkrét arányok a csoporton belül függnek a megoldandó feladat jellegétől is.

38 Megengedhető gyengeségek
Típus Jellemzők Pozitívumok - Megőrzendő erősségek Megengedhető gyengeségek Charman (CH) VEZÉR Natural leader nyugodt magabiztos öntudatos önkontrollja van előítéletek nélkül szívélyesen képes bánni minden potenciális partnerrel objektivitásra töreksszik átlagos intellektus és kreatív képességek Shaper (SH) KEZDEMÉNYEZŐ Action man érzékeny mozgékony dinamikus kezdeményező szembeszáll a nem hatékony munkával, önhittséggel hajlamos mások provokálására türelmetlen irritáló viselkedésű Plant (PL) ÖTLETADÓ Ideas man egyéniség komoly gondolkodás nem hagyomány tisztelő különleges képességek birtokosa dús képzelőerejű okos intellektuális alkat érzéketlen a praktikus részletek felismerésében gyakran a fellegekben jár Resourche Investigator KAPCSOLATÉPÍTŐ Contact man lelkes kommunikatív kíváncsi szerepelni vágyó jó kontaktus teremtési képességű keresi a nyitás lehetőségeit a kihívásokra keresi a válaszokat gyorsan kiábrándul a kezdeti gyors lelkesedés után

39 Megengedhető gyengeségek
Típus Jellemzők Pozitívumok - Megőrzendő erősségek Megengedhető gyengeségek Charman (CH) VEZÉR Natural leader nyugodt magabiztos öntudatos önkontrollja van előítéletek nélkül szívélyesen képes bánni minden potenciális partnerrel objektivitásra töreksszik átlagos intellektus és kreatív képességek Shaper (SH) KEZDEMÉNYEZŐ Action man érzékeny mozgékony dinamikus kezdeményező szembeszáll a nem hatékony munkával, önhittséggel hajlamos mások provokálására türelmetlen irritáló viselkedésű Plant (PL) ÖTLETADÓ Ideas man egyéniség komoly gondolkodás nem hagyomány tisztelő különleges képességek birtokosa dús képzelőerejű okos intellektuális alkat érzéketlen a praktikus részletek felismerésében gyakran a fellegekben jár Resourche Investigator KAPCSOLATÉPÍTŐ Contact man lelkes kommunikatív kíváncsi szerepelni vágyó jó kontaktus teremtési képességű keresi a nyitás lehetőségeit a kihívásokra keresi a válaszokat gyorsan kiábrándul a kezdeti gyors lelkesedés után

40 A KÍSÉRLETEK ÁLTALÁNOS TERVE:
SHERIH: Csoporton belüli és csoportközi viszonyok: A tábori kísérleti kutatás A KÍSÉRLETEK ÁLTALÁNOS TERVE: olyan egyéneket választottunk ki kísérleti személyeknek, akik között semmiféle előzetes személyközi kapcsolat nem volt, a kísérleteket teljesen elszigetelt táborhelyeken bonyolítottuk le, ahol minden a kísérlet programjának szolgálatában állt, az egymást követő szakaszokban vagy időegységekben előre megállapított rendszer szerint változtathattuk a kísérleti feltételeket.

41 A csoportközi kísérletek egymás utáni szakaszaiban bekövetkező események sora
II. III. Kísérlet Csoportképződés Spontán személyközi választások Két csoportra való önkényes felosztás meghatározott szempontok figyelembevételével Csoportközi konfliktus Győzelemmel, illetőleg vereséggel járó verseny Az egyes csoportok előre tervbe vett frusztrációja A konfliktus enyhítése Közös ellenség, egyéni tevékenység, felnőtt beavatkozás Kölcsönös függőséget nélkülöző érintkezés Fölérendelt célok sorsa X

42 A KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK KIVÁLASZTÁSA
Olyan kísérleti személyeket kellett keresnünk, akik: a kísérlet időtartama alatt természetesnek tartják a tárborozást, szívesen vesznek részt benne, és nemigen érdeklődnek a táboron kívüli tevékenységek iránt. A serdülőkor küszöbére éppen hogy elérkezett fiúkat választottak (akik évesek voltak).

43 TÁBORI AKTIVITÁSOK Csoportos tevékenységek Egyéb tevékenységek
Baseball Természetjárás 20 Amerikai futball Úszás Futball horgászás Kézilabda Asztalitenisz

44 Tábori szociogram

45 A versengés hatásai I. A versengő csoporton belül:
Csoporton belüli kapcsolat szorosabbá válik, a tagság zárja sorait és jórészt eltemeti belső nézeteltéréseit. A csoport légkörét informális elemek határozzák meg. A vezetés mintái a demokratizálódás helyett az autokratikus irányába tolódik el; a csoporttagok tűrőképessége nő. A csoport erőteljesen strukturálódik és szervezetté válik. A csoport erőteljes lojalitást és konformitást követel tagjaitól.

46 A versengés hatásai II. A versengő csoportok között:
A csoportok nem „semleges” stáboknak, hanem „ellenségnek” tekintik egymást. A csoport a gyengéit tagadja, erősségeit túlértékeli. Negatív - múltbeli konfliktusokból származó - sztereotípiák érvényesítése egymással szemben. Csoportközi interakció és kommunikáció csökken. Interakciós kényszerben saját álláspontjuk megerősítését keresik.

47 CSOPORT STRUKTÚRA A struktúra a csoport egyenlőtlenségi rendszere, melyben minden csoporttagnak sajátos státusza van, külön-külön : Munkamegosztási struktúra Hatalmi struktúra Információ struktúra Érzelmi struktúra keretei között.

48 Babszem szindróma Babszem gyűjtés a mezőn Mindenki perselybe gyűjt
Átvilágítás és becslés Ugyanazt az egy preparált persely mutatták Csak azt tudták, hogy csapattag vagy ellenség gyűjtését látják Alábecslés c. túlbecslés

49 Negatív sztereotípiák
Három pozitív (bátor, kemény, barátságos) és három negatív volt (gyáva, stréber, pacafejű) tulajdonság mérése Mindegyik tulajdonságot ötfokú skála mentén kellett értékelni, amelynek egyik végpontja az volt, hogy “mindegyikük…”, a másik végpontja pedig az volt, hogy “senki se… közülük”.

50 A versengés hatásai III.
A győztes csoportban: csoportkohézió növekszik, „jólét” vagy „jóllakottság” állapota (harci kedv ellobbanása) alakul ki, egyéni igények kielégítése kerül előtérbe a feladatteljesítés helyett, önelégültség vesz erőt a csapaton.

51 A vesztes csoport változásai:
A versengés hatásai IV. A vesztes csoport változásai: a vereség elbagatellizálása, megmagyarázása, revans provokálása, a csoport felmorzsolódik, megoldatlan belső konfliktusok felszínre törnek, mások hibáztatása, alacsony szintű belső kooperatív hajlam, értékrend átalakulása.

52 FORMÁLIS – INFORMÁLIS VEZETÉS
A team vezetőjének akár formális, akár informális vezetőről van szó, mindig látnia kell azt, hogy: a formális vezető előnyösebb helyzetben van a teljesítmény befolyásolása terén, hiszen a direkt elismerés lehetősége, mint mozgósító erő jelenik meg az egyén előtt; az informális vezetés viszont, a munkastílus, az értékrend formálásában, a csoportkapcsolatok minőségének javításában rendelkezik előnnyel, hiszen a csoport érzelmi életét pont az indirekt beavatkozások révén tudja javítani.

53 Vezetői beavatkozás a csoportfejlődésbe
Szakasz Reakció Alcsoportok Beavatkozás KEZDETI PANASZKODÁS függő panaszkodás, lojalitás, önelégültség autonómia meg-teremtése autonómia törekvések támogatása KORAIAKTÍV BEKAPCSOLÓDÁS hősies magatartás, elfogadó magatartás csalódottak, kiábrándultak ambíciók felkeltése KONFRONTÁCIÓ zendülés és panaszkodás, függetlenedés, szorongás és visszahúzódás a „hősök” kiválása konfliktus feltárása és feloldása INTERNALIZÁLÁS aktív bekapcsolódás a „bűnbakok” ki-válása pszichológiai teher-mentesítés ELKÜLÖNÜLÉS ÉS BEFEJEZŐ ÁTTEKINTÉS depresszió, tagadás, felelősség áthárítás + panaszkodás gyors feloszlatás

54 A vezető és a csoport hatékonyságát befolyásoló pszichológiai tényezők
Beavatkozások módja Kulcsszó Ajánlás, ha... KATARZIS érzelmi megtisztulás a felgyülemlett érzések eltorlaszolják egymás útját (gondolatcselekvés) KATALÍZIS az észlelés megjavítása a rossz kommunikáció miatt senki nem tudja mi történik SZEMBESÍTÉS értékazonosítás a rejtett értékeket nem sikerül a figyelem középpontjába helyezni ELŐÍRÁS válaszadás holtpont van (reménytelenség, kétségbeesés) és a negatív következményeket el akarom kerülni ELMÉLET fogalmilag megalapozott belátás hajlandók a résztvevők a diagnózis felállítására és elméleti alapokon keresik a kivezető utat

55 A team tagok elvárásai a vezetővel kapcsolatban
Elvárják, hogy magán hordozza a csoport specifikus jegyeit. Múltbeli csoportoktól való különbözőségre törekszenek és külső jegyekben is kifejezik ezt. Elvárják, hogy a csoporthoz való tartozást kinyilvánítsa, érzékenységet tanúsítson a csoportszokások felismerésében. Előnybe részesítik azokat a vezetőket, akik növelik a csoport tekintélyét. A csoportideált közelítse meg a vezető személyisége. A csoporttól való különbözőséget is értékelik, negatív irányú eltérést is erőteljesen kívánnak, az elfojtott vágyak beteljesítését honorálják (bátorság, ellentmondás).

56 A VEZETŐI BEAVATKOZÁS HATÉKONYSÁGA

57 A hatékony team jellemzői:
Megérti és elfogadja, hogy nemcsak vezetője, hanem tagja is a csoportnak. Mindenkivel „fair” módon és következetesen jár el. Hisz abban, hogy a csoport minden tagja jó munkát akar végezni. Abból az alapállásból indul ki, hogy mindenki őszinte, nyitott és azt csinálják, amit mondanak. Minden csoporttagot egyéniségként kezel és törődik velük. Bízik abban, hogy az elvégzett munka sikeres lesz. Úgy cselekszik mindig, ahogy azt másoktól is elvárja. Saját maga és társai számára keresi és biztosítja a fejlődési lehetőséget. Nem hagyatkozik a pozícióból származó distanciális előnyökre, hanem segítőkész. Kimutatja támogatását és közönségvállalási készségét nehéz helyzetekben is.

58


Letölteni ppt "CSOPORTFEJLŐDÉS ÉS SZEREPJÁTÉK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések