Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulmányi versenyek helyzete egy vizsgálat tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulmányi versenyek helyzete egy vizsgálat tükrében"— Előadás másolata:

1 A tanulmányi versenyek helyzete egy vizsgálat tükrében
Sarka Ferenc MTT alelnök

2 1.A vizsgálatot végezte Készült: az Országos Köznevelési Tanács
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet és a Magyar Tehetséggondozó Társaság Készült: az Országos Köznevelési Tanács felkérésére

3 2. Előzmények 2001-ben a PEDIG versenyszervezői munkacsoportja által összeállított anyag (teljesség nélkül) kiemelt területei 1. Alapelvek: kidolgozandó 2. A versenyek célja: tehetségek kiválasztása és gondozása 3. A meghirdetők és a lebonyolítók rendelkezzenek: szakemberekkel kapcsolatrendszerrel anyagi, technikai eszközökkel pályázati kiírással versenyfelhívással; versenynaptárral közalapítványi támogatással 4. Tisztázandó: az OKÉV és a megyei pedagógiai intézetek szerepe az átfedések elkerülése a finanszírozás

4 3. Mit vizsgáltunk ? Négy verseny típust Ezen versenyekre vonatkozóan
OKTV Művészeti versenyek Oktatási Minisztérium által anyagilag támogatott versenyek Oktatási Minisztérium által szakmailag támogatott versenyek Ezen versenyekre vonatkozóan Személyes tapasztalatok Szervezés fontossága Elégedettség Rangsor Változtatás szükségessége Versenyeredmények beszámítása Az ideális verseny

5 A versenyek finanszírozását
Ki? Miből? Milyen tevékenységet? A versenyek követelményrendszere Mire épüljenek a feladatok? Egyéni vagy csapat? Felmenő rendszerű versenyek fordulóinak szükségességét Az elismerés formái tanuló pedagógus

6 4.Eredmények (nagyon sokan vannak) Kutató Diákokért Alapítvány
4.1.Tehetséggondozással foglalkozó szervezetek (nagyon sokan vannak) Kutató Diákokért Alapítvány Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület MTT Pedagógiai intézetek Arany János Tehetséggondozó Program Curie Tehetséggondozó Alapítvány Bolyai János Matematikai Társulat Magyar Természettudományi Társulat Eötvös Loránd Fizikai Társulat Qualitas Tehetséggondozó Alapítvány Észak-Pest Megyei Matematikai Tehetségfejlesztő Központ Magyar Drámapedagógiai Társaság Magyar Úttörők Szövetsége Örökség Gyermekművészeti Egylet

7 4.2.A négy versenytípus ismertsége

8 4.3.Jónak tartott versenyek
OKTV A válaszadók által jónak ítélt versenyek Matematika Magyar irodalom Biológia Történelem A válaszadók által pontszerző helyre javasolt versenyek

9 Művészeti versenyek A válaszok alapján nincsen olyan verseny, amelyet kiemelkedően jónak tartanának a megkérdezettek Nincsen olyan verseny sem, amelyet egységesen alkalmasnak ítéltek volna arra hogy pontszerző legyen

10 OM által anyagilag támogatott versenyek
Az alábbi versenyeket tartották a legtöbben jónak Varga Tamás Matematika verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny Országos Történelem tantárgyi verseny „Szép magyar beszéd” verseny Zrínyi Ilona matematikaverseny Országos angol nyelvi verseny Pontszerző helyre javasolt versenyek Savaria Országos Történelem tantárgyi verseny Arany Dániel Matematika verseny Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Varga Tamás Országos Matematikaverseny

11 OM által szakmailag támogatott versenyek
Jónak ítélt versenyek Hevesy György Országos Kémia Verseny Herman Ottó Országos Biológia Verseny Teleki Pál Országos Földrajz-, Földtan Verseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny Pontszerzőnek javasolt versenyek

12 4.4.A versenyekkel való elégedettség
OKTV Elégedettek a következőkkel: Szervezéssel A versenyek időpontjával A versenyek szakmai színvonalával A résztvevők és a szervezők közötti együttműködéssel Értékeléssel Nem elégedettek finanszírozással Művészeti versenyek Elégedettek a következőkkel A versenyek helyszínével Finanszírozással Információkhoz való hozzájutással

13 OM által anyagilag támogatott versenyek Elégedettek a következőkkel:
Szervezéssel A versenyek helyszínével A versenyek időpontjával A versenyek szakmai színvonalával A résztvevők és a szervezők közötti együttműködéssel Értékeléssel Információkhoz való hozzájutás Nem elégedettek Finanszírozással OM által szakmailag támogatott versenyek Elégedettek a következőkkel

14 4.5. Hol van szükség leginkább változtatásra ?
A válaszadók mind a négy versenytípus esetében a finanszírozást tették a rangsor elejére .

15 4.6. A finanszírozásra vonatkozó javaslatok
Kiemelt szerepet szánnak: az Oktatási Minisztériumnak az önkormányzatoknak a közalapítványoknak Finanszírozandók: a szakértők, pedagógusok bére a dologi kiadások az utazás költségei a pedagógusok helyettesítése

16 Az OM finanszíroz mindent Megosztott finanszírozás
Lehetséges variációk Az OM finanszíroz mindent Megosztott finanszírozás Iskolai fordulót finanszírozzák: Fenntartó önkormányzat Iskola Kistérség Kistérségi fordulót Nem tartják fontosnak megrendezni egy felmenő rendszerben Megyei fordulót finanszírozzák OM: 50%-ban Megyei Önkormányzat %-ban Országos fordulót finanszírozza: OM

17 A finanszírozásra vonatkozó javaslatok

18 A finanszírozásra vonatkozó javaslatok !
Minden szintű verseny megszervezéséhez a kiíró teremtse meg a feltételeket a tanév rendjében az OM hangolja össze a versenyek időpontját (ütközések elkerülése) Adjanak nagyobb anyagi támogatást a megyei közalapítványok

19 A válaszadók egyetértettek a következő kérdésekben
5. Egyéb javaslatok A válaszadók egyetértettek a következő kérdésekben Csoportos és egyéni versenyekre egyaránt szükség van A tantárgyakra illetve a készségekre épülő versenyek egyaránt fontosak A versenyek szakmailag komplexek legyenek, és épüljenek a NAT műveltségi területére illetve a kerettanterv által meghatározott követelményekre

20 6. Elismerések Tanulóknak Pedagógusoknak Oklevél Tárgyjutalom
Kirándulás Táborozás Felvételi pont Emlékérem Ösztöndíj kutatómunkához Tanulmányút Más tehetséggondozó programba való bevonás Pedagógusoknak Bérpótlék, anyagi elismerés Kitüntetés Emlékplakett Vásárlási utalvány tanulmányút

21 7. Általános tapasztalatok
7.1.Formai kérdések: megnőtt a tanulmányi versenyek száma a közlönyben való eligazodás gondot jelent a meg növekedett számú versenyek nagy terhet rónak a pedagógiai intézetekre nem arányos az egyes versenyek színvonala („erőssége”) anyagi támogatottságuk nagyságával az anyagi támogatás nincs összhangban a verseny színvonalával egyes tantárgyakból, tantárgycsoportokból aránytalanul nagy számban hirdetnek versenyt

22 Kevésbé érvényesül a versenyek átfogó jellege
7.2.Tartalmi megállapítások : Kevésbé érvényesül a versenyek átfogó jellege Egyaránt jelen vannak az egyedi tantárgyakhoz kötött és a komplex versenyek Célszerű lenne, ha a komplex versenyek kerülnének fokozatosan előtérbe, meghagyva a „nívós” tantárgyi versenyeket Viszonylag kevés a problémamegoldó, adott témához kapcsolódó, alkalmanként kiírandó verseny A több évre visszatekintő versenyek a legszínvonalasabbak

23 8. Mit mérnek ? Még ma is gyakran tapasztalható, hogy lexikális tudást kérnek számon a versenyzőktől Az ismeretek alkalmazására kellene a hangsúlyt helyezni Alapvető követelmény legyen a versenyek egymásra épülése

24 9. A megfogalmazott alapelvek
A tanulmányi versenyek célja: a tehetségek kiválasztása és gondozása A tanulmányi verseny meghirdetője rendelkezzen felkészült szakemberekkel kapcsolatrendszerrel együttműködési képességgel a versenyek szervezése és összehangolása terén Egymásra épüljenek a versenyek (kevesebb, áttekinthetőbb, nívós versenyek) Komplex versenyek szorgalmazása, meghagyva a magas színvonalú tantárgyi versenyeket

25 10. A vizsgálat utóélete A megyei pedagógiai intézetek tanulmányi versenyszervező szakemberei kapták meg a vizsgálat teljes anyagát tanulmányozásra A bizottság elkészített egy javaslati tervezetet az országos tanulmányi versenyekkel kapcsolatban az OM részére

26 Javaslataik 1. A versenyekkel kapcsolatos feladatok tisztázásához egyértelmű rendeleti szabályozásra lenne szükség Az OM támogatása anyagi értelemben is érvényesüljön ezáltal nagyobb rangot kaphatnának a támogatott versenyek A kiemelt versenyek biztonságos szervezése érdekében a nyertes pályázók és az OMAI/OM szerződése több évre szóljon Szakmai kontrollra lenne szükség a versenyek számának emelésében

27 Javaslataik 2. A különböző versenyfelhívások Oktatási Közlönyben való közzététele előtt ki kellene kérni a PEDIG versenyszervezői munkacsoportjának a szakmai véleményét Meg kell szüntetni a versenyek egymásra szervezését A tanév közben ne jelenjenek meg az iskolákat, diákokat vagy Pedagógiai Intézeteket érintő versenyfelhívások Fontos lenne, hogy a tantárgyi versenyek mellett a komplex műveltségi területeket érintő, illetve a csapat versenyek is beépüljenek a versenyrendszerbe

28 Javaslataik 3. Szerződésben kell rögzíteni hogy az egyes versenyszinteken kinek mi a feladata A pedagógiai intézetek anyagi kiszolgáltatottságát meg kell szüntetni Tehetségalap létrehozása lenne kívánatos, a versenyeket támogató szponzorok megnyerése érdekében Szükség lenne egy országosan elfogadott és helyi sajátosságokat figyelembe vevő versenyszabályzatra

29 11. Felhasznált szakanyagok
A PEDIG versenyszervező munkacsoportja által 2001-ben összeállított javaslat Az Országos közlekedési verseny pályázati anyaga (2004) Ember és társadalom műveltségterületi verseny pályázati anyaga (2004; 2005)

30 Közreműködtek az anyag összeállításában
Trencsényi László egyetemi docens Kormos Dénes oktatáskutató egyetemi oktató Tóth Tamás pedagógiai szakértő Miléné Kisházi Edit pedagógiai szakértő Drahos Judit pedagógiai szakértő Vasné Dömötör Rozália pedagógiai szakértő

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A tanulmányi versenyek helyzete egy vizsgálat tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések