Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településüzemeltetés (Közigazgatási Urbanisztika II) 2. A települési infrastruktúra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településüzemeltetés (Közigazgatási Urbanisztika II) 2. A települési infrastruktúra"— Előadás másolata:

1 Településüzemeltetés (Közigazgatási Urbanisztika II) 2. A települési infrastruktúra Busko.Tibor.Laszlo@uni-nke.hu

2 Az infrastruktúra fogalma és felosztása. Az infrastruktúrafejlesztés és főbb problémái.

3 Egy kis etimológia

4 infra struktúra infra- praep.: vmi. alatt structura - ae f.: épület, szerkezet alapszerkezet? alapszerkezet? alépítmény? alépítmény? + Egy kis etimológia

5 Egy kis fogalomtörténet Paul. N. Rosenstein-Rodan: Paul. N. Rosenstein-Rodan: „feltételek komplexuma, amely a magántőke és a lakosság szükségletét elégíti ki, alapvető szolgáltatás, amely nélkül az árukat és a szolgáltatást nyújtó intézmények nem tudnak működni” (hadtudomány definíciója) első közgazdaságtani definíció: későbbi definíciók

6 Egy definíciós kísérlet általánosítható jelenségek változnak térben időben általános definíciók (?) A gazdasági-társadalmi szféra működését megalapozó feltételek (létesítmények, eszközök, speciális szaktudással rendelkező személyek) gyűjtőfogalma. ?? !

7 Infrastrukturális ágazatok Termelői infrastruktúra Szociális infrastruktúra

8 Az ágazati megközelítés problematikus elemei Személyi infrastruktúra vs. Termelői infrastruktúra és szociális infrastruktúra összemosódhat Hagyományos (kemény) infrastruktúra vs. Puha infrastruktúra

9 Infrastrukturális ágazatok (Abonyiné P. J. 2007)

10 Az infrastruktúrafejlődés történeti típusai (a) megelőző típus (b) párhuzamos típus (c) utólagos típus fejlődés → fejlesztés ?

11 Az infrastruktúrafejlesztés és főbb problémái Magas tőkekoefficiens tőkeigénye: nagy megtérülési ideje: hosszú önmagában véve vett jövedelmezősége: alacsony/negatív Gyakori állami szerepvállalás Technikai oszthatalanság Infrastruktúra nem építhető ki „részlegesen” Korlátozott piaci szerepvállalás

12 Az infrastruktúrafejlesztés stratégiái (Albert O. Hirschman) Fejlesztés infrastruktúra- megelőlegezés mellett Fejlesztés infrastruktúrahiány mellett fejlődő világ volt szocialista országok (Világbank) (kudarc!) (kudarc?)

13 Infrastruktúrafejlesztés és gazdasági növekedés a

14 Ti= az infrastruktúrában lekötött eszközök aránya Tt= az anyagi javak előállításában lekötött eszközök aránya A nagy tőkeigényű / kevéssé termelékeny infrastrukturális beruházások ideális mértékének eltalálása bonyolult kalkuláció eredménye a

15 Rostow fejlődési stádiumai Infrastruktúra- fejlesztés mint a a take-off szakasz előfeltétele

16 A Kondratyev-ciklusok Infrastruktúra ↔ Közvetlen termelőágazatok kölcsönös egymásra- hatás K: konjunktúra

17 Az infrastruktúra-fejlesztés néhány problémája Az infrastruktúra alábecsülésében rejlő veszélyek : Nem termelő vs. közvetlenül nem termelő beruházások Az infrastruktúra túlbecsüléséből fakadó csapdák: cargo-hatás (avagy az infrastruktúra mindenhatósága) nem várt következmények

18 A települési infrastruktúra

19 Infrastruktúra – települési infrastruktúra funkció: A településekhez legszorosabban kapcsolódó, zavartalan működésük, kiegyensúlyozott fejlődésük szempontjából döntő fontosságú infrastrukturális szektorok az infrastruktúra sajátos megjelenési formája tartalom: A település térbeli-fizikai határai között található mindazon létesítmények (lakó-, munka- és pihenőhelyek, szolgáltatóintézmények) összessége, amelyeket az ott élő embercsoport bővített társadalmi újratermelésének érdekében folyamatosan igénybe vesz.

20 A definíció néhány problémája A település „térbeli-fizikai határai” közé szorítottság A „kellően szoros kapcsolat” mértéke

21 A települési infrastruktúra 8 szektora (Kőszegfalvi György, 1990): 1.lakásállomány 2.közösségi szolgáltatások ellátására, közvetítésére alkalmas intézmények 3.a lakossági igényeket kielégítő javító-szolgáltató szervezetek, kisipari műhelyek 4.a közüzemi szolgáltatások létesítményi és hálózati rendszerei 5. a települési környezet védelmére hivatott létesítmények, berendezések 6.a településen belüli szállítás-közlekedés hálózati és létesítményi rendszerei 7.az üdülés-pihenés céljait szolgáló intézmények, létesítmények 8.a települések fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozó építmények, létesítmények

22 1. lakásállomány

23 intézmények -Oktatási -Művelődési -egészségügyi-gyógyászati -kereskedelmi-vendéglátó 2. közösségi szolgáltatások ellátására, közvetítésére alkalmas intézmények

24 3. a lakossági igényeket kielégítő javító- szolgáltató szervezetek, kisipari műhelyek ?

25 4. a közüzemi szolgáltatások létesítményi és hálózati rendszerei „műszaki infrastruktúra”: energiaellátás villamos-, gáz- és távhőellátás, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz-elvezetés, távközlés =

26 5. a települési környezet védelmére hivatott létesítmények, berendezések zajvédőfalak szemétégetők, szemét- és hulladéklerakók szennyvízkezelés, -tisztítás, -hasznosítás

27 6. a településen belüli szállítás-közlekedés hálózati és létesítményi rendszerei „településen belüli”?

28 7. az üdülés-pihenés céljait szolgáló intézmények, létesítmények zöldterületek építészeti-térbeli „dekorok” lakosság napi, hétvégi pihenési, felfrissülési igényeit kielégítő területek

29 8. a települések fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozó építmények, létesítmények, szervezetek a köztisztaságtól …. … a kertészetekig

30 Települési infrastruktúra és településüzemeltetés

31 Települési- infrastruktúragazdálkodás > közjavak szolgáltatása díjfizetéses javak magánjavak helye/szerepe a települési köszolgáltatások között


Letölteni ppt "Településüzemeltetés (Közigazgatási Urbanisztika II) 2. A települési infrastruktúra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések