Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP."— Előadás másolata:

1 HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

2 ELŐFELTÉTELEK Anyagi forrás : - Mérettől függően 1-1,5 millió forint Materiális eszközök : - irodai eszközök, információs helyiség – lehetőleg fiatalok által preferált helyen Humán eszközök : Körülmények: Bevonandó együttműködők : HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

3 LÉPÉSEK 1. LÉPÉS: A FIATALOK IGÉNYEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE Felelős: - leendő IIP működtetői Időszükséglet: - 1-2 hónap Eszköz, módszer: Több módszer közül választhatunk a fiatalok igényeinek felmérésekor, illetve kombinálhatjuk ezeket: 1. Kérdőív kihelyezése iskolákban, ifjúsági klubokban, ifjúsági szervezeteknél és egyéb, fiatalok által gyakran látogatott helyeken. Növelheted az eredményességet, ha bevonod a fiatalokat a kérdőív elkészítésébe. 2. Releváns ifjúságkutatási adatok másodelemzése 3. Fókuszcsoportos beszélgetés a fiatalokkal a kívánságaikról és elvárásaikról 4. Fiatalokkal foglalkozó, fiataloknak szolgáltató szervezetek munkatársainak megkérdezése. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

4 LÉPÉSEK 1. LÉPÉS: A FIATALOK IGÉNYEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE (folyt.) Eszköz, módszer (folyt.): 5. Szolgáltatási térkép készítése a fiatalok számára elérhető szolgáltatásokról. Hozzáadott értéket jelent, ha magukat a fiatalokat kérjük meg a térkép rajzolására- ezzel azt is megtudjuk, hogy mi fontos számukra, és mi nem. Mire figyeljünk? - Ne felejtsük el, hogy a fiatalok, mint homogén kategória nem létezik (fiatalok sokféle csoportja van más-más igényekkel) - A fenti eszközökön túl bármilyen módszert választhatunk, a lényeg az, hogy a majdani célcsoportunk minél több tagjától kapjunk visszajelzést. - Mindenképpen egyeztessünk a leendő támogatókkal, döntéshozókkal is, találjuk ki, hogy milyen hozadéka lehet számukra az ifjúsági információs pont létrehozásának, és az igényeiket is építsük be a szolgáltatási koncepcióba. Kommunikáljuk feléjük, hogy az ifjúsági információs szolgáltatás prevenciós eszközként is szolgál. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

5 LÉPÉSEK 2. LÉPÉS: HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA Felelős: - leendő IIP működtetői Időszükséglet: - 1-1,5 hónap Eszköz, módszer: A hálózatépítés hosszú folyamat, amely sok időt és energiát igényel: - kezdjétek azzal, hogy meglátogatjátok a számotokra fontos szervezeteket, intézményeket, és megkéritek őket, hogy mutassák be, mivel foglalkoznak. Magyarázzátok el nekik, hogy mit jelent az IIP, és jelezzétek, hogy szeretnétek együttműködni velük. - látogassatok ifjúsági konferenciákat, fesztiválokat, szemináriumokat – és maradjatok ott az azokat követő társasági eseményeken! - hívjátok meg a potenciális partnereket kerekasztal-beszélgetésre, amelyet egy konkrét téma köré szerveztek. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

6 LÉPÉSEK 2. LÉPÉS: HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA (folyt.) Eszköz, módszer (folyt.): - álljatok rendelkezésre, amikor a partnereknek bármilyen segítségre van szükségük – még akkor is, ha nem profitálhattok belőle azonnal és közvetlenül. - vegyétek fel a kapcsolatot az országban/térségben működő többi IIP-vel, az elsődleges szakmai partnereitek ők lesznek: tapasztalat- és jó gyakorlatok cseréjében, közös információs kiadványok megjelentetésében, job shadowing és képzések ügyében, közös lobbyzás, PR területén, nagyobb projektekben. Mire figyeljünk? - A hálózatot nem elég létrehozni, tenni kell a fenntartásáért, folyamatos működéséért! - Jól működő hálózat növelheti a szolgáltatások kihasználtságát, valamint új szolgáltatások fejlesztéséhez is alapot ad. - Fontos, hogy ismerjék a hálózati tagok egymás profilját, és tudják reklámozni egymás tevékenységét. - Tartsuk szem előtt, hogy a hálózat egyenrangú partnerekkel, kölcsönös bizalmon és folyamatos információcserén alapuljon. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

7 LÉPÉSEK 3. LÉPÉS: KÜLDETÉS MEGHATÁROZÁSA Felelős: - működtető szervezet munkatársai Időszükséglet: - 2 hét Eszköz, módszer: - Küldetési nyilatkozat szövegezése: kiváló eszköz az elképzelésünk (IIP létrehozása) értékesítésére mind a fiatalok, mind a potenciális támogatók és partnerek felé. Mire figyeljünk? Az IIP küldetését az alábbiak alapján határozzuk meg: - fiatalok feltárt igényei; - szolgáltatási/társadalmi környezet; - ifjúsági területen a településen/szolgáltatási területen működő partnerek igényei; - a munkatársak személyes/csoportos víziói és szakmai tapasztalatai, - a fő elvek és módszerek, amelyek meghatározzák az ifjúsági információs szolgáltatást (például HAYICO szakmai kódex). HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

8 LÉPÉSEK 4. LÉPÉS: SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE Felelős: - leendő IIP vezetője Időszükséglet: - 1-2 hét Eszköz, módszer: Lehetséges szolgáltatások palettájának összeállítása, kategorizálásuk 2 nagy csoportba: 1. Kulcs vagy elsődleges szolgáltatások: ezek azok az alapszolgáltatások, amelyek mindenképpen szükségesek; - 2. Szabadon választott szolgáltatások: ebbe a csoportba kerüljenek azok, amelyek az induláskor nem szükségesek, de a későbbiekben szeretnénk nyújtani őket (ha a források lehetővé teszik, illetve az alapszolgáltatások bejáratottak. Mire figyeljünk? - Elsődleges szolgáltatásként azokat határozzuk meg, amelyek illeszkednek a helyi körülményekhez és szükségletekhez. - A tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyabb kevesebb szolgáltatással indítani, és a lehetőséghez/igényekhez mérten bővíteni a szolgáltatások körét. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

9 5. LÉPÉS: JOGI STÁTUSZ ÉS FINANSZÍROZÁS KÉRDÉSKÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA Felelős: - IIP-t működtető szervezet vezetősége Időszükséglet: nem releváns Eszköz, módszer: - Jogszabályi környezet, illetve a lehetőségek tanulmányozása. 3 lehetséges alternatíva: 1. Önálló intézmény/szervezet 2. Önálló ifjúsági intézmény/szervezet részeként 3. Közhivatal/intézmény részeként Mindháromnak vannak előnyei és hátrányai – ezeket számba kell venni, ugyanakkor előfordulhat, hogy a finanszírozás módja alapvetően meghatározza. Mire figyeljünk? - Alaposan tanulmányozzuk át a két kérdéskört, próbáljuk meg megvizsgálni, hogy az IIP működtetésére és fejlesztésére országosan/helyi szinten milyen pályázati és egyéb források lehetnek, és ezt is vegyük figyelembe a jogi státusz eldöntésekor. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

10 6. SZOLGÁLTATÁSI HELY ÉS STÁB LÉTREHOZÁSA Felelős: - IIP vezetősége Időszükséglet: - nem releváns Mire figyeljünk? - Annak, hogy hol lesz fizikailag az IIP helye, befolyásolja a nyújtható szolgáltatások körét, továbbá azt, hogy kik fogják felkeresni. A helyiségek száma és beosztásuk függ attól, hogy milyen szolgáltatásokat terveztek. Néhány tanács: - Fiatalok által gyakran látogatott, tömegközlekedéssel könnyen elérhető helyen legyen; - Utcafrontról közvetlenül elérhető, és IIP-ként kívülről egyértelműen azonosítható legyen; - Legyen recepció része, amely magába foglalja a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas pultot/polcot, recepciós asztalt/asztalokat, ahol az ifjúsági munkások dolgozni tudnak, asztalokat és székeket, ahol beszélgetni lehet, internet eléréssel rendelkező gépeket, fogadóteret, fiatalok által is használható fénymásolót, irodatechnikai eszközöket. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

11 6. SZOLGÁLTATÁSI HELY ÉS STÁB LÉTREHOZÁSA (folyt.) Mire figyeljünk? (folyt.) - legyen olyan helyiség, amely alkalmas stábülések tartására, csoportmunkára, stb. - legyen akadálymentesítve (vagy legyen olyan része, amely megközelíthető számukra), - legyen elkülönített irodai rész a vezetés/adminisztráció számára, - legyen elegendő irattározási/raktározási/tárolási hely, - rendelkezzen konyhával és mosdóval. - Még ha nincs is olyan hely, amely minden szempontnak megfelel, a legfontosabb, hogy olyan módon rendezzétek be az IIP-t, ami tetszik a fiataloknak – legjobb módszer, ha bevonjátok őket az IIP kialakításába.

12 HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP 6. SZOLGÁLTATÁSI HELY ÉS STÁB LÉTREHOZÁSA (folyt.) A stáb – kik vagyunk? Néhány európai országban formális képzés van az ifjúsági információs szakemberek számára, illetve nemformális képzéseket az ERYICA is nyújt. A munkatársak szakmai képzettsége előfeltétele a sikeres információs pont működtetésének! Készségek és attitűdök, amelyek az ifjúsági információszolgáltatáshoz szükségesek: - interperszonális készségek, - kutatási, adatelemzés, és -rendszerezési képességek, - tervezői/szerkesztői képességek (célcsoporthoz illeszkedő anyagok készítéséhez), - kommunikációs és információtechnológiai ismeretek, - hálózatépítési és kapcsolattartási készségek (beleértve a PR alapismereteket), - prezentációs és csoporttal való munkához szükséges képességek, - adminisztrációs és önálló munkaszervezés képessége;

13 HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP 6. SZOLGÁLTATÁSI HELY ÉS STÁB LÉTREHOZÁSA (folyt.) Készségek és attitűdök, amelyek az ifjúsági információszolgáltatáshoz szükségesek (folyt.): - a fiatalok szükségleteinek felismerése és rögzítése, valamint ezen ismeretek lehetőségekké és szolgáltatásokká való átfordításának képessége, - az ifjúsági információs szolgáltatás alapelveinek és elméleti kereteinek ismerete, és gyakorlatba való átültetésének képessége; - a vonatkozó jogi szabályozás ismerete (szakmai kódexek, szerzői jogok, törvények), - érdeklődés a fiatalok és életkörülményeik iránt, - nyitottság és kíváncsiság, - rugalmasság és folyamatos képzés iránti igény. Mire figyeljünk? - biztosítsunk folyamatos képzési lehetőséget a munkatársaknak – akár belső képzésként, vagy tapasztalatcserék, tanulmányutak formájában. - még ha nincs is lehetőség arra, hogy képzett szakemberek dolgozzanak az IIP-ben, a fiataloknak mindenképpen professzionális szolgáltatást kell kapniuk!

14 LÉPÉSEK 7. MINŐSÉG ÉS ÉRTÉKELÉS Felelős: - IIP vezető/működtető szervezet vezetője Időszükséglet: - nem releváns Eszköz, módszer: Fontos, hogy már az IIP indulásánál beépítsünk néhány eszközt, amellyel a működés eredményességét mérhetjük, követhetjük nyomon. Néhány példa: - gyűjtsetek adatokat az ügyfelek neméről, életkoráról, a kérdés/témakörökről, amellyel kapcsolatban megkeresnek, a kommunikáció módjáról (telefonon, online, személyesen), stb. - elemezzétek ezeket az adatokat rendszeresen a stábbal, - időről időre kérdezzétek meg a fiatalokkal közvetlenül foglalkozó munkatársaitokat, hogy felmerülnek-e új témák, kérdések a fiatalok körében, vagy bármilyen trend, változás – ezek jó jelzések lehetnek a szolgáltatások fejlesztéséhez. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

15 LÉPÉSEK 7. MINŐSÉG ÉS ÉRTÉKELÉS (Folyt.) Eszköz, módszer (folyt.): - végezzetek kérdőíves felmérést a fiatalok körében – a „nem ügyfél” fiatalok itt fontosabb információforrások lehetnek olyan szolgáltatások tekintetében, amelyre szükségük lenne, de az IIP nem biztosítja. - végezzetek próbavásárlást, hogy kiderüljön, a mindennapok során hogyan működik az IIP. Mire figyeljünk? A minőség biztosítása folyamatos tevékenység, amely esetében kritikai szemléletre és folytonos visszajelzésekre van szükség. A kívülről jövő információk mindig hozzáadott értéket jelentenek, ezért törekedjetek az országos hálózattal való együttműködésre, közös fejlesztésekben való részvételre.

16 FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSEI 1. Önkormányzat felé lobby tevékenység; 1. Évente felülvizsgált működési terv; 1. Elérhető pályázatok. HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

17 KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÖNYVEK, SZAKIRODALOM 1. HAYICO szakmai kódex 2. ERYICA módszertani anyagok 3. Youth Information Starter Kit HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP

18 REFERENCIASZERVEZETEK Kulturális és Szabadidős Egyesület – Bordány; www.bordanynet.hu HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP


Letölteni ppt "HOGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOT? STEP BY STEP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések